Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

پروفیسور داکتر محمد حسین یمین

 

محمد ابراهیم صفا سخنوری توانا

ازحلقه ی نوگرایان پیشگام در شعر معاصر افغانستان

 

هرگاه به پیدایی و جریان شعر نو درادبیات معاصر فارسی دری در دهه ی ۴و۵ سده ی حاضر بنگریم ، دربسا آثاری که پیرامون زایش شعرنو و در نمایش رگ های نوگرایی در شعرفارسی دری درافغانستان سخن رفته است، به چند تا شاعر پیشگام آن هم کمتر از شمار انگشتان یک دست دراین عرصه اشاره شده واز تعدادی دیگر تنها به نام یاد گردیده است .   که از ردیف اخیر یکی هم محمد ابراهیم صفا (۱۲۸۱ ــ۱۳۹۵ خورشیدی ) است پژوهشگران در روند ایجاد شعرنو چند عامل اساسی ومهم را ذکر کرده اند، ازجمله رهایی از یک نواختی شیوه ی بیان در مرور سده ها متعدد و اجتناب از سنتگرایی از نظر ساختار و قیود شکلی از یک طرف و روی آوردن  به نو آوری در محتوا و درونمایه ی شعر از طرف دیگر وهم چنین  برخس اسباب وانگیزه های دیگر، به همین گونه نوشته اند که بنابر اثر گذاری  تحول روح جامعه و دگر گونی جو محیط زنده گی بوده است که شاعر به سوی نوجویی در طرز ادا و تجددد گرایی در شعر ودر راه بردی به شعر نو عرصه هایی برسبیل شاهد گویا مشخص شده از قبیل ظهور قالب های نو شعری، چون : سرایش مستزاد گونه ها، سر برآوردن  چار پاره ها و غزل واره ها.

 با مراجعه به آثار محمد ابراهیم صفا وبررسی وتحلیل سروده هایش به روشنی در می یابیم که وی از پیشگامان واقعی و بزرگ شعر نو فارسی دری به حساب می آید ، چون که زمان یک پدیدهٔ پویا است شعر این زبان هنری ( ۳) بیشتر ازهمه الزما مقتضی پویایی  ونو جویی بوده وایجاب  آن را می کند تا در آن تخیل وبه تعبیر جهانی ایماژ که عنصر اصلی و جوهر شعر است در هر قدمی  با دست یازیدن بدان به شکل دیگری جگلوه نماید وبدین گونه جذب و کشش پیدا کند .

شعر ابراهیم صفا افزون بر آن که از نگاه جوهر اصلی و عنصر  ایماژ غنی است و مملو از تخیلات دقیق وتازه می باشد،  از آن موارد صفاتی که برخی از شعرای معاصررا در ردیف پیشگامان شعر نو قرار می دهد ،  برخوردار است وحتی می تواند در جلو شاعران نوگرا قرار گیرد.

شعر ابراهیم صفا از نگاه زبان و گزینش واژه های تازه و پرآب وتاب مختص به خودش بوده از رهگذر ترکیب های بسیار جذاب و غنی از دقایق بدیعی ، رسا و ممتاز است، از این که ابراهیم صفا در (۱۲۸۱ ) خورشیدی و قبل از استاد خلیل الله خلیلی  ( متولد ۱۲۸۵ خورشید ) ویوسف آیینه چشم به دنیا کشوده ، شاعری است مبتکر در شعر نو وپیش قدم در جنبش نو گرایی ادبیات معاصر .

درقدم نخست ابراهیم صفا نه یکی بلکه چندین مستزاد گونه ی زیبا و دل انگیز دارد که نمایانگر نوگرایی و سنت شکنی وی در شعر فارسی دی به شمار آمده اورا در ردیف پیشگامان شعر نو در کشور ما قرار می دهد ، اینک از مستزاد هایاو نمونه هایی پیکش می گردد

 بر سر هر کوهسار نگر ابرتر               درزده از رعد و به جان شور وشر

 روز زمین شسته به آب مطر                 سیل بر آورده زهر گوشه سر

ای دل افسرده توهم یاد گیر؟ مستینی        خیز ونشانی طلب از هستینی

نمونه دوهم

 چون لاله ی دل فسرده در بر نکشید        داغ المی

از ناله ی بلبلی به گوشش  نرسید          پیغام غمی

یارب نشوم مشک که از سردی خون   در نافه  فسرد

آهو گردم که فطرتش داده نوید          از طرز ره ی

 نمونه سوم :

 ای گل نورسته ی خوشرنگ باغ         ای به کف از مستی طبعت ایاغ

چهره ی خندان تو فرصت سراغ         تازه زبوی تو چمن را دماغ

چشم جهان واله زیباییست                      محو خود آراییست

و این هم نمونه یی از یک قسمت از کلام شعری ابراهیم صفا با ترکیب های زیبا و عباره های جذاب، مثلا ( یک قلم درد شوی ) واز همین گونه در هر بند آن ، با مصراع های کوتاه وبلند وبا محتوای خوب و دلپسند :

طفل من مردشوی

به جهان فرد شوی

باب ناورد شوی

یک قلم درد شوی

نه که افسرده ودرمانده و خون سرد شوی

یا شوی لاله به راغ

با دل درد سراغ

همه تن محرم به داغ

 شعله افشان چون چراغ

بدهندت به کف از مستی سرشار ایاغ

ابراهیم صفا در سرایش چار پاره ها در ارتباط به ویژه گی های شعر نو، نیز مضمون آفرین است ،  چارپاره های صفا زیاد وهمه پرمحتوا و دل انگیز است،  دریکی از چارپاره هایش صفا با تصویر آفرینی دقیق موضوع را واقع گرایانه بیان می دارد:

دل وحشت نشان را شهر تنگ است                  جنون را از در ودیوار ننگ است

زشور آبشار این نکته دریاب                           سرشوریده را الفت به سنگ است

 

این جا وحشت نشان ترکیبی است نو به حیث صفت دل به جای واژه ی وحشی ،  وحشی موجودی که در شهر نمی گنجد وخون در فضای آزادگرفته ،  ونیز جنون صورت کاربرد مجازی دارد مراد از آن جنون است ،  در فرد دوم این چارپاره  از شوریده گی  آبشار وسربرزمین زدنش با موافقت  به اصل طبیعت و خصلت بشری مضمون بکر شاعرانه آفریده است. واین هم از انبوه چارپاره های ابراهیم صفا چند تای دیگرش :

 دل پردرد را این جا نشانی است                   نوایی ناله یی آهی فغانی   است

 نشانه دیده ی عشق آشنایان                          نگاه حسرت و اشک روانی است

 

این جا هم عشق آشنا ترکیبی است بکر ومراد از آن عاشق است البته عشق آشنا حق دیگری دارد .

چارپاره دیگری از ابراهیم صفا با ترکیباتی تازه و پر محتوا :

دل درمانده ام را از تپش ها دست و پایی ده                 لب خامش صدایم را روان پرور نوایی ده

گران خیزم اگر چون سنگ، آتش در نهادم کن              شرار سینه ام را بال پرواز رسایی ده

 

این جا ترکیب های :  لب خامش صدا ،  گران خیز،  پرواز رسا ، رسایی خود را دارد .

این هم غزلواره یی از ابراهیم صفا به همان گونه که در شعر نو در غزلواره های تصویری جمله ها به صورت یک پارچه تا پایان در هماهنگی با یکدیگر ودر یک واحد معنایی قرار می گیرد:

زنده گی چیست بگو لاله صفت داغ شدن               یا که چون شمع زرخ انجمن افروختنی

یا چو گل  پاره گریان هوایی  بودن                     یا چو بلبل طرب از درد دل آموختنی

 مثل سیلال  به کهسار خروش افگندن                یا که چون سنگ، شرردرجگر اندوختنی

یا چو شاهین سبک پربه هوا چرخ زدن               پرفشان بودن و برصید نظر دوختنی

یا چو پروانه نمودن همه شب طوف چراغ           نبود حاصل اگر چند به جز سوختنی

ابراهیم صفا چند سروده یی هم دارد نزدیک به بحر متدارک ، کامل وطویل در حقیقت هر فرد آن متشکل از چند بند و به هم مرتبط، بدان گونه که در شعر نو چنین ترکیب سازی نگریسته می شود و می توان هر فرد آن را به طرز شعر نو در آورده ، این است یک یک فرد از دو پارچه ی اول

شفق به خون می تپد

زخجلت

که صلح خندیدن رو به رویت

دل است

ویک قطره آب شبنم

که گل سخن می زند ز بویت

به سرنشان تا از فکر باشد

دل من

دل از تپش تاسراغ دارد

سراست

 و سودای جستجویت

از پارچه ی دوم :

 نگاه طاقت ربای اورا

به فتنه

استاد می نگارم

گراز تغافل اورقم نمایم

به رنگ بیداد می نگارم

در آرزویش

 اگر نویسم نمود از خویش رفتنم را

بیان احوال آن غباری که

رفته برباد می نگارم

ابراهیم صفا زبان شعر را آگاهانه با تمایل به نو گرایی روحیه تازه بخشیده است ، وی دراین راه تا آن جا پیش رفته است که شعر از یک طرف ظاهرا به رعایت نو جویی از قالب شکنی تا جایی بیرون نرود و از سوی دیگر ترکیب ها و واژه ها به گونه ی مورد کاربرد در ترکیب و تجدید ساختمان گردد که نا ماملموس ، غیرقابل دریافت و دور از ذهن نشود تا در آن آغاز در پذیرش برای دیگران قابلیت تحمل داشته باشد .

 در کلام ابراهیم صفا واژه هایی که در شعر سنتی فارسی دری در روند تکامل غالبا رمزی و دارای  نمادی ثابت و یک نواخت بودند در بسا موارد از قید وبند تکراری رهایی یافته در سیمای تازه از گونه ی ساده و ساخته ظاهر شده است و بدین گونه واژه ها بار معنایی گسترده یافته اند،  چنان که  گل کردن و گل شدن از کار برد عادی و عامیانه به معنای شگفتن ، سخن صفا را هنری تر و شعرش را خیلی ها پر معنا ساخته است بدین گونه :

 خون نسازی دل اگر، ای غنچه در گلشن ترا                گل شدن یک آرزوی نا تمامی بیش  نیست

                                                                             ( گزیده ی غزل ها، ص ۲۸ )

 پیچیده به خون غنچه صفت زیستنت چیست ؟                   تا از تو چمن  جلوه کند گل شدن آموز

                                                                     ( گزیده ی غزل ها ، ص ۶۱ )

 تا شیشه  گل کند چقدر ها گداخت  سنگ                     هر مطلبی که می طلبی این چنین طلب

                                                                     (  نوای کهسار ، ص ۱۰۸ )

 گل کند یعنی عرض وجود کند ، پیدا شود ،  دراین بیت همگراییان به معنای همدم و هم نفس ابتکار خوبی است از صفا :

 به گل شو همگرییان یا به بلبل همنوا این جا          به هر صورت به دردی ساز دل را آشنا این جا

                                                                        (  نوای کهسار ، ص ۱۰۶ )

توفان ساز و طراوت خیر واژه های نوی است که شاعر به کار گرفته است :

   خراب ذوق لعل نیم رنگ کیست دل یارب          که خوناب سرشک از دیده ی توفان ساز می آید

                                                              ( گزیدهی غزل ها ، ص ۳۳ )

 گل میان سبزه آری تازه تر آید به چشم                    خط طراوت خیزی حسنش دوبالا می کند

                                                           (  گزیده ی غزل ها ، ص ۴۲ )

ازهمان گونه است  تجمل شکن و گلستان جوش دراین دو فرد :

  منعم ز شکایت به نصیحت نتوان کرد                    سوز جگر افتاد تجمل شکن امروز

                                                      ( گزیده غزل ها ، ص ۴۹ )

 برو دوش تو گلستان جوش است                                       به سرا پای تو دل مدهوش است

                                                    (  نوای کهسار، ص ۲۸ )

 البته ترکیب های جدید و جذابی  از قبیل  دستار آتش  ( شعله ) ، آتش تر ( می ) پرواز نام (عم نامی )، موج مل دراین اشعار ابراهیم صفا خیلی ها مبتکرانه ، نمادین و سمبولیک است که توانش زبان شاعر را در گزینش واژه ها و ادای مفاهیم می نمایاند و از همین قبل است  ده ها واژهی دی ، مانند :

 صفا آخر زبان تند بر جان ها خطر دارد         چرا چون شمع این دستار آتش به سر پیچی

                                                       ( گزیده غزل ها، ص ۸۷ )

 سرد شد از زنده گی دل ، تا کجا  پرهیز خشک        شعله ی برجان خویش از آتش تر می زنم

                                                                 ( نوای کهسار ، ص ۱۲۲ )

 زنده گی بی تاب وتب سودای خامی بیش نیست              شعلهٔ بی خاصیت پرواز نامی بیش نیست

                         (  گزیده ی غزل ها ، ص ۱۸ )

 دیرگاهی شد زمستی برکنار افلتاده ایم                    که به چندی باز دامنگیر موج مل شوم

                                                              ( گزیبده ی غزل ها ، ص ۶ )

 ابراهیم صفا با به کار برد ترکیب های گسترده و زیبا به کلام خویش جذابیت  بخشیده از این قبیل :  رنگ نشه ی چشم حریفان، کام جام درد نوشان ، تاب می افروز رخ تو ، بی تابی زبان دراز شرار دراین نمونه ها :

 ز رنگ نشه ی چشم حریفان گلستان جوشد         که ساغر گشته از عکس رخ او گلستان امشب

                                                 ( گزیده ی غزل ها، ص ۳۶ )

 باز شب در بزم رندان باده بی انداز ه بود                     بعد عمری کام جان دردنوشان تازه بود

                                                     (  گزیدهی  غزل ها ، ص  ۳۶ )

از خمستان را زکیف چشم مستت مل به کف           ساغر از تاب می  می افروز رخ تو گل به کف

                                                     ( گزیده ی غزل ها، ص ۵۳ )

 از ابتکارات وقدرت مضمون آفرینی ابراهیم صفا است که یک موضوع را توانسته است در چند عبارت استادانه و دلکش به کار گیرد مثلا :  هشیار به می خانه رفتن و مدهوش و بی هوش باز گشتن و باز گشتانده شدن در این دو فرد :

 بنازم مغ پسر را کاندرین پیری صفلا هر شب           زدستم برده تا دیر مغان بازم به دوش آرد

                                                       ( نوای کهسار ، ص ۱۱۱ )

و هم چنان از قامت خم گشته و پیری می نگریم که شاعر چه مضمون ها بسته است  :

    به پیری هم نباشد یک نفس لب از نوا خالی        قد خم گشته ی ما عاجزان  چنگ است پنداری

                                                   ( نوای کهسار، ص ۱۲۳۷ )

ما  از این جا با قد خم گشته ، ماه نو ز چرخ               حرف ابرویش به هم پیوسته می گوییم ما

                                                  (  گزیده ی غزل ها، ص ۸ )

  پیری نشود طبع قوی راسبب ضعف        از قامت خم زور به بازو است کمان

                                                  (  نوای کهسار، ص ۱۰۳ )

 سر انجام باید گفت که ابراهیم صفا به حقیقت سخنوری است توانا و مبتکر در گزینش واژه و مضمون آفرینی ، شاعری است چیره دست ، وی در ادای موضوع واژه ها را بسیار دقیق بر می گزیند به گونه یی که هر واژه در روند هم نشینی  با عناصر دیگر سخن دقیقا هم آهنگی  داشته ودر بیان مقصود با تصویر پردازی شاعر نقش موثری دارد، ابراهیم صفا در آفرینش ترکیب ها تازه ورسا مهارت به سزایی داشته برازنده گی ترکیب کلام شاعر را پرمحتوا و گیرا ساخته است ،  در بافت  سخن وی کمترین عنصری اضافی و زاید را نمی توان دید .

ابراهیم صفا شاعری است سنت شکن وبا نو گرایی در گزینش واژه ها ، در ساخت ترکیب های ابتکاری و پرورش مضامین تازه با توجه  به گاهنامه ی حیاتش در حلقه ی پیشگامان شعر نودر جلو قرار دارد که تا کنون از این دیدگاه حقش محفوظ و اما نادیده مانده است .

اینک به زبان خودش می گوییم :

 شهرما گرچه سخن گوی فراوان دارد               راست گویم که مرا شعر صفا می گیرد

                                           ( نوای کهسار، ص ۱۱۲ )

و باز شاعر در حق خودش دانسته گفته است :

 در طبع صفا بنگر اعجاز اگر خواهی               در شعر کجا گوید کس مطلب از این بهتر

                                                  ( نوای کهسار ، ص ۱۱۵ )

 واینک یک بار دیگر ابراهیم صفا این عندلیب خوشنوای گلشن کابل خود گفته و اما چه به جا  :

 درگلستان کابل افگنده ایم غلغل                 ماهم صفا زبلبل در نغمه کم نبودیم .

...............................................................................................................................

 

 

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin