Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

 

داکترشکرالله کهگدای

 سابق استاد دانشگاه کابل

کالیفورنیا- ایالات متحده

سیاه روز 6 جدی 1358

دنبالۀ جنایات 7 ثور 1357

و 26 سرطان 1352

 

 پرداختن به زوایای جنایتبار سیاهروز 6 جدی 1358 ،یعنی تجاوز بیشرمانۀ قشون سرخ روسیه شوروی؛ وشاندن پرچمی هایش عوض خلقی هایش در قدرت افغانستان، به بهانه ی کمک های انترناسیونایستی, یادی است از ادامۀ خونبارترین روزها وماه ها وسالهای گرفتاری وشکنجه واعدام های دستجمعی مردم مظلوم افغانستان. سیاهروز 6 جدی 1358 را نمیتوان از کودتای خونبار 7 ثور 1357 مجزا دانست. چونکه هردو حادثه شوم , دو روی یک صفحه خونین درتاریخ افغانستان نقش یافته وآنهم دنبالۀ کودتای بدفرجام 26 سرطان 1352 است که دست های جنایتکارترین آدمکشان قرن 20 کشور را درهرسه کودتا می توان یافت.   مردم کشور در ده سال اخیر پادشاهی محمدظاهرشاه, از استبداد واختناق  خشونتبار خودخواهانی بمانند هاشم خان, شاه محمودخان,داودخان ونعیم خان, نفسی براحت کشیده تا حدی توانسته بودند از مزایای یک زندگی آبرومند برخوردارشده دارای روزنامه ها وجراید آزاد, شورای ملی انتخابی, حق تظاهرات واجتماعات آزاد وجمع وجوش شده بودند.   محمدموسی شفیق آخرین صدراعظم (1351-1352) دهه قانون اساسی با یک جهش کاملا متفاوت ونیروی جوانی اش, نظام اداری وسیاسی کشور را در سطح ملی وبین المللی بسوی ترقی وپیشرفت درست رهبری کرده اقدام به حل منازعه (پشتونستانخواهی) با پاکستان وحل مساله آب هیرمند با ایران نمود تا افغانستان را از انزوای سیاسی وابسته به شوروی بیرون کشیده با جهان عرب وغرب نزدیک بسازد, مگر روسها دست بکار شده بساط حکومت اورا با کودتای بدفرجام 26 سرطان 1352 به همکاری پرچمی های آله دست کرملین برچیدند.  

 

 5 سال حکومت قلابی جمهوری خودکامه داودخان برای مردم افغانستان به جز اختناق واستبداد, چیز دیگری به ارمغان نتوانست بیاورد. حق مردم برای انتخابات شورای ملی از آنها گرفته شد, حق آزادی بیان برای نشر وچاپ مطبوعات غیر حکومتی از مردم گرفته شد, حق مردم برای آزادی تظاهرات واجتماعات از آنها گرفته شد ویگانه یادگاری که داودخان از خود بجا گذاشت همانا ساختن زندان هولناک پلچرخی بود وبس.  

 اصلا ببرک کارمل آن شیاد آدمکش جنایتکار بچه خوانده داودخان بود و همیشه در ارتباط نزدیک با او قرارداشت. هنگامی که داودخان از چوکی صدارت درسال 1342 کنار زده شد تا زمینه حکومت غیر خاندانی فراهم شود, داود خان در روزهای 9 سنبله که بنام پشتونستان یادمیشد  در میدان پشتونستان مقابل سینمای آریانا حضور میافت ودر آن اجتماع  که سخنرانی هایی صورت میگرفت , ببرک کارمل درپهلوی داود خان قرار میداشت وشعار میداد.     حالا افشا شده که نخستین سخنرانی داودخان (خطاب به مردم) درماه اسد 1352 از طرف پرچمی ها نوشته شده بود ودست پرچمی ها در اداره امور کشور بسیار دراز بوده اکثر حکام شهرها همان پرچمی های بودند که پسان زمینه درهم کوفتن جمهوری قلابی وی را فراهم ساختند. نه تنها این بلکه داود خان به اشاره پرچمی ها حدود 200 تن از جنبش جوانان مسلمان را( بنده جنبش اخوان المسلمین را  در گزارش های روزنامه کاروان و روزگار وافکارنو بنام (جوانان مسلمان) نامیدم که پسان ها این نام عام شد) در زندان دهمزنگ انداخته بود که با کودتای 7 ثور 1357 همه را برده اعدام کردند.  داود خان بحیث رییس دولت وبعدا با برگزاری جرگه کوچیگری, خودرا رییس جمهور خواند وهمه قدرت دولتی رابدست خود قبضه کرده بود. درهمان 5 سال فرمانروایی مستبدانه خود, نه صدراعظم داشت ونه وزیر خارجه و اشخاص انتصابی اش هم از کفایت لازم برای وزارت وولایت وسفارت ودیگر خدمات عامه برخوردارنبودند.  دیکتاتور داودخان تا توانست برضد جنبش های اسلامی و مردم سالاری قرارگرفت واکثر متفکران این دو جنبش را بمانند محمدهاشم میوندوال به قتل رسانید ویا بمانند محمدموسی شفیق به زندان انداخت وبه هیچگونه صدای اعتراض ومخالفت به خود, اجازه نمیداد تا سربلند نمایند.    داودخان درمسافرت های سال های 1356-1357 به عربستان وایران وپاکستان به هوش آمده فهمید که روسها بوسیله کمونیستهای خلقی پرچمی اش در رده های حکومتی بویژه درقوای نظامی نفوذ کرده نظام کودتایی اورا به چالش کشیده اند, مگر دیر جنبید وکار از کار گذشته بود ونتوانست جلو کودتای خونین 7 ثور 1357 را بگیرد که خودش با گماشتن پرچمی ها در چارطرفش برای خود دام گسترده بود.  داودخان با این سیاست های خام وگرایش های پرچمی گری خود, هم خود وهم خاندان وهم کشور رابرباد داد ومسؤل همه بدبختی های پسانتر هم خودش است که باثر کودتای جنایتکارانه 7 ثور 1357 کشور را به بوسیله کمونیست های خلق وپرچم به حمام خون تبدیل کرد.

 

   درهمان ماه ثور 57 یک کارمند جاسوسی روسیه بنام پاپوکین مهمان وزارت داخله بود ودر دانشگاه کابل از زبان مدیر تحریرات آنوقت شنیدم که کودتای خونین 7 ثور57  را همان پاپوکین مهندسی کرده بود . بنده که درهمان روز پنجشنبه 7 ثور در ایستگاه پل باغ عمومی کابل بودم میدیدم که طیاره های روسی با پرواز های ویژۀ پیهم ارگ کابل را بمباران میکردند.  از رادیوی کابل که آنروز بوسیله اسلم وطنجار تسخیر شده بود, صدای حفیظ الله امین بلند شد و از بلندپایگان دولتی میخواست تا خودرادر وزارت دفاع تسلیم نمایند که پسان همه را به قتل رسانیدند.   

  گرچه یکجا شدن خلق وپرچم به دستور روسها درسال 1355 انجام یافت وپس از کودتای خونین 7 ثور57 نورمحمدتره کی بحیث رییس شورای انقلابی وببرک کارمل معاونش وحفیظ الله امین نفر درجه سوم در حکومت جنایتکاران جابازکردند مگر امین با زرنگی خاصی همه را کنار زد وخودش قدرت حکومتی را بدست گرفت.   امین دریک تصفیه حزبی, پرچمی ها را از رهبری حکومتی کنار زد. ببرک کارمل رابه چکوسلواکیا, اناهیتا رابه یوگوسلاویا, نورمحمدنور را به امریکا, وکیل رابه لندن ونجیب رابه تهران فرستاد که همه اینها سفارت ها را چورکردند وپس از سیاهروز 6 جدی 58  وکشتن امین, در رکاب روسها به کشور برگشتند.

  امین همیشه مناسبات گرم با روسها داشت وهمه دستورهایش را از روسها میگرفت وهیچگاه از دستور روسها سرپیچی نداشت. روسها به امین درباره حفاظت جان جواسیسش نیز دستور میدادند بمانند اینکه به امین از خدمات  شرق( داکترمحمد حسن شرق) سابق معاون صدراعظم در زمان محمد داود، صمد ازهر قوماندان اسبق ژاندارم وپولیس، محمد رفیع وزیرکار و امور اجتماعی وسابق عضو شورای انقلابی؛ عبدالسلام معاون اسبق وزیرتجارت، قادر وزیردفاع وتعداد زیاد دیگر. امین پس از تقاضاهای پیهم روسها  پس  در اکتبر ۱۹۷۹ازمجازات اعدام برای کشتمند وقادر صرف نظرکرد.

امریکایی ها  درحالی که  امین را یک جنایتکار می دانستند, امین را در قتل آدلف دابز سفیر امریکا در افغانستان در اوایل سال ۱۹۷۹مقصر می دانستند. دیپلومات های امریکایی در کابل از آوازۀ وابستگی امین به سی آی ای، مطلع بودند. سفیر دابز درمورد وابستگی امین به سی آی ای، از آن سازمان جویای حقیقت شده بود، سی آی ای، در پاسخ گفته بود امین هیچ وقت با آن سازمان همکاری نداشته است.

  امین پس از بیرون ساختن پرچمی ها از قدرت و به حاشیه راندن چند تن خلقی های نظامی( شیرجان مزدوریار، گلاب زوی، اسدالله سروری، اسلم وطنجار) نیزدست زد. تره کی پس از بازگشت از جلسۀ رهبران کشورهای غیرمنسلک در کوبا، اقامتی در مسکو داشت. وآن هنگامی بود که ماسکو به تصمیم کنارزدن امین، آشتی دادن تره کی با پرچمی ها رسیده بود. واسدالله سروری طرح قتل امین را در کابل تدارک دیده بود. طرحی که از طرف عزیزاکبری از نزدیکان سروری به گوش امین رسید وناکام ماند. مزدوریار, وطنجار, گلابزوی وسروری که درخدمت سازمان ک ج ب بودند به سفارت شوروی درکابل پناه بردند وسفارت آنها را مخفیانه به شوروی فرستاد تا از چنگ امین نجات یابند.

  امین که مرکز فرمانروایی خودرا از ارگ کابل به تپه تاج بیک در دارالامان انتقال داده بود وپیهم از باشندگان کابل میخواست تا کلکین های خانه های شان رابا پرده های سیاه بپوشانند, در 6 جدی 1358  بوسیله آشپزها وخدمه های روسی اش زهر خورانده شد وبا چند تن دیگر از نزدیکانش بدست سربازان روسی کشته شد. دستگیر پنجشیری (فعلا باشنده امریکا) که از تازه از مسکو برگشته بود از خوردن شوربای زهر آلود خوداری کرد که شاید هم روسها اورا قبلا آگاه ساخته بودند.    روز پنجشنبه 6 جدی 1358 که یک روز سرد زمستان بود, کلیه چار راهی های شهر زیبای کابل را تانک ها وسربازان روسی که از هوا وزمین به کشور سرازیر شده بودند, اشغال کردند. مردم کابل نفرت شدید شان را از پیاده شدن سربازان روسی مستقما با تمسخر آنها نشان دادند ودر3 حوت 1358 رستاخیر مردم آزاده شهر زیبای کابل مشت محکم به دهان روسها وپرچمی های چاکرش بود.

 

   شیادمکارببرک کارمل ودیگر پرچمی های جنایتکارش  سوار برمیله تانک های روسها  به کشور ریختند وبه رنج ودردهای بیکران مردم افزودند.     شیادمکارببرک کارمل در همان روز آمدنش به کابل در6 جدی 58 اعلام کرد که درهای زندان پلچرخی باز میشود مگر تا روز 23 جدی به جز پرچمی های های مغضوب امین, کسی آزاد نشد. بسیاری آزادمردان را درهمان روزهای اول سرازیر شدن سربازان روسی درکشور در زندان پلچرخی به شهادت رسانیدند ومسؤلیت آنرا به دوش امین انداختند وحتی چند نفر را نیز تا سالهای اخیر حکومت نجیب نیز آزاد نکردند بمانند کبیر وموسی وخلیل زمر(خلیل زمر بحیث مارکس پرچمی ها شناخته میشد که دراثر اختلافات درون حزبی از ماه های اول کودتای 7 ثور 57 تا سال اخیر حکومت نجیب  زندانی بود).  شیادمکار کارمل اعلام نمود که تمام زندانيان سياسی که ازدم تيغ ساطور حفيظ الله امين تبهکار سر به سلامت برده باشند آزاد  اند و  از لغو قانون اعدام نیز حرفهای به زبان آورده بود که همه دروغ بود. مگر آنقدر مردم را گرفت وشکنجه کرد واعدام نمود که بنده با پروفیسور حبیب الرحمن هاله بار بار تعداد زندانیان پلچرخی را می شماریدیم که هرماه وسال از 80 هزار تعدادش بالامیگرفت.    شیادمکارکارمل وعده داد که  تمام مقررات ضد دموکراتيک و ضد انسانی  را به شمول گرفتاريها، توقيفها، تعقيبات خودسرانه و تفتيش منازل و عقايد را ملغی میکند مگر دروغ سر دروغ میگفت, صد بار وهزار بار بدتر از امین بحدی در گرفتاری وشکنجه وتلاشی خانه های واعدام مردم بیچاره شدت میکرد که شمارش از حد می گذشت.   

 شیادمکار کارمل وعده داد که شرايط رابرای آزاديهای تشکيل احزاب و سازمانها اجتماعی؛ آزادی مطبوعات، تظاهرات، اجتماعات و نمايشهای خيابانی؛ تأمين حق کار و تحصيل؛ تأمين آزادی و محرميت مکاتبات، مخابرات، مسافرت و مصئونيت منازل را اعاده میکند مگر دروغ میگفت وبه هیچ نوع آزادی مطبوعات واجتماعات اجازه نداد ورستاخیر 3 حوت 1358 شهریان کابل وهمچنان رستاخیر دانشگاهیان کابل را در ثور 1359 با شدت سرکوب کرد که منجربه شهادت صدهاتن وپسانترسبب گرفتاری وشکنجه واعدام هزاران دیگر شد.   حکومت جنایتکار تره کی – امین مردم را میگرفت و بدون هیچ دلیل وبرهانی فقط به جرم مسلمان بودن وداخل حزب خلق نشدن, بی درنگ اعدام میکرد. امین نامنویس هزاران نفر رابه تره کی نشان میداد وخواستار دستور میشد, تره کی دستورداده می نوشت (وکتل شو ووژل شی) یعنی ملاحظه شد کشته شوند. مگر پرچمی ها با پنبه مردم را میکشتند وفقط دادستانی ومحکمه اختصاصی انقلابی را روپوش اعدام های خود ساخته بودند.  شورای انقلابی حکومت شیادمکار ببرک کارمل یگان شب اعلام میکرد که نظربه تصویب شورای انقلابی مثلا 3 نفر به جرم این وآن فعالیت ضد انقلابی اعدام شدند, درحالی که در بسیاری شبها صدها نفر را از زندان پلچرخی برده در پولیگون پلچرخی اعدام میکردند وخبر آن هرگز نشر نمیشد و اگر 3 نفر را اعلام میکردند معنی آن این بودکه در حدود 400 نفر را درهمان شب اعدام کرده اند.    نجیب در رأس سازمان آدمکشان خاد و داکتر کریم بها رییس خاد دارالامان و غنی رییس تحقیق و کریم شادان رییس محکمه اختصاصی انقلابی, وشرف الدین شرف و نجم الدین کاویانی رییس دادستانی اختصاصی انقلابی , حنیف عریف و خواجه عطا قوماندانان پلچرخی هرکدام در شکنجه واعدام های دستجمعی مردم بیچاره ما دست های خونین داشته اند. غیر از پولیگون پلچرخی, تابحال 300 گورهای دستجمعی مردم بیچاره ما در سرتاسر کشور پیدا شده که مردم بیچاره ما بوسیله جنایتکاران خلقی وپرچمی به شهادت رسانیده شده اند.    اعضای شورای انقلابی, بوروی سیاسی, کمیته مرکزی, منشی های حزبی هر وزارت وریاست و ولایت واعضای اگسا وکام وخاد و واد از جنس خلق و پرچم , مستقیما مسؤل کشتار های بیرحمانه هموطنان مظلوم ما اند که باید هرکدام زنده ومرده شان محاکمه ومجازات شوند.

گزارشی را درهمین هفته خواندم که درکابل گنگره( حزب ملی ترقی  وطن) تشکیل شده وپرچمی های شناخته شده بمانند غلام مجدد  سلیمان لایق و کبیر رنجبر وچند تای دیگر درآن سخنرانی واز نامزدی اشرف غنی احمدزی حمایت شانرا اعلام کرده اند. اگر کلمات ترقی و ملی را از نام این حزب تازه تشکیل شده حذف نماید میشود (حزب وطن) یعنی حزب پرچم. اینها بخیالم که از ریختن خون صدهاهزار هموطن مظلوم ما سیر نشده اند که حالاهم میخواهند با ترفند و مکر وفریب دیگر, از میدان شاریده سیاسی کشور لقمه های برای شان بردارند وبازهم خیال خیانت وقتل وکشتار و بوی ریختن خون مردم را درمغز های جنایتکارانۀ شان جا داده اند. نکند که تشکیل ( حزب ترقی ملی وطن) بازهم به دستور کشور روسیه صورت گرفته باشد که دراین سالها هم خود روسیه خواهان سهم بیشتر در امور افغانستان شده وهم دراین اواخر حامدکرزی از روسیه خواسته است تا در امورافغانستان نقش فعالتری ایفا نماید.  حالا این سوالها مطرح میشود که:

  چرا جنایتکاران خلقی وپرچمی تابحال محاکمه ومجازات نشده اند؟    چرا تابحال از روسیه بحیث میراثخوار شوروی سابق غرامات جنگ طلب نشده است؟   آیا قدرت های استعماری سابق در صدد برگرداندن کمونیست ها اند(حزب ترقی ملی وطن) تا از کامیابی وبه قدرت رسیدن اسلام گراهای افغانستان(داکترعبدالله عبدالله) بمانند مصر (محمدمرسی) از پیش جلوگیری نمایند ویا اینکه بمانند سوریه(بشاراسد) را به قدرت نگهدارند تا از به قدرت رسیدن اسلام گراها بازهم جلوگیری نمایند؟  کشور ومردم بیچاره را از شر این خونخواران بیرحم خلقی وپرچمی ظالم در امکان میخواهم.     

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin