Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

 

داکترشکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

پاکستان:کابل باید ویران شود و بسوزد

بنیاد دفاع از کابل و کابلیان

 

     برای ما کابلیان قدیم , هر کوچه وپس کوچه و خیابان و گوشه وپیشه وکنج وکنارِ کابل جان عزیز ما پر از خاطره های شیرین وبیاد ماندنی است وهر جغد وشغالی که دست به کشتار بی گناهان کابلیان عزیز مابه مانند گرفتاری, شکنجه واعدام های گروهی کابلیان عزیزما در دوران حکومت جنایتکاران خلقی وپرچمی, حمله به دانشجویان ودانشگاهیان در 9 ثور 1359, راکت زنی گلبدین راکتیار, سرکوب جنبش مسالمت آمیز ضد تقلب, سرکوب وکشتار گردهمآیی مسالمت آمیز جنبش روشنایی, سرکوب  وکشتار جوانان ما هنگام گردهمآیی مسالمت آمیز رستاخیز تغییر در اطراف ارگ فاسد , حمله به مساجد ومعابد مسلمانان و هندو ها وسیک ها, حمله به دانشگاه کابل درهمین ماه, قتل یما سیاوش, حمله به شفاخانه ها بمانند شفاخانه نوزادان در دشت برچی درغرب کابل, حمله به آموزشگاه ها به مانند کوثر دانش, وهمچنان ویرانی وتباهی ساخت وساز ها ومیراث های فرهنگی کابل جان زیبای ما, پیش ما محکوم و ویران گران وقاتلان همچون طالبان پاکستانی که جنایات آن ها شهره آفاق است, قابل اشد مجازات می باشند, به خاطری که این نقشه پاکستان است که می خواهد: (کابل باید ویران شود وبسوزد) واین کشتار و ویرانی وسوزاندن را بوسیله نوکران آی اس آی به مانند طالبان شیطان پرست و گلبدین راکتیار براه انداخته است.

  کابل جان عزیزما بدست خود کابلیان

     بنده به حیث یک کابلی قدیمی پیشنهاد می نمایم تا همه کابلیان و کابل دوستان در داخل وبیرون مرزها,دست بدست هم داده با استفاده از همه راهکارهای ممکن قبولانده شود تا همه امور شهر زیبای کابل جان ما به کابلیان سپرده شود از چوکی والی کابل تا شهرداری و قوماندانی های(سپاهیان و پاسبانان) نظامی وپولیس  و دانشگاه ها وآموزشگاه وزایشگاه ها وشفاخانه ها وغیره. یعنی از تامین امنیت تا ساخت وساز و زیبانگاری وحفاظت میراث های فرهنگی کابل جان ما, طی انتخابات آزاد به خود کابلیان سپرده شود, درغیر آن هر جغد وشغالی میاید وبا تکیه به ارگ فاسد امروزی, همه میراث های فرهنگی و داشته های کابل جان زیبای ما را ویران ونابود می سازد.    

     کابل جان زیبای ما بدست خود کابلیان باشد که خود وپدر وپدرکلان هایش درکابل جان ما, زاده وبزرگ شده باشد واحساس وعاطفه عیاری وجوان مردی وکاکه گی کابلیان در تاروپور و رگ وریشه اش دمیده باشد و هر میراث و رنگ و رخ کابل جان را به مثل جانش دوست داشته باشد وسربوجی را با مافیای زمین نگیرد.

   چرا کابل جان عزیرما, خار چشم خلقی ها, گلبدین و طالبان است؟

 

      کابل جان زیبای ما نه تنها به ما کابلیان قدیم یعنی تاجیک ها وهزاره ها واوزبیک ها (+ تورکمن ها) تعلق دارد, بلکه میراث مشترک همه مردمانی است که به پایتخت کشور شان عشق می ورزند ودوستش دارند.

آقایان سرور وصدیق درمقابل سینما پارک

کابل جان در دو سه دهه پیش

 

      بنده بیش از نیم سده پیش, آن گاهی که جست وخیزها, شعارهاوتظاهرات جریان های سیاسی آن روز را به مانند شعله یی ها, اخوانی ها, پرچمی ها وخلقی ها را در روزنامه کاروان به ریاست استاد عزیزم دانشمند صباح الدین کشککی ومدیریت استاد عزیز دیگرم دانشمند عبدالحق واله, ونشریه های روزگار به مدیریت دوستم محمدیوسف فرند, افکارنو به مدیریت دوست عزیزم ضیاجان حیدری هروی, اتحادملی به مدیریت عزیزم عبدالحکیم مژده, پوش می دادم متوجه شدم که خلقی ها, نسبت به کابل جان عزیزم عقده و دشمنی پنهانی در نهاد دارند وهمین طور بود از اخوانی ها گلبدین حکمتیار دانشجوی صنف دوم دانشکده انجنیری. بنده که درآن زمان, با مردم شناسی اندکی آشنایی داشتم, دست به ارزیابی این عداوت خلقی ها نسبت به کابل جان زیبای ما زدم.   در آن زمان , ما در دانشگاه کابل جان خود, خلقی ها را (تره کی) خطاب می کردیم چون که رهبر شان نورمحمدتره کی جاسوس روسیه بلشویک بود. در آن سال های دهه قانون اساسی, هنوز پاکستان به همدستی شبکه های جاسوسی بیرونی به تاسیس طالبان شیطان پرست دست نزده بود وازاین جانوران انسان نما اصلا خبری نبود.

      از چند دانشجوی جنوبی وار یعنی پکتیایی که خودرا (سره خلقی) می خواندند, پرسان کرده بودم که چرا نسبت به مردم وشهر کابل بدبینی دارند؟ می گفتند که کابلی ها بهترین لباس  وخوراکه وخانه وموتر را دراختیار دارند وعیش نوش کرده  درپاکی وصفایی زندگی می کنند درحالیکه آن ها با حیوانات بزرگ می شوند واز این نعمت های زندگی بی بهره استند. برای شان می گفتم که کابلی ها از راه قاچاق ودزدی ورشوه, این زندگی را نیافته اند بلکه با کوشش وزحمت باین نعمات الهی رسیده اند وشما هم حالاکه به کابل آمده اید, بکوشید وزحمت بکوشید تا از این نعمات الهی برخوردارشوید. درهمان سال ها که روس ها, در قوای نظامی کشور نفوذ یافته و دانشکده پولی تکنیک و تکنیکم جنگلک ویگان آموزشگاه های دیگر را در اختیار داشتند, به سربازگیری و کمونیست سازی جوانان می پرداختند و حتی با فرستادن تعدادی ازجوانان به روسیه بلشویک  وکشورهای زیرتسلط آن در اروپای شرقی وآسیای میانه, از این عقده های روانی خلقی ها به نفع خود بهره می بردند ونتیجه آن هم کودتای خونین 7 ثور 1357 و آغاز گرفتاری ها وشکنجه ها وقتل های گروهی همه مردم کشور به ویژه کابلیان عزیز, در پولیگون پلچرخی ودیگر گورهای دستجمعی در سرتاسرکشور شد که دست خلقی های عقده یی جنوبی وار به مانند سیدمحمدگلابزوی, اسلم وطنجار, شهنواز تنی وچند تای دیگر دراین جنایات نابخشودنی دخیل بود. (دور از پکتیایی های خوب) وهمین گونه بود گلبدین حکمتیار, با این که شامل دانشکده انجنیری دانشگاه کابل شده بودمگر از اخلاق دانشگاهی بهره نبرده بود که به روی دختران بیگناه شهرکابل جان زیبای ما, تیزاب پاش می داد. 

پارک شهرنو کابل جان عزیز ما

تفریحگاه عمومی شود

 

     سینمای پارک شهر نو کابل جان ما از جمله میراث های فرهنگی این شهر زیبا و دوست داشتنی است. ما جوانان 50 سال پیش اکثرا شب ها برای گلگشت وشعرخوانی و لذت بردن از هوای پاک و محیط باصفا و مصؤن, در پارک شهرنو کابل جان ما, گردهم جمع می شدیم .

      بنده همین که از کار روزنامه نگاری در دفتر روزنامه کاروان که به ریاست استاد دانشمندم صباح الدین کشککی که نخستین تحصیل یافته امریکا در ژورنالیزم وشخصیت بسیار جدی وپرکار ومهربان بود وهمچنان مدیریت استاد دیگرم, شاعر, طنز پرداز, شجره شناس و شخصیت دانشمند عبدالحق واله فارغ می شدم با روزنامه نگار دیگر کاروان یعنی , ژورنالیست, شاعر ودوست عزیزم شادروان نثارعلی فریاد به گشت وگزار درپارک شهرنو می پرداختیم و زمینه آشنایی ودوستی با دیگر جوانان آن وقت برای ما میسرمی گردید واگر هر فیلم نوی که اکثرا فیلم های غربی با دوبله فارسی می بود در سینما پارک به نمایش گذاشته میشد ما هم از جمله تماشاچیان نخستین آن می بودیم. فیلم خوب وبد زشت The Good, The Bad and The Ugly را  که درسال 1966 درامریکا ساخته ودر ایران به زبان قند پارسی دوبله شده بود ما در 50 سال پیش درهمان سینمای پارک دیدیم وتا به حال این فیلم خاطره انگیز یکی از فیلم های دوست داشتنی بنده  است که از دیدن آن همان گونه که از شنیدن آهنگ های ملکوتی احمدظاهر شهید در زمین وآسمان (در پرواز) در امریکا واروپا وافریقا وآسیا , سیر نمی شوم, از تماشای این فیلم نیز سیرنمی شوم. سینمای پارک از یک فضای سالم ومدنی برخورداربود. تماشاچیان آن اکثرا مردمان شهری ومدنی وتحصیل یافتگان بودند. در سینما پارک از اشپلاق و تف کردن ها وصدا های ناهنجار , خبری نبود. در سینما های بهزاد  و پامیر وچندتای دیگر که فیلم های هندی به نمایش گذاشته می شد, هنگام دیدن بت ها صدای تف تف بگوش می رسید, هنگام کامیابی بچه فیلم صدای چک چک بلندمی شد, هنگام جنگ بچه فیلم و بدماش فیلم, صدای  بزن بزن بدماش را که داری خوب می زنی, هنگام رقص وتماشای یگان برهنگی بدن دختر فیلم ویش و وای  و اخ و اوف , وفرش سینما هم با پوست جلغوزه و جنگلی یگان میوه خشک بار پوشیده می شد. مگر درسینمای پارک همه با نزاکت وآداب معاشرت نیکو درچوکی ها قرارگرفته به تماشای فیلم می پرداختند وباعث اذیت یکدیگر نمی شدند ودر هنگام رفت وآمد وتفریح هم نزاکت ها وآداب رفتار با دیگران را مراعات می کردند.

     حالا که کار از کار گذشته واین میراث فرهنگی شهر زیبای کابل جان ما با خاک یکسان شده, به درخواست فرهنگ سالار پروفیسور امان الله حیدرزاد استاد سابق هنرهای زیبای دانشگاه کابل جان که از مردمان قدیم شهر کابل جان ما است, باید پارک شهرنو کابل جان ما, با وسایل تفریحی به ویژه برای خیز وجست وبازی وساعت تیری کودکان تبدیل شود و مردم از ساختمان هرگونه عمارت های تجارتی زمین دزدها, جلوگیری کنند.

     این سو و آن سوی پارک شهرنو 

 

استاد عزیزم پروفیسورصباح الدین کشککی که در حکومت شهید موسی شفیق بحیث وزیر اطلاعات وفرهنگ خدمت می کرد, با کودتای شوم سردارداود (26 سرطان 1352) از کار برکنار ودر بخش غربی سینما پارک یک دکان فروش لباس های افغانی باز کرده بود. بنده که به دیدار جناب شان می رفتم, با افتخار می گفت که به ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی پرداخته و با صدای خودش ثبت کرده ویگان آیات متبرکه آن را با ترجمه آن برای بنده می خواند وازاین بابت بسیار خوشحال بود. با کودتای ننگین 7 ثور 1357 خلقی ها وپرچمی ها, استاد ما را به زندان پلچرخی انداختند و پیش از این که حفیظ الله امین جلاد همه را اعدام نماید, با برگشت دادن پرچمی ها به وسیله روس ها, پروفیسورکشککی از زندان رهایی یافت وبه پاکستان رفت وچون یک شخصیت کاردان وجدی وفعال مطبوعاتی بود, درآن جا شورای ثقافتی افغانستان را بکار انداخت و درپهلوی نشرات فرهنگی ومطبوعاتی, برای آموزشگاه های کشور کتب درسی را نیز به چاپ می رسانید . جناب شان درهمان جا ترجمه قرآنکریم را با صدای خودشان تکمیل کردند واین نخستین ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی به وسیله جناب شان درکشور بود. هنگامی که جناب شان به ویرجینیای امریکا آمد, جعبه های ثبت شده آن را برای بنده فرستاد وبنده هم آگهی آن ترجمه ها را در دهه 90 قرن گذشته میلادی در ماهنامه کاروان گذاشتم  که علاقمندان تعداد زیادی آن را بدست آوردند.  در دو دهه پیش آقای عمرخطاب مالک یک تلویزیون افغانی در کالیفورنیا, صدای پروفیسورکشککی  را از همان ترجمه قرآن کریم,  پاک وصدای خودش را بجای آن ثبت کرده است که باعث اعتراض ونارضایتی خانواده شادروان پروفیسور کشککی شده بود.

    به طرف غربی در ورودی سینما پارک یک غرفه بنام حشمت ساسچ باز شده بود که  ساسچ های بسیار مزه دار می فروخت وهمچنان بطرف شمال سینما پارک بار اول (آیس کریم) در پهلوی شیریخ, فالوده وژاله وطنی  به بازار آمده بود. آن آیس کریم فروشی در جوار جایداد اسحاق عثمان باز شده بود.

     موجودیت فاتحه خانه زنانه در بخش شرقی پارک شهرنو, برای فاتحه گیرها یک کمک شایانی بود که بسیاری خانواده های شهرکابل, فاتحه زنانه شان را درهمان جا برگزار می کردند.

درمقابل مسجد مبارک حاجی یعقوب, جایداد دوست عزیزم ژورنالیست توانا وروزنامه نگار روزنامه کاروان آقای ظفر فوژان قرارداشت که با خانم خود همشیره شاه بی بی ودو فرزند شان جاوید و پریسا, درآن جا زندگی می کردند که بعدا رستوران شهرغلغله هم درآن جا به کارافتاد. در منزل بالایی ساختمان غرب سینما پارک که خیاط خانه جینا قرارداشت, دوست عزیزم ضیاجان حیدری هروی خبرنگار روزنامه کاروان زندگی می کرد. یک  روزی درسال 1367 که از زندان آزاد شده بودم, پس از ادای نماز در مسجد حاجی یعقوب, همین که از مسجد بیرون شدم, ضیاجان حیدری دم روی من آمد. مرابه آپارتمان خود دعوت کرد. درآپارتمان خود عکس هایش راکه با تره کی , امین, ببرک ونجیب گرفته بود, آویزان کرده بود. چون اورا نسبت نزدیکی با رهبران جنایتکار خلقی وپرچمی توبیخ کردم, به من گفت: تو دیوانه شده بودی که با حکومت خود را زدی وزندانی شدی, کی ازت خوش است, مرا می شناسی که خلقی یا پرچمی نیستم مگر درپوست شان در آمدم وکارم جوراست و ساعتم تیر.

استاد سیدمقدس نگاه (طرف چپ) با استاد ستارجفایی در نمایشنامه قچری قروت

 

     درهمان خیابان, از طرف مسجد حاجی یعقوب, نارسیده به چارراهی انصاری, نگارستان استاد چند بعدی سیدمقدس نگاه وجود داشت. استاد نگاه با همسرش ذلیخا نگاه, نه تنها هنرپیشگان سینما وتیاتر بودند, بلکه استاد نگاه ناشر جریده مردم در دهه قانون اساسی بود وهم یک  نقاش ورسام بسیار زبده وپرتوان نیز بود وباری هم که بنده از مقابل نگارستان او تیر می شدم, نقش چشمان جادویی یک دختر را چنان آفریده بود که این زیبا پسند را, بی اراده بسوی خود کشاند وموقعی به خود آمدم که درمقابل این نقش ایستاده ام و در گرو آن چشمان جاودیی گیر مانده ام  وهرسو که می رفتم , نقش چشمان جادویی آن دختر زیبا مرا تنها  نمی گذاشت.

 

     درپهلوی نگارستان نگاه, دکان استاد عزیزم در مکتب حبیبیه, عبدالطیف خان پیروز رستم زاده بود. استاد پیروز رستم چنان یک نوع رفتار وقدم گذاشتن منحصر به خودش داشت که با متانت وکاکه گی در صنف قدم می گذاشت. در اواخر ماه حوت 1360 به دیدن این استاد عزیزم رفتم. داستان جالبی است. خود استادم تشریف نداشت, برادرش مجید جان در دکان بود, پرسیدم که استادم کجاست؟, گفت زندانی شده ودرپلچرخی است. از قضا که بنده در آغاز حمل 1361 هنگام تدریس شاگردانم در دانشگاه کابل, زندانی شدم. خداوند جان وخرد(ج) به بنده چنان ایمان عنایت فرمود که هیچ استاد و شاگردم را که بسیاری شان به ضد حکومت ببرک - نجیب بودند, قلمداد نکردم, ورنه یک گروه کثیر دانشگاهیان در زندان جای می گرفت. خاد جهنمی نجیب قاتل, پس از 9 ماه تحقیق وشکنجه در زندان صدارت, بنده را با ریش  وموی سر شش متره  به کوته قفلی منزل سوم بلاک اول زندان پلچرخی انتقال داد, با تعجب همان مجید جان را دیدم وپرسیدم استادم چه شد؟ گفت استادت آزاد شده وحالانوبت من است. بعد سال های دراز, این استاد عزیزم را در جرمنی یافتم وحالا گاهگاهی از حال واحوال جناب شان خبرمی گیرم.

           در روبروی سینما پارک, کبابی دادخدای چاریکاری قرارداشت که مزه کباب آن در جاهای دیگری چندان پیدا نمی شد. در زندان پلچرخی در سال 1362 پکه چی کبابی دادخدای چاریکاری را هم دیدم. بیچاره می گفت که خود دادخدای چاریکاری اورا درگیر داده است. سرانجام حکومت جلاد ببرک – نجیب, آن پکه چی بیچاره را هم درجمع هزاران دیگر, اعدام کرد.

     بانو صحرا کریمی رییسه موسسه افغان فیلم که با شجاعت بی مانندی در داخل سینما پارک به تحصن نشست تا اگر از تخریب آن جلوگیری شود, مگر نشد. ایستادگی بانو صحرا کریمی از باورمندی وارزشنمایی وی به هنرهای هفتگانه نمایندگی می کند که آفرینش باد. ما متلی داریم (پیرمردن حق است مگر رخنه مرگ باز می شود). امروز که سینما پارک ویران شد و به قول جمهور, دست مافیای زمین وارگ فاسد اشرف غنی درآن دخیل است, فردا پاکستان که می گوید:( کابل باید ویران شود و بسوزد) در صدد ویرانی دیگر میراث های فرهنگی کابل جان ما خواهدشد و سرانجام نوبت تخریب بالاحصار و دیوار های کوه آسمایی وکوه شیردروازه هم خواهد رسید وباید وحتمی بنیاد دفاع از کابل وکابلیان به اشتراک کابلیان داخل وخارج کشور تشکیل شود تابا استفاده از همه امکانات, در دفاع از داشته ها وفرهنگ دیرپای کابلیان و میراث های فرهنگی کابل وکابلیان دست به کار سازنده و ماندگاربزنند.

......................................................................................................................................

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin