Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

داکترشکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

خلیل زمربه نجیب  میگفت:درغگوی لعنتی

 

    خلیل زمر, پرچمی پیشگام را همه جوانان وشخصیت های سیاسی که در دهه قانون اساسی ده سال اخیر پادشاهی محمدظاهرشاه, اگرشامل یکی از جریان های سیاسی آن وقت بودند  ویا هم به مانند بنده وابسته گی وعلاقه خاص به جریان های سیاسی آن وقت نداشتند مگر خوش داشتند  بدانند آن ها چه می گویند وبه کدام راهی روان استند واگر دست شان برسد , سرنوشت مردم ما را چه گونه کلید خواهند زد.

بنده که بحیث خبرنگار روزنامه کاروان (از 1347  تا کودتای 26 سرطان 1352 سردار مستبد داودخان که به همدستی پرچمی ها براه انداخت و همه حقوق اساسی مردم ما را ملغی قرارداد و از جمله آزادی بیان ومطبوعات آزاد را منع کرد ) تظاهرات, نشست های مطبوعات, گردهمآیی ها واعتراضات جریان های سیاسی را در روزنامه کاروان پوشش میدادم,  با همه سخنرانان و پیشگامان جریان های درسیاسی دهه قانون آشنایی داشتم وهمه شان می دانستند که بنده گزارشگر تظاهرات, گردهمآیی ها واعتراضات شان در روزنامه کاروان استم وبه همین دلیل احترام و روابط حسنه شان  را با بنده مراعات می کردند.

    نماینده گان وابسته به جریان های سیاسی دانشجویان دانشگاه کابل در دهه دموکراسی که با بنده به خاطر پوشش خبری شان رابطه نزدیک واحترام کارانه داشتند وبرای توضیحات بیشتر به دفتر روزنامه کاروان در شهرنوکابل نزد بنده رفت وآمد می نمودند به مانند آقای ذبیح الله عصمتی دانشجوی دانشگاه حقوق از صدای عوام,  سیف الدین نصرتیار دانشجوی دانشکده انجنیری از اخوانی ها, خلیل زمر مشهور به مارکس پرچم دانشجوی دانشکده اقتصاد از پرچمی ها, حیدرعلی لهیب دانشجوی دانشکده ادبیات از شعله یی ها و امان الله استوار دانشجوی دانشکده پولیتخنیک از خلقی ها.داود خان مستبد, متمایل به روسیه و پشتونستان خواه بربادکن, پس از کودتای شوم خود, 5 سال برقدرت تکیه زده نخست خودرا رییس دولت وبعدا دریک جرگه قلابی بریاست آقای واصفی, خودرا رییس جمهور خواند که غیر از خود وبلی قربان گویانش, نه به نسل توانای  جوانان ونه هم به چهره های مطرح سیاسی ومردمدار, حق تبارز و خدمتگذاری نمی داد. محمدهاشم میوندوال دومین صدراعظم دهه قانون اساسی و رییس حزب دموکرات مترقی که شخصیت شناخته شده ملی و بین المللی و سخنران توانا بود را به اتهام دروغین کودتا, توسط عبدالصمدازهر پرچمی رئیس ارکان قوماندانی امنیه کابل زجرکش کرد, محمدموسی شفیق آخرین صدراعظم جوان , کارآگاه , پرکار وشخصیت شناخته شده ملی وجهانی  را به زندان انداخت تا نیرویش به تحلیل رفت و سرانجام بدست کودتاچیان جنایکار خلقی وپرچمی افتاد واعدامش کردند, پیشگامان جنبش اخوان المسلمین (نام جوانان مسلمان را بنده در روزنامه کاروان به ریاست استادانم پروفیسورصباح الدین کشککی واستاد عبدالحق واله, جریده روزگار به مدیریت دوستم محمدیوسف فرند, جریده افکارنو به مدیریت عزیزم ضیاجان حیدری هروی , جریده اتحادملی به مدیریت محترم عبدالحکیم مژده, برآن ها گذاشتم) را یا اعدام کرد ویا هم به زندان انداخت تا این که بدست کودتاچیان خلقی وپرچمی افتاد وهمه را اعدام کردند وبه همین ترتیب همه وزرای حکومات دهه قانون اساسی وشخصیت های صادق, پرکار و آگاه را یا برکنار کرد ویاهم درمضیقه قرارداد و  می خواست که خودرا به مانند حافظ اسد رئیس جمهور سوریه, صدام حسین رئیس جمهور عراق, معمرالقذافی رئیس جمهور لیبیا و فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا تا زنده است بحیث رئیس جمهور باقی بماند.

  5 سال حکمروایی استبدادی داودخان با کودتای خاینانه کمونیست های خلقی وپرچمی وقتل اعضای خاندان ریاست جمهوری به دستور نورمحمدتره کی , حفیظ الله امین, ببرک کارمل ودیگر رهبران خلق وپرچم, بدست شهنوازتنی وچندتاافسردیگر خلقی صورت گرفت ودر 7 ثور 1357 حکومت کمونیست ها درکشور اعلام گردید.

   حکومت مشترک کمونیستی خلق وپرچم در همان نخستین روزهای قدرتش که شناخت کامل از شخصیت های مطرح ملی و پیشگامان جریان های دیگر سیاسی داشت, دست به گرفتاری, به زندان انداختن  واعدام آن های زد که به چنگش افتادند, به مانند ذبیح الله عصمتی از صدای عوام زندانی وسپس آزادگشت, حیدرعلی لهیب را از شعله یی ها زجرکش کردند, سیف الدین نصرتیار, محمدعمر و حبیب الرحمن وتعداد زیاد اخوانی ها را اعدام کردند.

  بنده که با همه پیشگامان جریان های سیاسی دهه قانون اساسی و به ویژه با دانشجویان پرچمی وخلقی دانشگاه کابل شناسایی متقابل داشتم, فکر می کردم که خلیل زمر مشهور به مارکس پرچم که پیشگام وچهره مشهور وبا نفوذ پرچمی ها بود, شاید در شورای انقلابی,بوروی سیاسی, کمیته مرکزی ویا در دیگر پایه های حزبی وحکومتی رتبه بالایی یابد ویا هم وزیرمالیه, وزیرتجارت ویاهم وزیر اقتصاد مقرر شود مگر هیچ خبری از او نشد که نشد.

  بنده درماه حمل سال 1361 حین تدر یس در دانشگاه کابل به اتهام مخالفت با تجاوز قشون روسیه شوروی وحکومت دست نشانده او, تبلیغ برای قیام برضد حکومت کمونیستی, , تشکیل اتحادیه استادان دانشگاه کابل وتشویق دانشجویان در قیام سال 1359 دانشجویان دانشگاه کابل ودانش آموزان مکاتب شهرکابل, به دستور نجیب جنایتکار, گرفتار ومدت 9 ماه در زندان صدارت کوته قفلی, تحقیق وشکنجه شدم و سپس خاد آدمکش نجیب مرا به زندان هولناک پلچرخی انتقال و به وسیله پرسشگاه اختصاصی انقلابی به ریاست نجم الدین کاویانی,  دردادگاه اختصاصی انقلابی به ریاست عمومی کریم شادان و ریاست غلام سنایی غزنوی به مدت 7 سال زندان محکوم کردند. همین که خاد نجیب مرا در موترهای به اصطلاح آن وقت (دبه) یعنی موترهای واگون پت و پوشیده که حدود 50 نفر زندانی را ایستاده درآن می انداختند واز زندان صدارت به پلچرخی وبالمقابل انتقال می دادند واز همین دبه ها با بدرقه زرهپوش ها وتانک های روسی  برای انتقال اعدامی های که دست ودهان شان را با پلستر می بستند از زندان پلچرخی به پولیگون پلخری نیز استفاده می کردند وتنها دربام دبه یک کلکین هوارو داشت. همین که مرا ا ز زندان صدارت به زندان پلچرخی انتقال دادند در کوته قفلی غربی منزل دوم بلاک اول پلچرخی, با دنیای از تعجب که در دنیا, گاهی هم دنیای اتفاقات عجیب وغیرقابل انتظاراست دیدم که خلیل زمر همان مارکس پرچمی ها درهمان جا نیز زندانی است,  از او پرسیدم که :(عجبا آقای زمر تو کجا واین جا کجا, زندان پلچرخی جای دشمنان حکومت خلقی وپرچمی است, توکه پرچمی طراز اول بودی این جا چه کار می کنی؟)   خلیل زمر را در بلاک دوم نیز دیدم, چون بنده را نیک می شناخت گاهگاهی با بنده درد دل نیز می کرد. خلیل زمر از همان دمادم کودتای 7 ثور 1357 به زندان انداخته شده بود وتا سال 1366 که  گورباچف رهبر روسیه شوروی نیروهایش را از افغانستان بیرون وعوض ببرک کارمل, نجیب را به رهبری افغانستان  گماشت, خلیل زمر زندانی بود.

 نحوه زندانی سازی مردم, در حکومت خلقی ها وپرچمی ها چنان بود که هر فردحزبی حق داشت تا هرشخص راکه دلش می خواست  ولو با او دشمنی شخصی هم که می داشت, (ضد انقلاب) گفته گرفتار وتسلیم اگسای تره کی به ریاست اسدالله سروری, کام حفیظ الله امین به ریاست اسدالله امین و خاد ببرک کارمل به ریاست نجیب احمدزی می کرد.  آن سازمان های جهنمی خلقی وپرچمی, یک بیچاره زندانی را که یگانش حتی اگر لنگ و کور و معیوب وپیر وحتی دیوانه هم می بود زیر شکنجه وادارش می کردند تا به کار ناکرده اعتراف نماید وچند تای دیگر را نیز قلمداد نماید واین سلسله گرفتاری وشکنجه وحتی اعدام ها ادامه می یافت. بسیاری از زندانیان که سواد  نمی داشتند صورت اعتراف ناحق شان به وسیله مستنطق ها نوشته و نشان انگشت شان بالای اعتراف شان گذاشته می شد وبرای اینکه مستنطق از روس ها امتیاز دریافت پول بخششی, ارتقای رتبه و سفر های کشورهای روسیه , اروپای شرقی وکشورهای زیرتصرف آسیای میانه را بدست بیاورند, بناحق درپای زندانی بیچاره تهمت های بزرگ بسته می کردند تا اورابه اعدام برابر نمایند. یک مثال میاورم: در کوته قفلی منزل سوم بلاک دوم دراواخر سال 1362 یکی از هم اتاقی های بنده شیرعلی از پاتخوا شانه لوگر بود. این بیچاره تازه عروسی کرده بود وهنوز خینه عروسی در دست هایش وجود داشت که بقول خودش تلاشی به خانه شان آمده بود. شیرعلی چون تازه داماد بود نمی خواست از خانم تازه عروسش دورشود وهمین بود که در تنور خودرا پت کرده بود مگر بدبختانه که تلاشی سر تنور را باز واو بیچاره را گیرکرده به اتهام کشتن روس ها در شب 2 قوس 1362 اورابا 385 زندانی دیگر به پولیگون پلچرخی برده اعدام کردند.

  هنگامی که در نظام ببرک – نجیب, زندانی ها را به سوی پولیگون پلچرخی برای  اعدام می بردند,  پیش از شام , برق های زندان پلچرخی را خاموش می کردند و آهنگ مشهور شهید دست خلقی ها احمدظاهر را بنام ( زندگی آخر سر آید – بنده گی درکار نیست) را در بلندگو های زندان به صدا درمی اوردند وصدها زندانی را یا زنده بگور ویاهم گلوله باران می کردند. پس از آن که زندانی ها را اعدام می کردند, کمونیست های پرچمی خادی وخلقی های زندانی (تره کی ها وامینی ها) به همدیگر از اعدام به اصطلاح (ضدانقلاب) تبریکی می دادند وخوشحالی می کردند وحتی قوماندان ودژخیمان زندان وخادی های داکترنجیب احمدزی , به مناسبت اعدام هموطنان ما, در حویلی شمال بلاک اول حوض آب بازی ساخته بودند وشب های که زندانی ها را اعدام می کردند درآن جا جمع شده با کباب وشراب, اعدام هموطنان ما را جشن می گرفتند. خادی ها به شمول داکترنجیب الله احمدزی رئیس سازمان جهنمی خاد, غنی رئیس تحقیق, عبدالله بی خدا مدیرتحقیق ودیگر مستنطقین وشکنجه گران به مرض سادیزم مبتلا بودند که از شکنجه واعدام مردم ما لذت می بردند.

  هنگامی که خاد نجیب تصمیم می گرفت تا یک زندانی را بیشتر شکنجه نماید یا اورا مدت بیشری در کوته قفلی های صدارت نگه می داشت که بنده را 9 ماه درآن جا نگه داشت وهمچنان با خلقی های تره کی  وخلقی های امین دریک اتاق جزایی می انداخت تا بیشتر روحا شکنجه شود که بنده را با چند خلقی بویناک ونا انسان به مانند بشریار والی خلقی ها, مالیار معین وزارت مالیه خلقی ها, سرسام معین زراعت خلقی ها ویک گوساله دیگر, جزایی ساخته بودند.

      خواجه عطا وبعدا عریف عریف (از عرزدن خر گرفته شده) یا حریف حریف قوماندانان زندان پلچرخی که زیرفرمان نجیب کار می کردند,پس از مدتی بنده را به منزل دوم غربی  بلاک اول  درسال 1362  انتقال دادند که از ساعت 8 تا 10 شب در دهلیز یک تلویزیون چوچه گک سیاه وسفید را گذاشته بودند که قوماندانی زندان پلچرخی به ما  اجازه می داد تا در دهلیر چندک چندک (به ضم چ, سکون ن و ضم د) برای تماشای تلویزیون حکومتی پر از دروغ وتبلیغ  می نشستیم. یک بار هم 

  خلیل زمر حکایت می کرد  که نجیب رئیس خاد, پیش از 7 ثور 1357, شب های زیادی را درخانه شان می خوابید وهردو با اعضای خانواده همدیگر آشنایی کامل داشتند. او می گفت که پدرش (پدرخلیل زمر) درین سال های زندانی شدنش, بار بار پیش نجیب  رئیس خاد می رود  تا سرنوشت پسرش (خلیل زمر) را تعیین نماید , نجیب  , پدر خلیل زمر را به همان رسم دیرینه پدر گفته صدا می زند و وعده آزادی خلیل زمر را می دهد, مگر هیچ گاهی به وعده اش وفا نمی کند. خلیل زمر که می گفت نجیب, پدر خلیل زمر رابازهم (پدر) گفته خطاب می کند, از انتهای قهر وغضب  خطاب به نجیب می گفت :( به همو پدر(نجیب) تو درغگوی لعنت ).

    به دستور نجیب رئیس سازمان آدمکش خاد, تا توانستند, مردم را گرفتند, شکنجه کردند و بردند واعدام کردند که بنده شاهد همه این جنایات داکترنجیب احمدزی وحکومت جلاد ببرک کارمل وشرکای جرمش استم, مگر نمیشود برجنایات یک یک شان خاک انداخت و از نجیب یا امثالش به حیث یک شخصیت نیک یادآوری وتجلیل کرد وبا خون میلیون ها شهید کشور و زجر وشکنجه میلیون ها دیگر ومهاجرت میلیون های دیگر معامله و خیانت کرد. بزرگداشت از نجیب ویا هر  خلقی وپرچمی که مرتکب جنایات بی شمار بشری وقتل وکشتار مردم ما شده اند, خود یک جنایت نابخشودنی ,غیرقابل قبول وقابل نکوهش شدید است. 

  پیروان ادیان آسمانی وزمینی همه در نمایان شدن نشانه های نزدیکی قیامت, تاحدی اشتراک نظر دارند که در آخرالزمان, شخصیت های صادق و دانا, بی قدر وبی عزت وبیکار می شوند وآدم های فاسد و دزد  و جنایتکار, مورد ستایش قرار می گیرند وحتی به چوکی های بلند می رسند. مثال های زنده از نشانه های اخرالزمان همین است که زلمی خلیلزاد اختیاردارکل افغانستان, نخست حامدکرزی مداری را بدون استحقاق ورای مردم که بار اول در کنفرانس بن تنها 2 رای دربرابر9 رای داکترعبدالستارسیرت برده بود وبعدا بقول علی نجفی از دبیرخانه کمیسیون انتخابات داکترعبدالله میدان رابرده بود مگر مجبورساخته شدند تا حامدکرزی مداری را برنده اعلام نمایند وهمان بود که برای 13 سال برچوکی ریاست جمهوری چسپانده شد که امروز از پول رشوه واختلاس امپراتور مالی دوبی است و  اشرف غنی احمدزی فاشیست با تقلبات گوسفندی به چوکی ریاست جمهوری تکیه زده  وتا می تواند دزدان وفاسدان را به چوکی های پردرآمد وکلیدی مقررمی کند تا هم جیب خودش وخانمش رولای لبنانی پرشود وهم جیب دزدان همدستش که حالا کارش به جایی کشیده که  از داکترنجیب احمدزی سادیست رییس سازمان جهنمی خاد تجلیل بعمل میاورد واورا (شهید) می نامد درحالی که شرم است تا یک خداناباور وضد دین و کمونیست قاتل را شهید نامید. تره کی ها درخانه نورمحمد تره کی ابله قاتل درکارته چار کابل جمع می شوند واز او تجلیل بعمل میاورند وهیچ دستگاه مانع شان نمی شود, پسر حفیظ الله امین درجرمنی , پدرش را شهید می نامد ومی خواهد تا  مراکزی را بنام وی نامگزاری کرده او را شهید بنامند, کارملی ها هم سروصدا انداخته اند که از داکترنجیب احمدزی که تجلیل شد چرا از ببرک کارمل تجلیل نمی شود.

  تره کی که به دستور امین خفه وکشته شد, لاش اورا در بخش پایینی قبرستان قول آبچکان کابل گورکردند که 3 بار از طرف مردم خشمگین کابل به آتش کشیده شد. خود امین را روس ها درشب 6 جدی 1358 کشتند ودرجای نامعلومی زیرخاک کردند. ببرک کارمل در روسیه به مرگ طبیعی روانه جهنم شد وبرادرش محمودبریالی, لاش اورا در ریگ های حیرتان زیر ریگ کرد که عکس های قبر وشعارهای پرچمی ها را داکتر سیدمخدوم رهین گرفته وبرای چاپ در ماهنامه کاروان برای بنده فرستاده بود. مگر گفتند که شب بعدش, محمودبریالی رفت ولاش ببرک کارمل را به محلی دیگری انتقال داد تا به مانند تره کی به آتش کشانیده نشود.

  از نشانه های دیگر آخرالزمان این است که صادقان وخدمتگاران راستین بیکار وخاینان ودزدان به چوکی های بلندی دست میابند این است که جنرال ظاهرظاهر قوماندان امنیه کابل در انتخابات 6 سال پیش, ضیاالحق امرخیل پاکستانی را که از طرف حامئکرزی بحیث دبیر کمیسیون انتخابات مقرر شده بود, با پشتاره دزدی صندوق های رای دستگیر کرد که میلیون ها رای گوسفندی  را به نفع اشرف غنی احمدزی تقلب می کرد. نتیجه آن چنین شد که جنرال ظاهرظاهر بیکار وخانه نشین شد وضیاالحق امرخیل پاکستانی والی پرقدرت جلال آباد مقررگشت و روی فرش سرخ قدم می زند. یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون انتخابات که تابعیت امریکا را دارد وساکن سان دیاگوی کالیفورنیا است, هم از طرف دادگاهی در امریکا به جرم اختلاس به زندان وجریمه محکوم شده است مگر اشرف غنی احمدزی اورا سناتور ساخته است چون که به نفع اشرف غنی احئدزی تقلبات گسترده کرده بود.

  وهمین است نشانه های آخرالزمان تا دیده شود چه وقت صور اسرافیل به صدا درمیآید؟.

.........................................................................................................................................

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin