Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

کلیم الله ناظر  ـــ  فرانسه

 

سلاله و دودمان " ناظر محمد صفرخان "

6

فرزندان محمد اخترخان فقید: ــ محمد اکـــبر"اختر"،
                                  ــ محمد آصف"اختر"و  
                                  ــ محمـد هاشـم"اختر".

 

در آغاز کار و ابتدای مبحث اختصاصی معرفت با خانوادۀ "ناظر"، تحت عنوان (سلاله و دودمان ناظر صفر) راجع به جد و نیکه ناظر محمد صفرخان، باسم محمد عظیم خان بقوم ملاخیل ـ افغان یوسفزی، از متنفذین و فئودالهای ساکن حومۀ گلگت چترال آنوقتِ هند، مختصر تذکاری داده شد که طور تخمین در بین سالهای 1800 میلادی باضافه دو، سه دهۀ آن، همراه با رابعه خانم و فامیل خود زیست میکرد.

پدر ناظر محمد صفرخان که محمد اعظم خان نام داشت، او هم مانند پدر از خوانین و فئودال های منطقۀ فوق الذکر و خانمش باسم مریم بود. در زمینه با شرح نسبتاً وسیع و بیشتری بدین نحوه بیان گردید که محمد اعظم خان همراه با پسر ارشد خود محمد ظفرخان، در حوالی سال های 1875 میلادی پس از یک اندازه مقاومت در خورِ توان، در مقابله و جنگ طولانی، هنگام تسخیر قلعۀ شان توسط قطعۀ عسکر انگلیسی (ملیشه ایله جاریِ انگلو ـ هندین) بنام "گورکه" به توپ بسته و پرانده شدند. پسر دوم شهید محمد اعظم خان، بنام محمد صفر تقریباً پانزده ساله بود، او توانست مادر و برادر خود محمد اصغر و خواهر خوردش صدیقه هشت ساله را از راه مخفی عقب قلعه فرار بدهد و خود بعدِ برداشتن توشۀ راه با آن ها به پیوندد، اما قبلِ خروج مجدد از قلعه، "گورکه" یا بعباره دیگر ملیشه قوای انگلیسی او را اسیر نمود. یک تاجر افغان به اغلب گمان که یارمحمد نام داشت، در مسیر ختای ــ هند ــ چترال ــ افغانستان و آسیای میانه مصروف تجارت بود همرای پدر محمد صفر آشنائی نزدیک و دوستی خوبی داشت، ضمن تشخیص و شناسائی محمد صفر در اسارت "گورکه"، با پیشکش تحایف، هدایا و پرداخت 30  تنگه طلای بخارائی، از قطعۀ یورشگر انگلیسی او را خریده، از اسارت نجاتش داد و با خود بُرد. با تأثر که از اثر وقوع آنی و نابه هنگامِ آن همه جنگ، پراگندگی و حوادث ناگوار، دیگر از سرنوشت زنده و یا مردۀ مادر، برادر و خواهر خورد محمد صفر کدام احوالی به دسترس نماند و میسر نشد.

بعد تر، در باره محمد صفرخان چنین شرحی ارائه شد که تاجر مذکور ضمن پیشبرد تجارتش با محمد صفرخان به بدخشان آمده بود. سردار عبدالرحمن خان در بخارا متوطن بود و در راه فعالیت های سیاسی خود تا سرحدات خبرگیری می کرد، تصادفاً در خانه دوست خود (تاجر یاد شده) مهمان بود. چون سردار حین رفت و آمد های مکررِ خودش تا سرحدات، با محمد اعظم خان که از جمله خوانین منطقه بود هم آشنائی نیک و شناخت خوبی داشت، بنااً جهت ادای حرمتِ دوستی از تاجر خواست که همان 30 تنگه بخارائی را قبول نماید و محمد صفر را با خودش به بخارا بُرد. سردارعبدالرحمن خان به افغانستان حمله کرده، قطغن و بدخشان را پشت سر گذاشته، از راه خان آباد به کابل آمده و پادشاه شد. محمد صفرخان نیز بهمراهش بود و در خدمت امیر به درجاتی چون ناظر کارخانه، مُهردار سلطنتی و حتی مقام امین الاطلاعات در شروع عهد امیر حبیب الله خان رسید.

خانم ناظر محمد صفرخان مستوره، دختر ملا محمد یوسف خان کندهاری از قوم بارکزائی و اولادۀ شاهوال آخند مشهور به ګرندی بابای کندهاري بود. امیرعبدالرحمن خان در دوره سرداری، در راه فعالیت های سیاسی خود ملا محمد یوسف خان را که دوست نزدیک و قابل اعتمادش بود، جهت تبلیغات علیه انگلیس به هند فرستاده بود و نامبرده در آنجا به شهادت رسید. همین که امیرعبدالرحمن خان به پادشاهی رسید، اولین کاری که کرد فامیل مرحوم ملا محمد یوسف خان را از کندهار به کابل خواسته، برای شان در درخت شنگ جای دولتی و معاش تعیین کرد.

ملا محمد یوسف خان بارکزائی از خانم اول خود که وفات کرده بود یک دختر بنام عایشه داشت، خانم دوم ملا محمد یوسف خان نیز یک دختراز شوهر قبلی خود که فوت نموده بود به همراه داشت و از پشت ملا محمد یوسف خان دختری دیگر پیدا کرد که نامش مستوره است. امیرعبدالرحمن خان به بیوۀ ملا محمد یوسف خان گفت که یک دختر از پشت ملا محمد یوسف را بخود حق می دهم به هرکه بخواهم بدهم، بقیه به اختیار خود شما می باشد. همان شد که امیرعبدالرحمن خان، مستوره نامه را به عقد نکاح ناظر محمد صفرخان درآورد.

در بخش های فوقانی و قبل برین راجع به ناظر محمد صفرخان، خانمش مستوره و نیز فرزندان شان هریک محمد اخترخان، محمد انور "بسمل"، محمد ابراهیم "صفا" و محمد اسمعیل "سودا" در گفته های جداگانه برابر به درجۀ معلومات و تا حدِ توان ابراز بیان گردیده است. اینک درین مختصر صفحه، گفتنی های دربارۀ مرحوم محمد اکبر"اختر" فرزند ارشد محمد اخترخان فقید ارائه داشته و بعد تر در ادامۀ بحث، در خصوص برادر دومش مرحوم محمد آصف"اختر" و در پایان این قسمت از مرحوم محمد هاشم "اختر" برادر کهتر شان نیز با رعایت سلسله و نوبۀ عمر یادآوری به عمل می آید.

الف ـــ محمد اکبر"اختر"

 

 

محمد اخترخان فقید، فرزند ارشد ناظر محمد صفرخان و بعد از پدر بحیث امین الاطلاعات زمان امیر حبیب الله خان، همرای دختر خالۀ خویش بنام بی بی آمنه پیوند ازدواج بست که ملقب به "بی بی کو" می باشد. محمد اخترخان و بی بی آمنه پس از گذشت یکی دو سال ازدواج در سال 1286 هجری شمسی مطابق 1907 میلادی صاحب اولین فرزند شان بنام محمد اکبر شدند. محمد اکبر پس از سپری نمودن دوران صباوت، دروس ابتدائی را در مکتب"اتحاد" خان آباد شروع کرده، زمانی که فامیلش واپس به کابل برگشتند شامل مکتب استقلال گردید. چند سالی از ادامۀ تعلیمات مکتب محمد اکبر نگذشته و هنوز در دوره ابتدائی بود که پدرش محمد اخترخان بعمر سی و چهار سالگی در ابتدای سال 1920 میلادی، از اثر خنثی شدن توطئه ناکام سوء قصد علیه جان امیر امان الله خان، به معیت 5 نفر همراهانش از جملۀ 9 نفر نظر به قضاوتِ درباري، امر و فرمان شخص امیر امان الله خان به توپ پرانده شد که حتی از ایشان آرامگاه و مقبره ای هم در روی زمین باقی نماند. محمد اکبر، فرزند ارشد محمد اختر خان فقید که بزرگتر از محمد آصف و محمد هاشم برادرانش بود، بعداً جهت حفظ و بقای نام و نشان پدر، از طرف فامیل ملقب به "آغای گل" و دارندۀ لقبِ پدر خود گردید. محمد اکبرخان در مکتب استقلال از جمله ورزش های دسته جمعی به فوتبال علاقه و دسترسی خوبی پیدا کرده، عضویت تیم فوتبال آن مکتب را منحیث لِفت اَوت داشت و فوتوی اعضای تیم مذکور در آرشیف ملی کابل حفظ است. محمد اکبر"اختر" پس از آن که فارغ لیسه عالی استقلال شد، اولاً در وزارت اقتصاد بصفت مامور رسمی عِز تقرر حاصل بنمود.

محمد اکبر"اختر" یا "آغای گل" ثانی، شخصیتی بود که می توان گفت اندک منزوی و گوشه گیر، کم حرف، در عین حال آرام، با استقامت در برابر ناهنجاری های روزگار و صاحب مناعت نفس بوده، از کینه و ماجراجوئی بشکل عام و تام آن نفرت و دوری داشت. شخص خـــــــوش برخورد، مهربان و خبرگیرا از احوال بزرگان و خویشاوندان، سائرین و بصورت قاطع مصمم و در صدد تدارک و تهیه اعاشه و اباطه خوب و فراهم آوری تسهیلات برای فامیل خود بوده، در زمینه نهایت جدی و کوشا بود. برخوردش همرای همگان، با پیشانی باز بوده، بشاش و خنده رو می نمود. با وجود مشکلات ناشی از اثر حادثه ای که بسر پدرش آمد و بعدِ آن هم مصیبت های دیگری که عایـــدِ حال خانـــــواده بزرگش (فامیل ناظر) شده، شیرازۀ فامیلی از هم گسسته و تماماً تیت و پاشان گردیده بودند، این که او شامل ماموریت رسمی بود و به لسان فرانسوی هم آگاهی و تسلط کامل داشت، با استفادۀ ترجمه از منابع متنوع فرانسوی مقالاتی را در جراید وقت وطن بدست نشر می سپرد.

محمد اکبرخان"اختر" مدتی قبل از بندیگری های سال 1311 و 1312 ش. با زبیده نامه پیوند ازدواج بست که ملقب به "بی بی شیرین" است. خانم محمد اکبر"اختر" صبیۀ میرزا محمد علم خان، از خوانین چهاردهی کابل است که در قلعه غلام حسین خان واقع قلعۀ بختیار چهاردهی میزیست. مرزا محمد علم خان مصروفیت به شغل زمینداری و پیشبرد تجارت بین کابل و هند برطانوی داشت.

ثمرۀ ازدواج محمد اکبر"اختر"، سه  پسر بنام های محمد اصغر، محمد عمر و محمد حیدر است که محمد اصغر در آوان نـــــوزاده گی به اثر مریضی فوت نمود. محمد عمر"اختر" در لیسه استقلال درس خواند و بعد منحیث معلم بشغل رسمی در وزارت معارف ادامه داد و اخیراً آمر مکتب علاءو الدین چهاردهی بود تا این که به تقاعد سوق یافت. فرزند اخیر مرحوم محمد اکبر خان" اختر" عبارت از محمد حیدر"اختر" می باشد که الحال در دنیای مطبوعات، وبسایت انترنتی "رنگین" تحت نظر وی از شهر هامبورگ آلمان اقبال نشر و پخش را دارد.

موصوف در ظرف قریب سه دهۀ گذشته، صاحب امتیاز انتشار تلویزیون"رنگین" از آلمان بود. بعد مجله "فصلنامه رنگین" را از هامبورگ نیز طبع و نشر می نمود. باید علاوه نمود که الحاج محمد حیدر"اختر" قبل از هجرت و جلای مسکن و ماوا، در کابل به لیسه عالی استقلال درس خوانده و بعد بحیث مامور رسمی در مدیریت عمومی ارزیابی پروگرام های رادیو افغانستان متعلق بوزارت مطبوعات و در پُست های مختلف آن ایفای وظیفه کرده است.
محمد اکبر"اختر" با درستی، راستکاری، بدور از ماجرا و هرگونه گیرودار های سیاسی در ماموریت رسمی و دولتی مصروف اجرای وظیفه بود که حادثه 16 عقرب 1312 هـ. ش. یعنی قتل نادر شاه بمیان آمد. در پیوند باین قضیه، در حالی که هیچ کدام ربط مستقیم  و یا غیرمستقیم به ایشان وجود نداشت، سه نفر هریک محمد نعیم"بسملزاده"، محمد هاشم"اختر" و خود محمد اکبر"اختر" اولین های هستند که از خانوادۀ "ناظرصفر" در قطارِ زندانی شده های سیاسی رفتند. از یک سال پیش تا وقوع واقعه قابل حدوثِ کشته شدن نادرشاه، پس از بقتل رسیدن شهید غلام نبی خان"چرخی"، در قطار سائر فامیل های سیاسی و شخصیت های علمی و طرفداران امیر امان الله خان که به بهتان های نادرست مثل پخش شبنامه، فعالیت های ضد نظام، مخالفین سیاست دولت وغیره زجر و شکنجه می دیدند، اُستاد "بسمل"، "صفا"، "سودا" و محمد طاهر"بسمل" دومین فرزند محمد انور"بسمل" نیز به زندان سیاسی ارگ نظربند گویا بدرقه و بشکل زندانی درافتاده بودند. جالب توجه نه، بلکه مضحکه و دور از همه ارزش های انسانی، قوانین موضوعۀ زمینی و آسمانی این را می توان شمرد که محمد نعیم"بسملزاده" متعلم صنف هفتم مکتب نجات و محمد هاشم"اختر" متعلم صنف هشتم آن لیسه که صغاری بیش نبودند، از رهگذر این که اتهام هم مکتبی بودن عبدالخالق را داشتند و در بیت الخلای مکتب از طرف کسی دیگری کاغذ اعلان بقتل رسیدن نادرشاه نوشته شده بود، به حبس زندان سیاسی ارگ و دهمزنگ تا سیزده سال در افتادند. هر دو پسران کاکا با گذشت یک ماه بعد از قتل نادرشاه، که تا آن زمان به مکتب می رفتند، طبق معمول همه روزه  چون بوقت معین بخانه برنگشتند، برای رفع تشویش فامیل یعنی مادر محمد نعیم صغیر که شوهرش استاد محمد انور "بسمل" از سال قبل بزندان سیاسی رفته بود و مادر بیوۀ محمد هاشم که مصیبت بیوه گی از ثمرۀ حکم امیر صاحب امان الله خان برایش عاید شده و سرپرست و مواظب فرزندان خود بود، بنااً محمد اکبر"اختر" یگانه مرد بزرگ خانواده که تازه پس از انجام وظیفه روزمره بخانه برگشته بود، بیرون شد تا خود آن ها و یا حد اقل احوال شان را بیاورد. اولتر از همه به مکتب نجات رفت، همان روز در دیوار بیت الخلای مکتب به کاغذی نوشته شده بود که "نادرغدار توسط عبدالخالق خان متعلم صنف دهم به قتل رسید". آن کاغذ را اداره مکتب بوزارت معارف برده، از اثر هدایت وزارت سی نفر از شاگردان مکتب را که نسبت به سوابق سیاسی فامیلی شان مشکوک به نظر می رسیدند، در وزارت خواسته، تحقیق کرده و در اخیر فقط هفت نفر را نگه داشتند که محمد هاشم و محمد نعیم نیز در آن جمله بودند. محمد اکبر"اختر" جویای احوال برادر و پسر کاکایش می شود. محافظ اطلاع می برد که برادر کلان محمد هاشم آمده، خواهان خبر برادر خود است و می گوید که ناوقت شده، آن ها خورد سال استند، همه فامیل پریشان می باشند و خودش در برنده مکتب منتظر جواب است. هدایت داده شد که او را هم شامل لیست نمایند. همانا محمد اکبر الی تاریخ 25 سرطان 1325 هـ. ش. مدت سیزده سال را نیز باتهام خبرگیری، احوال برادر و پسرکاکای خود مهمان بندیخانه های ارگ (آل یحیی) و محبس عمومی دهمزنگ و برنگ مناسب آن مهمانخانه هاشم خانی به بی سرنوشتی و بندیگری سیاسی در قید و زندان ماند. نباید از یاد برد که درست چهار روز بعد از حادثۀ تاریخی قتل اعلیحضرت نادر شاه پادشاه افغانستان، محمد اسلم "بسملزاده" پسر ارشد استاد محمد انور"بسمل" نیز به زندان ارگ بنام مخالف نظام دولت در قید و بزندان رفته بود. صرف محمد آصف "اختر" برادر کهتر محمد اکبر"اختر" و بزرگتر از محمد هاشم"اختر"، محصل صنف دوم
پوهنځی طب کابل و شامل  لیلیه دارالامان که در خانه نه بود از حبس خطا خورد اما بزودی از فاکولته اخراج شد و به اثر توصیه رئیس فاکولته، خودش را گوشه و کناره ساخت. به همین ترتیب محمد اکرم "بسملزاده" که قبلاً غرض پیشبرد تعلیماتش به ترکیه اعزام شده بود، آن دو نفر اخیرالذکر از چنگال بگیرونمان های حکومتی نجات یافتند (جای تعجب است که حکام بی لحاظ و بی لجامِ وقت، در واقع عدوی عام غیر از خاندان خودش و انتقام جوی ناحق که حتی بالای اطفال صغیر این فامیل هم رحم نداشت، به شخص ناظر محمد صفرخان نسبت کبرِ سن غرضدار نشد ... به حدس و گمان قوی که آن همه سوختن در عذاب، تحملِ زجر، شکنجه و به قید نگهداشتن سه پسر و پنج نواسه اش جزا گویا در حق وی کافی دانسته شده باشد). باین ترتیب نظام سیاسی وقت از افراد و اشخاص باصطلاح مخالفین نظام دلخوای خودش و تحمیلی بر دیگران، بگونه های انتقام کشید که شرح و بست آن همه حتی کلمۀ "شرم" را می شرماند. اگر ادعا کرده و بصورت دقیق بگوئیم از روی فوتوی تاریخیِ ناظر محمد صفرخان و اولاده اش که در سال 1918م. برداشته شده و شامل تمامی اعضای آنوقت فامیل بود، بالترتیب به حبس بدون قیدِ مدت، برای هر هشت فرد شامل فوتوی یاد شده عبارت از قاری محمد انور"بسمل"، استاد محمد ابراهیم"صفا" و محمد اسمعیل"سودا" پسران ناظر محمد صفرخان و اکبر"اختر"، هاشم"اختر"، اسلم "بسملزاده"، طاهر"بسمل" و نعیم"بسملزاده" نواسه های ناظر محمد صفرخان جزا داده شد، این گفتۀ ما سخن خطا نخواهد بود. محمد اخترخان فقید قبلاً در زمان سلطنت امیر امان الله خان به توپ پرانده شده بود. محمد آصف"اختر" پس از اخراجش از فاکولته طب، که خود را کناره نمود و محمد اکرم"بسملزاده" که از قبل به ترکیه برای پیشبرد تعلیماتش رفته بود، از حیطه و دسترسی ظالمانۀ قوه حاکمه بدور ماندند، اخیرالذکر که جلای وطن شد و واپس آمده نتوانست، درترکیه بماند تا که فوت نمود. با استفادۀ متلِ مشت نمونۀ خروار، مظالم عدیدۀ عُمال دولتی بطور نمونه افشا گردید. در زمینه اگر توجه بیشتر مبذول گردد، احساس می شود که این (آل یحیی) به سرنوشت اعضای فامیل "ناظرمحمد صفرخان" چه اعمال وحشیانۀ نبوده که انجام نداده اند و حتی یک نفر هم از چنگال این درندگان وحشی نجات نیافته است، چنانچه محمد یعقوب"صفا" نواسه، محمد بشیر"رفیق" نواسه دختری و محمد امین"ناظر" کواسه ناظر محمد صفرخان (خارج از افراد شامل فوتوی تاریخی که تا آن زمان هنوز پیدا نشده بودند) نیز از صنوف سوم، چهارم و دوم لیسه عالی حبیبیه که ایشان هم صغاری بیش نبودند، اخراجِ مکتب گردیدند. به صورت خلاصه توضیح سرنوشت فامیل یاد شده و سائر فامیل های سیاسی که تعداد شان بیرون از شمار است، جز لکه های سیاه تاریخ در پیشانی حکمروایان آن وقت، بیشتر چیز دیگری نمی تواند بوده باشد.
به قول محترم عبدالصبور"غفوری" مؤلف کتاب خاطرات "سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعه ارگ"، به پیشنهاد میرصاحب سید قاسم خان و توافق "بسمل"، معتقد شده بودند که شاگردان در صورت امکان به تحصیل خود در زندان هم به معاونت استادان و دانشمندانی که محبوس هستند، ادامه بدهند. استادانی که برای تدریس انتخاب شدند این ها بودند:
میرسید قاسم خان برای درس نحو و حکمت. جناب حاجی صاحب محمد انور خان"بسمل" برای درس تفسیر، ادبیات فارسی و بدیع. جناب محمد ابراهیم"صفا" برای درس انگلیسی و عربی. آقای محمد طاهرخان"بسمل" برای تدریس زبان جرمنی. آقای محمد اکبرخان"اختر" برای تدریس منطق. آقای غلام صفدرخان"اعتمادی" برای تدریس زبان فرانسوی. جناب عنایت الله خان مشهور به"غازی" برای تدریس صرف و نحوی عربی و فقه.
شعرا و دانشمندانی که در جمله محبوسین سیاسی بودند بیتی را از شعر شعرای متقدمین و نامدار کشور انتخاب نموده برای جوانان می دادند تا به همان وزن و قافیه شعر بسازند و شب های جمعه با هم جمع می شدند و هرکدام شعری که ساخته بودند به خوانش می گرفت. محمد اکبر"اختر" نیز علاقه فراوان به ادبیات داشت و چندین غزل ساخته بود که با تأسف از نزد خانواده اش ضایع شده، صرف بیت اول یکی از غزل های او را که پسرش حیدر"اختر" از بر داشت، پیشکش می شود. ناگفته نباید گذشت که جناب محمد اکبر"اختر" در شعر(داغ) تخلص می نمود.

نظر تا وا نمودم پیش چشمم یک جهان داغ است
به هامون لاله در کـوه و دمن ارغوان داغ است

 

محمد اکبر"اختر" در زندان غرض دسترسی به عرفان و راه حقیقت، فکر مرشدي بسرش آمد تا برایش بیعت نموده و به رهنمائی وی طی طریق نماید. در جمله اشخاص بزرگوار، الحاج محمد انور "بسمل" را برگزید که خود به چهار طریقه کامل بود. محمد اکبر"اختر" نخستین مرید "بسمل" گردید، ولی هیچ کدام شان هرگز بکسی درین باره چیزی ابراز نداشتند و ازهمین لحاظ در هیچ یادبودی که از استاد محمد انور"بسمل" بعمل آمده، سخنی از ارادت و اخلاص عرفانی محمد اکبر"اختر" و موقعیت نخستش در مرید بودن به "بسمل" صاحب کدام اشاعه ای صورت نگرفته، درحالی که ذکر این مسئله قابل ارزش و سزاوار یاد آوری بود.
محمد اکبر"اختر" در 25 سرطان 1325 هـ. ش. زمانی که محمد هاشم خان صدراعظم از کرسی صدارت کنار رفت و بالنوبه شاه محمود خان جاگزین او شد، مطابق مصوبه ملل متحد که ناچار و وادار به خلاصی زندانیان شدند، پس از رهائی حبس سیزده ساله محابس ارگ شاهی و زندان دهمزنگ، بدون درنگ برای بار دوم شامل وظیفه رسمی در وزارت اقتصاد گردید. بعد از آن به صفت ترجمان رسمی در وزارت مالیه، صحت (صحت عامه) و اخیراً در وزارت زراعت و آبیاری مصروف کار شد. وظیفه رسمی و اخیر مرحوم محمد اکبر "اختر" در وزارت زراعت و آبیاری در سال های 1338 هجری شمسی می باشد. تاریخ ذکر شده بصورت مؤثق باین سبب در حافظه ام جا دارد که در ختم ماه قوس سال 38 چون فارغ لیسه عالی استقلال شدم، الی زمان شمولیت و آغاز دروس به
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، باثر سفارش مرحوم کریم "شادان" به مرحوم یاسین "مایل" رئیس حفاظۀ نباتات آن وزارت، در مدیریت اگرونومی، برای مدت کوتای سه ماه بصفت ماموراجیر اولین دورۀ کار در اداره دولتی را آغاز کردم. در آن زمان گاه گاهی به سلام و بازدید، بدفتر مرحوم محمد اکبر"اختر" رفته و از ایشان مختصر احوالگیری می نمودم. علاوتاً مرحوم محمد اکبر"اختر" برایم حیثیت معلم و استاد را دارد، چه هنگام فراگیری لسان فرانسوی ایشان لطف نموده و بمن صرف و نحو و قوانین مربوطۀ آن را آموزش می دادند. محمد اکبر خان"اختر" درآن وقت همراه با خانم و دو فرزندش در شروع جاده خیابانِ، واقع کوچه کلاه فروشی پهلوی زیارت بابا کیدانی، در اپارتمانی می زیستند و من برای فرا گرفتن لسان فرانسوی نزد شان می رفتم. موقعیت محلۀ مذکور فعلاً در جوار وزارت عدلیه  و یا مقابل فروشگاه بزرگ افغان آن وقت است. مرحوم محمد اکبر"اختر" هنگام مشغولیت در وزارت صحت عامه، علاوه به شغل ترجمانی همرای دوکتوران فرانسوی که در شفاخانه علی آباد کابل فعالیت داشتند، در خصوص تهیه و نشر مجله "صحت" وزارت صحت عامه با داکتر سید احمد "دهاتی" نیز فعالیت و همکاری قلمی داشت. به همین منوال با مجلۀ "برگ سبز" و همچنان آوان مصروفیت بوزارت زراعت و آبیاری با یکی از متخصصین که پروژه تربیه ماهی را در بادام باغ کابل بنیان گذاشته بود، صرف مساعی داشته و علاوتاً نشر مجله "کرهنه" را با محترم محمد یوسف"آئینه" پیش برده و همکاری قلمی می نمود. اوچند سال  بعد از وقت رسمی در دفتر اعلانات رادیو افغانستان می رفت و به تصحیح اعلانات آن موسسه می پرداخت .
محمد اکبر "اختر" از منابع فرانسوی مقالات، مطالب و نوشته های را که ترجمه می نمود،  به روزنامه ها و مجلات افغانستان مانند "انیس"، "اصلاح" و "ژوندون" انتشار می داد. رومانی را که از یک مؤخذ فرانسوی ترجمه کرده بود، بعد از فوتش بسال 1352 در پاورقی روزنامه (جمهوریت) کابل در زمان داؤد خان نشر گردید. همین طور کتابی دربارۀ تربیۀ گاو شیری را ریاست تبلیغ و ترویج برایش داد که ترجمه شود، محمد اکبر"اختر" با حوصله مندی و دقت آن را ترجمه و واپس به ریاست یاد شده سپرد که مورد علاقه و دلچسپی واقع گردیده، برندۀ جائزه شد اما وزیرصاحب وقت وزارت زراعت و آبیاری آن را مسترد کرد که طبعاً باعث رنجش خاطر شده و دلسردی محمد اکبر"اختر" را بار آورده بود.
محمد اکبر خان"اختر" نسبت برآمدن استخوان در دست راستش، مدت یک و نیم سال را در گچ و پلاستر دست گذشتاند. پس از بهبود دستش مجدداً بکار سابقش منحیث مامور اجیر ادامه داده و تا اخیر عمر مصروف کار گردید. بالاخره بتاریخ 18 جدی سال 1348 هجری شمسی محمد اکبرخان"اختر" که تکلیف تنفسی پیدا نموده بود، در اثر حملۀ قلبی شدید جهان فانی را وداع کرده و به ابدیت پیوست . مرحوم محمد اکبرخان"اختر" در حظیره آبائی و فامیلی خود بنام حظیره (ناظر محمد صفر خان)، واقع در قول آبچکان ده افغانان کابل دفن گردیده است. روان آن مرحوم شاد باد.

ب ــ  محمد آصف "اختر"

 

 

غرض به رشتۀ تحریر درآوردن یادبود و شرح حال قسمی این شخصیت بزرگوار، قابل ستایش و احترام مرحوم محمد آصف "اختر"، مع الاسف در جمله اشخاص زجر کشیدۀ مغضوب و بقید زندان سیاسی رفتگان از فامیل"ناظر"، در کتاب ها، تذکره ها و منجملۀ خاطرات تاریخی و سیاسی نویسندگان بزرگوار کشورِمان یادی و اسمی از ایشان نرفته ، احیاناً اگر یادی هم شده باشد بسیار مؤجز و حتی گاهی نادرست بوده است. گناه این فروگذاشت را نمی توان به دوش کسی انداخت و نسبت داد، چرا که قلم بدستان مذکور از نزدیکان یا اقارب فامیل نبوده اند تا می دانستند که محترم محمد آصف"اختر" در ارتباط تحمل تکالیف و مشکلات سیاسی خانوادۀ خویش چه قدر زجرها دیده و کشیده، در زندگیِ نیمه آزاد و نظربند نمای خویش چه ممانعت ها، سنگ اندازی ها و مشقات را که ندیده است. به گونۀ مثال اخراج از فاکولته و همچنان نپذیرفتنش را بحیث کارمند در ادارات دولتی وقت، می توان  به یادآوری گرفت.

مرحوم محمد آصف خان"اختر" هم در زمرۀ درد دیده ها و آزار کشیده های سیاسی است که در ردۀ بعد از حبس، محروم ساختنش را از ادامه تحصیلات عالی در حالیکه بصنف دوم پوهنځی طب بود، میتوان جزا و صدمه بزرگی از جانب عُمال حکومتي ظالم بر او دانست. نامبرده از اولین های فردِ خانوادۀ "ناظرصفر" بود که در آنزمان به سویۀ محصل فاکولته در کابل رسیده بود. علاوتاً در آنزمان وارسی و سرپرستی مادر بیوه و سائر اعضای خانواده "ناظر" را در حالتی که به مضیقه شدید اقتصادی گرفتار شده بودند و هم نان آور بزرگسالی غیر ناظر محمد صفرخان که به کبرِ سن و ناتوانی رسیده بود، کس دیگری آزاد نبود، لذا آنهمه وظایف و تکالیف به ذمه و دوش محمد آصف خان"اختر" بار سنگین شده بود. بقیه مردان فامیل که توانائی و قدرت امرار معیشت خانه های خویش را داشتند، مانند محمد انور"بسمل"، محمد ابراهیم"صفا"، محمد اسمعیل"سودا"، محمد اسلم"بسملزاده"، محمد طاهر"بسمل" و محمد اکبر"اختر" همگی طور دسته جمعی در زندان سیاسی ارگ بند شده بودند بشمول محمد نعیم"بسملزاده" و محمد هاشم"اختر" که متعلم و صغاری بیش نبودند. محمد بشیر"رفیق" نواسه دختری ناظرمحمد صفرخان، محمد یعقوب"صفا" پسر ارشد ابراهیم"صفا" و محمد امین"ناظر" فرزند اولی اسلم "بسملزاده" در صنوف چهارم، سوم و دوم مکتب بودند، اینها با وجودیکه محبوس نشدند اما در حال صغارت، از مکتب اخراج شدند. تنها محمد آصف خان"اختر" بود که پیشبرد این همه وظیفه ثقیل سرپرستی فامیل را تحمل میکرد و میشود گفت که خواسته یا ناخواسته وجیبه و مکلفیت او شده بود.

ضبط دارائی فامیل"ناظرصفر" به مرتبۀ اول درعهد امیر حبیب الله خان (ضیاءالملة والدین) صورت گرفت، آنهم باثر جزای باصطلاح جرم تأئید فتوای اعلان جهاد علیه انگلیس ابلیس، از جانب ناظرمحمد صفرخان که در آنزمان بحیث امین الاطلاعات، دانا و صاحب معلومات، اسناد مؤثق و گواهِ برحق در زمینۀ شناخت اجانب یا بعبارۀ دیگر(انگلیس) از نزدیک بود.

به مرتبۀ دوم درعهد اعلیحضرت امیرامان الله خان از رهگذر سوء قصد ناکام علیه جان امیر، بنا بر شیوع آوازه و افوای ظلم و ناروای که امیر در حق کاکای خود بخاطر دوام و ثبات سلطنتش روا میداشت. برای محمد اخترخان فقید که هواخواه سرسخت نصرالله خان نائب السلطنه بود، تحمل و برداشت آنهمه نا هنجاریها، طاقت فرسا و دور از تحمل شده بود.

و آخرین بار یا مرتبۀ سوم هنگام تلاشی عمومی خانه های فامیل "ناظرمحمد صفرخان"، بمنظور دریافت کدام وسیله و آثار اثباتیۀ جرمی به ارتباط کشته شدن نادر شاه توسط عبدالخالق بوقوع پیوست. حالانکه قضیۀ مزبور باین فامیل هیچکدام تعلق و ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم نداشت، اما تمام دارائی و هستی مادی فامیل "ناظر" بربادِ هوا رفت و چیزی درون چانته نماند. ذکر حالات فوق ثقلت و درجۀ سنگینی پیشبرد وجیبه و مسؤلیت سرپرستی فامیل بزرگ را که در آنوقت تا اندازه ای پاشان هم شده بودند، بدوش محمد آصف خان"اختر" بطور واضح می نمایاند. پس میتوان شد آنهمه فشارها و جنجال ها را برابر و معادل تکالیف حبس سیاسی دانسته و در جمله قربانیان استبداد و مظالم (آل یحیی) بشمار آورد و از مرحوم محمد آصف"اختر" یادبود شایانی در تذکره های خویش بنمود. به هر حال و به هرصورت ... مرحوم و مغفورِ

 

نامبرده ارج و مقام خاص خود را در نزد تمامی اعضای فامیل بزرگ"ناظر" که از همه حالات با خبر اند داشته ودارد

گفتنی ها تا این جا رسیده بود، برای توضیح بیشتر و زمانی ساختن یا کرونیک بعضی قسمت ها و تکمیل شرح حال این سه فرزند ستم دیدۀ محمد اخترخان فقید، از ښاغلی محمد حیدر"اختر" نواسه محمد اخترخان امین الاطلاعاتِ عهد امیرحبیب الله خان خواهان کمک و طالب معلومات اضافی شدم. ایشان از دختر کاکای خود کریمه جانِ"اختر" سابق و الحال محترمه کریمه جان"رائد" که در ایالات متحده امریکا زیست دارند، در زمینه خواهان مطالب مزیدی شدند. کریمه جان با استفاده از مفاهمات با برادران و دانستنی های خود نوشته ای را فرستادند. چون تحریریِ شان نهایت جالب بود، حیفم شد بعضی قسمت های آن را استفاده نموده و ازبقیۀ آن بگذرم. بنااً با وجودی که در برخی از جاها شاید بروز تکرار بیان صورت گیرد، آن همه را تکرار احسن و از محسنات به شمار گرفته، بطور بسته و کامل ارائه و هم یک قسمت تصویر خط زیبای قلمی شان به دیدار همگان تقدیم می شود. بعین ترتیب نوشته مستند خود محترم محمد حیدر"اختر" را که در خصوص قبله گاه و کاکای محترم شان مرحوم محمد هاشم"اختر" است، با ازدیاد یگان جملات و موضوعات جهت ترتیب و تکمیل چوکات، دسته بندی و شرح احوال این سه برادر ستمدیده تقدیم می دارم. امید است که این حرکت بنده بی مورد نبوده، باب تائید و موجب قبول خاطر واقع شود.

 

در نبشتۀ محترمه کریمه "رائد"، شرح حال پدر بزرگوارش چنین بازتاب یافته

 

 

 

{محمد آصف خان"اختر" متولد سال 1910 میلادی، دومین فرزند محمد اخترخان امین الاطلاعات و نواسۀ ناظر محمد صفرخان می باشد. مادرش بی بی آمنه (بی بی کو) دختر سعد الله خان، خواهرزادۀ خانم ناظر محمد صفرخان بود.

طفولیت خود را در آغوش گرم فامیل با ناز و نعمت مادی و معنوی سپری نمود، اما این سعادت مثل یک رویای شیرین زودگذر بود. محمد آصف تازه دهمین بهار زندگی را پشت سر می گذاشت که پدرش بخاطر دست داشتن در حادثه سوء قصد امان الله خان به اعدام محکوم شد. از دست دادن پدر مسیر زندگی او و دیگر اعضای خانواده اش را تغییر داد. با اعدام محمد اخترخان نه تنها دست نوازش بالای سه طفل خوردسال (محمد اکبر، محمد آصف و محمد هاشم) قطع شد بلکه با ضبط شدن دارائی فامیلی، گرفتاری مضیقه اقتصادی شدید دامنگیر شان گردید.

بی بی آمنه که در سیزده سال زندگی مشترک با اخترخان، راز و رمز پایداری، صداقت و تحمل را به خوبی آموخته بود در معرض امتحان عملی قرار گرفت. او هرسه فرزند خوردسال خود را مثل یک عقاب زیر بال حمایت خود قرار داد. یگانه سرمایه زندگی که نزدش باقی مانده بود زیوراتش بود که با فروش آن ضروریات زندگی را مرفوع میساخت.

با وجودی که اخترخان مستقیماً در حادثۀ سوء قصد امان الله خان دست داشت،حکومت امان الله خان مانع تحصیل فرزندانش نشد. به همین اساس محمد آصف خان توانست تحصیلاتش را در لیسه عالی استقلال به اتمام برساند.

محمد آصف خان شیوۀ مبارزه پدر را نگرفت اما هرگز عَلَم مبارزه را به زمین نگذاشت. او مسیر مبارزه را تغییر داد. راۀ مبارزۀ او کسب دانش بود و با تمام انرژی می کوشید که از اولین های صنف خود باشد. او به آرزوی خود رسید و با فراغت از لیسه استقلال با نمرات عالی توانست شامل فاکولتۀ طب شود و رشته دلخواه خود طبابت را بیاموزد.

اخلاق نیکو، طبع آرام و ساعی بودن ... وی تمام استادان و حتی رئیس فاکولته را گرویدۀ خود ساخت. در 16 عقرب 1312 زمانیکه در صحن چمن دلکشا اعلیحضرت محمد نادرشاه بازدیدی با محصلین طب و لیسه حبیبیه مقابل شاگردان لیسه نجات قرار گرفت، در آن لحظه صفیر گلوله فضای محفل را برهم زد و نادرشاه به زمین افتاد.

به خاطر جلوگیری از اخلال امنیت محصلین طب را به فاکولتۀ شان واقع دارالامان انتقال دادند. دستگاه استخبارات دولت به شدت و حدت تمام دست به کار شده آن های را که با عبدالخالق ضارب رابطۀ فامیلی و شناخت داشتند و یا هم صنفی بودند گرفتار نموده به زندان ها انتقال دادند. متعلمین، معلمین و کارکنان لیسه نجات به استثنای کسانی که اعتماد کامل دستگاه دولتی را داشتند مورد سوء ظن اولیای امور قرار گرفتند. محمد هاشم خان برادر کوچکتر محمد آصف خان اولین کاندید این سوء ظن بود. او از یک طرف به فامیل بانفوذ و سیاسی ناظر محمد صفرخان تعلق داشت، از طرف دیگر هم مکتبی عبدالخالق قاتل محمد نادرشاه بود. به همین دلیل او را دستگیر و زندانی ساختند.

نیامدنش به خانه باعث تشویش فامیل گردیده بنااً محمد اکبرخان را برای معلومات و پیدا نمودن وی به کوتوالی فرستادند. پولیس بعد از تثبیت هویتش محمد اکبرخان را نیز در جملۀ دیگر مجرمین نگهداشت و این انتظار سیزده سال طول کشید.

محمد آصف خان که در لیلیه فاکولته طب زندگی می کرد از توقیف برادران خود اطلاع نداشت تا این که چند روز بعد او را به ادارۀ فاکولتۀ طب خواستند. جریان واقعه را مرحوم پوهاند رجب علی "طاهری" که همدورۀ محمد آصف خان بود در صفحۀ ششم شماره 103 هفته نامه منتشرۀ امریکا چنین می نویسد: "یکروز نفر از نزد رئیس فاکولته آمده بنده و برادرم محمد اسمعیل "طاهری" و محمد آصف پسر محمد اختر نواسۀ ناظر محمد صفرخان را گفت که رئیس صاحب شما را طلب نموده. نزد پروفیسر رشاد بیگ به دفترش رفتیم. بسوی هرکدام ما به دقت نظر می کرد. بالاخره گفت از طرف حکومت مکتوب رسیده که شما را از فاکولته خارج کنم. برای محمد آصف گفت بچیم ترا در فاکولته نگاه نمی توانم اما این قدر راجع به اخلاقت می نویسم تا بلکه ترا محبوس نکنند.

برای محمد اسمعیل برادرم گفت که: شما هردو برادر را در فاکولته نگاه می کنم. هوش کنید تا شش ماه به کابل نروید که مردم صاحب غرض به شما تکلیف پیش نکنند و در فاکولته باشید.

نفوذ و اعتبار پروفیسر حسن رشاد بیگ بالای دربار به نفع محمد آصف خان تمام شده و او را از زندانی شدن معاف کردند، ورنه بزرگان فامیل شنیده بودند که یکی از بستگان فامیل شاهی معتقد بود که حتی طفل شیرخوار فامیل ناظرصفر بایست مجازات شود.

اگرچه به کمک و حسن نظر پروفیسر رشاد بیگ خان رئیس فاکولته طب، محمد آصف از زندانی شدن نجات یافت، اما محروم شدن از ادامۀ تحصیل در فاکولته طب چنان ضربۀ به او وارد کرد که تا آخرین لحظۀ زندگی رنج برد. محمد آصف چون منحیث یکی از مغضوبین دربار نتوانست بحیث مامور رسمی در دوایر دولت شامل کار شود به سکتور خصوصی مراجعه نموده مدت 32 سال در بانک ملی کار کرد. وی در شعبه بیلانس، مدیریت بانک ملی در هرات، پشاور، چمن(پاکستان) و در شعبه نظار بانک کار کرد.

محمد آصف "اختر" دو بار ازدواج کرد. ثمرۀ ازدواج اولش با خدیجه یک دختر به نام عزیزه و یک پسر بنام محمد فاروق می باشد. بعد از فوت خانم اول با گلثوم (بی بی گل) ازدواج نموده و صاحب سه پسر (محمد صدیق"اختر"، محمد رسول"اختر" و محمد عتیق"اختر" و دو دختر کریمه و نفیسه) شد.
محمد آصف همان طوری که وظایف خود را به امانت داری به پیش می برد، در خانه، کوچه و ارتباطات با دوستان نیز صمیمی و عمیق بود. او یک شخص روشنفکر و مترقی بود. او با وجود سخت گیری و مخالفت، فامیل خود را از زیر چادری کشید و حتی خواندن و نوشتن را به او آموخت.
 محمد عتیق اختر یکی از خاطره هایش را چنین بیان می کند :روزی با سورجیت سِنگهـ که پدرش خزانه دار بانک ملی بود و مثل ما در خانه های بانک ملی زندگی می کرد، همبازی بودم. او که جسماً از من کوچکتر و ضعیف تر بود مورد آزارم قرار گرفت. صدای گریه اش پدرم را متوجه ساخت. در ذهنم دنبال دلیل و بهانه می گشتم. پدرم سورجیت را نوازش داده مرا دنبال خود داخل حویلی ساخت و گفت که نمی شرمی که از خود کرده خورد تر و ضعیف تر را آزار می دهی. بدون آن که سیلی به رویم حواله کند گفت: اگر دلت زور آزمائی می خواهد برو با بچۀ رئیس و وزیر جنگ کو !
محمد آصف "اختر" در سال 1977 وفات نمود و در حظیرۀ آبائی شان در قول آبچکان به خاک سپرده شد. روحش شاد باد.}

نکته ای را خواهان اضافه کردن هستم که بین یک تعداد مامورین"بانک ملی" و هم "افغانستان بانک" چنین معمول بود، که شب های جمعه چندین تن از رفقا دورهم جمع شده، به قسم نوبت و گردک در خانه کسی که نوبتش می بود، اوقات رخصتی را بخوشی گذشتانده و به بازی های تفریحی می پرداختند. مرحوم محمد آصف"اختر" که در فامیل به لقب "گل آغا" یاد می شد، از جمله سرگرمی های شان با رفقای همکار، بازی های بود که بِرِج و تخته نرد را می توان یاد نمود و ایشان به آن دسترسی کامل داشتند. در ایام تقاعد که اکثراً به منزل می بودند، پسران وی محمد صدیق"اختر" و محمد رسول"اختر" و همچنان برادر خورد من، محمد اعظم"ناظر" که در بازی (کرم بورد) خوب ومی توان گفت لایق بودند، همرای شان مسابقه کردن مشکل بود ولی مرحوم محمد آصف خان"اختر" و من که ضعیف تر گفته می شدیم یگان وقت بین هم مسابقه را به پیش می بردیم. ایشان در هر حالت شخص راست و درستکار بودند و از تقلب و غلطی بدور. محمد آصف خان "اختر" زمان کوتاهی را نزد پسر بزرگش محمد فاروق"اختر" به آلمان هم رفت که در نتیجه معاینات تشخیص شد به تکلیف سرطان امعاء و معده گرفتار هستند و همانا تخمین شش ماه بعد ازِ مراجعت بوطن، در اواخر سال 1356 هـ. ش. برابر 1977 م. پدرود حیات گفتند. از بارگاه ایزد متعال خواست همه، شادی جاویدان روح آن مرحومی می باشد.

 

ج ــ محمد هاشم "اختر"

 

محمد هاشم"اختر" فرزند سومی و آخری محمد اخترخان فقید، سراوس باشی و بالاخره امین الاطلاعات عصر امیر حبیب الله خان، در سال 1293 هجری شمسی مطابق 1915 میلادی در شهر کابل چشم به جهان کشود. بعد از تکمیل دوران صباوت و طفولیت شامل لیسه امانی گردید. محمد هاشم"اختر" هنوز در صنف هشتم آن لیسه مشغول ادامه تعلیم بود، بالاثر نوشتار یک جمله کوتاه، در بیت الخلای آن مکتب از طرف کدام کسی که به بسیار سادگی نوشته شده بود: (نادر غدار توسط عبدالخالق متعلم صنف دهم به قتل رسید)، حالات زندگی اش را دگرگون ساخت. تحریر این جمله وضع عجیب و حالت غریبی در بین شاگردان، استادان و اداره مکتب بمیان آورد. ادارۀ مکتب کاغذ را برده و موضوع  را بوزارت معارف اطلاع داد. به اثر هدایت آن وزارت، عدۀ از شاگردانی را که خانواده های شان در جمله محبوسین سیاسی قرار داشت بوزارت معارف معرفی کرد. در زمرۀ فرستاده شدگان بوزارت معارف محمد نعیم"بسملزاده" فرزند استاد محمد انور"بسمل" و محمد هاشم"اختر" سومین و کوچکترین فرزند محمد اخترخان فقید برادر بزرگ "بسمل" نیز شامل بودند. در نتیجه تحقیقات و تهدیدات بالاخره کسی که آن نوشته از او بود معلوم و نمایان گردید. وزارت معارف، قوماندان امنیه طره بازخان و قلعه بیگی ارگ شاگردان را بخانه های شان فرستادند ولی محمد نعیم"بسملزاده" و محمد هاشم"اختر" را روانۀ زندان نمودند. این دو نفر صغیر که شاگردان صنوف هفتم و هشتم لیسه بیش نبودند، همرای برادر بزرگ محمد هاشم"اختر" یعنی محمد اکبر"اختر" که صرف بخاطر گرفتن خبر و سراغ برادر و پسر کاکایش بمکتب آمده بود، بدون وجود کدام مظونیت، اتهام، الزام و جرمی مدت سیزده سال را عقب میله های زندان سپری کردند.
پس از رهائیِ حبس در سال 1325 هـ. ش. محمد هاشم"اختر" نخست در وزارت اقتصاد و بعد به ریاست دیپوی تعاونی و اخیراً در شعبات مختلف ریاست انحصارات دولتی ایفای وظیفه نمود.
محمد هاشم"اختر" یا به لقب فامیلی"لاله کو" با دختر مامای خود آصفه ملقب به "ضیاءگل"، بنت صوفی حمیدالله خان که مذکور پسر آن دختر آوردگی خانم دوم شهید ملا محمد یوسف خان بارکزائی و خانم سعدالله خان می باشد، ازدواج نموده و ایشان صاحب سه دختر و سه پسر گردیدند. اولاد شان عبارت اند از صدیقه"اختر"، محمد قاسم"اختر"، فریده"اختر"، محمد کاظم"اختر"، ظریفه"اختر" و محمد یاسین"اختر".
محمد هاشم "اختر" درزمانی که زندانی بود موفق شد تا ده پاره ازجملۀ سی پاره کلام الله مجید را حفظ نماید وهمچنان به ادبیات زیاد علاقه مند بود، صاحب چند قطعه شعر است. بنده هم بعضی از اشعار را از ایشان شنیده ام. امید از خدا است که فرزندان آن مرحوم، غزلهای پدر را حفظ و در اختیار داشته باشند. بهر حال و صورت ... تصادفی محمد یعقوب برادر و دوست دوران مکتبم، در تیلفون برایم بیتی را قرائت کرد که چنین است:

شمر به دوزخ دوید، گفت بگوش یزید
مژده به مروان برید، نادرافغـان رسید

همین بیت برایم آشنائی کامل داشت، چون آ ن را از مرحوم محمد هاشم خان"اختر" در آلمان شنیده بودم. دوستم اضافه کرد که تک بیت مذکور در کتاب (خاطرات) میر محمد صدیق"فرهنگ" به ص. 116 درج است و محترم "فرهنگ" اضافه داشته که آن را در کدام جای شنیده و بیت مزبور را مردم باحتمال قوی مال مرحوم محمد هاشم"اختر" می دانند. بلی تائیداً گفته می توانم که من از زبان خود محمد هاشم"اختر" شنیده ام. باید علاوه نمود، هرگاه گفته شود و یا مورد قبول افتد که آن بیت از اوست ... بجا گفته اند، بهتان و تهمتی نخواهد بود. در مجموع، این فامیل چه حالات سخت و ارعابی از دست (آل یحیی) نکشیده و ندیده اند که سزاوار بلند ساختن آواز خویش بدین رنگ هم نباشند تا مگر عقدۀ دل بکشایند. باید افزود که کنایه "نادرافغان"، درین بیتِ مرحوم محمد هاشم"اختر"، عبارت از اسمِ با هویت نادرشاه نیست که بتوان آن صفت را باو نسبت داد، بل اشاره از نام آن کتابی است که نادرشاه برای خودش ساخته آن کتاب را " نادر افغان" عنوان گذاشته بود. درین جا این موضوع را نیز می توان علاوه نمود و از اصل موضوع بدور نخواهد بود که اعلیحضرت محمد نادرشاه، کتاب مذکور را در ظاهر امر به نام این که بخواند اما در اصل بمقصد علاوه نمودن تقریظی بر سر آن، برای استاد محمد انور"بسمل" در اواخر سال 1311 هـ. ش. زمان وظیفه داری شان در دارالتحریر شاهی فرستاده بود. "بسمل" آن را بدون کدام ذکری واپس مسترد داشته و گفته بود که این یک کتاب عادی است و گنجایش چیزی افزودن را ندارد. این گفتۀ استاد محمد انور"بسمل" نیز باضافه سائر بدبینی ها، باعث رنجش خاطر بیشتر شاه گردیده بود، چه نادرشاه آن کتاب را مثبِت هویت، کاردانی ها و کاروائی ها به حساب خویش گرفته بود ... بهمین جهت بود که غیابت بدون اطلاع و طولانی "بسمل" را که همراه با پیر روحانی خود جناب حاجی صاحب درویش بهند رفته بودند ، در بازگشتِ "بسمل" بالای وظیفه، بهانه گرفته و استاد"بسمل" را روانه زندان ارگ ساخت. با این حبس سیاسی بار سوم، "بسمل" در حدود یکسال اضافه تر از سائر اعضای فامیل یعنی بمدت چهارده سال، آن هم تا اخیر دورۀ قید در زندان ارگ ثابت بماند و آن حبس را بسر رساند.
در کتاب "ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان" نوشتۀ محترم سید مسعود "پوهنیار"، ص. 121 ج.2 از محمد هاشم "اختر" در جملۀ قربانیان استبداد نادری، در چند سطری چنین یادآوری شده که: {نامبرده نیز پسر محمد اختر است. محصل صنف هشت مکتب نجات بود که در واقعۀ قتل نادر شاه بدست عبدالخالق، محبوس شد و تا مدت سیزده سال در محبس ارگ و محبس دهمزنگ گذشتاند. همه افراد خانوادۀ بسمل مردمان ذکی و روشنفکر و ترقی پسند بوده با استبداد و مطلقیت مخالفت داشتند، از همین جهت نادرشاه اکثر آن ها را بعد از واقعۀ حمله محمد عظیم منشی زاده بر سفارت برتانیه در کابل محبوس نمود (ن: ذکر کلمه اکثر آن ها ... مقصد از استاد محمد انور"بسمل"، بعد تر از وی استاد محمد ابراهیم"صفا" و محمد اسمعیل"سودا" کاکا ها و هم محمد طاهر"بسمل" پسر کاکای محمد هاشم"اختر" است). عبدالرشید چند ماه بعد از آن ها زندانی گردیده با سائر خانواده خود یکجا در محبس دهمزنگ بسر برد}. باید گفت ذکر اسم عبدالرشید که در عنوان هم درج و دوبار آمده، نام بدل می باشد آن هم بدین مفهوم که هنگام بکار بردن نام شخص مورد نظر، عوض محمد هاشم"اختر"، تبدیلاً و یا اشتباهاً "عبدالرشید" درج گردیده، در حالی که در خانواده و فامیل "ناظرصفر" باسم (عبدالرشید) هیچ کسی وجود نداشته و ندارد. همچنان و همین طور در کتاب فوق الذکر، در بارۀ مرحوم محمد اسمعیل"سودا" چنین یاد شده که {محمد اسمعیل خان برادر کهتر محمد اختر خان بسمل بود ... و در سال ( 1946) از زندان رهائی یافت}. در خصوص ارائه این معلومات، ایجاب تصریح و تصحیح را می کند که محمد اخترخان و "بسمل" هرکدام شان شخصیت های جداگانه ولی برادران اند، محمد اختربسمل درست نیست. دو دیگر این که مرحوم محمد اسمعیل"سودا" بعد از سپری نمودن شش سال در زندان های ارگ و دهمزنگ در 1938 م. برابر به اخیر سال 1317 هـ. شمسی که نامبرده مصاب به مریضی سِل هم بود، بشکل زندانی و طور محبوس وفات نموده و در ایام حبس روی آزادی را بزندگی ندیده است. 
در کتاب های"برگی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان" اثر محترم خالد "صدیق چرخی" ج. 1 ص. 379 از محمد هاشم"اختر" و سائر اعضای فامیل "ناظر" با شفقت، لطف و ضمناً با درستی و صحت اسم و نسب، تاریخ تولدی و فوت بشمول سائر جریانات و رویداد ها یادآوریِ بجا شده است که از ایشان ایجاب اظهار امتنان را می نماید.
محمد هاشم "اختر" انسان خوش برخورد، شوخ طبع و خندان، با خورد و بزرگ خانواده مهربا ن و با احترام بود. درعالم عرفان و روحانیت محمد هاشم اختر هم مانند برادر بزرگ خود مرحوم محمد اکبر"اختر"، در ابتدای ردۀ مریدان و ارادتمندان کاکای خود الحاج محمد انور"بسمل" جاه داشته و همیش سعی می ورزیدند در مصاحبت و خدمت شان قرار داشته باشند.
اخیراً در حالت دربدری و آواره گی به اثر مهاجرت از وطن ، محمد هاشم"اختر" در سال 1992 میلادی موافق به 1371 شمسی در شهر مونشن آلمان از اثر حمله قلبی وفات نموده و در حظیرۀ مسلمانان همان شهر دفن گردید. روان آن مرحومی همیش و طور جاویدانه شاد باشد.

.....................................................................................................................................................................
   

 

        

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin