Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

پرتو نادری

 

کتاب سوزان در انجمن نویسنده گان افغانستان

 

 ( بخش دوم )

 

انجمن، دیگر كتاب چاپ نمی كرد، ولی بخاری های دهان گشوده شب و روز چنان آسیا های گردانی كتاب مطالعه می كردند. در اتاق های دیگر نیز چنین مطالعه یی ادامه داشت؛ مگر ما به آن اتاق ها اجازهء سرزدن نداشتیم.

با این حال تنها بخاری ها نبودند كه مطالعه می كردند، بلكه دیگدان ها نیز با دهان های گشوده تری همچنان مطالعه می كردند...

در كنار دفتر مجلهء ژوندون با استفاده از سنگ های بزرگ دیگدان های ساخته بودند كه به مقایسهء بخاری ها در مطالعه استعداد بیشتری داشتند. معلوم نیست كه هر لقمه پلو فرمانده و یارانش در بدل چند جلد كتاب پخته می شد.

همه روزه دیگها بار بود و كتاب ها می سوخت. چاشت كلان كه می شد، بوی پلو در فضا می پیچید و ما را اذیت می كرد. چه معلوم شاید رهگذاران گرسنه یی را كه از كنار انجمن می گذشتند بیشتر اذیت می كرد.

در ساختمانی كه دفتر مجلهء ژوندون و بخش های اداری انجمن قرار داشت فرمانده دیگری با لشكریان سر به كف خود قرار گاه گرفته بود. این فرمانده با فرماندهانی كه در دو ساختمان دیگری انجمن جابه جا شده بودند رابطهء كجدار و مریزی داشت.

روزی نزدیكی های چاشت گذارم به آن سو افتاد شاید می خواستم از پشت پنجره نگاه كنم كه دفتر مجلهء ژوندون که روزگاری مسوولیت آن را داشتم در چه حالی قرار دارد.

در سمت غربی دفتر ژوندون دیدم كه روی دو دیگدان ساخته شده از سنگ های بزرگ دیگ های بزرگی گذاشته شده است كه از یكی بوی مطبوع پلو و از دیگری بوی گوشت گوسفند بلند بود.

در زیر دیگ پلو، آتش را خاموش كرده بودند و منتظر بودند تا دیگ پلو به گفتهء مردم دم بگیرد.

چند تن از تفنگداران به دور دیگها دیده می شدند و با هم دیگر به اصطلاح شوخی و مستی داشتند و شاد شاد بودند. گویی انگار هیچ چیزی در شهر رخ نداده است.

در كناردیگدان ها چوب های نیم سوخته یی دیده می شد و در كنار چوب ها شماری از بهترین كتاب های چاپ شده در افغانستان.

به كتابهای كناردیگدان كه دیدم فكر كردم، قربانیانی اند كه دست و پا بسته انتظار می كشند كه چه وقت ضربهء شمشیر دشمن روی گردن آن ها فرود می آید.

از آن كتاب ها این عنوان ها تا هنوز در حافظهء من بر جای مانده است.

• دانای یمگان:

مجموعهء مقاله های دانشمندان داخلی و خارجی در سیمینار بین المللی حكیم ناصر خسرو بلخی كه در كابل،

• صور خیال در شعر فارسی

از پژوهشگر و ادبیات شناس نام آور ایران، دكتر شفیعی كد كنی، چاپ افغانستان.

• فیه مافیه:

اثر منثور مولانا جلال الدین محمد بلخی، چاپ افغانستان،

• واژه نامك:

فرهنگ واژه های شاهنامه، اثر دانشمند ایران، عبدالحسین نوشین، چاپ افغانستان.

• تحلیل اشعار ناصر خسرو، چاپ افغانستان.

این كتاب نیز اثر یكی از پژوهشگرانایران است كه هم اكنون نام نویسنده اش به یادم نمی آید.

• مرد ها ره قول اس:

مجموعه داستان های كوتاه دكتر اكرم عثمان.

• فرهنگ زبان و ادبیات پشتو از زلمی هیواد مل.

به همین گونه چند عنوان دیگر كه نام های شان را فراموش كرده ام. این كتاب ها از كتاب فروشی انجمن بیرون آورده شده بودند. بدون از گزینهء داستانی دكتر اكرم عثمان، كتاب های دیگر به وسیلهء موسسه نشراتی بیهقی در كابل تجدید چاپ شده بودند.آن سوتر در كنار دروازهء عقبی كتاب فروشی انجمن جوان نسبتاً قامت بلندی ایستاده بود و با اطرافیان خود با سر و صدا، ولی بدون عصبانیت سخن می گفت.چهرهء گندمی، ابروان انبوه و نگاهای نافذی داشت و جنپر پلنگی پوشیده بود.

به اطرافیان خود هدایاتی خورد و كوچكی میداد. به گمانم یكی چند هفته می شد كه او همراه با یارانش دفتر مجلهء ژوندون را فتح كرده بود.

ظاهراً از دیگران یك سرو گردن بالا تر معلوم میشد. با خود اندیشیدم كه باید جناب شان از شمار فرماندهان بوده باشند.تصور من درست از آب در آمده بود. بعداً فهمیدم كه او قوماندان عاشق الله یا قوماندان معشوق الله نام داشت.

چند قدمی به سوی او نزدیك شدم و سلامی دادم و اما پیش از این كه چیزی بگویم نگاهم به درون كتاب فروشی لغزید. كتابها از قفسه ها فرو افتاده بودند و فرمانده و یارانش از كتاب فروشی انجمن راه میان بری ساخته بودند به بیرون. بر روی كتاب ها مهر گام های خود را كوبیده بودند. روی هر كتاب می شد نقش پاهای آن ها را دید. گویی با این نقش ها، آن ها فرمان بر بادی فرهنگ و معنویت را صادر كرده بودند.

اساساً‌ دروازهء‌عقبی كتاب فروشی از بنیاد كنده شده بود و معلوم نبود كه بر سر آن چه بلایی آمده است.شاید با كتاب های كتاب فروشی سرنوشت همگونی داشته است و شاید هم راهی بازار شده بودند.همین كه به سوی فرمانده عاشق الله یا معشوق الله نزدیك شدم. متوجه شد كه می خواهم چیزی برای او بگویم. فكر كردم او را جایی دیده ام. شاید یك تصور باطل بود. به هر حال قیافهء بسیار ترسناكی نداشت. شاید به این دلیل كه سرو صورت تمیزی داشت با ریش كوتاه تر از دیگران.

پس از تعارفات معمول، برایش گفتم :برادر، این كتاب ها را چرا می سوزانید. گناه دارد!به كتاب ها اشاره كردم و گفتم نگاه كن آن كتاب در بارهء حكیم ناصر خسرو نوشته شده است. آن دیگری از مولانا جلال الدین محمد بلخیست. تا خواستم در بارهء كتاب های دیگر چیزی بگویم، سخنانم را قطع كره گفت:

این كتاب ها از هر كسی كه باشند بسم الله ندارند.

حالا ما در یك قدمی همدیگر قرار داشتیم. بسیار بی اعتنا بود و مثل آن بود كه به اعتراض كودكی پاسخ میدهد. از جیب جنپر پلنگی اش مقدارنخود بریان را بیرون كرد و با ادای خاصی چند دانهء ان را در دهان خود انداخت. نگاه های نافذش را به چشمان من دوخت. متوجه شدم چشمانش حالت خاصی دارند. فكر كردم این بار می خواهد سخنان تهدید آمیزی بگوید. حالا چه جای گزافه است كه از پیشنهاد خود سخت ترسیده بودم.

با این حال در چهره اش خشونت خاصی دیده نمی شد، نخود ها را همچنان با اداهای خاص در دهان میانداخت. به نظرم از همان گروه های آمد كه در ادبیات چپ به نام لومپن پرو لتاریا تشریح شده است. او گفت:

بردار! ما كتاب های ره كه بسم الله داشته باشه نمی سوزانیم. به بچه ها گفتم كه كتاب های بسم الله داره یك سویه كنن. متوجه شدم كه دهانش بوی شراب خانه گی میدهد.

عاشق الله بیشتر از این علاقه نگرفت كه با من گفتگو كند و من هم محتاج به خلاصگر بودم. می ترسیدم كه مبادا از دهانم سخنی براید كه این انسان خوش خوی را به یك باره گی بد خوی كند.

قوماندان عاشق الله یا معشوق الله به نكتهء ظریفی اشاره كرده بود.

دههء شصت خورشیدی در افغانستان دهه یی بود پر از مصیبت های بزرگ. با این حال این دهه از نظر گسترش انتشار كتاب و گسترش فرهنگ مطالعه (البته نه از نوع مطالعه های دیگدانی و اجاقی) دورهء قابل توجهی در تاریخ معاصر افغانستان می تواند به حساب آید.

چنان كه تنهاهمین كتاب های چاپ شده در انجمن نویسنده گان افغانستان در همین دهه چندین و چندین بار بیشتر از تمام كتاب هایی است كه ظرف صد سال گذشته در افغانستان به چاپ رسیده است.

با دریغ بسیار در سال های پسین با یك چنین دیدگاههای جذمی نیز بر خورده ام كه كسانی می گفتند كتاب های چاپ شده در دههء شصت در افغانستانارزشی جز سوختاندن نداشته اند.

شاید سخنی یاوه تراز این در همهء جهان نتوان یافت.

چنین كسانی با مطلق گرایی های جذباتی خود همه نویسنده گان، شاعران و پژوهشگران افغانستان را به یك چوپ می رانند و با یك شلاق تازیانه می زنند.

استدلال چوبین آن ها چنین است كه گویا همهء این آثار در خط تبلیغ سیاست های حاكم آن روز گار پدید آمده است.

جای هیچ تردیدی نیست كه چنین آثار در آن سال ها فراوان چاپ شده است، ولی این امر به مفهوم آن نیست كه یك سره از تمام آثار با ارزش چاپ شده در ان دوره چشم بپوشیم.

باور من چنین است كه هنوز اگر خواسته باشیم بهترین نمونه های ادبی و پژوهشی افغانستان را به حوزهء گستردهء زبان فارسی دری معرفی كنیم حتماً‌و حتماً به اثار چاپ شده در آن سال ها رجوع خواهیم كرد.

ظرف چند سال اخیر كه در پشاور مشغول جان كندن بوده ام و چنین جان كندنی هنوز ادامه دارد بسیار پژوهشگران زبان فارسی دری و غربی را دیده ام كه به دنبال كتاب های چاپ شده در انجمن نویسنده گان و اكادمی علوم افغانستان سر گردان بوده اند.

خود شاهد بوده ام كه این كتاب ها در كتاب فروشی های پشاور به چه قیمت های گرانی به فروش رسیده اند.

این سخن باشد به جای خود كه موضوع بحث جدا گانه یی میتواند بود، ولی بر گردیم به اعتراض فرمانده عاشق الله یا معشوق الله.

واقعیت همین است كه آن جوان پلنگی پوش در حالت مستی به من گفت:

در این سال ها بخش بیشتر كتاب های چاپ شده چه در انجمن نویسنده گان و چه در بعضی از نهاد های فرهنگی دیگر بدون بسم الله بوده اند.

این امر می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. دراین دهه اساساً‌ چاپ كتاب از نویسنده گانی آغاز یافته است كه یا اعضای بلند پایهء حزب بودند و یا هم در مقامات بلند دولتی كار می كردند. چنین نویسنده گان علاقه نداشتند تا بر پیشانی كتاب های خود بنویسند: بسم الله الرحمن الرحیم.

بعداً كه نویسنده گان غیر حزبی فرصت یافتند تا آثار خود را چاپ كنند بنا بر اختناق حاكم، ممكن از ترس نخواستند تا كتاب های خود را با بسم الله آغاز كنند.

تبصره هایی نیز وجود داشته است كه در ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ وقتی اثار بررسی می گردیده است، بسم الله را می گذاشتند كنار.

شماری هم با چاپ اثار بدون بسم الله شاید می خواستند خود را از ساحهء دور بین دستگاه های استخباراتی دورنگهدارند. به هر صورت در این سال ها كتاب ها سیل آسا چاپ می شد و هر ماه چندین عنوان كتاب تازه به بازار می آمد، ولی همچنان بدون بسم الله. مثل آن بود كه این امر در آن سال ها به یكی از مشخصه های نشراتی در افغانستان بدل شده بود.

با این حال در زمان دكتور نجیب الله كه آن سختگیری های نشراتی نسبتاً كاهش یافته بود باز هم شماری از نویسنده گان آثار خود را بدون بسم الله انتشارمی دادند. درعین عین زمان در این دوره كتاب های زیادی با بسم الله نیز به چاپ رسید كه دولت هیچگاهی مشكلی برای نویسنده گان چنان كتاب هایی به وجود نیاورد.

این امر را چه نتیجه سختگیری های دولت و اختناق حاكم بر جامعه بدانیم و چه نتیجهء كم بها دادن به روان مذهبی مردم با دریغ بعداً‌ سبب آن شد تا كسانی كه حتی نمی دانستند، یك سطر با چه دشواریی نوشته می شود صد ها هزار جلد كتب را در بخاری ها و در زیر دیگدان ها به دود و خاكستر بدل كنند.

در همسایه گی انجمن آثار چاپ شده در اكادمی علوم افغانستان نیز چنین سرنوشتی دردناكی داشته است.

شاید در آن سالها همهء كتاب های چاپ شده در نهاد های فرهنگی دیگر افغانستان نیز سرنوشت غیر ازاین نداشته اند. ولی در مورد انجمن نویسنده گان با تخمین قریب به یقین میتوان گفت كه اضافه از نود در صد كتاب های چاپ شده در انجمن، چنان هیمهء رایگانی در كام بخاری ها، اجاق ها و دیگدان ها فرو رفتند.

در زمستان 1372 خورشیدی دیگر ذخیره گاه های سوخت انجمن كاملاً‌ ته كشیده بود. باد چنان انبوه دیوانه گان در كوچه های خالی و خاك آلود كابل هو می زد و شبانه ها شهر درلای نمد چركین تاریكی فرو می رفت. مهمانان ناخواندهء انجمن در جستجوی ذخایر دیگری برآمدند تا دهان های گشودهء بخاری ها و دیگدان ها را پاسخی گویند.

آنگاه صدای خشك و غم آلود تبر بود كه در فضای غبار آلود زمستانی می پیچید و مرثیهء كاج های بلند را تك... تك... تک می خواند. كاجی فرو افتاد و گیسوان سبزش بر خاك افشان شد. چند روز بعد نه گیسویی بود و نه اندام بلندی. همه دود و خاكستر شده بود. هنوز باغچهء كوچك انجمن، سو گوار كاج بلند خود بود كه باز صدای تبر در فضا پیچید تك... تك... تك... و فرو افتادن كاج دیگری به غمناكی فرو افتادن یلی در میدانی.

در كوچه ها جز صدای انفجار و غریو باد های سرد زمستانی، دیگر صدایی نیست. مثل آن است كه خون زنده گی در رگ های دریده شهریخ بسته است.

باد همچنان می وزد و درختان باغچهء كوچك انجمن در زیر شلاق باد خم می شوند و گویی سربر شانهء همدیگر می گذارند و غمگینانه از یكدیگر می پرسند: ایا باز صدای تبر با صدای انفجار خواهد آمیخت؟یگانه كاج بلندی كه باقی مانده است از شنیدن چنین پرسشی به خویش می لرزد و اما این بار صدای تبر از سمت جنوب به گوش می آید. این باردرخت بار آور زردآلو سومین قربانی باغچه است كه با شاخه های انبوه خویش روی خاك هموار می شود.

دوستان شاعر و نویسنده كمتر به انجمن سر می زنند بسیاری ها رفته اند. كسانی در پشاور لنگر انداخته اند و كسانی هم تا آن سوی قاره ها و دریاها پرواز كرده اند. با این حال گاه گاهی شاعری و نویسنده یی به انجمن سری می زند. بیشتر به هوای آن می آیند تا باشد جلدی از كتاب چاپ شدهء خود را به دست آورند.

در این مورد بیشتر به سید حاكم آریا رییس تحریرات انجمن رجوع می شود و اما در انجمن دیگر كتابی نیست و سید حاكم گاهی حتی حوصلهء آن را ندارد كه بگوید كتاب ها همه سوختانده شده اند. تنها با اندوه و نا امیدی سری تكان می دهد كه چیزی نیست.

یادم می آید كه واصف باختری بار ها می گفت: دست كم باید كوشش كرد تا از هر عنوان كتاب چاپ شده در انجمن یكی یك جلد نگهداری شود.

بیشتر سفارشهای باختری متوجهء سید حاكم آریا بود. معلو نیست كه آن انسان خون سرد و آرام ایا به چنان كاری موفق شده است یا نه؟

اتفاقاً‌ هم كه موفق شده باشد با مصیبت سال های حاكمیت طالبان چه می توان كرد كه به یك باره گی بساط انجمن نویسنده گان را بر چیدند.

مصیبت سال هایی كه بیش از پنجاه و پنج هزار جلد كتاب كانون حكیم ناصر خسرو بلخی در شهر پلخمری را آتش زدند و یا هم به غارت بردند و به مفهوم دیگر مصیبت سال هایی كه كتاب ها در كتابخانه های عامه به زندان كشیده شدند.

                                                                   پایان

........................................................................................................................................................

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin