Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

 

نصیرمهرین

          پیشنهاد کتاب درسی حقوق بشر . . ."

                               و بازتاب ها    

چندی پیش،" پیشنهاد کتاب درسی  . . ." در تارنمای ، رنگین ،خاوران وبرگۀ این جانب ، انتشار یافت. تعدادی از هموطنان با تائید آن پیام نهادند. وچند تن از شخصیت های صاحب نظر به بحث بیشتر پرداختند. بنابر اهمیت پیشنهادها و نقطه نظریات این عزیزان، این پیشنهاد و نظریات ارائه شده، خدمت خواننده گان گرامی پیشکش می شود. شایان یادآوری است که اینجانب موازی با انتشار این طرح پیشنهادی، متن را عنوانی نهاد مستقل حقوق بشر در داخل کشور نیز فرستاده ام.

                                                                                              نصیرمهرین

 

1-        پیشنهاد

                    کتاب درسی حقوق بشر، برای مکاتب افغانستان 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 از جمله دستاوردهایی که بشریت دردست دارد و می توان بر آن بالید، یکی هم منشورحقوق بشر است. برای اثبات سخن خویش، مادۀ نخست آنرا می آوریم :

 

" تمام افراد بشر آزاد زاده میشوند، واز لحاظ حیثیت وکرامت حقوق باهم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و با ید با یکدیگر با روحیۀ برادرانه رفتار کنند"

 

هرگاه این جملات خردمندانه را درسطحی توضیح دهیم ، که برای  بیسوادترین انسان نیزقابل فهم شود، آیا تبسمی رضایت آمیز برلبان او نخواهد نشست ؟

 

میزان کشش و پذیرنده گی آن به ویژه باید دربین آن جوامع وانسانها، بیشتر باشد، که فرهنگ عدم رعایت حقوق وکرامت وحیثیت انسانی بر آنها بیداد نا گسسته یی دارد. انسان هایی که در معرض تبعیض، بی حرمتی ،توهین ، تحقیرهستند، با شنیدن وآگاهی از جوهر این پیام ، احساس می کنند، که دوای دردی را یافته اند . دوایی دردی را که نیاکان او نیز با رنج آن مظلومانه زیستند و رفتند. داروی دردی را می یابد که او را رها ننموده وفرزند وخانواده اش را هم تهدید می کند.

 

انسان افریقایی وقتی می شنود، پیامی در گشت وگذاراست  که صدای نفرت بار تبعیض نژادی را نمی پذیرد؛ وقتی می بیند بستری  به وجود آمده است که او را به دلیل زاده شدن با آن رنگ از آغوش خویش نمی راند، به پیشواز چنین پیام وبستردستاورد بشری می رود.او می بیند  که این منشور، فراتر ازرنگ جلد  وتعلق منطقه یی به زنده گی وسرنوشت او می اندیشد و راه عقل باورانه ومتمدنانه را نشان میدهد.

 

انسانی که به دلیل زاده شدن در خانوادۀ باورمند به یک دین ومذهب ویا قوم وملیت،آگاه می شود که این پیام سخن از احترام به دین ومذهب وقوم او دارد،آنرا دستی می یابد که در گسستن زنجیر های حقارت بار کمک می کند.

 

زنان و دخترانی که می بینند ومی شنوند این منشور و پیام فراتر از جنس به انسان  نگریسته است،  ومی بینند که از دریچۀ آن به عنوان "جنس دوم" به او نباید بنگرند،وسیلۀ رفع احتیاج دیرینۀ مادران و خواهران خویش را درآن می یابند.

 

ازین رو، منشور حقوق بشر را باید گرامی  داشت ودر پی گسترش  پیام های انسانی آن برای انسانها بود.

 

از آسیب های جنگ نخستین و دومین جهانی شنیده ایم. به ویژه سیاست ضد بشری در چهرۀ کوره های آدم سوزی وجنایات جنگی  فاشیسم هتلری،شهرت دارد. جنایات ضد بشری که پاسخگوی بی احترامی به حیثیت وکرامت انسانی بود؛ واز سوی دیگر به برتری خواهی نژادی می اندیشید  با تمام انگیزه های اقتصادی و آقایی خواهی جهانی اش.

 

در ضدیت  با آن افکار و اعمال،وبا توجه به سطح رشد جامعۀ انسانی بود که در زمانۀ کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم مسودات پیشنهادی ، در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. (10 دسامبر 1948) علایق آن فرهیخته گان وخردمندانی که در پی اندیشیدن به سرنوشت انسان و جلوگیری وپیشدستی از وقوع دگر بارۀ چنان تبعیض ها وتعصبات وپیامد های خونبار آن بودند،واقعا ً به عنوان دستاورد بشری مسجل شده است.

 

ناگفته پیدا تواند بود که چنین دستاوردی، به معنی رعایت آن در همه کشورهایی نیست ،که بر پای منشور حقوق بشر امضأ نهاده اند. متأسفانه در کشورهای پیشرفته وجوامعی که مهد شکل گیری این منشور بوده اند، پایمال نمودن حقوق بشر چه در کشورهای خودشان وچه به صورت حقارت آمیز وبی پردۀ آن در برابرانسانهای جوامع دیگر هنوز بسیار وجود دارد. اما، یک واقعیت تردید ناپذیراست که انسانهای جوامع دارندۀ نهاد های دموکراتیک وبهره مند از آزادی های مدنی وسیاسی، می دانند که حقوق بشر چیست. می دانند که در صورت نقض آن چه باید بکنند. نهاد هایی که درزمینۀ حقوق بشرفعال اند،خاموش ونظاره گر ویا ابزار بهره برداری همه جانبه در دست حکومت ها نیستند. وهمین نهاد ها استند که گاهگاهی صدای در سینه خفتۀ انسان کشورغرقه در گودال تعصب وجنایت وپایمال شده ولگد خورده را می شنوند وآن را به اطلاع دیگران می رسانند.

 

صحبت چون وچرایی، نارسایی وکمبودها وعوامل آنرا می گذاریم برای فرصت دیگر. می بینیم که ضرورت مردم افغانستان به آن در چه میزانی است.

 

دریک جملۀ کوتاه شاید بتوان زیرپا نهادن حقوق بشردرافغانستان را فشرده نمود،که تاریخ افغانستان، تاریخ نقض حقوق بشر است. پاره یی از برداشت ها وباورمندی های دیرینه اجتماعی وفرهنگی  تعصب الود، برای برخی چنان به سنت تبدیل شده اند، که در رعایت عملی و روزمرۀ آن بارها می توان چهرۀ خشن بی حرمتی به انسان را دید. بازتاب چنان ذهنیت ها در اشخاص و نهاد های اجتماعی، فرهنگی وسیاسی، همواره سبب حفظ  ونگهداشت آن شده است.

 

 درافغانستان چند دهۀ پسین هم نه تنها مردم از حق بشری خویش نتوانسته اند به دفاع برخیزند، بلکه حتا بسا از نهادها وکسانی که از رعایت آن سخن گفته اند، درهرمحدوده یی که است، مرتکب نقض آن شده اند. منظور ما درینجا از آن نهادها ، بیشتر نهادهای سیاسی اند. نه تنها نیرویی که دارندۀ قدرت سیاسی بوده است، بلکه بقیه نهادهای که موقف اپوزیسیون را دارا بودند، درنقض حقوق بشر در افغانستان سهم داشته اند.  

 

عدم نکوهش به ویژه نکوهش رسمی موارد نقض کرامت انسانی، بهره مندی مقصران ازامتیازات حکومتی ومصؤونیت های مختلف،عدم انتشار اسناد ومدارک و دریک جمله نبود توجه به چنین موضوعی، سبب شده است که دسترسی به رعایت آن چالش آمیز باشد.

                                                                                      

پس ازدور کرد ن طالبان از طرف قوای خارجی، که مجموعه یی از نهاد های سنتی، شرعی و مدنی در جامعه بنیاد نهاده شدند،ایجاد کمسیون حقوق بشر هم ایجاد شد. اما، با توجه به نیازنقد محکومیت ها ورفع خلأ یادشده درزمینۀ عدم نکوهش دیرینه، از روی مجموعۀ عملکردآن، چنان برمی آید، که در چارچوب محدودیت های ناشی از زور مقصران نقض حقوق بشر، دست بسته ونمادین عمل می کند. با آن هم نشریات وبرخی مواضع  این کمیسیون و بقیه نهادهای مستقل، بارها ازموجودیت نقض حقوق بشر، یا ادامۀ آن به وضاحت وصراحت  حکایت دارند. شاید بتوان گفت که این نهاد ونهادهای خارج از دایرۀ آن ،عمده ترین کاری که  انجام داده اند،افشأ نقض حقوق بشر وبه ویژه در همین سالها است. واین افشأ گری ها هم با توجه به فضای حاکم، نا آشنایی و زیرپای نهادن حیثیت وکرامت انسانی از جانب زورمندان، غنیمتی سپاسمندانه است.

 متأسفانه موجودیت این نا آشنایی حقوق بشر ازطرف دولتمردان بزرگترین چالشی می تواند باشد که سرراه کارجامع  درزمینۀ رعایت حقوق بشر ومحکومیت زیر پا نهاده گان آن تبارز می یابد.اینجا است که ابراز این سخن مطرح می شود که کار در زمینۀ حقوق بشر درافغانستان، مستلزم جسارت وافشا گری های بیشترو تبلیغ گسترده تر است.  تا حال بیشترین کار نهاد های مشغول به حقوق بشردرافغانستان، افشأ اعمالی بوده است، که ازطرف مقصرین سر زده. همانطوریکه پیشتر یادآورشدیم، این افشأ گری هم خوب است هم لازم. اما، بسنده نیست.

 

کارمثمری که در راستای وظیفۀ تبلیغ گسترده تر، بتواند مکمل افشأگری ها وسپردن مقصرین به نهاد های دادخواهانه باشد، یکی هم این است که حقوق بشر به حیث  مضمون درسی درمکاتب تدریس شود. شاید مناسبترین موقع، صنف دهم باشد.تهیه وترتیب کتابی که از تهیۀ منشور، دستاوردها وچالشها درسطح جهان، آغازشود، آنگاه به توضیح وتشریح حقوق انسانی در زنده گی مردم افغانستان بپردازد؛ بی گمان درگسترش آگاهی سالم کمک شایسته یی می نماید. آوردن مثالها ازکشورهای مختلف، ازخون هایی که ناشی ازبی حرمتی به حقوق انسانها ریخته ،از تعصباتی که درچهرۀ نژادگرایانه، دگراندیش ستیزانه درگسترۀ سیاسی ، مذهبی وقومی رونما شده، وخوار شمردن وتحقیرزن و . . . ، همچنان  معرفی چهره هایی که نماد جانبداری و یا نقض آن بوده اند، درگسترش این آگاهی مؤثراند.

 کتابی که رسما ً درافغانستان نه تنها در دسترس شاگردان مکاتب به منظور تدریس گذاشته شود؛ بلکه برای  ادارات ومؤسسات مختلف توزیع گردد، کاری تواند بود، کارستان.

 

آری، اگر کاری دوام دار و چند بعدی در زمینۀ آگاهی و آشنایی و آگاهی بخشیدن وآگاه نمودن مطرح است، یکی از آنها همین مورد می تواند باشد. اما اگربا نقض دوامدار وناگسستۀ حقوق بشردرافغانستان، عده یی بهتروآسانترمی توانند قدرت مند بمانند؛ واز نهادهای موجود، به عنوان ابزارنمادین وسؤ استفاده کننده بهره بگیرند،کار دیگری است.

 

2           

                    بازتاب ها    

  استاد محمد نسیم اسیر    

 

حقوق بشر!        

 

نوشته های پرمحتوی وبا احساس جوان با دانش ، آقای مهرین وموشگافی های دقیق شان درمسایل تاریخی ، آموزنده ، اثرگزاروقابل تقدیراست. درنوشته اخیرشان درسایت وزین رنگین موضوع جالبی رازیرعنوان (کتاب درسی حقوق بشربرای شاگردان مکاتب افغانستان ) مطرح کرده اند.ازانجاکه نهاد های مدنی ، ازجمله حقوق بشردرافغانستان کاملا نوپا ومردم با آن بطورشاید وباید آشنایی ندارند ، بر خورد ها اکثرا با همدگرمخصوصا درخانواده با خانم ها ، مغایرارشادات حقوق بشرمی باشد ، ازجمله وقایع مکرراخیردربرابرزنان چون گوش وبینی ولب بریدن ها قابل یادآوری است.این نظرکاملاصائب وبجاست ، اگراین قوانین مدنی بصورت کتابی تدوین ودرنصاب تعلیمی معارف گنجانیده شود تا اطفال ازصنوف ابتدایی با این قوانین آموزنده نموکرده ودربزرگی حق خود ودیگران را محترمانه مراعات نمایند. اینک به تایید مهرین عزیزشعری هم تقدیم می کنم :    

 

افــــتــاده ایـــم ازنظـــر، اهل نظرکجاست

حق گم شد ازجهان ، زحقیقت خبرکجاست

شــوردعــــــای عــجــــــزرسیده برآسمان

تــــا دردل تـــــوکـــارگرافتد ، اثرکجاست

جـمــعـیـتی بـــه جــــــان هم افتاده درفساد

بـــــا تیغ می برند سر، آن تاج سرکجاست

یک خیل دیــــــــوودد به مقامی رسیده اند

بـــــا دیـوپنجه نرم کنی ، آن جگرکجاست

تلخ است کـــــام مــــــردم غمدیده دروطن

شکرعنایت ازچــــه بگویم ، شکرکجاست

بارغـــــــم زمــانــه چه سنگین فتاده است

مـــــردم زپــــا فتاده ، دگرفکرسرکجاست

بـــــا تــــیغ تیزدردل زن می زنند ، حیف

مـــــردانــگی کجا شد ومردی دگرکجاست

دزدان اساس ملک بـــــــــه تاراج برده اند

زورکسی بکس نـــــرسد ، فکرزرکجاست

بس خــــانـــواده هـــــا به جفا قتل عام شد

مادرچـــــه درد می کشد ، آخرپدرکجاست

ازنـعـمـت حــقـــوق بشـــــرداد مــــی زنند

درملک مـــــــــــا نماد حقـوق بشرکجاست

یکباررنج تـرک وطن برده ام( اسیر)

تا بازترک لانه کنم ، بال وپرکجاست

م.نسیم( اسیر)

19جنوری14م

فرانکفورت

 

نسیم رهرو

اشارت کوتاهی بر

 "پیشنهاد  کتاب درسی حقوق بشر، برای شاگردانِ مکاتب افغانستان"

استاد نصیرمهرین یکی از چهره های مطرح و مؤثر در قلمرو تاریخ نویسی و یکی از روشنفکرانِ خوشنام کشورما می باشد. از او نوشته های زیادی خوانده ایم. یکی از شاخصه های درخشان اندیشه ها و نوشته های او حقیقت جویی و حق پسندی است.  او به این نکته آگاهی دارد که : حقِ انسان یکی از گرانبها ترین و اساسی ترین ارزشی است که بشریت مترقی و عدالت پسند به آن می بالد و ارج می نهد. اگر حق و عدالت متاع حقیری می بود ، فلاسفه و نویسندگان هزاران ورق را در دفاع از آن سیاه نمی کردند. اگر آدمیزاد حقی نمی داشت ، صد ها هزار انسان در راه حصول آن جان های شیرین شان را فدا نمی کردند. در حقیقت ، سراسرِ تاریخ بشر مشحون از حق تلفی ها ، حق پوشیها و در مقابل حق خواهی ها و حق گرفتن ها بوده است.

  نصیر مهرین به عنوان یک پژوهشگر آگاه و صاحب بصیرت می داند که آدمیزادگان علی رغم همه تفاوت ها و کشمکش ها ، در یک نقطه با هم شریک اند. این وجه مشترک ، انسان بودن شان است. پیش از آنکه کسی مسلمان باشد یا مسیحی ، سیاه باشد یا سفید ، دارا باشد یا نادار ، پشتون باشد یا هزاره . . . انسان است. تضاد ها ، تفاوت ها و تمایزات میان انسان ها مانع آن نمی شود که این وجه مشترک (انسان بودن) را نادیده بگیریم .

  مهرین به عنوان یک روشن فکرِ صاحب رسالت نخواسته و نمی خواهد بخاطر "متاع قلیل" و یا گل روی کسی حقیقت را کتمان کند و یا آنرا وارونه جلوه دهد. از اندیشۀ "نان را به نرخ روز خوردن" و "هم به نعل هم به میخ زدن" قلم و قدم خود را آزاد ساخته است. او با قبول ده ها رنج و محدودیت هنوز هم برای ما می نویسد و سره را از ناسره جدا می کند. در برابرِ ستم ، ناروایی ، بی عدالتی و زورگویی قد راست ایستاده است و جانب درستی ، عدالت و انصاف را رها نکرده است.

چندی پیش ، این دوست فرزانه و اندیشمند طرح جالبی را برای خوانندگانِ نوشته هایش پیشکش کرد که از نظر من سزاوار تأمل ، توجه و پشتیبانی می باشد. ظاهراً انگیزۀ این طرح ، شنیدن خبرِ دردناک بریدن لب ها و گوش خانم ستاره توسط شوهر نا بکارش بوده است. امید وارم طرح پیشنهادی" کتاب درسی حقوق بشر، برای شاگردانِ مکاتب افغانستان" که از سوی استاد مهرین مطرح گردیده ، جرقه ای باشد در جهت راه اندازی یک گفتمان سالم و پُربار در این زمینه.

اینکه در کشور ما از گذشته ها تا امروز حقوق انسان متاعی بوده بی ارزش ، نیاز به گفتن ندارد ؛ با این تفاوت که حجم این فاجعۀ هولناک طی سال های پسین قدم به قدم بزرگ و بزرگتر شده است. کم از کم در گذشته ها در کشور ما به زنان ، کودکان و موسپیدان احترام گذاشته می شد ، لکن امروز اطفال را در گهواره می کشند ، گوش و بینی خواهران ما را می برند . . . .

نه تنها در ساحت حقوق انسان و حقوق شهروندی ، که با تأسف در تمامی زمینه ها سیرِ حرکت ما قهقرایی بوده است. به گفتۀ مشهور، آنچه داشتیم از دست دادیم و آنچه نداشتیم به دست نیاوردیم.

ترقی های دنیا رو به بالاست    ما از بالا به پایین می ترقیم

اگر شاد روان صوفی عشقری شعرِ "یار عیسوی مذهب" را امروز می سرود ، به یقین که از سوی خشک مغزان و تیکه داران دین تکفیر می شد و سرش  را زیر آب می کردند.

از زبور و از تورات از قرآن و از انجیل    دلبرا بیا بگذر صفحۀ دلم وا کن

خوب است که مولانای بلخ سال ها پیش مرده بود ، ورنه خونش را می مکیدند که چرا گفته ای:

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

به هرحال، ضرورت گنجانیدن مضمونی به نام حقوق بشر در نصاب تعلیمی مکاتب افغانستان ، ابتکاری است به جا و به موقع ؛ زیرا مکتب سنگ بنای تعلیم و تربیت انسان است. آموزه های دوران مکتب در ذهن آدمی تا آخر زندگی باقی می ماند و مانند نقشی است که بر روی سنگ حک شده باشد.

از تجربۀ خودم بگویم:

در بچگی شعر مشهور و انسانی سعدی را در کتاب مکتب خواندم و پیام دلنشین آنرا به خاطر سپردم.

بنی آدم اعضای یکدیگر اند         که در آفرینش ز یک گوهر اند

چو عضوی به درد آورد روزگار   دگر عضو ها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بیغمی        نشاید که نامت نهند آدمی

پس از آن ، در کتاب تاریخِ مکتب تهاجمات چنگیز ، جنگ های صلیبی ، ماجرای وحشتناک قتل عام هندو ها و تخریب سومنات ، تجاوز انگلیس . . . را خواندم. علاوه بر این که این اعمال مورد تأییدم قرار نگرفت ، آن را تجاوزِ آشکار به حقوق دیگران دانستم. البته ، برای روشن ساختن ذهن و سره و پایه کردن مسائل و قضایا این چند جمله کافی نخواهد بود، اما می تواند آغازی باشد برای بیداری و آگاهی در زمینۀ حقوق بشر.

داستان زیبای سگی که در بیابان در حالت مرگ بود را همۀ ما در کتاب فارسی- دری مکتب بیاد داریم:

یکی در بیابان سگی تشنه یافت     برون از رمق در حیاتش نیافت

کله دلو کرد آن پسندیده کیش            چو حبل اندر آن بست دستار خویش

به خدمت میان بست و بازو گشاد       سگِ ناتوان را دمی آب داد

الا گر جفا کردی اندیشه کن           وفا پیش گیر و کرم پیشه کن

وقتی بزرگواری انسان تا به این حد برسد که حیوانی را کمک می کند ، چگونه می شود حق انسانی را زیر پا کند.

  یا:

یکی سیرت نیک مردان شنو          اگر نیک بختی و مردانه رو

که شبلی ز خانوت گندم فروش         به ده برد انبان گندم به دوش

نگه کرد موری در آن غله دید          که سرگشته هر گوشه ای می دوید

 ز رحمت بر او شب نیارست خفت   به مأوای خود بازش آورد و گفت

مروت نباشد که این مور ریش         پراگنده گردانم از جای خویش

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد         که رحمت بر آن تربت پاک باد

میازار موری که دانه کش است       که جان دارد و جان شیرین خوش است

سرود های حکیمانۀ بالا را در کتاب مکتب خواندیم و از آن پند گرفتیم که تا اکنون از ذهن ما پاک نشده است.

نتیجه : آنچه در ایام کودکی و دوران مکتب در ذهن ما جای بگیرد ، تا حد زیادی بر افکار ، سلوکیات ، تربیت ،  احساسات و رفتار بعدی ما اثر خواهد گذاشت.

نسیم رهرو – شانزدهم جنوری 2014 / 26 جدی 1392

 

کاری خواهد بود به قول خودتان ، کارستان ! اگر آموزش حقوق بشر از سنین بسیار پائین در افغانستان شروع شود ، ارزش های حقوق بشری نیز در روان جامعه نهادینه خواهد شد

 

محمد یوسف صفا

اگر همجو چیزی در مکاتب افغانستان پیاده شود عملی بس شایسته یی خواهد بود . اما آنچه ضرور است پیگرد آنانی که از همچو قوانین تخطی مینمایند و به دست فانون سپردن آنان. به امید برآورده شدن این آرزوی دیرین .

 

·         احد افشاری

استاد محترم ، چقدر خوب است که یک پیشنهاد به وزارت معارف ارسال شود. ولی امیدواری کم است. وزیر صاحبان و قدرت داران خود شان حقوق بشر را نمی خواهند. حرف های محترم صفا صاحب بکلی درست است.

·        

محمد یوسف صفا

جناب افشاری صاحب.پیشنهاد تان به اصطلاح مرا گرفت خوب است، اگر چنین شود . من همیشه امید آن را دارم. کسانی هستند که به چنین پیشنهادات ارج بگدارند . راه درازیست . اما به همه حال گداشتن قدم اول ، امید که راه را بگشاید. از مهرین صاحب ممنونم که چنین مطلبی را عنوان کرده اند، واز هموطنان دلسوز خواهشمندم تا در این همه پرسی شریک شوند . با عرض ارادت

 

هاجره نوری

از انجایکه همه میدانیم در جوامع عقب مانده بخصوص در افغانستان عزیزما، یکی بخاطر غربت و نداشتن جامۀ زیبا، یکی دیگر بخاطرنداشتن چهره جذاب؛ و حتی دیگری بخاطر اینکه قدش از دیگران بلند تر است     . . .  
با نام های عجیب وغریب قابل تمسخر و توهین قرار گرفته اند. ولی آنچه زیادتر توجه را جلب میکند، مسئله جنسیت است که زن ها و دختران بیچارۀ افغان ما بخاطر زن بودن شان باید هر جور وستم شوهران شان را قبول نمایند، و این ها همه از نداشتن سواد کافی و عدم معلومات از حقوق بشر است. جناب مهرین صاحب من شخصا با شما درین مورد موافقم که در مکاتب مضمونی بنام حقوق بشر تدریس گردد، تا باشد که جوانان ما که آینده سازان جامعه خود هستند، وظایف آیندۀ خود را با در نظر داشت انچه آموخته اند به پیش ببرند.

 

Taher Paraspoyan 

 

این نگرش خردمندانه ازفرهیخته انسان نصیرمهرین که طورگسترده درهمه ابعادآن پیرامون حقوق بشر، به ویژه درکشورما مطرح کرده اند، به راستی جای ارزنده ای دارد.می بینیم این نهادهای نمایشی روی حقوق بشرخاصتن درراستای خشونت علیه زن های مظلوم، یعنی "جنس دوم آدمی  زاد"که بدان پدیده درافغانستان بادریغ با تعصب نگریسته می شود؛حتی المقدور کارکرده اند.امابیرحمانه توسط صاحبان قدرت بازبردستی روی این پدیده خاکسترپاش میگردد. روی هم رفته من نیز باتایید سخنان آموزنده ی بالا،جدی به این باورهستم، که یگانه چاره سازی تحکیم وقانون مند ساختن مضمون انسانی حقوق بشردرمکاتب این ملک، فقط ازطریق وزارت معارف چاره سازخواهدبود. تااین که پیوسته درگوش این نسل نواخته شود وسرانجام به مرورنتیجه یی خواهد داد. این رخت بدبختی ازسراین بانوان عزیزرفع گردد.دیگرهم اکنون چاره نیست. پس به شرط آنکه این پیشنهاد پیگرانه برای وزارت معارف ازمنابع متعدد دنبال شود. درغیرآن این  وزیربدون شک از تبارعقب گردهاهست.زیراوی به آسانی نمی خواهدنکات وزاویه حقوق بشرازروزن مکاتب نهادینه گردد.

 

دکتور احمدسیر مهجور 

 

نظر خوب است ، اما از نظر من با در نظر داشت واقعیت های جامعه افغانی بهتر است زیر نام «حقوق مدنی» مطرح شود که مشمول سایر نکات ضروری نیز میگردد. بخصوص بر اصل احترام به کرامت و وقار انسان تاکید شود و بنابر آموزه های دین مبین اسلام (لقد کرمنا بنی آدم) نیز درین بخش توچه صورت گیرد.

 

شاه محمود  محمود

مؤرخ و پژوهشکر و دوست گرانقدرم در مورد کتاب درسی حقوق بشر در مکاتب افغانستان با فراخوان شما موافقم، اما سخن های در این مورد است که نمیدانم مورد خرده گیری دوستان قرار نگیرد .
۱ ـ در سالهای گذشته هنگامیکه در نصاب درسی مکاتب، نه از مضمون حقوق بشر خبری بود و از تشنج و مخالف های مبنی بر خشونت علینه زنان و اطفال . کارها مطابق قوانین اجتماعی و یا ندرتا قوانین دولتی با وجود کاستی ها با نظم عامه رعایت میشد. نه از طلاق خبر بود و نه فرار از خانه و رفتن به خانهای امن . اما این مدعا صد در صد انچه من گفتم نبود، بلکه به مقیاس ناچیز خلاف ورزی ها وجود داشت که از طرف مردم و والدین بازپرس قرار میگرفت .      
۲ ـ ضمنا معلمین مکاتب مکلفیت داشتند با احساس مسؤلیت مطالب را گوشزد مینمودند و همه ما به آن گوش داده و عمل می نمودیم .نه فرزند قومندان با تفنگچه ویا پسر عضو پارلمان با چاقو و یا پسر زورمندی با بادیگارد داخل صنف نمی امد . مکاتب با نظم و دسپلین معارف به پیش میرفت شاید آنچه وجود داشت صد فیصد قانونی نبود اما احترام در بین شاگرد ومعلم وجود داشت که این عمل در راستای حفظ حقوق بشر نکته اساسی بود .در حالیکه امروز با موجودیت چنان افراد در صنوف درسی چگونه میتوان نصاب درسی حقوق بشر را تدریس نمود .     
۳ ـ امروز ناقضین حقوق بشر در رأس کادر های دولتی و وزارت خانه ها و ریاست ها و معینیت ها قرار دارند. با در نظر داشت چنین وضع چگونه می پذیریم که حقوق بشر بصورت اساسی تدریس گردد و یا عملی شود .    
۴ ـ هنگامیکه فرزندی از خانه بیرون شده بنابر شرایط موجود ٬ والدین بدون اینکه اولاد خود را متوجه مسؤلیت ها و مناسبات اجتماعی نمایند، در صدد آن استند که هر آنچه که بدست آورده میتوانند، به خانه بیاورند چه از راه مشروع و یا غیر مشروع . به اصطلاخ ( وند زدن ) چون مسایل اجتماعی امروز اتفاقا بیش از ۵۰ فیصد سیر قهقرایی خویش را طی میکند .
۵ ـ برای تدریس مضمون حقوق بشر در قدم اول به کمک معلمین که متاسفانه نسبت وضع خراب اقنصادی به رشوت و بدست آوردن پول از طریق ممکنه دست می زنند، باید تهداب معارف افغانستان را بازسازی نمود . آنچه که امروز شنیده میشود، قبل از تدریس حقوق بشر در مکاتب ٬ فرهنگ حقوق بشر و احترام به یکدیگر و تحمل پذیری از یک دیگر تدریس گردد.  
۶ ـ باید یادآوری نمود حقوق بشر تنها مربوط و منوط به خشونت علیه زنان و مردان واطفال نیست بلکه سراسر مسایل اجتماعی را در بر میگیرد. بنأ اگر چنین مأمول در کار باشد .       
با معذرت که مینویسم که : از روزیکه مسایل حقوق بشر و مبارزه علیه خشونت و حقوق زنان سر زبانهاست، ما بیشتر شاهد نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان و دهها مسایل اجتماعی دیگر هستیم 
درپایان فراخوان تان را لبیک گفته و آرزومندم تا دراین راه آنچه ارزو دارید تحقق یابد

 

ثنا  یار

مهرین بسیار عزیز سلام،      
مفکوره شما مبنی بر آموزش ارزش های حقوق بشر در نهاد های تعلیمی افغانستان بسیار ارزنده است. من در اینجا با شما همنظر هستم، ولی قبل از طرح، تدوین و تحقق این مفکوره در عمل موانع و مشکلاتی را نیز در اجرای آن می بینم.         
1. قسمیکه دوستان اشاره کرده اند، حقوق بشر نه تنها از طرف ناقضین بل در عصر حاضر از جانب حامیان آن هم متضرر است. صرف نظر از بُعد داخلی اجرات حقوق بشری، اگر بر بُعد خارجی آن دقیق شویم، دیده می شود که "سیاست جهانی" یا عده یی از کشور های که سیاست های بزرگ جهانی را در دست گرفته اند، ارزش های درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به انحطاط جدی روبرو کرده اند. اول استفاده ابزاری از حقوق بشر و دوم وابستگی نهاد های های حقوق بشری که امکانات مادی نیرومند در عقب آنها قرار دارد، "مجریان" حقوق بشر را به جز ساختار های سیاسی، استخباراتی و نظامی تبدیل کرده اند. حکومت های که در شکلکیری آن نهاد های خارجی نقش دارند، مهمترین نهادی های ملی این کشور ها از جمله حقوق بشر در محاصره جدی آنها قرار می گیرند. به همین دلیل است که نهاد های حقوق بشری و مدنی افغانستان دارایی آرمان های ارزش های حقوق بشری نبوده تحقق حقوق بشر کار دایمی، اصلی و هدفمندانه آنها نیست. آنها فعالیت های مقطع یی شان را با اشاره این یا آن نهاد های خارجی با انگیزه های آیدیولوژیک، سیاسی و انتقام آمیز پیش می برند. استفاده از شیوه ها و تکنیک های دموکراسی مانند اعتراضات، تظاهرات، دادخواهی وغیره نیز به شکل مقطع یی، تحریک آمیز و با انگیزه های مالی، انتقام و عقده های آیدیولوژیک، مذهبی و "سیاسی" انجام می شود.        
2. بستر داخلی ارزش های حقوق بشر در افغانستان بسیار کشنده است. گرچه موانع در ابعاد داخلی و خارجی در افغانستان با هم در رابطه گسست ناپذیر قرار دارد، لاکن عوامل، عاملین و روند مشکل آفرین در مقابل ارزش های حقوق بشری در افغانستان، در تابعیت و تاثیرات چند گانه طوری عمل می کند که می تواند، مانع بزرگ، دوامدار و "موفق" در مقابل اجرای حقوق بشر در افغانستان باشد.  
مهرین گرامی!         
شما فرموده اید که: " درافغانستان چند دهۀ پسین هم نه تنها مردم از حق بشری خویش نتوانسته اند به دفاع برخیزند، بلکه حتا بسا از نهادها وکسانی که از رعایت آن سخن گفته اند، درهرمحدوده یی که است، مرتکب نقض آن شده اند. منظور ما درینجا از آن نهادها ، بیشتر نهادهای سیاسی اند. نه تنها نیرویی که دارندۀ قدرت سیاسی بوده است، بلکه بقیه نهادهای که موقف اپوزیسیون را دارا بودند، درنقض حقوق بشر در افغانستان سهم داشته اند."    
بلی، در کشوری که اپوزیسیون تقلب شود، جنایت تقدیس شود، مجرمین مقدس باشد و همه افراد مخالف این روند "تکفیر" شوند. مشکل حقوق بشر حل نمی گردد و آموزش ارزش های حقوق بشری هم با موانع جدی روبرو می شود.         

از دید من آموزش ، درک و پذیرش ارزش های اعلامیه حقوق بشر به دو بستر یا زمینه نیاز دارد: 
اول سیاست کنونی جهانی بستر خوبی برای رشد ارزش های حقوق بشر در جهان و در افغانستان بطور اخص نیست. نهادهای حقوق بشری جهانی در گرو نهادهای دولتی قرار دارند و منافع آیدیولوژیک (حزبی-دینی) آنها مهم تر از ارزش بشر میباشد، تا حقوق آن. از وجود افراد ، نهاد ها و جنبش های واقعی حقوق بشر در کشور های غربی منکر نیستم، ولی مطمین هستم که آنها نفش تعیین کننده در مسایل حقوق بشری بخصوص تاثیر آن در افغانستان را ندارند. پس ضرورت ایجاد نهاد های حقوق بشری غیر وابسته در خارج از کشور در سطح جهانی به یک ضرورت مبرم تبدیل شده است. از آنجاییکه فعالیت نهاد غیر وابسته در افغانستان ناممکن است، پس هسته حقوق بشر افغانستان در خارج از کشور باید باشد.        

یگانه عاملی که ارزش های انسان و حقوق آنرا تا این اندازه پامال کرده، موجودیت حکومت (کلیرکال) است. این خصوصیت در نظام سیاسی افغانستان از جانب دشمنان خارجی ما شدیده حمایت می شود. بهترین بستر برای ارزش انسان و حقوق آن ایجاد نظام سیاسی مردم محور است. حکومتی که با رای مردم ضرورت داشته باشد نه اینکه به تقلب و نیرنگ خود و حامیان خارجی اش افتخار کند و مردم برایش بی ارزش باشد.   
مهرین عزیر! 
باور من این است، هرگاه این نظام و این رژیم با این خصوصیات و این مافیای جهانی با این شیوه های کار و اداره موجود باشد، بشر و ارزش های حقوق بشری تا دیر زمانی به همین منوال باقی خواهد بود. من منکر کار و مقاومت نیستم، مانند شما همیشه در تلاش هستم، ولی با وضع جاری افغانستان و جهان مشکلات و موانع در این زمینه همچنان پابرجاست.        
موفق باشید مهرین عالیقدر که چنین یک موضوع مهم را را مطرح کردید.

 

قیوم بشیر هروی 

دوست گرانقدر و فرهیخته جناب آقای مهرین عزیز، نخست از همه از احساس والای تان در برابر قشر مظلوم کشور تقدیر بعمل آورده از پیشنهاد تان اظهار سپاس و امتنان می نمایم.
آنچه مبرهن و هویداست در شرایط فعلی اگر چنین پیشنهادی به مقامات مسئول صورت بگیرد نباید انتظار داشته باشیم تا بلادرنگ با گشاده رویی پذیرای آن باشند ، زیرا در جامعه ایکه معیاری برای سپردن وظیفه و یا بالعکس متقبل شدن وظیفه وجود ندارد چگونه میتوان چنین تقاضایی را عملی کرد ، چنانچه چندی قبل در گزارشی خبری شنیدیم که در یکی از ولایات متعلمین از نحوهء تدریس معلمین شاکی بودند و ادعا داشتند که معلمین دینی تدریس مضامین فیزیک و کیمیا و امثال آن را بر عهده گرفتند که زمین تا آسمان از رشتهء تحصیلی شان متفاوت است ، این یعنی خویش خوری و بقولی واسطه داشتن برای کسب وظیفه.      
پس درین صورت باید پذیرفت در کشوری که معلمین آن حقوق دیگران را رعایت نکرده و به واسطهء زر و زور کرسی مقدس معلمی را تصاحب میکنند چگونه میتوان اطمینان کرد که حقوق بشر را در برنامهء تعلیمی خویش بگنجانند و بدان عمل نمایند.
البته در دراز مدت این یک کار نیک و قابل پذیریش خواهد بود و لازم است اقدام صورت گیرد ، حتی اگر مورد پذیرش قبول نشد بازهم نباید عقب نشینی کرد و می بایست به طرق مختلف آنرا با مردم و با مسئولین شریک ساخت و از توسط مطبوعات و برنامه های رادیویی و تلویزیونی تبلیغ کرد تا از یکطرف گوشزدی به مسئولین امور باشد و از جانب اذهان مردم روشن گردد و ذهنیت ها آمادهء پذیرش آن گردد.
به امید مؤفقیت روزافزون شما

15. Januar um 14:50 · Gefällt mir nicht mehr · 2

·        

Sana Yar

به ادامه تبصره جناب قیوم بشیر             هرویhttp://www.bbc.co.uk/.../140105_k04_teaching_of_science...

افغانستان - BBC فارسی - اعتراض در افغانستان به روحانیونی که ریاضیات و علوم تدریس می‌کنند

www.bbc.co.uk

باشندگان ولایت‌های بدخشان، تخار و قندوز در شمال‌شرق افغانستان معترض اند که آموزش...Mehr anzeigen

15. Januar um 16:03 · Gefällt mir · Vorschau entfernen

 

عالي است، اينگونه ميتوان متعلمين جوان و نوجوان مانرا به ويژه خواهران مانرا از حق و حقوق شان آگاه سازيم تا باشد در روز هاي بعدي زندگي شان مورد ظلم قرار نگرفته و قرباني نشوند به اميد پشنهاد اين موضوع به وزارت معارف و هر چي زودتر قبولي آن.

15. Januar um 17:20 · Gefällt mir nicht mehr · 3

·        

Sana Yar http://murtazasana.blogfa.com/post-5.aspx

مرتضی ثنا - مصاحبه وزیر تحصیلات عالی افغانستان

murtazasana.blogfa.com

مرتضی ثنا - مصاحبه وزیر تحصیلات عالی افغانستان - تدوین و نشر مصاحبه های داکتر ثنا نیکپی

15. Januar um 17:25 · Gefällt mir nicht mehr · 2 · Vorschau entfernen

·        

Fazila Ehsan

در سرزميني که همه دارند به گونه حق خوري ميکنند اميد روزي حقوق بشر هم تدريس شود .

15. Januar um 17:27 · Gefällt mir nicht mehr · 4

 

فرموده بسیار خوب و به امید اینکه درصورت پیشنهاد از طرف دولتمردان ما پذیرفته شود.

15. Januar um 19:10 · Gefällt mir · 2

·        

Taher Paraspoyan

گرچه این کارمشکل است که بدون تغییر پالیسی رژیم ،جزبرنامه مضامین درسی گردد،ولی پی گیری آن چه درداخل وچه دربیرون، به همت صاحب نظران گرانقدرناممکن نیست.به آرزوی آن روزهای فرارسیدنی.

15. Januar um 19:55 · Gefällt mir · 2

·        

Nasir Mehrin

دوستان عزیز، که لایک نموده اید ویا تبصره و پیشنهاد . ممنون همه ی تان . سعی من وچند دوست در زمینه ادامه دارد. تبصره های شما در باز شدن وتوضیح بهتر موضوع کمک شایسته ی انجام می دهد.

17. Januar um 12:08 · Gefällt mir · 1

 

 


جناب محترم نصیر مهرین پژوهشگرو مورخ توانای کشور، نه تنها فراخوان واحساس نیک شما را به دیده قدر نگریسته از تمام مردم عزیز خویش اعم از محصلین ، متعلمین ، اسا تید محترم، فعالان حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و رسا نه ها صمیمانه تقا ضا مینمایم تا در این همه پرسی فعالانه اشتراک ورزیده و در راه تحقق بخشیدن این آرمان بزرگ مصرانه و پیگیرانه مبارزه نمایند تا باشد مردم رنجدیده و بلاکشیده ما بخصوص جوانان و نو جوانان نازنین این مرز وبون مانند دیگر کشورهای جهان در آغازین روزهای زندگی از تمامی حقوق سیاسی مد نی وبشری خویش با تدریس مضمونی بنام حقوق بشر درمکتب آگاهی حاصل نموده در آینده ها به صفت یک انسان آزاده و فعال جامعه بشری از آن استفاده نموده و به هیچ زور گو، حکومات و نظام ها اجازه زیر پای نمودن حقوق سیاسی مد نی و بشری شان را ندهند.

 

17. Januar um 13:30 · Bearbeitet · Gefällt mir nicht mehr · 1

 

دوست گرانقدر نصیرجان ، نطرتان در این مورد بسیار عالیست. افغانستان یکی از بدترین محل برای کودکان است، وضعیت کودکان هم از نظر فقر و غربت وهم از نگاه تجاوز جنسی و اعتیاد بسیارنگران کننده است، خصوصا درکشوری که نا امنی باشد، دولت از مردم بیشتر فاصله میگیرد و هرقدر دستگاه دولت به مردم کمتر توجه کنند، جنایات افزون می یابد. بنظر من باید اول دولت حقوق بشر را بشناسد و احترام بگذارد. اگر دولت خودش حقوق بشر را رعایت نکند ، چطور می تواند که از نقض حقوق بشر در کشورش جلو کیری کند؟ تدریس حقوق بشر در مکاتب بسیار ضروریست.

دوست محترم ،حمایت از حقوق بشر درحقیقت خدمت کردن به بشر است وحمایت شما قابل قدر است. امید وارم که دولت آینده این مسله را جدی ببگیرد . تا شهروندانش از حقوق بشر آگاهی پیدا کنند ونگذارند که در هیج زمینه حقوق شان که حق مسلم هر انسان است، زیر پا شود.

18. Januar um 22:56 · Bearbeitet · Gefällt mir nicht mehr · 1

 

 

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin