Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

 

نصیرمهرین

  بررسی حکومت های افغانستان

                                       قسمت چهارم               

               دهۀ دموکراسی تفننی

                   محمد ظاهرشاه   

                                         

همزمان با انتشارخبراستعفأ سردارمحمد داؤود خان،وزیرمعدن وصنایع کابینۀ او ،داکتر محمدیوسف خان،ازطرف شاه به عنوان صدراعظم (7مارچ 1963- 7اکتبر1365 1965ع) تعیین شد.

 

                  خدا حافظی سردار محمد داؤود خان و آغاز صدارت دکتور محمدیوسف خان

 

 محمد یوسف خان با دریافت آرزوها وطرح های شاه، بخشی ازوظایف حکومت خویش را که حکومت انتقالی نامیده شده است، به سوی ترتیب قانون اساسی جدید وبه منظورپدید آیی ساختارجدیدی که شاه وانموده بود،متمرکز نمود.باایجاد چند کمیته وکمیسیون ،کارتهیۀ قانون اساسی مطابق نظام پارلمانی، به پایان رسید و لویه جرگۀ ( جرگۀ بزرگ ) آن را تصویب کرد. پس ازتوشیح شاه، افغانستان درپرتو قانو ن اساسی جدید،شاهد تفاوت هایی با حکومت های پیشینه شد. ازمظاهر آن رویداد ها، که افغانستان نگریست، یکی هم،قربانی شدن سیاسی داکتر یوسف خان درشروع دورجدید حکومت خویش متأثراز رویداد مظاهرۀ سوم عقرب بود.

 

داکترمحمد یوسف خان مستعفی شد؛ اما خط مشی که باید به آزمون میرسید، از طرف اشخاص دیگری مانند محمد هاشم میوندوال،نوراحمد اعتمادی، داکتر محمد ظاهر ،ومحمد موسی شفیق ادامه یافت.

 

صدراعظم های نام برده،با وجود کم وبیش تفاوت های سلوکی واداری،وسطح معلومات مختلف که میان خود داشتند؛ با پذیرش تایید قانون اساسی، در خط مشترک آرزوهای سیاسی - سلیقه یی محمد ظاهر شاه وصلاحیت ها وامتیازاتی که برایش محفوظ مانده بود، تا کودتای سال1352 وظیفۀ خویش را انجام دادند.

 

از آن جایی که طی نگرش وبررسی کلی خویش به جوانب بنیادین یاقانون اساسی آن دوره نظرداریم؛ پرداختن به جزییات خط مشی هریک ازصدراعظم ها را درچارچوب این بررسی لازم ندیدم. زیرا آن چه شاه خواست ودرواقع،دست او رادرعرصۀ حکومت سلطنتی پس ازاستعفأ محمد داؤودخان فرازترآورد،در پیروی همه صدراعظم ها ازاو وجه مشترک خویش را می نمایاند. . . .

 

زمینه ها و ویژه گی های تحول

 

بحث مهم وناظردرارزیابی ازدموکراسی دهۀ چهل خورشیدی ،ناگزیراست به زمینه ها و عوامل پدیدآیی، به انگیزه های پدید آورنده گان و ویژه گیهای آن دموکراسی پاسخ بدهد.

معیارسنجش وبررسی درارزیابی ازآن چه دموکراسی در دورۀ انتقالی می نامیم این است که مواد وعناصری که از مظاهر دموکراسی بوده اند، در قانو ن اساسی وجود داشتند.

 

پسمنظرتاریخی گرایش به چنان دموکراسی،حاکی ازآن است،که درپسین زمانۀ صدارت محمدداؤودخان،بازهم جناح بندی های دیگری دردربار شکل گرفت.اختلافات داخلی؛مباحثا ت و نوشتن نامه هایی را از طرف داؤود خان بار آورد.

 

محمدداؤود سعی نموده بود، که پیش ازاستعفأ اطمینان خاطرقانونی برای بازگشت به قدرت بیابد. طرح او این بود که پس از استعفأ با تغییراتی که درقانون اساسی  سال 1931 ایجاد می شود،به تأسیس حزب یگانه تکیه کند وحکومت خویش را ادامه بدهد. از خلال نامه هایی که پس از کودتای 1352 نشر شد،چنین معلوم می شود که او با این وسیله حد اقل نقش مزاحمت آمیزو ناخوشایندی را که شاه درراه خود سری هایش ایجاد می نمود، ازنظر قانونی دورمیکرد.افزون برآن طرح داؤودخان مهارنمودن چهرۀ تازه ظهوریافته وقدرت جوی سردارعبدالولی را نیزدرنظرداشت . عبدالولی سردارتازه ظهوری که داماد شاه هم بود،نه خودش ونه پدرش (مارشال شاه ولیخان)،به داؤود خان تمکین می نمودند.

 

  سردارمحمد داؤود خان با این امیدواری ها استعفا داد( مارچ 1963 ). چنان بود که صدراعظم غیرخاندانی دورۀ انتقالی نیز با موافقت داؤود درکرسی او نشست. . .

 

اما شاه با پذیرش استعفأ داوؤد خان، راه دیگری برگزید. راهی را که محمد داؤود ملزم به خانه نشینی شد و نهاد ها وساختارهایی که ازمظاهردموکراسی پارلمانی خبرمیدهند، به وجود آمدند.این دوره درتاریخ معاصرکشورما به دورۀ دموکراسی دوم،دموکراسی تاجدار، ویا دموکراسی ظاهر شاه ودهۀ دموکراسی،شهرت دارد.نگرش به قانون اساسی آن دوره ،حضورچنان عناصرازدموکراسی راصحه میگذارد. همچنان که تداوم صلاحیت ها و امتیازات شاه وخاندان سلطنتی را هم مواد قانونی وهم واقعیت ها تایید میکند. . . .

 

با توجه به نکات بالا، اهمیت بررسی دورۀ انتقالی یا صدارات محمد یوسف خان، دو موضوع را بیش از همه درمحراق توجه قرار میدهد:

 

1-     نبودصدراعظم خاندانی، دست بازداشتن شاه با قدرت یگانه وبدون شریک سلطنت.

2-    دورۀ انتقالی، ساختاری را نهادینه نمود، که با پیشینه ها متفاوت بود وصدراعظم هایی که در تقریبا ً ده سال بعدتر به روی صحنه آمدند،با مظاهر، عوارض وتنش های آن مشغول بودند.

3-     

4-    این دو مشخصه را درتمام دورۀ دهساله میتوان ملاحظه نمود. ازین رو دربخشی که متعاقب دورۀ انتقالی میاید، بررسی چهارصدراعظم ( میوندوال، اعتمادی،داکترظاهر وشفیق ) را در سطح نتایج دورۀ انتقالی تحت عنوان واحدی بدون توجه به جزییات معرفتی ویا سلوک شخصی آنها پذیرفته ایم .

 

 

 

انگیزه های شاه

 

بحث وبررسی جوانب مختلف دهۀ دموکراسی، هرگونه موافقت، کلی ، نسبی، انتقادی ویا محکومیت آن را،چه باپیشداوری ویا هرگونه نتیجه یابی، دنبال نماید،به این نتیجه گیری شاید نتواند، خط بطلان بکشد که: افکارآن دموکراسی زادۀ تصورات شخص محمد ظاهرخان بود. ازین رو بهتر توان بود تا کیفیت آن دموکراسی را از دیدگاه وادعاهای ا و بیابیم .

 

محمد ظاهرشاه در لویۀ جرگۀ ( جرگۀ بزرگ) گفت :

" پدرمن اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید . . . درمرحلۀ دوم آرزوی پاک وبی آلایش شان، تأسیس حکومتی بود، که توسط آن مردم افغانستان با عقیدۀ راسخ به آیندۀ این سرزمین، شیرازۀ اموررا به دست خویش گرفته،براساس رعایت حقوق فردی،وتأمین عدالت اجتماعی راه پرافتخار را به سوی سرنوشت آینده به پیمایند. . ." (1)

 

این ادعا درهیچ صورتی پذیرفتنی نیست. محمد نادرخان هیچگونه عقیده یی به آن چه شاه مدعی شد، نداشت. اما انگیزۀ این ادعا شناختنی است.شاه وانمود میسازد که پدرم چنین علایقی داشت.ومن راه او را دنبال نموده ام.!

 

سخنی را که داکترمحمد یوسف خان در لویه جرگه گفت، اگربه بخش های ادعایی آن به نظر بحث بنگریم،به این واقعیت صحه می گذارد که لزوم دید تغییر قانون اساسی تصمیم شخص شاه بود:

 

" اعلیحضرت همایونی بعد ازآنکه تشخیص فرمودند، ملت شاهانۀ شان آمادۀ انتقال ازیک مرحله به مرحلۀ دیگر آنست، اراده فرمودند که باید زندگی ملی افغانستان بر اساس ایجابات زمان ومنظور تأمین آرزوهای بزرگی که بدل  می پرورانیدند، مجدداً تنظیم شوند ."(2) 

 

به هرحال دموکراسی شاه طی یکدهه جامعه رابه سوی نظامی سمت نداد که نظام دموکراسی پارلمانی باشد. آن علایق وسلیقۀ شاه حامل بحرانی بود که شاه را نیز با خود مشغول نگهداشت. . .

 

ما درینجا به چند عامل در زمینۀ بحران دموکراسی شاه اشاره می نماییم :

 

1-عامل حکومت های خفقان زای پیشین

 

  مظاهردموکراسی در قانون اساسی،محصول جنبش هایی نبود،که درکشورهای اروپایی چند سده پیش دگرگونی های مشروطه ضد استبدادی را بارآورد. ویاکشورهای ترکیه وایران آن را به گونه یی آزمودند. در آن کشورهاحتا در ایران به رغم شکست جنبش  مشروطه خواهی،پیشینه ها وپشتوانه های حضورداشت که درزمینه های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نمایان شده بود.جنبش مردم مطالبات دموکراتیک رابردربار تحمیل کرد وقانون اساسی با روح دموکراتیک تهیه گردید. . .

 

اما درکشورما، آن کوشش های  دموکراسی خواهانه که بر مبنای روشنگری وفعالیت های سیاسی نیروهای دموکرات وباورمند به مشروطیت ودموکراسی درافغانستان به طرف شکل گیری میرفت، سالها پیش ازطرف خود دربارسلطنتی سرکوب شد. هنگامی که پیشکسوتان آنها از زندان آزادشدند، آنها و بقیه فعالان پیشین به وضعیتی از کهولت ویا مشکل صحی، شرایط و برداشت ها ویا مواضع جداگانه رسیده و آن انسجام حد اقل حزبی پیشین را نیزنداشتند.

 

داکترعبدالرحمان محمودی وقتی از زندان رها شد که رمقی درتن بیماراو نمانده بود و با آزارتن فرسای سرطان دست وگریبان بود. میرغلام محمدغبارکه به موضع اپوزیسیون و فعالیت های آزادانه ومستقل اهمیت میداد،بامشاهدۀ رفتارهای سرکوب گرانۀ درباروآزمون  تلخی که از زمانۀ شاه محمود خان داشت، ازآغاز دورجدید تلاش های سلطنت،خواهش همکاری را رد نمود . یاران وهمکاران نهادهای اصلاح طلب ومشروطه خواه، که تعدادی طعم تلخ سرکوب ها را چشیده بودند،پس از چندی بدون بهره مندی از تشکل، به گونه های مختلف مشغولیت های انفرادی سیاسی ویا فرهنگی اما نامشهود مشغول بودند. شاید نقش میرمحمد صدیق فرهنگ درزمینۀ همکاری فعال با دورۀ انتقالی منحصر به فرد باشد. اوکه پیشترحتا زمان سرکوب های دهۀ سی خورشیدی،با گسست ازحزب وطن، میانۀ حسنه با دربارایجاد نموده بود، دسترسی به چنان مواد ومظاهردموکراسی را توجیه وبسنده تلقی نمود ودرتهیۀ مواد قانون اساسی مشارکت فعال نمود.

 

جهت عمدۀ اثرات انتباهی سرکوب شده گان و پیروان آنها این بود که به دربارسلطنتی افغانستان به دید دشمن بنگرند. زیرا سرکوب های استبدادی و توطئه های آسیب زا به روند دموکراسی را شاهد بودند. بنابرآن هنگامی که شاه مملکت، به هر گونه یی که بود، سردار محمد داؤود خان راکنارزد و موفق شد که قانون اساسی  مطابق میل خویش را هدایت بدهد، تکیه گاه اش اشخاصی بودند که پیشینۀ مبارزاتی درجهت دموکراسی پارلمانی وبا ورمندی به چنان مرامی نداشتند. حتا اکثرآنها ازمجریان سیاست سرکوبگرانۀ حکومت های پیشین بودند .

 

درحکومت محمدداؤود که با تبلیغ وترویج افکار دموکراتیک مخالف بود، دموکرات ها سرکوب شده بودند، و عظیم ترین بخش هایی ازمردم جامعه در نا آشنایی با آن به سر می بردند.

 

آن  بی علاقگی وناآشنایی با انتخابات و درواقع با یکی ازارکان مهم دموکراسی محصول چنان سیاست آسیب زای پیشینه یا یکی از عوامل مهم آن بود.

 

در واقع درافغانستان در متن بی زمینه گی ( نه ضرورت و نیازمندی به دموکراسی ) است که شاه دموکراسی مورد نظرخویش را به جامعه سپرد.

 

 با آنکه داکتر محمد یوسف ومحمد هاشم میوندوال که هردوتن پیشینۀ دموکراسی خواهی ومشروطه طلبی نداشتند، دردستگاه بعدی، رویکردهای دموکرات ماآبانه نشان دادند،ولی با موجودیت چند تن که نمی شد دموکراسی راریشه مند نمود. چنان بود وقتی که انتخابات دورۀ 12 شورای ملی شروع شد،همه مظاهر مسلط و ناشی از افکار واعمال ومجریان نا آشنا به دموکراسی در کنار رفتاربیروکراتیک کارمندان دولتی،نمونۀ معجون مرکب را به میان آورد.

 

2-عکس العمل فعالان سیاسی 

 

پیش از مکث پیرامون عکس العمل  فعالان سیاسی جامعه ، نگارنده خود را به یاد آوری این برداشت،ناگزیرمی بینم، که عده یی ازهموطنان وقلمزنان کشورما،اشخاصی را که اینجا سیاسی اندیشان وفعالان سیاسی نامیده ایم، "روشنفکران " می نامند.من ازاستعمال چنین اصطلاحی که بحث فراخ دامن هم دارد، معذورم.گمانی نتوان داشت که کاربردمقولۀ سیاسی اندیش ویافعال سیاسی،افرادی را که روشنفکر ویا نا روشنفکربوده اند، نیز بتواند معرفی نماید. اما استعمال سهل و مروج "روشنفکر" برهمه کسانی را که با افکار و تصویردورنماهای مختلف به نیازهای مردم وجامعه نگریسته اند،حامل بار پرتناقض میابیم .

 

حین مراجعه به دریافت عکس العمل فعالان سیاسی،هنگام روی کارآمدن حکومت انتقالی داکترمحمد یوسف خان،تعدادی ازآنها را که سن وسال  شان اجازه داده است، ازبسا جهات با خواهشات سیاسی وفعالیت های دورۀ 7 شورا یا زمان صدارت شاه محمود خان متفاوت میابیم. زیرا وجه بزرگ مشخصۀ رویکرد آنها،به سوی سوسیالیسم است. وآن سوسیالیسم هم که ازاثرتبلیغات بعد ازانقلاب اکتبربه گونه های مختلف درافکار واندیشه ها راه یافته بود،درآغازین سالهای دهۀ چهل خورشیدی،به مرام مبارزاتی دیدارکنندگان درجلسات متعدد تبدیل شده بود. پذیرش آن برداشتها درنخستین سالهای دهۀ چهل خورشیدی، بسیارمحسوس ومشهود است. "خلق" یا به سخن دیگر "سازمان دموکراتیک خلق" که پسان ها به حزب دموکراتیک خلق وحزب دموکراتیک خلق افغانستان تغییرنام یافت، درجهت تحقق آن مواضع وخط مشی ویا به سخن دیگر، دردفاع از مواضع سیاسی اتحاد شوروی دراول جنوری سال 1965 درکابل تأسیس یافت.درحقیقت آن روندازطریق  "دموکراسی خلق" با دموکراسیی مبتنی برتعدد احزاب مرزتعیین شده داشت.

  .

 

محکومیت جوزوف استالین ازطرف نیکلای خروسچف در کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحادشوروی،وارایۀ تزهایی که به گذار مسالمت آمیز،راه رشد غیرسرمایداری وهمزیستی مسالمت آمیز، شهرت داشت؛واکنش هایی را از طرف رهبری چین هم در زمینۀ دفاع از استالین وهم در رد تزهای منابع شوروی برانگیخت. رهبری چین درمقابل آن مواضع، انقلاب مسلحانه وراه تصرف قدرت سیاسی را ازطریق انقلاب، بسیج دهقانان در روستاها ومحاصرۀ شهرها تبلیغ نمود. چند تن ازیاران وبیشترنزدیکان خانوادگی داکترعبدالرحمان محمودی،وفعالان تازه ظهورمجاب آن مواضع ومشخصتر پیروافکارمائوتسه دون رهبر چین شده خواهان مبارزۀ مسلحانه و دموکراسی نوین بودند.مطالبات "دموکراسی نوین"نیزپذیرش دموکراسی پارلمانی را بر نمی تابید.

 

آنها خودرا بعدتر(میزان1344خورشیدی) زیرنام"سازمان جوانان"وسپس"سازمان جوانان مترقی"،به دور باورداشت های بالا شکل دادند. با نشر هفته نامۀ "شعلۀ جاوید"، به "شعله یی ها" شهرت یافتند.

 

این برداشت حاکی ازآن است که پذیرش سوسیالیسم مودل روسی ویا چینی درشکل گیری مواضع یا واکنش ها به دموکراسی دهۀ چهل خورشیدی،اثرات انکار ناپذیر دارد.

 

شکل گیری بنیادهای اسلامی که زودتربه اخوانی ها شهرت یافتند،با انگیزۀ ضد کمونیستی

و درمخاصمت با محافل یادشده در بالا ودولت افغانستان بود.زیرا دولت را زمینه سازو مسبب رواج افکارغیر اسلامی میشناختند. . .

 

محورخصومت و نبود فرهنگ سیاسی تحمل آمیزمبارزاتی،هرچه بیشتر دربرملایی چالش ها وبروز تنشها می انجامید . . .

 

بااین یادآوری های فشرده،می خواهیم نشان دهیم،که بیشترین فعالان سیاسی،یاآنانی که توان وقدرت جلب قشرعلاقمند به سیاست،عناصرحساس وتپندۀ جامعه را یافتند، آنانی که توانمندی های فرهنگی وسیاسی وقریحه واستعداد سازماندهی وبسیج گری بهتری داشتند، آنانی که درواقع رهبری بیشترین فعالیت های اپوزیسیون مخالف دولت را در"دهۀ دموکراسی " داراشدند؛انگیزش های آرمانی شان نمی توانست دموکراسی شاه را بپذیرد.

 

شرکت جناح های خلق و پرچم در انتخابات شورای ملی،برمبنای پذیرش پلورالیسم سیاسی، یا باورمندی به نظام پارلمانی وچند حزبی نبود. برای آنها عرصۀ بهره گیری وزمینۀ مبارزات سیاسی بود. زمینه یی که در جهت تبلیغ وتبارز سیاسی توفیقی نصیب آنها می نمود. اما آنها نظام تک حزبی وبا الگو های شوروی واروپای شرقی را خواستاربودند. دقیقا ً عملکردها و نتایجی که پسانتر ازخود برجای نهاد. و اگر نشریات اتحاد شوروی به توصیف شاه وتلاشهای پرداختند،می توانست، افراد خوشباوری را اغفال نماید. زیرا خواستگاه چنان توصیف ها از دپلوماسی بود نه صحه گذاری به ساختاری که در تقابل با نظام تک حزبی بود. . .

 

نشان دادن چنان مواضع وبسیج اکثریت جوانان وسیاسی اندیشان به سوی فعالیت هایی که پذیرندۀ دموکراسی پارلمانی نبود،درچارچوب افشأ سیاست های حکومت نمایان میشد. تظاهرات دهۀ چهل خورشیدی تا پایان نظام شاهی درافغانستان، محصول منطقی چنان خط سیاسی وبرداشت از نظام هم بود.

 

شایان یادآوری است که دردهۀ چهل خورشیدی، چهره های متشکل ویا انفرادی که برمبنای باورمندی به قانون اساسی فعالیت می نمودند، ویا دست به انتشار نشریات اجتماعی، سیاسی و انتقادی  . . . یازیدند،ویا اینکه به توضیح عناصر وساختار های نظام دموکراتیک اشتغال داشتند، نیزحضورداشت، اما حضوری کمرنگ وبدون کشش لازم وفاقد قدرت تأثیر گذاری محسوس.

 

3- دموکراسی دربستر فقرو مردم آزاری

 

ملاحظۀ برخی از مواد قانون اساسی،انتشارجرایدغیردولتی، وزمینه های تبارزآزادی های نسبی، اما ندیدن ناهنجاری های متعددی که برروند آن حرکت مؤثربود،برداشت سطحی وناقص ازدموکراسی دهۀ چهل خورشیدی را میافریند.درست است که پاره یی ازآزادی ها به وجود آمد وبارفتارهای مستبدانۀ پیشین تعدیلی رونما شد، اماباپیشینۀ مشکلات اقتصادی، اجتماعی ودریک سخن مشکلات معیشتی،همچنان درشانه های اکثریت مردم بماند.ازآن ناهنجاری هامیتوان ازدشواری اقتصادی واجتماعی مردم درسرتاسرافغانستان نام برد.آن چه را دارندۀ استعداد نقد طنزآمیزمی توانست در جریدۀ ترجمان ابرازبدارد و تعدادی ازباسوادان اخبارخوان راخوش آید،برای اکثریتی که درعلاقه داری ها و ولسوالی ها و مناطق دوردست ویا در بقیه شهرها خارج ازکابل به سر می بردند،خبری نبود.برای آنها مهم این بود که ازرفتارهای نامطلوب دولتیان محلی رهایی بیابند.

 

آنها دشواری مالیه ستانی توان سوز،رشوت ستانی مامورین،نبودمراکز صحی برای مداوای مریضان  وغیره تسهیلات را آرزومند بودند. دموکراسی این عوامل مردم آزار را پایان نداد. تعداد بیشماری ازوکلای شورا هنگام نامزدی وکالت با جملاتی که فراگرفته بودند،ازهمه دردها ونیازهای مردم سخن می گفتند. اماپس از رسیدن به شورای ملی ، سعی ایشان این بود که از طریق تأمین ارتباط میسر وموجود با مامورین رشوت خوار،مصارفی را که هنگام انتخابات متقبل شده بودند، دوباره به دست بیاورند. این پدیده همواره حق را تلف نموده و دردل مردم درد دیده، بذرنفرت ازکارمندان دولتی را می پروانید.شخص صدراعظم داکترمحمدیوسف خان ازرشوه ستانی درجامعه مانند سلف خویش محمد داؤود آگاهی داشت.(3 )

 

جالب است که شاه برای متوجه نمودن وکلا به نصیحت رجوع نموده بود. مثلا ً باری گفت : شورای افغانستان باید پیوسته متوجه تمثیل صادقانۀ نیات مردم باشد."( 4)

 

نازل بودن معاش مامورین ومعلمین،سبب ساز بسا از بی علاقگی به دموکراسی و

گرایش تعدادی به مخالفین دولت بود که همواره با شعار پایان دهی به چنین ناهنجاری به جلب وجذب می پرداختند. یک تن ار مامورین بلند پایه درین زمینه می نویسد : "  در سال 1343( 1964) معاش خوردترین مامور ماهانه در حدود 500 افغانی وازمستخدمین عادی نصف آن بود که به مراتب از اجورۀ کارگر روزمزد نیزکمتر بود." ( 5 )

 

هنگامی که اضافه معاشات عملی شد،گرهی ازمشکل زندگی مامورین را نگشود. زیرا قیمت ها به سرعت صعود کردند.صاحب منصبان ارتش، درحالی که از ایام تعلیم در مکتب حربی و دانشگاه حربی از اشتغال به مطالعه وفعالیت سیاسی محروم بودند؛با وجود داشتن یک اندازه معاش بیشتر وامتیاز چند سیرآرد،چون اکثریت آنها درخانه های کرایی ویا چارچوب محدود وطاقت سوززندگی می نمودند، ازین رو وضع بهترازمامورین ملکی رانداشتند.

 

افزایش مالیات، اصلاحات پولی،عایدات مستقیم ازمواشی،فرارسیدن زمان پس گیری قرضه های کشورهای قرضه دهنده،فشارهای بحران آمیزی بودند که بردوش مردم سنگینی نمود. مثلا ًبا آن که باری نظربه تقاضا وعذرخواهی حکومت افغانستان،باز پرداخت نخستین قروض اتحاد شوروی که 16 ملیون دالربود، تا پنج سال دیگر، به تعویق افتاد ؛ اما از فشاری که طی سالهای بعدی دوبرابر میشد،گفته نمی شد. این بود که حکومت "درسال 1344 هزارملیون افغانی کسر بودجه داشت."( 6 )

 

در دل این اوضاع، مردمی که به دموکراسی، به عنوان پدیدۀ ناآشنا وبیگانه می نگریستند؛ دلیلش دراین واقعیت نهفته بود که تغییرملموسی درزندگی خویش نمی دیدند.  . .

 

هنگامی که روند دموکراسی به بررسی گرفته شود، تبارز این عامل که با چنان دشواری و آزارواقعا ًموجوددرجامعه بروضعیت معیشتی مردم فشار میاورد،اندیشیدگیها پیرامون  وضعیت و عواقب آن را ژرفتر درمحراق توجه قرار میدهد. همین نگاه در واقع جامعتر به دموکراسی شاه است که ارایۀ تعریف دقیقتر از آن را سهولت می بخشد.این را هم نمیشود فراموش نمود که درسوی دیگر، هیچ نوع امتیازات اجتماعی، سیاسی واقتصادی اقشار درعافیت وامتیاز رسیده، از جامعه رخت نه بست؛ بلکه همه امتیارات آنها تضمین بود.  . .

 

بهبود مناسبات با پاکستان

 

یکی ازجلوه های مثبت درسیاست منطقه یی حکومت های دهۀ قانون اساسی،دربهبود مناسبات با پاکستان رونما شد. تغییرسیاسی دربرابرپاکستان،آشکارا توضیح داد، که محمد ظاهرشاه،به گونۀ متمایز با سردار محمد داؤود به مسأله نگاه می کند.

 

با آنکه درخط مشی صدراعظمِ شاه، داکترمحمدیوسف خان، درزمینۀ اختلافات با پاکستان،کاربرد جملات هنوزرنگ زمانۀ داؤودخان را داشت، اما مواضع پیشین به زودی تعدیل خاموشانه یی دید. محمدیوسف چنین گفت :

" جانبداری خود را از مطالبات برادران پشتونستانی  دنبال میکند . . ."( 7 )

او همچنان افزود:

" چنانکه بارها توضیح شده است، مطلوب افغانستان این است که حق تعیین سرنوشت مردم پشتونستان شناخته شده وآیندۀ ایشان بر اساس آنچه مردم وزعمای آنها اظهار نمایند، تعیین  یابد. این یگانه راه عملی ومؤثربوده متکی برمنشورملل متحد وعدالت بین المللی می باشد." (  8)

 

با آن که این جملات در زمانی تهیه شده بود که هنوزترس از سردار درارگ وجود داشت. با آنهم اشاره یی بودبرای نرمش با پاکستان. دولت پاکستان نیز با توسل به همه پرسی سالها پیش دستاویزی داشت که بگوید،زعمای پشتون سرنوشت خویش را با پیوستن به پاکستان تعیین نموده اند.

 

چند ماهی از حکومت یوسف خان نگذشت که وساطت های پیشینۀ جان اف کندی رئیس جمهورامریکا وتشبثات آشتی دهندۀ  شاه ایران به ثمرنشست. زیرا مانع اصلی یا داؤودخان از صحنه دورشد. وپادشاه طرفدارسیاست نرمش با پاکستان بود. درنتیجه راه مسدود شدۀ ترانزیت ازطریق پاکستان که زیان های زیادی به اقتصاد افغانستان رسانیده بود،بازگشایی شد. قونسلگری های افغانستان دربمبئی، پشاوروکویته گشایش یافتند. وقونسلگری های پاکستان در افغانستان شروع به کارکردند.

 

مارشال ایوب رئیس جمهور نظامی پاکستان به کابل مسافرت نمود. شاه وملکه در مسافرتی که به پاکستان داشتند(18/24 دلو سال 1344) با گرمی استقبال شدند که دربهبود مناسبات اثرگذاشت. . .

 

ازنشریات پاکستانی همین نمونه بسنده خواهد بود که روزنامۀ پاکستان تایمزنوشت :" اعلیحضرت محمدظاهرشاه کشورشان افغانستان را مدبرانه بصورت تدریجی بسوی ترقی وانکشاف سوق داده است "( 9)

 

- مناسبات با اتحاد شوروی وامریکا

 

طی سالهای " دهۀ قانون اساسی "،صدراعظم های افغانستان سیاستی را که ظاهرتوازن با دو قدرت بزرگ جهانی شوروی وامریکا رانگهدارد، اجرا کردند. آن سیاست که با لزوم دیدهای شاه توافق داشت، زمینۀ تأمین روابط با کشورهای دیگری را نیزهموار کرد.شخص شاه و صدراعظم ها چه درمسافرت ها وچه در تأمین  روابط اقتصادی و فرهنگی ومسافرت به امریکا وشوروی گونه یی ازخاطر خواهی را مرعی می داشتند. درحالی که رقابت  دوقدرت درسطح جهان ادامه داشت، درافغانستان نیزآثارآن مشهود بود.طی همان سالهادرادامۀ پلان پنجسالۀ اول( 1336/1341)، پلان های پنجسالۀ دو م وسوم عمدتا ً با استفاده ازچنان فضا ومناسبات وبا تکیه برقروض بقیه کشورهاکه شوروی وامریکا سهم بیشترآن را تأمین نمودند،روی به ثمر رسیدن پروژه های کار شد.شوروی افزون بر اینکه در امور زراعتی مانند پروژۀ ننگرهاروبندهای برق،جاده سازی،و کشف واستخراج معادن به ویژه گاز ونفت شبرغان، سهم به سزایی داشت،درزمینۀ تهیۀ سلاح، مشاوریت درامورنظامی،پرورش تعدادی ازنظامیان درشوروی،دست به مراتب بالاتری یافت.میکانیسم روابط شوروی معرف هماهنگی های کلیه برنامه ها درافغانستان بود.مثلا ً درحالی که سلاح ومهمات نظامی رابه افغانستان میفروخت( قیمت آنها وبودجۀ وزارت دفاع افغانستان هیچوقت صورت انتشارعلنی ندید)،فرستادن مشاورین نظامی ودادن بورس های تحصیلی پیوست قراردادها میشد.همچنان است دربخش گازونفت وجاده سازی.علاوه بر گسیل مشاورین شوروی در زمینه های فوق، پولی تخنیک کابل ومتعاقب آن،تخنیک های مزارشریف وکابل  که تحت نظر شوروی ها بود، به آن برنامه های هماهنگ کننده پاسخ میداد.

 

یکی ازذهنیت هایی که بیشترین تأمل کننده گان به روابط شوروی وافغانستان را به خود مشغول نگهداشت، درزمینۀ قیمت گازافغانستان بود.گازی که از بابت فروش آن تقریباً ، بخشی از قروض شوروی تأدیه می شد. سید محمد قاسم رشتیا،درمورد تعیین قیمت گاز افغانستان  مطلب جالبی را میاورد که در دیدار برژنف با برخی اعضای کابینه در خزان سال 1343 اتفاق افتاده است:

 

" مجلس مذاکرات درقصر چهلستون دائر شد. . . موضوع مهم تعیین قیمت گار طبیعی بود که درهمان سال استخراج ولوله کشی آن به خاک شوروی آغازمیافت. پیش از پیش تصمیم گرفته شده بود که به نرخ بین المللی گاز اتکأ نمائیم. اما طرف شوروی اصرار داشت که یک نرخ معین گردد، ودلیل می آوردند که نرخ بین المللی دچار نوسان بوده و محاسبات مجرائی قروض شوروی که از آن مدرک صورت میگرفت،دستخوش این تغیییرات می گردید.ودیگراینکه نرخ بین المللی برهرنوع گازمعیارجداگانه دارد،و گاز افغانستان،ازقسم گاز ادنی است که قابلیت تحت فشار آوردن را هم فاقد بوده، ودر نرخ گذاری بین المللی به حد اقل قرارمی گیرد. بالمقابل دولت شوروی چون می خواهد به افغانستان درین زمینه هم کمک نماید،یک نرخ اوسط( فیکس) را پیشنهاد می کند تا حسابات ما ازاول وقت روشن وثابت باشد. خودشان ( طرف شوروی )در حال حاضر بین یازده تا سیزده دالر فی هزار متر مکعب را پیشنهاد می کردند. که از قراردادشان با ایران یک ربع کمتر بود.  . .

رشتیا در پاورقی می افزاید که " قرارداد گاز درسال 1348 توسط آقای یفتلی جانشین من در ماسکو امضأ شد در آن وقت تا جائیکه به خاطر دارم،نرخ فی هزار مترمکعب گاز 21 دالر تثبیت شده بود، درحالی که نرخ بین المللی د رهمان وقت 36 دالر بود . . .( 10 )

 

افغانستان باایالات متحدۀ امریکا،قرارداد های متعددی رادرزمینه های فرهنگی،اقتصادی  . . . بست. امریکابه ساختمان شاهراه،میدان هوایی بی ثمرقندهار، پوهنتون کابل، به بورس های تحصیلی،( که اندکی نظامی بود) به دادن گندم وغیره مؤسسات درافغانستان،قرار دادهایی رامنعقد کرد.

 

با بقیه کشورها مانند چین، هند، ایران آلمان غرب، فرانسه . . .  نیزقرار دادهایی به عمل آمد، اماسمت یابی وکارکرد اثرات معاهدات ومناسباتی که برمبنای آنها وضاحت میافت،  در جهت نفوذ یابی اتحاد جماهیرشوری بود.

 

 

سوم عقرب1344 خورشیدی

پایان صدارت محمد یوسف خان

 

سوم عقرب سال1344خورشیدی،برای نسل کتابخوان، سیاسی وعلاقمند جریانات دهۀ چهل خورشیدی، اگرازآن زمان زنده اند،خاطره هایی را تداعی می نماید. وبرای عده یی از قلمزنان کشورکه به پایان حکومت داکترمحمد یوسف پرداخته اند،ویا درمجموع به رویداد های دهۀ دموکراسی اشتغال قلمی وتحلیلی یافته اند،عنوان برجسته وبحث طلب بوده است. به چند دلیل :

 

-         زیرا محمد یوسف خان که در آن روز به شورای ملی رفته بود تا مطابق مادۀ قانون اساسی رأی اعتماد بگیرد،وضعیت را مساعد ندید.  ازدحام مردمی که به آنجا رفته بودند، دایر شدن عادی جلسه را در داخل شورامختل می نمود. ودربیرون از  شورا نیزتعداد کثیری از مردم حضور داشتند. عده یی  به آنجا رفته بودند تا از نزدیک شاهد مباحثات وجریان رأی گیری باشند. بی نظمی وایجاد سر وصدا هایی که لازمۀ حضور چنان تعدادی بود، دست نیروی نظامی را به استفاده از گاز اشک آور وسلاح برد. در نتیجه کسانی مجروح وکشته شدند.

 

-         پس ازدیدارمحمد یوسف با محمد ظاهرشاه، استعفای او اعلام شد.درواقع هرچند رویداد سوم عقرب نتایج زحمات حکومت انتقالی و ممثل آن، یوسف خان را به قربانگاه سیاسی فرستاد.اما با تعیین محمدهاشم میوندوال به حیث جانشین یوسف خان،برنامه های در نظرداشتۀ شاه ادامه یافت.

 

-         هیأت تحقیق و وارسی به رغم وعدۀ میوندوال به دانشگاهیان درپوهنتون کابل،بوجود نیامد و درنتیجه موضوع وجزییات آن برای یک عده،درهالۀ ابهام وناروشنی برجای ماند.

 

-         سوم عقرب دردهۀ دموکراسی،همه ساله تجلیل میشد. بنابربرداشتی، بسیاری از تظاهرات آن دهه درسطح تحول یافتۀ کمی سوم عقرب 1344به عنوان افشأ گر باقی ماندند.به سخن دیگر،محمد یوسف خان با رویداد آن روز ازمقام صدارت بر افتاد، اما سوم عقرب ادامه یافت و اخلاف او را چنان مشغول نگهداشت که بزرگترین درد دل ایشان از مظاهرات دانشگاه و مکاتب بود. مظاهراتی که با وجودبرخی مطالبات صنفی ولزوم دیدبهره گیری قانونی دربرابردیکته های حکومت،هنگام مکث به کجروی های آن سزاوار کاربرد نگاه دقیقتر است. تهدابی را که آن سوم عقرب برای تظاهرات بعدی برجای گذاشت، لجاجت نوراحمد خان اعتمادی را تا جایی رسانید که دانشگاه شش ماه مسدود بماند و " در ظرف یکسال تقربیاً هفت رئیس دررأس پوهنتون قرارگرفت"(11) وتعدادی ازمحصلین زندانی وعده یی ازشاگردان مکاتب برای یکسال  اخراج شدند.

 

-         با گذشت زمان نگرش به سوم عقرب ازمنظرتداوم بحث وکاربرد اسناد و نگاه جامعتر به دهۀ دموکراسی،نیزحایز اهمیت است. هنگامی که شخص شاه پس از شنیدن رویداد سوم عقرب "می لرزید ونمی توانست افکارش را متمرکز ومنسجم سازد"( 12)

 

-         هنگامی که مدارک بیشتر نشان میدهند که طرفداران شخص صدراعظم یوسف خان نیزدربسیج مردم ورهسپارشدن آنها به سوی شورا نقش داشتند( 13)

 

 

-         هنگامی که صدراعظم مستعفی شدودستوردهندۀ حملۀ نظامی معرفی نشد؛ وهنگامی که تظاهراتی به مناسبت تجلیل ازآنروز، همه ساله وجود داشت،ودریافت محتوی سخنرانی ها وطرح مطالبات با تظاهرات معدود دو دهۀ پیش، دریافت وجوه تمایز را هم مطرح میکند، این ها همه وهمه مستلزم رعایت انجام کاری است که آن دموکراسی را با تمام اجزای واکنش دهنده اش بشناسیم.(14)

 

                                               ***

 

درتمام دورۀ دهۀ دموکراسی، آن حرکت بطی پیشین با اندک تفاوت ها، درچهرۀ افزایش کمیت ها،دربسااززمینه ها چون احداث جاده ها،مؤسسات کوچک تولیدی، معارف،شفاخانه ها، افزایش مسافرت ها،  . . . ره می پیمود. دادن آزادی های نسبی، وجود نشریات مختلف ،وجود پارلمان، پارلمانی که قانون احزاب راتصویب کرد،اما شاه مبتکردموکراسی،به توشیح آن نپرداخت،اما ازسوی دیگر،وقتی موجودیت صدراعظم های حرف شنو شاه، ادامۀ قدرت خاندان سلطنتی،ادامۀ ناهنجاری هاوتبعیضات اجتماعی پیشینه، . . . را در کنار آن میگذاریم این تصور هم دست میدهد که درک محمد ظاهرشاه از دموکراسی ملعبه یی بود ازالگوی آزادی ها درغرب ویا آن چه که درکتاب ها دیده اما با حفظ حکومت سلطنتی. وقتی این ویژه گی از دموکراسی تفننی او را می نگریم؛ ریشۀ دیگری ازافکارواندیشه های او را نیزمی شناسیم که دردل سده وسده های پیش،صدراعظم ها ، اعتماد الدولة ها،مجریان دستورهای سلطنت داران بودند.

 

دهۀ دموکراسی با درنظرداشت همه ابعاد وپهنای رویدادهای آن، با وجود آنکه برخی دولت وارکان آن وشخص شاه را به باد ملامتی بگیرند، تعدادی هم "مظاهره چیان" را،عده یی رشد نفوذ روز افزون شوروی و چپ را، برخی بی علاقگی امر یکاییان رادلیل بیاورند؛ اما روشن است که به دست سردارمحمدداؤودخان درکودتای 26 سرطان ازبنیادبرافگنده شد. وشاه که موادمختلفی درقانون اساسی،ضمانت قانونی امتیازات اورا داشتند،ازمسؤولیت قانون ونگهبانی آن که در مادۀ 7 قانون اساسی مورد علاقه وسوگند خورده اش، درج بود، شانه خالی نمود. . .

 

موضوع را با بررسی کودتای 26 سرطان دنبال می نماییم .

 

 

ابراز یادآوری می نمایم که بررسی مفصل دهۀ قانو ن اساسی مستلزم تعیین رئوس عناوین مشخص است. نبشتۀ بالا به گوشه هایی ازموضوع، آن هم درسطح کلی تماس گرفته است.

 

رویکردها وتوضیحات:

 

1-    سالنامه. 1343/1344 ص 51

2-    1343/1344 ص 54  

3-    صباح الدین کشککی می نویسد که " او( داکتر محمد یوسف) با تأسف اعتراف کرد که رشوت گرفتن هنوز هم دوام دارد وحتی هنوز هم هستند قضات که حق را باطل وبا طل راحق جلوه میدهند، مردم باید به سیستم عدالت مملکت اعتماد کامل پیدا کنند.". دهۀقانون اساسی. ص 42

4-    ( ظاهر شاه . سالنامۀ 1967/1346/47    )

5-      س.ق .رشتیا.خاطرات سیاسی.ص220

6-      رشتیا . اثر بالا. ص 228

7-     خط مشی داکتر محمد یوسف.سالنامۀ 1341/1342 ص23

8-    ( گزارش لویه جرگه ص 59 سالنامه 1344)

9-    ( سالنامۀ 1965 گزارش مسافرت شاه وملکه حمیرا به پاکستان)

10-رشتیا. خاطرات ص217 

11-جمیل الرحمان کامگار. تاریخ معارف افغانستان از1126-1371ص 53 . پشاور 1376. انتشارات میوند.

12- کشککی .اثر یادشده دربالا.ص 47

13- کشککی می نویسد که:"حمیدالله (علی) یک عضو کمیتۀ قانون اساسی ورئیس پوهنحی)( دانشکده) حقوق در پوهنتون( دانشگاه ) کابل در 21 اکتبر شاگردان را گرد آورده بود تا به نفع داکتر محمد یوسف خان مظاهره کنند.این ها شاگردانی بودند که بقول  دوپری یک قسمت چوکی های تماشاچیان تالار ولسی جرگه را هنگامی پر ساخته بودند که محمد یوسف بدون اطلاع قبلی وبصورت غیر مترقبه در ولسی جرگه حضور به هم  رسانیده بوده"کشککی ص47.

14- پیش ازرویداد 11سپتامبر2001دریکی ازبرنامه های رادیوصدای امریکا با ذبیح الله عصمتی رئیس اتحادیۀ محصلان (1350/51) پیرامون اوضاع آن سالها گفت وشنودی همراه با پاسخ به پرسش های شنوندگان داشتیم.بعدترقراری نهادیم که جریانات وحوادثی مانند سوم عقرب ومظاهرات آن سالها رادرکارمشترکی پیش ببریم. آن چه اینجانب انجام داده ام،یکی هم زیرعنوان "سوم عقرب به روایات مختلف" است که در بحث های جامعتر وتکمیلی صورت انتشارخواهد دید.

...........................................................................................

 

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin