Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

 محمد طاهر

 

صلح عادلانه یا غیر عادلانه

 

هرگاه خواست صلح در منازعه سیاسیون تحقق نیابد دست به جنگ می برند و بر عکس ، اگر اهداف شان بوسیله جنگ بدست نیاید انوقت در شکل مبارزه شان تغییری وارد می آورند تا از طریق صلح  به آن نایل آیند.

 جنگ و صلح از وسیله های سیاست اند ، سیاست مداران ، جنگ و صلح را به انواع مختلف رده بندی کرده اند ، که ماهیت های شان بهم یکسان نیست همانگونه که جنگ عادلانه و غیر عادلانه است صلح نیز ، صلح شرافتمندانه( عادلانه)  و یا غیر شرافتمندانه( غیر عادلانه) می باشد .

 در زمان حاکمیت مزدوران شوروی سابق ، صلح های مصلحتی بطور اشکار و پنهان با بعضی قوماندانان مجاهدین و گروپ های مسلح صورت گرفت که   با گرفتن پول و مقام آنها بدولت تسلیم شدند . نجیب نیز با طرح مصالحه ملی و تغییری نام دولت ، و با اعلان فرمان عفو عمومی مخالفین و رهایی زندانیان از زندان ها تلاش کرد تا با سهیم ساختن مخالفین اش در قدرت سیاسی امتیازی بدست آورد ، اما برعکس ، رفقای پُرپا قرص دولت منفورش ، با درج اعلان عفو عمومی منحیث شرط نخست ، عقد قرار داد انتقال قدرت بین مجاهدین ، سند « صلح و انتقال قدرت » را وکیل وزیرخارجه ای دولت نجیب و حضرت مجددی ، امضا نمودند که امتیاز اخذ پاسپورت را از آن خود گردانیدند ، و بدون دستگیری و محاکمه  از افغانستان خارج شدند . دولت اسلامی مجاهدین ، با عفو خاینین ملی جنایت بزرگ را بعد از تسلیمی قدرت ، بحق ملت ما انجام داد ، که هیچ گاه مردم افغانستان آنرا فراموش نخواهند کرد.

امضای صلح غیر عادلانه و تسلیمی قدرت سیاسی در افغانستان برای توده ها نشان داد ، که دوستی شغالان تا وقتی است که برسرلاش برسند. چنانکه دوستی بین برادران مجاهد تا زمان حاکمیت سیاسی بود . فردای انروز ، جنگ بالای مقام و چوکی ، از کشتار دسته جمعی ، فردی ، اعدام ، زندان ، تجاوز ، سر بریدن ، بینی و سینه بریدن ،  تماشای رقص مرده ها ، گرفته تا ویرانی ، آتش سوزی ، راکت پرانی ، بمباران ، چور و چپاول  ، آدم ربایی ، غصب زمین و منازل مردم و هزارها بی ناموسی دیگر را برتوده های افغانستان انجام دادند ، که در دوره ای سیاه، شاه عبدالرحمان خان یکدهم این جنایات صورت نه گرفته بود.

صلح های مصلحتی و غیر عادلانه ای دیگر که بین جنایت کاران « هشت ثوری » و « اسکولاران فروخته شده غرب » در بن به امضا رسید وتوافقات که بین دوستم و عبدالله و دولت کرزی و تفاهمنامه و صلح مصلحتی که بین حزب اسلامی حکمتیار و دولت غنی ، و ... امضا شد ، جنایت کاران جنگی و قصابان مردم افغانستان (بخصوص قصاب کابل)  از محاکمه ملت معاف ساخته شدند و دوسیه جرایم جنگی شان به بایگانی سپرده شد.

در اثر پافشاری اداره ای دولت ترامپ  به بهانه « مصارف بلند مالی و طولانی شدن جنگ امریکا در افغانستان » ، صلح غیر عادلانه ای توسط وزارت خارجه ای امریکا با نوکر طالب اش ، در دوحه قطر به امضا رسید، و تبر صلح خواهی !؟ را ، بدست طالب این مار زخمی قدرت ، زیر نظر استخبارات منطقه سپرد تا بوسیله ای قهر و زور ، انتحار و انفجار ، قطاع الطریقی و گروگان گیری ، برفرق نظامیان دولت مزدور جیره خوار و ملت بی گناه و بخون خفته افغانستان بکوبد تا آنها را مجبور به صلح تحمیلی نمایند و بدین وسیله برای بار دوم بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم گردند.

« نشست بین الافغانی » یکی از فیصله های مندرج قطع نامه ای امریکا-طالبان است که به امضا رسید ، و مطابق آن فیصله نامه ، بین شغال های لاشخوار( طالب -دولت ) ، روی تامین اهداف سیاسی و تقسیم قدرت ، بر لاش زخمی ملت مظلوم ما ، چانه زنی ادامه دارد ، امریکا و شرکا بر مزدوران اش در این نشست با شیوه دیپلماتیک ، فشار آورده اند تا در پیشنهاد و خواست های شان که سبب بدرازا کشیده شدن این نشست گردیده است به توافق برسند و از جمله بالای نام رسمی دولت یعنی « دولت جمهوری اسلامی افغانستان »، که اکثریت کشور های جهان آنرا برسمیت می شناسد، و « امارت اسلامی افغانستان » که بعد از تجاوز قوای امریکا به افغانستان در بیرون از مرز ، دو باره احیا شد، تجدید نظر نمایند و درکار شیوه ای مذاکرات نشست بین الافغانی در واژگان ، دولت و امارت ، به « درگیران جنگ » ، « قران و سنت » به « شریعت» ،  « عدالت اجتماعی» به « عدالت اسلامی » ،  و « جهاد »  به  « منازعه / درگیر جنگ » ، تغیرات آورند .  

بحث روی موارد جنجال برانگیزی بنیادی و آرمانی شان ، یعنی« ایجاد حکومت عبوری از ۱۲ ماه الی ۱۸ ماه » ، «خلع سلاح تحریک طالبان» ، « شورای علما که زعیم را تعیین کند» ، « حفظ قانون اساسی»، « حفظ جمهوریت» ، « حفظ نهاد های امنیتی و دفاعی» ،  « حقوق شهروندی، آزادی بیان ، حقوق بشر و زنان »  ، گرچه زمان نشست را طویل تر خواهد ساخت ، ولی با دخالت کشور های ذینفع این عامیان و تمویل کننده گان مالی و نظامی هر دو طرف در افغانستان ، و در مشوره با رهبران مذهبی و علمای دینی از طریق شورای مصالحه و شورای کشور های اسلامی ، با اضافه نمودن پسوند            « اسلامی» به آن نهاد ها دلخواه طرفین ، این مریضان قدرت و چوکی را بین هم توافق خواهند داد و غنی را مانند ببرک کارمل ، نجیب و برهان الدین ربانی ، کنار زده و با ایجاد آتش بس و دولت موقت مشترک تنظیمی - امارتی اسلامی ، و چند مفسد نوکر غربی با موافقت ایران و پاکستان و مهر تاییدی امریکا ، « صلح » را که غیر عادلانه و مصلحتی خواهد بود ، برای مدتی ، بر مردم افغانستان تحمیل خواهند کرد ، و با اعلان عفو عمومی ، انتحاریون ، آدم کشان ، خاینان ، مفسدین وجنایت کاران را از محکمه ملت معاف خواهند ساخت.

  این سناریو ،  لاش خواران را بدور لاش زخمی با چنگال تیز منتظر حمله خواهد گذاشت ، تا اینکه باری دیگر دست به سلاح برده و جنگ های برادران مسلمان ( حنفی ، جعفری ، وهابی ) درب فصل جدید جنگ را در افغانستان خواهد گشود ، که دور از انتظار نخواهد بود !؟ وقتی بیگانه حاکم بر سرنوشت ما باشد ، حال ملت ما بدین منوال است.

هرگاه مردم از رهبری واقعی و انقلابی محروم شوند، فقیر و جاهل نگاه گردند ، بر عقاید دینی و خرافی ارزش بیشتر میدهند ، هر اهریمنی آنها را بازیچه ای اندیشه و خواست خود می سازد. چنانچه خلقی ها و پرچمی ها ، آگاه ترین شخصیت های سیاسی و ملی و رهبران انقلابی مردم را در هنگام قدرت شان جوغه جوغه اعدام کردند . احزاب اسلامی شایسته ترین و مجرب ترین شخصیت ها سیاسی و قوماندان ها و چریک های مردمی را در بیرون مرز ، و در جبهات دستگیر و اعدام صحرای کردند. این تاریک اندیشان ، در همکاری با استخبارات پاکستان ، شخصیت های ملی و انقلابی جنبش مقاومت ملی را در پشاور ، زندانی و ترور نمودند وعامل فرار بسیاری از شخصیت ها و کادر های ملی به کشور های غرب شدند و به هدف شان ، یعنی  تجرید توده ها از رهبری واقعی شان، رسیدند. چنانکه این سیاه ترین و شنیع ترین قصابان مسلخ ترور ، کشتار و ویرانی ، اکنون رهبران مردم افغانستان شده اند و بالای سرنوشت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی توده ها ، با برادران لاشخوار طالب شان برای بقای ایدیولوژی ، ارجعیت قوم ، قدامت زبان ، اصالت محل و برای بقای نسل هیولای خون آشام خود ، درگیر معامله اند .

جانب مهم و اصلی قضیه « صلح افغانستان» ، توده های ملیونی افغانستان است ، مردم که خواهان صلح عادلانه و شرافتمندانه اند ، از کشتار و خون ریزی در چهاردهه جنگ غیر عادلانه و تحمیلی  به ستوه آمده اند و با تجربه آموختند که نخبگان سیاسی شان ، بخاطر مقام ، قدرت و پول ، سالهاست خود ، وطن و صلح را فروخته اند .

 مردم افغانستان باتحمل هزاران قربانی و بی خانمانی از ظلم و بیداد گری ، نظامیان شوروی ، وسرسپرده گان خلقی- پرچمی در « جمهوری دیموکراتیک » ، از قصابی برادر مجاهد ، با همکاری سپاه پاسداران ، آی-آس-آی ، در « دولت اسلامی » مجاهدین ، از شلاق کاری و سنگسار مرد و زن توسط طالبان امر بالمعروف ، با همدستی برادران عرب ، و نظامیان پاکستانی آی-اس-آی ، در« امارت  اسلامی » ، گرفته تا کشتار و ویرانی قوای نظامی امریکا و ارتش ناتو   ( کشورهای متجاوز ) ، لومپن ها و مافیای زر و زور مواد مخدر ، و امنیتی های  « دولت جمهوری اسلامی » به رهبری کرزی ، غنی ، عبدالله  و شراکا ، و قتل عام مردم با دستان خون آلود برادران سلفی داعش ، در ظرف چهار دهه به ستوه آمده اند ، برای بیرون رفت از این شرایط خواستار ، آرامش وصلح عادلانه اند ، صلح که مانند آگسیژن برای زنده ماندن شان اشد ضرورت است .

امکان دارد آتش بس و صلح مصلحتی در « زد و بند » بین باداران مصیبت آفرین دجالان قدرت در افغانستان ، بر مردم تحمیل شود ، که آینده نزدیک آنرا روشن خواهد کرد !؟  صلحی که بوسیله متجاوزین و نوکران اش بر مردم تحمیل شود ،  صلح عادلانه نیست. صلح عادلانه بنابر اراده ای آزاد توده ها  (بخصوص زحمت کشان و پا برهنگان )،  ایجاد می شود ، صلحی که تمثیل کننده آزادی  بدون قید و شرط ، به مفهموم  واقعی کلمه یعنی آزادی از قید بیگانه ، بدون فشار و لوله تفنگ و پول ، حق انتخاب نماینده و رهبر کشور را داشته باشند و و ملت اختیار سرنوشت خود را در امور کشور داری بطور آزادانه در دست گیرند.

آیا آتش بس و صلح مصلحتی زخم های ملت افغانستان را مداوا خواهد کرد ؟ البته که نه . ولی در مدت که تفنگ ها خاموش می باشند(؟) ، و مردم در آرامش نسبی بسر خواهند برند ، چه مسوولیت بر دوش سیاسیون مترقی و دموکرات که یکدیگر را با هزاران تاپه و مارک محکوم می کنند و جوانان را در منجلاب بی سرنوشتی و مبهم بودن راه ، سردرگم مانده اند ، قرار خواهد داشت !؟

کادر های مترقی و دموکرات ملی ، بخصوص جوانان افغانستان ، باید خود را باز یافته و احساس خود را مهار نمایند ، از فرصت بدست آمده ، استفاده اعظمی کنند ، نفس عمیق بکشند، و با فکرآرام از تجربه های گذشته آموخته و با درک درست ، دلایل واقعی مصیبت های چهار دهه  گذشته را مشخص و رده بندی نموده و نقطه ضعف انرا پیدا نمایند ، بر ترس و نگرانی که باعث خاموشی شان شده بود مجادله نموده و بیهراس خط و مشی دموکراتیک و ملی خود را بیرون دهند و برای آزادی و خواست های دموکراتیک ، گام های استوار و مسوولانه بردارند.

توده ها ، با درک و آگاهی نسبی از دشمنان خود ، این بارخاموش نخواهند نشست و با وجود تهدید تبر بُرنده و شلاق گزنده ، سکانداران  « اسلام » ، درگردهمایی ها شرکت، ندا و پیام آزادی خواهانه و خواست های ملی و دموکراتیک شان ، را از طریق رسانه ها ، بلند گو ها ، شبکه های مجازی ، مارش های خیابانی ، رساتر بگوش طرفین جنگ و جهانیان در گیر قضیه ای افغانستان خواهند رسانید . برای حصول آزادی و حقوق دموکراتیک راه پُراز خم و پیچ را ادامه خواهند داد . هر قدر فشار حاکمین بیشتر شود ، همانقدر وحدت بین توده ها برای رسیدن به خواست شان مستحکم تر می شود.

آزادی و استقلال خواست های اولیه ای توده های کشور مستعمره اند برای بدست آوردن آزادی نیروی بالقوه مردم و پیش آهنگ که به آگاهی سیاسی ملبس باشند ضرورت است. انچه که برای به حرکت دراوردن و ساختار نیرو های ملی و دموکرات در خور اهمیت و مهم است ، طرح برنامه واحد و وظایف مشخص شان برمسئله بزرگ ملی و اخلاقی کشور، برای پُرساختن خلای ایجاد شده در بحران امروزی افغانستان است. تشکل چنین ارگان زمان گیر است ، ولی احیا و ایجاد آن  دور از احتمال نیست وقتی دستان پر تلاش جوانان مترقی ، ملی و دموکرات زود تر بهم گره بخورند.

گرچه رهبران ملی و انقلابی جنبش ملی و دموکراتیک بطور فزیکی از جامعه افغانستان محو شدند ولی اندیشه و آرمان شان طی این مدت در بین جامعه و بخصوص قشر جوان افغانستان ریشه دارد. قشر جوان که از دیر زمان است در آرزوی یک جامعه دموکراتیک که خود سرنوشت شان را بدست داشته باشند روز شماری می کنند تا چنین جامعه و سیستم سیاسی ، را با اراده ملت پر غرور افغانستان پایه ریزی و ایجاد کنند.

 احیای چنین سیستم سیاسی ، اقتصادی ، از طریق دولت ملی تمثیل می گردد. ایجاد یک دولت ملی، از دو طریق امکان پذیر است :  قیام توده ها،  تحت رهبری یک ارگان مترقی ملی و دموکراتیک  در جبهه مشترک از ملی گرایان و دموکرات ها افغانستان ،  و یا استعفای دولت مزدور دست نشانده از اثر فشار روز افزون توده ها و و مجبور ساختن آن به فراخوان اجماع ملی از نخبه گان توده های زحمتکش و پا برهنه ، که این اجماع ملی دولت موقت و قانون اساسی مردمی را تصویب و تسجیل خواهد کرد.

در شرایط مبرم و تاریخی کنونی کشور که مسئله بحران افغانستان ، روی میز مذاکرات جهانی و ملی مطرح بحث است ، خواست  مبرم مردم ، یکی هم  آزادی و مستقل بودن کشور افغانستان است.

آزادی بدون ، خروج کامل نیروی های اجنبی (عرب و عجم) که زیر نام دفاع از «امنیت» کشور های شان ، دفاع از اسلام تحت شعار «انترناسیونال اسلامی» و ایجاد « دولت داعشی بخش خراسان»  ، در افغانستان به کشتار و قصابی مردم رنجدیده ما مشغول اند ، امکان پذیر نیست.

 آزادی بدون برابری اجتماعی ممکن نیست ، مگر اینکه یک دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی ایجاد گردد ، که نجات توده ها را از چنبره اهریمن فقر اقتصادی و استبداد سیاسی و ارتجاع ، با تامین حقوق انسانی ، اصل برابری بین اقوام و قبایل کشور و مبارزه علیه هرنوع امتیاز طلبی ، انحصار طلبی سیاسی ، قوم پرستی ، محلی گرایی ، زبان و دین ستیزی برآورده سازد.

دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی ، مکلف به ایجاد کار، تحصیل رایگان ، مدارس سواد اموزی برای همه شهروان بیسواد و کم سواد ، براوده ساختن  نیاز های اولیه زنده گی ( حق داشتن مسکن مناسب،  دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی) برای همه شهروندان ، ایجاد سکتور های اقتصاد واقعاً ملی ، رشد و تقویه سکتور های زراعتی ، آبیاری و دامداری ، نظارت و حمایت  از سرمایه گذاری های ملی در تمام عرصه های اقتصادی ، باشد.

 دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی ، مکلف به اعاده حقوق همه شهروندان ، بدون در نظرداشت مذهب ، ثروت ، جنسیت، رنگ پوست، محل سکونت، زبان ، نظرات سیاسی و اعتقادات فردی ، بوده و باید این نهاد را  قانونی سازد.

 دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی ، مکلف است که طرح افغانستان آزاد و مستقل ، غیر مسلح ( به استثنای نیروی های مسلح  امنیت داخلی ) ، که هیچ کشور از آن صدمه نخواهد دید و هیچ کشور در امور سیاسی ، نظامی آن حق دخالت نخواهد داشت ، را به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده و از جامعه جهانی تقاضای برسمیت شناختن آن شود.

قانون اساسی دولت ملی و دموکراتیک مستقل و واقعی افغانستان ، جدایی دین از دولت را رسمی و به قوای سه گانه دولت حق استقلال داده ، ارگان های امنیتی ، را مستقل و غیر سیاسی تسجیل و برسمیت بشناسد.

...........................................................................................................................................

 

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin