Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

اسعد الله  صافی ـ  مونشن

 

انـتـبـاهــی از تــاریــخ

 

 

نظام های شکنند و دست نشاتدهٔ بیگانه ، در تاریخ  دولتداری نظام های  افغانستان ، حدود سه صدو چند سال همواره تکرار شده است.

 مؤرخین به این باورند که بعد از حکومت منتخب عنعنوی که با خصوصیت قبایلی اش ممزوج بود همان پادشاهی بالقوهٔ احمد شاه کبیر ( به حیث امپراتور دوم افغان بعد از سلطان محمود غزنوی ) در یک دور  پنجاه و یک ساله را می توان  به یاد آورد / (۱۷۲۲–۱۷۷۳ میلادی ) ایشان نظام دولتی را ایجاد نمودند که درآن ارادهٔ اکثریت نزدیک به اتفاق مردم و بزرگان قومی به وضوح مشاهده می شد . ازهمین جهت ، لقب بابا به اعلیحضرت احمد شاه ، دادهٔ سلطنت او نه بلکه پسوند نامش شد از جانب رعیت وفادار او. 

گرچه دوران پادشاهی پسرش اعلیحضرت تیمور شاه  ( تیمورشاه در ۱۱۵۱خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. پس از فوت احمدشاه درانی در سال ۱۱۶۷ به ولیعهدی انتخاب تیمورشاه در ۱۲۰۷ در پیشاور درگذشت و جسد او را در کابل دفن نمودند ) .   با مشکلات مدیدهٔ خانوادگی روبروشد ، توانسته بود با درایت و کاردانی مشاوران دانشمند نظامی و فرهنگی دربارش ، سلطنت و نظام میراثی پدر را حدوداً نگهداری نماید. لیک مصیبت بزرگ بعد از وفات تیمور شاه و مخالفت بر سر  برگزیدن جانشین از میان بیست و چهار پسر جوان او  ( به روایتی ۳۳ پسر ) و ( ۱۰ دختر  ) ، و برادران تنی و ناتنی ، که با جنگ های مدهش خانوادگی همراه شد ، افغانستان بزرگ را در شرق وغرب و شمال و جنوب چنان فشرد که ازآن کشور پهناور ، اکنون همین جغرافیهٔ ای موجود به جا مانده است. 

بقایای سلطنت سدوزایی ها و مخالفت های شدید محمد زایی ها در نتیجه ، سرداران محمد زایی در عمق دسایس و توطه های انگلیس  بر اقتدار چیره یافتند  لیک از جنوب و جنوب شرق و چشم طمع روس های تزاری و بعداً بلشویک های مارکسیستی ، در شمال و غرب کشور دست درازی ها و اشغال ساحات بزرگ جنوبغرب کشور بدست نادر افشار از ایران ، سبب گردید افغانستان بیش از دوصد و سی سال در جنگ های میهنی و توطئه های خارجی که منجر به ملوک التوایفی دوم قبل  از رژیم احمد شاهی بشمار می رفت ملت  و دولت های وقت را مصروف اوضاع مختنق سیاسی و اقتصادی نماید.

معروفترین نبرد های میهنی  در جهت رفع اشغال ، همان سه جنگ معروف افغان انگلیس است که در نتیجه هویت ملی و استقلال کشور را برتانیهٔ کبیر ، به رسمیت شناخت. 

 

حدود تقریباً شصت سال و اند بعد ،  با تکمیل اشغال اتحاد شوروی و نصب رژیم طرفدار مسکو باچهارده سال حکمروایی  در کابل ، اتحاد جماهیر شوروی و رژیم دستنشاندهٔ خلق و پرچم بالاخره فرو ریختند .

 ولی  با پیروزی مجاهدین و ختم اشغال شوروی ها ، جنگ های قدرت طلبی میان دسته های مختلف از مجاهدینِ ضدشوروی ، افغانستان را باردیگر در سرخط اخبار مهم منطقه قرار داد. و زمینهٔ شکست حکومت مجاهدین را در برابر موج از جوانان طالب که در نخست با ادعایی برقراری نظم و امنیت ‌بعداً ادعای تشکیل امارت اسلامی را پیشه کردند ، صفحهٔ جدیدی از حکومت داری طالبانی با تحمیل خشونت‌هایی از برداشت در تفسیر های تند از قوانین شرع ، پنج سال حکومت ترس و ارعاب را ادامه دادند. می گویند در بازی های اخیرالذکر دستانی از همسایگان رقیب های همیشگی افغانستان کار می کرده است.( که البته در پشت صحنه حضور پاکستان ‌و جمهوری اسلامی ایران  به وضوح دیده می شد ) .

در کمتر از ده سال بعد از فروپاشی افغانستان دیموکراتیک خلق ، ( در اوج جنگ های داخلی  برای کسب قدرت  مجاهدین ) و پنج سال حکومت رژیم امارت اسلامی ، دورآن تازهٔ اشغال افغانستان بعد از چند روز گذشت واقعهٔ یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱  میلادی  که در شهر های نیویارک وواشنگتن دی سی  بود ،  اتفاق افتید  ، و  از جانب قصر سفید اعلام شد که عاملین اصلی این حوادث در کابل حضور دارند و همدستی امارت اسلامی افغانستان با القاعده که عامل اصلی این واقعه  شناخته شده بود با هم است ، لذا رئیس بوش از قصر سفید ، ، به قوای هوایی و بحری ایالات متحدهٔ امریکا هدایت صریح داد با سرعت هرچه تمام ، کار بن لادن رهبر القاعده ، گروه القاعده و همکاران شان که اشاره به امارت اسلامی بود را  در کابل پایتخت افغانستان و هر کجایی ازاین کشور ، یک طرفه سازند. لذا حرکت به سوی خاک‌های افغانستان  از هوا و زمین آغاز و به یاری  و رهنمایی عده ای از سران مجاهدین سربکف  !  و  چند قوماندان مسلکی وغیر مسلکی ( ایلجاری ها بی بند وبار معروف  و اجیر گرفته شدهٔ دوران اشغال اتحاد شوروی)  ، اشغال امریکا نیز تکمیل و بعداً حکومت طرفدار ودستنشاندهٔ قصر سفید ، در قصر جمهوریت که زمانی خانهٔ خلق و قبل ازآن بنام ارگ شاهی یاد می شد بر کرسی ناهموار و لرزان حکومتداری نشانده شد.

حالا  یک هفته از سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی می گذرد . سقوط نظام  دست ساختهٔ امریکا زیر نام جمهوری اسلامی افغانستان و قانون اساسی  که بر مبنای حقوق بشر و دیموکراسی تسجیل بود و حتی هیچگاه نود فیصد مواد  آن قانون از جانب دولتمردان آن رژیم رعایت نگردید ،  کابل و ارگ ریاست جمهوری به تاریخ چهاردهم آگست همین سال ، تقریباً بدون جنگ و خونریزی ها و چور و چپاول  پیشبینی شده ، توسط تحریک طالبان ( با کذشتهٔ  حکومتداری امارت اسلامی ( ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی ) ، در حالی تصرف گردید که مذاکرات  به اصطلاح بنام صلح امریکایی در دوحهٔ قطر ، در حال جریان بود . سرعت عمل ( دراماتیک )  این اقدام  ، طالبان  ، اشرف غنی رئیس جمهور سابق و حکومت اورا و هم  ، امریکا و هم پیمانان ایشا ن را سخت  بهت زده نمود. 

 افواه ساختگی : (  می گویند درآن شب  ، رئیس قصر سفید به امریکائیان و هم پیمانانش گفته بود  : امشب خوب و راحت بخوابید وحتی اگر کسی در زد هم جواب ندهید ، زیرا ما ! امشب خوب می خوابیم تا دنیا هم خوب خوابیده باشد. یعنی در صبحدم حادثه ، خودرا به خواب زدند )

ختم اشغال و استقلال افغانستان یکی از آرزو های بزرگ وحتی مقدس برای هر افغان مسلمان و زادهٔ اصلی این کشور عزتمند بود واست ، این که چنین اتفاق از در صلح و بدون خونریزی اتفاق می افتاد ، نیز از آرزوهای واقعی ملت بود ، اما  در اثر بی کفایتی و خصلت ماجراجویانهٔ حکومت‌های دست نشانده چنان نشد و بیست سال جنگ از جانب امریکا و متحدینش  در مقابل  لشکرطالبان  زیر نام محؤ تروریزم ، بنیاد گرایی اسلامی و همکاری با القاعده وکشت و ترافیک مواد مخدر  از یک طرف و  زیر نام جهاد علیهٔ اشغال  کفر  از جانب طالبان ، خونین ترین جنگ با حزینهٔ تلفات انسانی و تخریب هزاران منبع حیاتی ملکی و صدمات هولناک روحی و جسمی برای هموطنان ما را موجب شدند . امریکا  طی بیست سال زیر نام باز سازی  وپیشبرد جنگ و خرید جنگ افزارو تربیت جنگ جو های افغان در پوشش اردویی ملی ،  چند تریلیون دالر را درین مصافحه خرج  نامعلوم  ومملو از شک ، نمودند  ، در عاقبت ، با ویرانی های مادی و معنوی برای افغانها و شرمساری برای حکومت های جنگ طلب امریکا ، ازاین کشور ، شبهنگام با آخرین پرواز ننگ آور فرار کردند. 

واما طالبان خوب بدانند  که بدون شک ، دست ملت ناتوان وفقیر و مظلوم و خانواده های داغدار و شهید داده شده  افغانستان  تا آخرین روز فرار قوای اشغالگر ، در اثر انتحار و انفجار های طالبان،  وسایر گروه های مسلمان کش افغان ، گریبان امیران طالبان را  تا  نیز رها نخواهد کرد و خواهان اجرایی عدالت عمری ( رض ) خواهند بود. 

این که با ورود نا به هنگام جنگ جویان مسلح طالبان ،  در کابل مردم با مشاهدهٔ چهره های خشن ‌تفنگداران بی نظم در حالت گشت و کذار در جاده های شهر ،  کابلیان بینوا را به یاد روز های بیست وپنج سال قبل و داستان‌های هولناک از کشتار و تیر باران و دُره وشلاق زدن طالبان  انداخت  ، ناگزیر  مردم بیم کردند و  صِرف با پوشش جامهٔ تن ،  بدون سند سفر ، روبه به جانب میدان هوایی  آورده  و با صد ها قسم مردن و زنده شدن حتی خودرا به بال‌ها و چرخ های طیاره های نظامی در حال گریز خارجی ها ، آویزان نموده  فرار اختیار کردند . بعضاً جان‌های شیرینشان را از دست دادند، عده ای  درآن لحظات فرار ،  طفل  شیر خوار تا ده سالهٔ خودرا  در گیر ودار  گم کرده  طفل از مادر و زن از شوهر جدا ماند و هریک  به صوبی و طیاره ای خودرا کشال کردند ، کسانی رفتند و اکثراً در مانده و کسل به خانه نامده راه فرار از  گذرگاه های خشکه را درپیش گرفتند ، و آن های که به مقصد نامعلوم رسیدند ،  نانرسیده ازدرد جدایی اعضای فامیل ، دوری وجدایی از وطن ، جز آه پشیمانی ندارند. مسئولین طالب ، این انگیزه ای فرار جمعی مردم را از خانه و کاشانهٔ شان فقط تعبیر به این میدارند که : حالا که نور و روشنی آمد چرا فرار شود. ؟

چرا !  در اجرایی اعمالیست که در گذشته صورت گرفته  واز حال ! باور و یقین به عهد و پیمان ندارند. این که بیست سال  در جریان تقابل با اشغال در حق مردم بی دفاع و بی گناه  چی ظلم ناروا از جانب هردو قوای متخاصم صورت کرفته ، تاریخ بیانگر حقایق روشن است . واما ، طالبان می فرمایند : این ها ی که چنان کشته شدند ، گنهکار بودند .؟. به سبب این که در کنار کفار و اشغالگران گشت وگذار می‌کردند ؟

فهمیده نشد که  آن  کراچی بان ، آن پسرک دستفروش و آن زنی بیوه و عاجز که از مجبوریت غربت دست به تگدی می زد و یا دختر و پسرکی که بدو بدو با شنیدن زنگ مکتب در جاده  جانب مدرسهٔ خود بودند در اثر انتحار استشهادی و یا انفجار مین کنار جاده ، کشته شدند. که دست وپا هایشان هم پیدا نشد. گناه شان چی بود . ؟ نباید طالبان که از عدالت  الهی و شریعت  نبوی (ص ) دم می زنند خودشان را چنین برائت دهند.

هنوز گریز نیرو هایی امریکایی ‌ناتو تکمیل نشده بود که ، امریکا اعلان داشت ، داعش در افغانستان به فعالیت آغاز نموده و پیشگویی نمود که عنقریب انفجاراتی در میدان هوایی کابل و اطراف این شهر از جانب داعش صورت می گیرد و همان طور هم شد. 

این بدان معنی است که امارت دوباره بنیاد نهاد شدهٔ امارت اسلامی ، نتواند آب گرم و نرم از گلو فرو برد. پیشگوی ها مشعراست  استخبارات منطقه  در صدد بروز یک فاجعهٔ جدید انسانی و  چور و دستبرد به دارایی های  تکه وپارهٔ ملت مظلوم  را با راه اندازی قیام های هایی ضد طالبان و حملات بنام داعش  ، یک هجوم نظامی جدید را در افغانستان زمینه سازی خواهند کرد .

انتباه از تاریخ دردناک و ناهنجنار این ملت غمزده را بایست طالبان رسیده به قدرت خوب درک کرده و از اشتباهات تکراری  در سیاست های متحجرانه و در نهایت تفسیر ها و تعبیر های خشک ، سؤ استفاده از نام متبرک شرعیت اسلامی ، و خودکامه گی ها درس عبرت آموخته باشند که نتیجه اش همواره  ناکامی ، روسیاهی دنیا و آخرت بوده می تواند. وماعلینا الابلاغ

.....................................................................................................................................

Druckversion | Sitemap
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin