Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

نگاهی به دورجدیدمذاکرات قطر

پس از یک دوره تنش های سیاسی میان نماینده گان دولت افغانستان ونماینده گان طالبان شورای کویته وطالبان دفترسیاسی قطر،که باتشدید حملات خشونت بارومرگباری چندجانبه طالبان و داعشیان وهمچنان نیروهای سایه دربیست ویک استان{ولایت} افغانستان  عجین شده وترورهایی هدفمندسیاسی که فرهیخته گان سیاسی فرهنگی وشخصیت های ملی وفرماندهان ارتش وپولیس ودریک کلام جامعه روشنفکری نسل سوم را هدف قرارداده  که با سیاست هایی آیالات متحده وپاکستان وعربستان وحضورطالبان در جلوه ای صدرنشینی ناخدای کشتی شکسته درهدایت ورهبری آینده نظام سیاسی افغانستا ن محالفت می کنند، باردیگرنمایندگان دولت افغانستان به ریاست محمدمعصوم استانکزی که درترکیب هئیات نمایندگان دولت کابل پنج زن ارجمله فوزیه کوفی نیزشامل هستندبا بانمایندگان طالبان شورای قطروکویته به میزبانی دولت قطروریاست جلسه بدست خلیلزاددلال سیاسی نماینده آیالات متحده ومجری اجنداء سیاسی قصرسفید در جنوب آسیا، دورهم دوطرف نیزمذاکرات«بین الافغانی» نشستند.

محمداشرف غنی درباره آغاردورجدیدمذاکرات نمایندگان دولت کابل به ریاست استانکزی ومدیریت عبدالله عبدالله در جلوهء رئیس شورای مصالحه، سخن گفت وافزود: نماینده گان دولت دیدگاه جمهوری اسلامی افغانستان رادرحراست ازمدتیت وقانون اساسی ودست آوردهای دیموکراسی وحقوق شهروندی درمذاکرات ازنومطرح می سازند.ما صلح می خواهیم.صلح باعزت و مثبت.نه صلح نحمیلی.دوره تحمیل سپری شده است.طالبان بایددرقدرت سیاسی سهیم شودند.البته، عبدالله عبدالله طبق معمول سخنرانی کردوابرازامیدواری کردبرای رسیدن به یک صلح سرتاسری وآتش بنددایمی وپایان دادن به خشونتها.

این روشن است که پس حمله جنگنده های امریکائی برمواضع طالبان دراستان هلمند، که  قصد داشتند لشکرگاه مرکزاستان هلمندرا تصرف کنند، وتشدیدفشارها درجنگ علیه طالبان دردفاع از دولت افغانستان وفشارپنتاگون ونرامپ،وپیمپئووزیرخارجه امریکا، برجنرال های تصمیم گیرنده سیاست خارجی پاکستان که حکومت عمراخان را به نوک پنجه قدرت سیاسی می چرخانند، رهبران اسلام آبادو ای اس آی وشورای کویته پوره ملاشدندکه امریکا چه دولت ترامپ وچه دولت جوبایدن که باتائیدکنگرس به حیث چهل وششمین رئیس جمهورآیالات منحده روز20 جنوری سال جاری رسما قدرت را ازدولت ترامپ تحویل می گیرد، تاج وتخت افغانستان را یکجا درقدم های قومانداناتن پاکستان وطالبان قمارسیاسی بزنندوبکلی نیروهای مخالف طالبان را ازصحنه دورسازندو«امارت» جانشین «جمهوریت» شودقسمی که آی اس آی قوماندان اعلی طالبان درذهنیت سیاسی پیوسته عمق دکترین سیاسی نظامی ژئوپولیتیک-استراتیژیک را برهمین مبانی جانشینی« امارت» بر«جمهوریت» استوار درتشدیدخشونت های حملات چندضربه ای سرگیجه آفرین کرده است.

ازاین جاست که طالبان که پیش ازفشارها وبمباردمان شدن ها پای را دریک موزه تصرف قدرت سیاسی ازراه نظامی کرده بودند،باضربات مرگباری که درهلمندوبدخشان وبغلان وشمالی برآنها واردگردید، از تهدیدتصرف کابل وسایراستانهای کشوردبه وسیله نیرونظامی کوتاه آمدند وفهمیدند که امریکا به این زودی وآسانی دست ازحمایت از جمهوریت ونیروهای تحت پوشش درافغانستان نمی کشد،دوباره تحت ریاست خلیلزاد تن به مذاکره درقطرداند.

اکنون طالبان درپی تثبیت نقش رهبری کننده شان درنفس قدرت سیاسی درفردای تشکیل حکومت موقت ورفتن بسوی ساختارنظام سیاسی آینده درافغانستان درمذامرات قطردرهمدستی با خلیلزادهستندودعوای دارندکه هفتاددرصدقدرت سیاسی ازآن طالبان است وباید اشرف غنی استعفاء دهد وحکومت موقت تشکیل گردد.

این درحالی است که ارگ که پیوسته «شعارجمهوریت» را محکم می داشت ودربرابرپاکستان وطالبان که شعار استعفای اشرف غنی وتشکیل حکومت موقت را دراجنداء سیاسی مذاکرات دوحه برجسته می نمود، درحالیکه باشعار قانون اساسی وحفظ حقوق شهروندی وپابندی به اصول دیموکراسی و عِرق ملی ومدنیت بیست سال اخیر وحمایت ازحقوق بشری ازصلح باعزت وصلح مثبت سخن می گوید، این را اشرف غنی فهمیده است که تشکیل حکومت موقت در نفس سازشنامه دوحه یم اصل قبول شده برای ترامپ، وجوبایدن وجنرال های پاکستان است که درروکش طالبان مردم افغانستان را قلاع بند کرده اند وهرروز سربازان وفرهنگیان افغانستانی را درجبهه جنک نظامی وسیاسی ودرجبهه جنگ فرهنگی ترور های خونین می کنند که تنها دردوماه گذشته برطبق آمار که  جنرال خالدوزیردفاع ملی افغانستان درپارلمان می ارائه می داد،510 موردحملات انفجاری، 500 موردحملات چریکی وسی و پنج  موردحملات تروریستی هدفمندسیاسی وکشتار1050 غیرنظامی بیگناه بدست نیروهای طالبان در استان های هلمند،لوگر، دای کندی، بدخشان، تخار، فاریاب،سرپل وسمنگان وبغلان که با تخریب دکان ها وخانه های مردم وبه آتش کشیدن وزن ستیزی ملایان طالبان همراست که ده درصدتلفات رانسبت به سال گذشته درکشتارهای غیرنظامی می نماید.

درهرصورت، ارگ فهمیده است که تشکیل حکومت موقت اصل قبول شده برای ترامپ، وجوبایدن است که به تاریخ 20 جنوری قدرت را از کله خراب دیوانه موطلائی تسلیم می شود، که طرفدارانش را تشویق به حمله به کنگرس امریکا،در روزچهارشنبه ششم جنوری نمود که نه تنها دیموکراسی رادرکشورمادربه چالش کشیدوبدنام درتاریخ سیاسی امریکا کردبلکه جامعه امریکا را به دوبخش ازطبقات دارای منافع متفاوت اقتصادی دریک پیکارتاریخی سیاسی واقتصادی درتقابل باهم گیرانداخته است.

اکنون اشرف غنی،برای هماهنگ ساختن روندرویدادها بسوی تشکیل حکومت موقت را قسمی پلان سازی ومدیریت می کند که از مشاورین خارجی قضیه به شمول انگلیس ولابی های امریکایی به وی می رسدتا رقبای داخلی را که در تنش های چمدجانبه گیرانداخته به شمول کرزی را دَوربزند ودرپیچ وخم تقسیم قدرت ریاست حکومت موقت را ازآن خودسازدونقش رهبری کننده را همچنان دردور جدید بازی ها زیرنگین انگشتری به حمایت جوبایدن که درصدد ایجادیک حکومت  موقت وسپس حکومت منتخب است که درآن هم طالبان وهم احزاب سیاسی وجزایرقدرت تحت پوشش امریکا وهم نیروهای تحت پوشش هندوستان،ایران، ترکیه وروسیه که درقضایای جنگ وصلح افغانستان نقش بازی می کنند درقدرت سهیم شوند.غنی درپی بدست آوردن ریاست کرسی حکومت موقت است وحفظ نیروهای چپ وراست مخالف طالبان وپاکستان درحول ارگ است.غنی گپ را فهمیده واوراق زیادی برای بازی هنوزدردست دارد.بدنه اصلی نیروهای مخالف طالبان بسوی ارگ میلان دارد.ارگ وقتی می تواندکه بازواردبازی ها درنقش رهبری داشته باشد که حمایت مردمی درقدم اول وحمایت بین المللی درقدم دوم داشته باشد.

اشرف غنی، با انتصاب راحله دوستم به حیث وکیل انتصابی درپارلمان که واکنش های متفاوت را آورد،درپی بدست آوردن حمایت مارشال دوستم رهبر جنبش ملی است که درانتخابات 1993 یک ونیم میلیون رای ازمردم ازبیک را به پای غنی سپه سالاترریخت ونگذاشت عبدالله عبدالله به ریاست جمهوری برسدکه ازدست سپه سالار غنی، دوستم چنان درصحنه سیاسی منزوی وخون بینی در خانه اش درشهرپورحبس نظارتی شدکه اگر ترکیه مداخله نمی کردوامریکا رضایت نشان نمی داد، ارگ دردوسیه احمدایسجی قبرجنرال دوستم را درزندان می کندکه رتبه مارشالی را نمی دید.

اکنون دور جدید معامله گری های چندجانبه سیاسی هم در داخل وهم در یعُدی خارجی قضیه سیاسی جنگ وصلح افغانستان میان قدرت های بین المللی ومنطقه ای درحال شکل گرفتن برسر ترکه ثروت 3 هزارمیلیارددلاری ودوصدمیلیارددلار موادمخدرثروت زمین وآب ونیروکارارزان مردم افغانستان وداشتن جای پای دربازارپرثروت دورویه دورخه چندجانبه دادوستدداقنصادی افغانستان در جهان چندقطبی ژئوپولیتیک-استراتیژیک درچهارراه وسطی آسیای جنوبی است که پاکستان درروکش طالبان درپی بدست آوردن هفتاددرصدازقدرت سیاسی دردم نقداست تا درخم وپیچ تشکیل حکومت موقت که با تشکیل لویه جرگه برای تغیرساختارنظام آینده سیاسی وتغییرقانون اساسی همراه است که خواهی نخواهی باتغییرقانون اساسی وشامل شدن احکام فقه روایتی درقانوان اساسی به جای انتخابات براصول قبول شده دیموکراسی وحضوراحزاب سیاسی درانتخابات، اصل فقاهتی شورای حل وعقد وانتصاب وبیعت به رسم شریعت انتخاب خلیفه را جایگزین خواهندساخت که راه را به سوی صدرنشینی ملایان آی اس آی برمسندقدرت سیاسی ورهبری جامه 98 درصدمسلمان سنی مذهب 85 درصدبی سوادروایتی خواهدنشاند

مشکل بنیادمردم افغانستان وبه ویژه نسل تحصیل کرده ودانشگاهی فرهیخته آگاه به مسایل زمان وعقلانیت علمی جهان معاصروعدالت واخلاق حق مدارانه ومقوله «انسان» وآزادی انسان وپاسداران حقوق بشروعدالت اجتماعی با طالبان این نیست که نیایندوشریک قدرت سیاسی نشوند.بلکه مشکل بنیاد جامعه آگاه وروشنفکری نسل جدید تحصیل یافته دانشگاهی اعم ازمروزن ودختروپسران فرزندان اقوام پشتنون، تاجیک، هزاره،ازبیک وترکمن وایماق وسایراقوام نسل سوم روشنفکران با طالبان دردوطرز تگاه به جهان وتاریخ وانسان است وحقوق بشرومقوله های عدالت اجتماعی، دیموکراسی، ملی گرائی، حقوق شهروندی،حقوق بشری، آزادی بیان، آزادی های مدنی وحریم شخصیی وهویتی وحق انتخاب وتصمیم وحق ظاهرشدن زن درجامعه وسیاست وتحصیلات عای است که طالبان مدارس فقاهتی منکرآن هستند.چطور می توانداین طورباشد؟ چگومه جامعه روشنفکری اهل تحصیل وکمال وفهم وآگاهی می توانند با آن مفاهیمی که اندکی پیشتردربالا ازآن ها نام بردیم که درفقه روایتی طالبان ضداسلامی وضدشریعت است، درفضای سیاسی وقانون اساسی شریعت مدارنوین واجتماع 85 درصدمسلمان روایتی تحت تاثیرملایان طالبان، زندگانی کنند ویا از این دست مفاهیم یادآوری کنند؟

طالبان نه درپی ایجاد یک نظام جمهوری اسلامی افغانستان براساس قوانین قبول شده مردم سالاری به رسم دیموکراسی احزاب سیاسی وانتخابات هستند.ونه درپی سایرمفاهیم ازجمله حقوق شهروندی، حقوق بشری، آزادی بیان،آزادی های مدنی هستند ونه تساوی حقوق مردوزن را براساس فقه روایتی به رسمیت نمی شناسند.طالبان ازخوددفترقضا وکتاب های روایات در هر موضوع قضایی وحقوقی دارندو.از نظرفقه طالبانی مردبدون ریش وزن بدون سطرعورت سرتا قدم سیاه پوشیده حق زندگی در جامعه فقاهتی طالبان مدارس دین خوئی استنجا وطهارت ندارد.

باآمدن طالباتن تازه مشکل جامعه دیگراندیشان ازنوسربیرون می کند.طالبان شریعت را تطبیق می کنند.آنها با کسی شوخی ندارند.85 درصدمسلمان بی سوادافغانستان زیربارخرملایان وآخوندهای روایتی مداترس ادبیات تکفیری زندگی می کنند وطالبان بیش از 60 درصدازخاک ومردم افغانستان را تحت کنترول قرارداده اند وقوانین فقاهتی را اجرا می مکنند.ونبظ فکر جمعیت هایی ملیونی دردهات وحتی درداخل شهر 5 ملیونی افغانستان وبه ویژه در شرق کابل درپل چرخی وسیدنورمحمدشاه مینه وشمالی وقره باغ وبگرام بدست دارند.با آمدن طالبان جامعه روشنفکری وبهخ ویژه زنان دردام های چندجانبه فشارهایب لایه به لایه گیرخواهندافتاد.پس،بیدارشوید.پس متحدوغمخوارشوید.پس بدانیدکه باواردشدن لشکربیرون مرزی آی اس آی، درصحنه سیاست وقدرت افانستان، خطربزرگ است برای نسل سوم روشنفکران دردمند فرهیخته گان افغانستانی که درتیرس تیرتکفیری فقاهتی طالبان سیاه دلان وسیاه فکران بسیارپرقدرت قرارخواهند گرفت که نبظ 85 درصدمذردم دین خورا دردست دارند. اقتباس از صفحه محترم  محمد صدیقی.

............................................................................................................................................

Druckversion | Sitemap
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin