Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

عتیق الله نایب خیل

سال ۱۵۰۰ خورشیدی مبارک!

(از بیانات رهبر انقلاب)

«یک بار دیگه نوروز باستانی ره و حلول سال ۱۵۰۰ هجری شمسی ره به تمام افغانا، به تمام مسلمانا و به تمام هه هه همسایای ما از صمیم قلب تبریک می گم»*

این که به عوض سال ۱۴۰۰، سال ۱۵۰۰ تبریک گفته شود می پذیریم که انسان از سهو و خطا خالی نیست و زبان می تواند اشتباه نماید. اما صورت تبریک گفتن و کلمات و جملاتی که بکار برده می شود، مخصوصا" وقتی که از زبان شخص اول مملکت باشد، باید بسیار دقیق و سنجیده باشد.

این را هم می پذیریم که شاید رئیس جمهور بنابر مصروفیت های بیش از حد نتواند بیانیه اش را بنویسد تا از روی آن خط خوانی نماید. اما نمی دانم مصروفیت تعداد کثیری از مشاورین، از جمله مشاورین فرهنگی، چی است تا چند جملۀ که شایستۀ رئیس جمهور است، مخصوصا" در مواقعی که باید آماده گی ها از قبل گرفته شود، بنویسند و در اختیارش بگذارند.

حال بیایید این سخنرانی را در اختیار کشورهای همسایه بگذاریم که رئیس جمهورما، و دومین مغز متفکرجهان، برای آن ها چه پیامی دارد. 

باسواد بودن تنها به خواندن و نوشتن خلاصه نمی شود. متاسفانه کم سوادی و بی سوادی از صدر تا ذیل دولت و احزاب سیاسی ما مشاهده می شود. یک نظر اجمالی کافیست تا دریابیم این رهبران از سواد کافی بی بهره هستند. گاهی عقب تریبون و یا در مصاحبه های شان چنان کلمات و جملاتی به کار می برند که فقط در کوچه و بازار گفته می شود.

عیب دیگر کار این است که همان کلمات و جملات مورد استقبال حاضرین قرار می گیرد و برای شان کف زده می شود.  

     *************************

*از سخنرانی رئیس جمهور به مناسبت سال نو.

..........................................

                         

  عتیق الله نایب خیل

شاعررا ببرید ببندید به

طویله!

روزی فتحعلی شاه قاجار شعری می‌سراید و از ملک‌الشعرای دربار می خواهد در بارۀ آن نظر بدهد. ملک الشعرا همین که شعر را می شنود بی‌تعارف می‌گوید که شعر بی‌پایه و اساسی است و ارزش ادبی ندارد. شاه عصبانی می‌شود و دستور می دهد تا او را ببرند و ببندند به طویله. خدمۀ شاه او را به طویله می بندند.

 ساعتی بعد فتحعلی‌شاه که روی شعرش کار کرده بود و اندک تغییراتی در آن آورده بود دوباره دستور می‌دهد ملک الشعرا را به حضورش بیاورند و این بار شعر اصلاح شده اش را می‌خواند و از او می‌خواهد در مورد نظر بدهد.

ملک الشعرا بدون این که کلمه ی صحبت نماید به سمت دروازه حرکت می کند. شاه می پرسد کجا می روی؟ ملک الشعرا می گوید: به طویله! در حالی که مستحق اصلی طویله فتحلی شاه قاجار بود و نه ملک الشعرا.

در روزهای پسین وقتی اخباری را در رسانه ها خواندم مبنی بر این که تعلیمات ابتدایی از صنف اول تا سوم به مساجد سپرده می شود گفتم این دولت مردان را باید ببریم ببندیم به طویله.

درعصری که دنیا با سرعت چشم گیری پیشرفت می کند دولتمردان ما با سرعت احمقانۀ پسرفت می کنند. این در حالیست که اکثریت ملا امامان ما هم از سواد کافی بی بهره هستند و خود به آموختن ضرورت دارند و هم بیشترین شان همه روزه طالب و انتحاری پرورش می دهند. دولت با این کارش به تروریست پروری رسمیت می بخشند.

طالبان نکتایی پوش، کشور را به آزمایشگاه و لابراتوار تیوری های جهالت آمیز مبدل کرده اند و خود به کرسی های قدرت بی حدو حصر بدون پاسخگویی تکیه زنده اند. جای این ها طویله است.

..........................................

اسد شامل

تاملی بر کتاب " اشک قلم و فریاد کفش "

اخیرن کتاب " اشک قلم و فریاد کفش ".نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید . این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است . تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده , کتاب دارای ۵۲ فصل و یا عنوان است, در واقع می توان گفت همه حکایات و زبان حال "قلم" و " کفش "است که از طرف نویسنده به شکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده. از خاطرات ناگوار و دردناک "قلم" در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسان های بیگناه ر ارقم زدند, با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آن را زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها, همچنان است حکایت "کفش" که چه گونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک می کردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر می بریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان به سوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را         می بستند. 

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است, این است که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه می کنم . اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت می نمایم :

من در دست دشمن

انسان ها !

کسی از جمع شما " اشرف المخلوقات "، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد . شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد. در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است. چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد . گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه می شدم . دقایقی گذشت " اشرف مخلوقات " تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت. سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و آن شب، فریادی بود که می گفت :

" که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است"

..........................................

 

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

نویسنده: نعیم اساس،

 

سرنگونی چرخ بال ارتش افغانستان،

دغدغه بهسود و علی پور

 

دولت و انحصار خشونت مشروع

آیا مقاومت مردم بهسود مشروعیت دارد؟

 

کشتن هر انسان در اصل یک فاجعه است، بخصوص اشخاص بی گناهی که در سرزمین ما کشته می شوند زیان بزرگ برای جامعه محسوب می شود. مرگ یک افسر و یا سرباز که از مردم و تمامیت عرضی افغانستان دفاع میکنند برای همه ما غم انگیز و طاقت فرسا است. ولی آنهايی که  امنیت مال و جان شان را دولت نمی تواند ویا نمی  خواهد حفظ کند و بخاطر عقاید، نژاد ویا تبار شان کشته می شوند، مرگ آنها فاجعه دیگری ست برای همه مردم افغانستان.

در این نبشته اختصاری خواستم نظر خو درا  در رابطه به قضیه بهسود و نقش دولت با شما شریک سازم. در این برگه نمی توان یک تعریف جامع از دولت داد، ولی ازنفش دولت در برابر اتباع اش  به شکل فشرده می شود صحبت کرد.

ماکس وبر متفکر المانی در کتاب د دانشمند و سیاستمدار ۱۹۱۹، دولت را به مثابه یک ارگان سیاسی دارنده انحصار اعمال خشونت  فیزیکی قانونی تحلیل میکند.

این انحصار ناشی از موافقت اتباع یک کشور که طبق سنت یا تمایل به برابری  است سرچشمه می گیرد. دولت  تنها کسی است که می تواند با اتکا به نیروهای نظامی در کدر قانونی به اعمال خشونت در قلمرو خود بپردازد.

از نظر دانشمند انگلیسی توماس هابز، و ضعیف طبیعی "وضعیت وحشتناک جنگ" است زیرا انسان برای انسان مانند یک گرگ است. وضعیت جامعه به دلیل ناامنی در وضعیت طبیعی ضروری می شود. قرارداد اجتماعی که وضعیت جامعه را بنیان می گذارد ، قرارداد تسلیم  شدن (به دولت) است.

هر فرد برای انتقال حقوق طبیعی خود به یک حاکم که همه آنها را در اختیار داشته باشد با هر یک قرارداد می بندد. "همانطور كه برای دستیابی به صلح و به لطف حفظ آن ، انسانها يك انسان مصنوعی  ساخته اند كه ما آن را دولت مي ناميم ، آنها همچنین زنجیره های مصنوعی به نام قوانین مدنی  ساخته اند"

در یک دموکراسی، "مشروعیت" این خشونت مشروع بر اساس انطباق با قانون و برابری همه اتباع استوار است. در چنین جامعه که بر بنیاد عدالت محوری استوار است، ساکنان یک سرزمین حقوق طبیعی خود را به یک موجودی که اسمش دولت است واگذار میکنند و در مقابل حفاظت از مال، جان، امنیت و حقوق خود را بشکل عادلانه در کدر قانون از او انتظار دارند که خود یک نوع قرارداد بین طرفین است.

در مسئله بهسود، آیا دولت افغانستان معیارهای این قرار داد  یعنی حفاظت از جان، مال و حقوق مردم  را که وظیفه اصلی اش بوده، مراعات کرده است تا آنها در مقابل دولت مقاومت نکنند؟

در اینجا اگر دولت وظیفه خو درا انجام ندهد تعریف وبر از مفهوم" دولت " و انحصار خشونت فیزیکی مشروع  ابزاری و ایده آل است.

اگر دولت حق اعمال خشونت را دارد، به همان پیمانه اتباع حق مقاومت و سرنگونی دولت را هم دارند، در صورتیکه مواد قرارداد نقض شده باشد.

اگر دولتی دیگر نتواند خشونت را در قلمرو خود به انحصار خود درآورد ، چنین وضعیتی به هیچ وجه تعریف وبری از دولت را محدود نمی کند. برعکس ، دقیقاً به لطف این تعریف است که می توان نتیجه گرفت که دولت شکست خورده است ، یا حتی چنین تنظیم سیاسی دیگر نمی تواند به عنوان یک دولت در نظر گرفته شود. دولتی که صلح را در قلمرو خود تامین کرده نتواند و از حقوق اتباع اش بطور عادلانه دفاع نکند، مشروعیت خود را از دست میدهد و دیگر غیرقانونی تلقی می شود.

آنچه که در چند دهه  تاریخ سیاسی افغانستان گذشته و حال میگذرد، اغلباً مشروعیت دولت را چندین بار زیر سوال برده است و مقاومت در برابر وی حق طبیعی هر فرد قربانی شده است.

طور مثال قتل عام وچور شمالی توسط یک کتله در سالهای ۱۹۲۹ به دستور نادر شاه، قتل عام هزاره جات بخصوص با میان به دستور حفیظ الله امین در سال ۱۹۸۹، ویرانی باغها وتاکستانهای کوه دامن توسط طالبان (بازهم همان کتله) در زمان زمامداری شان، سر بریدن ها بخصوص از مردم  هزاره در مسیر راهها و بالاخره خاموشی دولت در مقابل ظلم و شتم بر مردم هزاره در مناطق مختلف  بخصوص بهسود و دایکندی، همه و همه گوشهای سیاه تاریخ این سرزمین است.

مسئله قتل های زنجیره ای و هدفمند بخصوص بزرگان و روشنفکران یک ویا دوکتله مردم به شکل سازمان یافته توسط یک زاویه ( من آن را حلقه خبیثه نامیده ام)‌ که بر بنیاد قومی در داخل نظام در تبانی با افراد بیرونی تشکیل شده است موضوع بحث یک نبشته دیگر را دارد.

در چنین حالت انحصار خشونت بدست دولت ذاتاً مشروع نیست. هنگامی که دولتی دیگر نمی تواند با موفقیت ادعا کند انحصار مطلق خشونت را دارد، ما می توانیم از شکست دولت ، یا حتی از فروپاشی آن صحبت کنیم.

 اطاعت از دولت به موضوع  امنیت و برابری شهروندان مشروط است. به محض این که دولت دیگر قادر به اطمینان از ایمنی رعایای خود نباشد ، و بیشتر از آن تابع یک قدرت خارجی باشد ، فرمانبرداران دیگر اطاعت او را مدیون نیستند. در این حالت ، پیمانی که طبیعتاً قرار بود ایمنی طرف های قرارداد را تضمین کند ، دیگر عملی نمی شود و بنابراین دیگر کسی را مقید نمی کند، پس مقاومت  در برابر یک حق طبیعی است.

                                                             پایان

مذاکرات به اصطلاح صلح افغانستان

فریبنده مانند سراب اند!

جوانان افغانستان منسجم شوید!

 از سالها به اینطرف مسئله صلح و آشتی ملی در افغانستان در کانون توجه همه جهانیان قرار گرفته است.

 کلمه صلح را مردم افغانستان فقط در هنگام جلسات بین المللی  روی مسئله حل و فصل مسالمت آمیز قضایای کشورشان می شنوند و از "آتش بس" یا "خروج از جنگ" صحبت میکنند.

گویی صلح فقط یک آرمان دست نیافتنی است که دیگران از بیرون برای  این مردم هدیه میدهند.

صلح چیست؟ صلح مفهوم مهمی در فلسفه سیاسی است.

در سال 1651 ، توماس هابز، لویاتان را ساخت که هدف آن صلح بود. در سال 1795 ، کانت همچنین یک پروژه صلح همیشگی را طراحی کرد. البته صلح ایده امنیت، آرامش، اطمینان به آینده، تکامل،  حرکت به پیش، کار، عشق به زندگی بدون موانع، در کل  توصیف آن دشوار است. چیزی که غیر قابل لمس ، نا مشهود ، غیر شخصی وجود دارد صلح است.  صلح را فقط می توان با آنچه که نیست توصیف کرد: فقدان موانع ، مخالفت ، خشونت.

به اعتقاد من، موانع  بزرگ و عظیم در مورد صلح  در کشور آبایی ام افغانستان وجود دارند که آن جز یک ایده آل ، یک الهه ، یک افق دور چیز دیگری نمی تواند باشد. اولا، سیاست گران این سرزمین  که امروز در میز مذاکره نشسته اند،  جدال را به بحث و پرخاشگری را  به آشتی ترجیح می دهند.

دوم، این سیاست گران از مردم افغانستان هیچ نمایندگی نمی کنند. در جامعه که بیشتر از ۵۰ فیصد آن زنان باشند و در میز مذاکره یک زن حضور داشته باشد، آیا می توان از صلح عادلانه در افغانستان صحبت کرد؟

در کشوری که رئیس جمهور ش با تقلب وبه زور نیروهای خارجی قدرت را غضب کرده باشد و شعار ا ش تعادل در زندانها و جنگ در مناطق  مختلف افغانستان باشد، و بیشر از ۸۰ فی صد پوست های سیاسی دولتی را بخصوص در خارج، برای هم تباران خود بخاطر سرباز گیری و حفظ  موقف کاذبانه خود تخصیص دهد، میتوانند  مردم از او طلب گار صلح باشند؟

آیا چند خارجی افغان تبار جوان و احساساتی که  قدرت را در تبانی با  « مغز متفکر جهان» در افغانستان غضب کرده اند و از کلمات ناب وبا ارزش  جمهوری، مردم سالاری و برابری استفاده ابزاری می کنند و به جای یک نظام عدالت محور، یک نظام مستبد قوم محور را  مهندسی کرده اند و کشور را به پرتگاه نابودی سوق داده اند میتوان از آنها صلح را انتظار داشت؟.

یک عده دیگری که خو درا  «نماینده های»  مردم جا زده اند، به مسکو، ترکیه و دوحه می روند تا به اصطلاح صلح را به افغانستان بیاورند، کار نامه های جنایت کارا نه شان طی سالهای پسین به همه هویداست. آنهاییکه دین، مذهب، زبان را وسیله اغواء همین مردم مظلوم قرار داده اند، بزرگترین جنایات بشری را طی جنگ های چهار دهه در کشور مرتکب شده اند، چطور می توانند پیام آوران صلح باشند؟.

هدف رفتن این «نماینده ها» در میز مذاکره فقط گرفتن امتیازات ویا افزایش ثروت های نامشروع شان از روند  به اصطلاح صلح  و خلق نمودن امید های کاذب برای مردم چیز دیگری نیست.

در قطب مخالف، حضور یک  گروه جاهل، نادان، قوم پرست، زن ستیز، مزدور و خون آشام، خارجی های پشتون تبار، یعنی طالبان با پاسپورت های پاکستانی است. آنهاییکه جز زبان، تهدید ، ترس و سرکوب مردم مظلوم  پیشنهاد دیگری در میز مذاکره ندارند. طالبان با  سلاح  خشونت برای دستیابی به مشروعیت داخلی و بین المللی همیشه با کشتن مردم بی گناه و مدافعان ننگ و ناموس این وطن، به بزرگ نمایی عادت کرده اند.

«مغز متفکر جهان» و حلقه خبیثه اش، جنایت پیشگان جهادی، جناب حامد کرزی، این پدر معنوی تروریستان طالب و گروه خون اشام طالبان که امروز در میز مذاکره به اصطلاح صلح شرکت کرده اند، همه قاتلان هزاران جوان این سرزمین و عاملان ویرانی افغانستان استند.  از برکت جنگ های ویرانگر،  صدها میلیون دلار، موقف و شهرت بین المللی کسب کرده اند و از آن تغذیه می شوند، آنها هیچگاه خواهان آمدن صلح در افغانستان نیستند.

به نظر این قلم مشکل اصلی در افغانستان، همین طالبان مز دور ا ی اس ای و سرویس های جاسوسی بیگانه، «مغز متفکر جهان» و حلقه خبیثه اش،  تیکه داران جهاد و جنایت اند. آنها عزم راسخ و یا حتی قصد ورود به بحث های جدی را در رابطه با روند صلح نداشته و ندارند، زیرا جنگ بهترین گزینه بخاطر بقای آنهاست. همانطوری که سناریوی به اصطلاح صلح دوحه هیچ نتیجه مثبتی برای مردم افغانستان نداده است و منجر به رهایی ۵ هزار قاتل شده است، جلسات مسکو و ترکیه هم جز یک فریب، دروغ و یکجا شدن چند جنایت کار زیر یک سقف، چیز دیگری نیست.

این سیاست گران که امروز در میز مذاکره نشسته اند، از دو اصل متناقض دفاع می کنید: از یک طرف ، ادعا دارند که پیام آوران صلح استند. از طرف دیگر، آنها عاملان جنگ، ویرانی افغانستان و اشغال کشور اند، چطور می توانند صلح را در قلم رو این مرز بوم برقرار کنند؟ 

صلح در افغانستان وقتی تامین می شود که جوانان این سرزمین که در داخل کشور در کنار مردم خود زندگی می کنند، در آنجا درس خوانده اند، کار می کنند، قربانی داده اند و ضرورت ها و مشکلات  گوشه گوشه آن وطن را لمس میکنند، می توانند سرنوشت کشور خود را بدست بگیرند. هیچ خارجی اگر افغان تبار هم باشد، از خارج نسخه برای افغانستان آورده نمی تواند، مشکلات مردم خود را خود جوانان این سرزمین می دانند.  تنها با استقرار عدالت و مشارکت مردمی، هم از مرد وزن این سرزمین،  و احترام به منافع علیای آن کشور، با حفظ تمامیت ارضی، فرهنگ همدیگر پذیری، ارزشهای پسندیده مردم، صلح در افغانستان، خانه مشترک همه  تامین خواهد شد. برای رسیدن به صلح  عادلانه، افراد عادل و صلح جو بکار است، صلح تحمیلی با حضور جنایت پیشگان در این روند ‌و صحنه سیاست بدتر از جنگ دایمی در افغانستان است.

من از نیروی های جوان افغانستان، از مرد وزن تقاضا میکنم که منسجم شوند، دیگر فریب این خائینان  را نخورند،  ، سرنوشت کشور شان را بدست بگیرند، و بدانند که آنهاییکه امروز به میز مذاکره به مسکو، دوحه رفته اند، دشمنان اصلی این کشور اند.

                                                                           پایان

................................................................................................................................

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin