Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

محمد اکبر قریشی

حامد کرزی مداری  اجنت امریکا  گاهی در کابل برلین انقره سر میزند !

تعداد از سیاسیون جنرال های ماشینی ستون پنجم از دست چار طالب پاکستان شب درمیان بشمول

اشرف غنی رفیق های معاملهگر شان فراری شدند عده دیگر به امر دولت های سیا با پاسپورت های خارجی که به همان کشور هایکه جاسوسی میکردند رسیده اند (حامد جان کرزی ) تمام دستگاهی دولتی را اهسته اهسته برای برادران طالبان پنجابی خود تسلیم نموده میرفت حامد جان 2000 حیوانات وحشی قاتل جانی مافیا ادم کش تروریست را از  زندان بکرام  اشرف جان 5000 زندانی از پلچرخی ودیگر زندان ها  کشور ازادساخته بودند  بعدا اشرف جان بادار دسته ان بشمول  ستون پنجم   از طالب ها خواهش نمودند بشمول  حامدکرزی عبدالله وارد کابل  شدند همان کسانیکه مدت 60 سال خون مردم ملت خورده بودند پول های دزدی را درخارج کشور ذخیره نموده اند

 جای جایداد های قصر های شان همرا شهرک های شان پیش طالب گروگان میباشد بنابرین همه دلالان سیاسی اقتصادی روسپی های  پارلمان جنرال های ماشینی  شورا نظار  وحزب وحدت ودیگر انسان  های پلید دوره هم جمع شده اند

( شورا مقاومت را در ترکیه )تشگیل نمودند (اقای محقق ماهیچه خوررا ریس کمیته سیاسی )تعین نموده اند شما قضاوت نماید که این جنایتکار تاتوانست در حق هزار هاتا چی اندازه خیانت  کرده است ومیکنند امرور بنام خلیلی محقق دانش هزاره هارا ترورکوچ اجباری خانه هاشان را اتش میزنند ازانها خبرندارند در پنجشیر چی حال است بچه ای ملا زیانی برادران مسعود در هرات ننگرهار کندوز همه به اتش خون کشانیده شدند زنان در زندانهای طالبانی  تجاوز وجنایت صورت میگیرد بلاخره برای حامدکرزی دستگاهی سیا امریکا وظیفه سفر را از سفارت امریکا درکابل داده وهدایت گرفته تا همرا سگهای سیاسی اقتصادی که در ظرف 60سال پول های کمکی دزدی چور نموده اند  اگر با (سی ای ای )سازش نکنید ما همرا تان حسابی داریم این پیام جاسوس گلان شان که کشور را به جوی خون تبدیل نموده است برای جنایتکاران جاسوسان خاینین ملت پیام امریکا برده است اومردم شریف ونجیب از خواب بیدارشوید پشتی این خاینین وطن فروشتان دلالان سیاسی استاد نشوید دربدر خاک بسر می شوید در هر کشور که حامد کرزی وامثال ان امد برویش لعنت و تف انداخته بروید نه در خانه های تان مهماننش  نکنید خیانت است  جوانان وزنان مبارز باشهامت  درسرتاس افغانستان مقابل طالبان جنک ازادی را اغاز نموده اند ازایشان دفاع نماید تصاویروطن فروشان دزدان دیده میتوانید طالبان راشما وطن پرستان وزنان باشهامت گم میکنید نه خاینین تصاویر کاپی است

..........................................

محمد حیدر اختر               

حمله تروریستی  بر  آموزشگاه در غرب کابل

تمام مردم افغانستان را در سراسر دنیا سوگوار ساخت

 قسمی که  از طریق رسانه ها و صفحات اجتماعی آگاهی حاصل کردیم، ساعت  هفت و سی دقیقه صبح روز جمعه   گذشته، یک مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد صنف درسی شود و مواد منفجره همراهش را انفجار دهد، دو نفر از محافظان این مرکز را به شهادت رسانید. این مهاجم پیش از انفجار به سمت دانش ‌آموزان نیز تیراندازی کرده است. دانش آموزانی که جز قلم وکتاب و دلهای پاک برای آموزش چیزی نداشتند.علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر در این حمله زخم برداشتند و بیشتر قربانیان این حمله، دختران هستند.

 بعد از این واقعۀ دلخراش، سازمان ملل متحد، دیپلمات‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و رهبران سیاسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه این حمله انتحاری مرگ‌بار به یک مرکز آموزشی در ناحیه هزاره‌نشین دشت برچی کابل را محکوم کردند.

 تعداد فراوانی از خانم ها در شهر کابل و ولایات افغانستان دست  به تظاهرات زدند و همچنان   در خارج از کشور مردم شریف و با احساس ما با دایر نمودن تظاهرات و مجالس ترحیم  این عمل وحشیانه  را تقبیح کردند.

تا جایی که دیده می شود این عمل تروریستی  اکثریت تمام مردم افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان سوگوار ساخته است و حتی برخی از برگذاری  مجالس  سرور و پای کوبی  و یا بخش موسیقی در سمینارها  امتناع ورزیدند.

ناشر وبسایت رنگین این حملۀ وحشیانه و نیت نسل کشی مردم نجیب و شریف هزارۀ وطن غمدار را به شدت محکوم نموده، آرزو دارد که عتکس العمل ها مسیر خوبی بگیرد.

.......................................... 

نصیر مهرین

  رهبر القاعده در     کابل کشته شد

و ما طیارۀ بدون سرنشین و "اجرای کنندۀ عدالت" نداریم!

الظواهری رهبر"القاعده" در کابل توسط طیارۀ بدون سرنشین امریکا کشته شده است. در پیوند با آن:

- حضور الظواهری در کابل نشان داد که گروه طالبان افزون بر ادامۀ حفظ افکار و کردارعقب مانده و ستمگرانۀ ضد انسانی علیه مردم ما، همچنان حامی و پناه دهندۀ دهشت افگنان مشهورجهانی است.

- رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، قتل الظواهری را "اجرای عدالت" نامید.

- دهشت افگنی که رنج بیشتر مظالم اش را مردم افغانستان دیده اند.

- این خبر برای ملیون ها انسانی که در چنگال خونین وسیاه دهشت افگنان طالبان، مظلومانه به سر می برند، آیا تبسم آمیخته با اندوه و درد را  نیز بار نخواهد آورد. زیرا تحویل دهی قدرت به یک گروه تروریستی – دهشت افگن، بی عدالتی بود و با چنین تبعات.

- پیداست که این معاهدۀ دوحه(توطئه آمیخته با شیطنت خلیلزاد)، کمترمزخرف نبوده است.

- مشکل با طالبان، در محدودۀ بازگشایی مکاتب دختران پایان نمی یابد. آنها روزی مدارس مغز شویی را با ترویج مضامین انسان ستیزانه باز خواهند کرد، اما از تروریست دوستی، تحجر و ابعاد تبعیض های ننگین فرو نخواهند آمد.

- تجارب جهانی و اوضاع کشور ما حاکی از آنست که تحقق عدالت زمانی میسر تواند شد که  عدالت خواهی در افغانستان به ثمر بنشیند ومردم دارندۀ نهاد های عدالت خواه و حکومت تأمین کنندۀ عدالت شوند.

- رهایی مردم افغانستان  از زیر تسلط خونبار واسارت مرکبار طالبان، نه با طیاره های بمب افگن بدون سرنشین میسر است ونه مردم آنرا دارند. مردمی که شب وروز درد میکشند، نیاز به ایجاد تشکلهای نجاتبخش، همسویی وهماهنگی آنها بر بنیاد تأمین عدالت اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی واجتماعی و... دارند که حکومت غیر دینی به آن چهرۀ شفاف تر می بخشد.

*الظواهر در منطقۀ شیرپور با خانواده اش در پناه طالبان به سر می برد.

*عکس از صفحۀ فارسی بی بی سی.. 2 اگست 2022

..........................................

     عتیق الله نایب خیل  

جوبایدن چه گفت؟

«اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌تان را بلند کنید».

قدیمی ها می گفتند که: وقتی انگشت اتهام و ملامت را به سمت کسی نشانه می رویم باید توجه داشته باشیم که چهار انگشت دیگر به طرف خودماست.

هیچ کشوری، مخصوصاً کشورهای استعماری بزرگ، بدون داشتن مقاصد سیاسی و سود آوری برای شان، کمک های بلاعوض و مفت و مجانی، در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دهند.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازده سپتمبر به افغانستان لشکرکشی کرد و با سقوط امارت طالبانی حکومت دست نشانده اش را رویکار آورد. حالا که منافع اش ایجاب نمی کرد در افغانستان باقی بماند، راه اش را گرفت و رفت. جوبایدن هم برای این که رسوایی اش در بیرون رفت عجولانه و برنامه ریزی ناشده اش از افغانستان را توجیه نماید انگشت ملامت به سوی مردم ما دراز می نماید، غافل از این که چهار انگشت دیگر به جانب خودش است و به این بهانه نمی تواند جنایتِ بازی با سرنوشت مردم را کتمان نماید.

جانب دیگر این است که اگر ما هم انگشت ملامت به سوی جوبایدن دراز می کنیم، باید بپذیریم که چهار انگشت ملامت دیگر به طرف خودماست. کجای این گفته اش غلط است که: «اگر فکر می‌کنید کسی می‌تواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست‌ تان را بلند کنید».

.....................................

عتیق الله نایب خیل

مثلث خبیثه!

 

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور افغانستان، از جانب وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از وظیفه اش سبکدوش گردید. قربانی شدن او مثلثی را تکمیل کرد که در بیست سال اخیر بیشترین تلاش را در حفظ نیروهای تروریست طالبی و نقش فعال در به قدرت رسیدن دوبارۀ این گروه متحجر قرون وسطایی داشتند.

به همه گان معلوم است که سلاح و مهمات و هرنوع امکانات لوژیستیکی و جاهای امن برای گروه تروریست طالب به وسیلۀ پاکستان مهیا ساخته می شد و مشروعیت بین المللی اش نتیجۀ کار همین مثلث خبیثه، خلیل زاد، حامد کرزی و اشرف غنی است.

بدون شک پالیسی سازان سیاست خارجی ایالات متحده سیستم سرمایه داری حاکم بر این کشور است؛ ولی این سیستم مشوره های لازم و ضروری را از افرادی می گیرد که از اوضاع کشورهای مورد بحث مطلع باشند. بنابرآن نقش افراد را در تعیین این پالیسی ها و سیاست ها نمی توان نادیده گرفت. نقشی را که حامد کرزی، اشرف غنی و زلمی خلیلزاد در بیست سال اخیر ایفا کردند فاجعه یی را بر کشور تحمیل کردند که نتیجه طبیعی اش به قدرت رسانیدن طالبان بود.    

این سه شخص اما نه تنها از نتیجۀ کارشان نفعی نبردند؛ بلکه روسیاهی ابدی نیز نصیب شان گردید. خلیلزاد به استعفا جبری سوق داده شد، اشرف غنی به صورت شرم آوری از کشور فرار کرد و حامد کرزی دورۀ تحقیرآمیزی را در داخل کشور سپری می کند و نامش نیز از میدان هوایی کابل حذف گردید. (همین یک نکته آمدن طالبان مثبت است که از اثر آن این مثلث خبیثه حذف شد.)

..........................................  

 داکتر لعلزاد

چه باید کرد ؟

برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !

? آنچه غنی می خواهد «ادامه حکومت خودش تا پایان دوره ۵ ساله»، «چوروچپاول بیشتر دارایی های عامه» و در نهایت، «تجهیز/اکمال بیشتر طالبان» (برای ادامه‌ی افغانیزه/پشتونیزه سازی کامل کشور) است!

? «تخلیه شهرستان ها»، «ملیشه سازی دولتی» و «دفاع از مراکز ولایات» (به ویژه شهرهای بزرگ/عمده)، دقیقا ادامه برنامه داکتر نجیب است که شاید بتواند عمر حکومت غنی در ارگ کابل را اندکی دراز کند (دیگر برای او هیچ مهم نیست که در شهرستان/ولایت ها چه می گذرد، روزانه چند نفر کشته می شوند و یا مردم با چه قحطی و قیمتی و مصیبت ها گرفتار می شوند)!

? حال، غنی می داند که طالبان آن‌قدر تقویه، تجهیز و اکمال شده اند و در تمام شهرستان ها آن‌قدر گسترش یافته اند که وارث بالاستحقاق و جانشین بلامنازعه قدرت او برای مدت های طولانی تر خواهند بود (زیرا او از یک سو با نابود سازی مستحکم ترین «پشت جبهات مقاومت» در گام اول، خواست که از «تجربه ناکام تسلیمی شهر کابل توسط نجیب به حکمتیار» جلوگیری کند و از سوی دیگر، رهبران و بزرگان اقوام غیرپشتون را آن‌قدر خسی و آلوده در فساد خود ساخته است که هیچ‌یک از آن ها «شهامت مقاومت» یا «ادعای زعامت» در کشور را ندارند... با آنکه «میدان برای همگان باز است»)!

? اثبات گفته های بالا را می توان در این «ادعا» و در «میدان عمل» دید که «غنی هرگز در صدد سرکوب طالبان و پاک سازی آن ها از شهرستان ها نبوده و نمی باشد» (او فقط می خواهد که به کمک «ملیشه های دولتی و نیروهای امنیتی» خود از سقوط شهرهای بزرگ/عمده جلوگیری کند… اگر بتواند)!

? غنی با این برنامه، «تا که می چلد، می چلاند» (ادامه حکومت تا سقوط و پس از آن نوبت طالبان کرام)!

+ + +

? در چنین اوضاع و احوال، وظیفه «نسل جوان» است که با تحلیل شرایط عینی (گیرماندن در بین دو «آسیا-سنگ») و تجربه/الگوی ماندگار مسعود بزرگ، بیندیشند که چگونه می توانند خود را حفظ کنند، منسجم شوند، رهبری خود را بوجود آورند، پایگاه های مقاومت خود را ایجاد کنند، لابیگری نمایند، ارتباطات (داخلی و خارجی) خود را گسترش دهند، حلقات خود را با هم وصل کنند و به «مبارزه و مقاومت» ادامه دهند...

? اگر کسانی توان ایجاد پایگاه و شهامت مقاومت در مقابل غنی/طالب را دارند، فراخوان «پیوستن افراد و نیروهای امنیتی» به پایگاه خود را صادر کنند، تا افراد و نیروهای عدالت‌خواه که نمی خواهند بیهوده در صفوف غنی/طالب کشته شوند، به پایگاه آن ها مراجعه کنند و «چوب سوخت ملیشه های دولتی و طالبی» نشوند...

..........................................

نعیم اساس، پاریس

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان،

برنده اصلی ای اس ای پاکستان

امریکا یکبار دیگر افغانستان را به مرکز تمام نا امنی های جهان مبدل کرد و بدست گرگان ای اس ای پاکستان تسلیم میکند.  ادارات استخبارات پاکستان که با استفاده از ستون پنجم نظام  افغانستان را  متلاشی کرده، توانست با مهارت خاص یک گروه جاهل و قرون اوستایی را مشروعیت بین المللی دهند وبا هزار نیرنگ و دروغ  جهان را به کمک لا بگری های چند خارجی افغان تبار قوم پرست فریب دهند و این موجودات عصر حجر را بر گرده های مردم مظلوم افغانستان حاکم سازند.

افغانستان وارد یک جنگ داخلی و قومی خواهد شد؟ پرسیدن این سوال چند سال پیش پوچ به نظر می رسید. نه در سال ۲۰۲۱. حادثه بهسود و مسلح شدن هزاران نفر در مناطق مرکزی،  آغاز جنگ های قومی خواهد بود.

موجودیت یک نظام پو شالی، ضعیف و وابسته به امریکا،  نداشتن یک تعریف درست از دشمن، نبود یک الترنتیف سیاسی ملی و تمایلات قومی دولتمردان افغانستان، با خروج نیروی های خارجی از این کشور، خطر از هم پاشیدن رژیم فعلی، گرفتن قدرت توسط طالبان،  و جنگ داخلی را در بر دارد.

جنگ داخلی چیست و چه وقت باوجود می آید؟

جنگ های داخلی معمولاً زمانی بو جود می آیند که بخشی از مردم احساس ظلم جدی را می کنند و وقتی معتقدند که هیچ چیز دیگری جز مبارزه مسلحانه نمی تواند شرایط را اصلاح کند.

چه کسی در افغانستان  احساس ظلم می کند؟ با گرفتن قدرت توسط طالبان، اکثریت جامعه، هم از مرد وزن، اقلیت های قومی و مذهبی، نخبگان، جوانان آزاد اندیش و زنان که بیشتر از ۵۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل میدهند، تحت تظلم طالبان قرار خواهند گرفت. قوم پرستی، زن ستیزی و تبعیضات مذهبی نزد طالبان هنوز یک پدیده عادی و نور مال به نظر میخورد .

آیا خروج نیروی امریکایی از افغانستان نگران کننده است؟

اگر مذاکرات صلح  به پیروزی نرسد، خشونت های قومی ممکن است پس از خروج نیروی های امریکایی بروز کند. اشرف غنی که خود معمار حالت فعلی است، با حامد کرزی و یک حلقه خبیثه  طالبان را به مشروعیت بین المللی رسانده است و امکان دارد قدرت را برایشان به یک شکلی  تسلیم دهد. در این صورت جنگ قومی می تواند به راحتی آغاز شود و از آنجا جنگ داخلی سرتاسری بو جود آید.

برخی از گروه های مسلح از اقلیت های قومی می توانند تلاش های خود را در وجود یک جنبش دموکراتیک ، جبهه متحد ملی، برای مقابله با توسعه طلبی طالبان اغازکنند.

اما اگر یک رژیم وجود میداشت که تصور می شود می تواند این شبح جنگ داخلی را دفع کند ، این دموکراسی است.

..........................................

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

محمد حیدر اختر

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

شهیدغلام شاه

                    (سرشارشمالی)    

 

            مردی که  چگونه فدای رفاقت و دوستی شد؟

 تعدادی از قلم به دستان ونویسنده گان محترم، مطالبی را اندر باب معرفی شخصیت شهید غلام شاه سرشار شمالی  به رشته تحریر آورده اند و درنشرات خارج مرزی به نشر رسانیده اند . ولی این که چرا و به کدام  دلیل سرشار به شهادت رسانیده شده است،  کمتر کسی به آن تماس گرفته و یا نظر به بعضی ملحوظاتی تاکنون  نا گفته مانده است . ولی من به این باورم که در شرایط فعلی، قلم به دستان باید آزاد اندیش  باشند و چشم  از حقایق نپوشند.  دُرست است که در گذشته ظلم  واستبداد رژیم  مطلقۀ سلطنتی و بعدها رژیم  های  دست نشانده ونوکرمنش  مجال آنرا نمی دادند تا آنچه را که اتفاق  افتاده است، در مطبوعات و یا رسانه ها  انعکاس یابد . زیرا درمطبوعات ما در آن وقت از آزادی  بیان وقلم کوچکترین  اثری دیده نمی شد.  اصطلاح (پالیسی  نشراتی) ورد زبان هر فرد از مسولان نشراتی  قرار داشت  و ساطور سانسور درمقابل حق گویی وواقعیت نگاری  بلند بوده و محافظه کاری عادت  همه مردم شده بود که با تاسف تاکنون هم دربعضی موارد ادامه دارد وکسانی که به محافظه کاری عادت کرده اند،  درمسایل افغانستان با احتیاط  رفتار می نمایند وهنوز هم سایۀ مقامات را در بالای سرشان احساس می نمایند و هراس دارند.

 

صادقانه باید اعتراف کرد که از ناحیه معرفی شخصیت های هنری، ادبی، تاریخی  وسیاسی درجامعه ما آنچه که واقعیت داشته و دارد کمبودی های زیاد  محسوس  شده و می شود .  از جمله  شعرا ونویسنده گان که سالهاست غبار فراموشی سایه اش را بر چهره اش پهن کرده  و برای بسیار از جوانان ما یا به اصطلاح دیگر امروزی های ما وحتی برای کتله  های عظیم مردم  نا آشنا باقی گذاشته شده اند یکی هم  شهید غلام شاه سرشار شمالی می باشد .  زیرا تاکنون در هیچ نشریه ومجله یی نوشته نشده  که سرشار را رژیم مزدور به چه تهمتی  دستگیر نموده  و بعدا  به شهادت رسانیدند  .

کسانی که با سرشارشمالی ازنزدیک همکار بودند ویا آشنایی داشتند خوب می دانند که وی انسان آرام ، گوشه گیر، متواضع و خوش برخورد بود ولی زنده گی  او پر از فراز و نشیب و شهادت سخت اندوه بار داشت  .

سرشار روزنامه نگاری بود که مزه ی فقر را چشیده و محرومیت  مدت ها سایه اش  را بروی  وی گسترده بود . غلام شاه  سرشار  درسال 1309 خورشیدی در یک خانوادۀ متوسط در شهرچاریکار مربوط ولایت پروان  متولد شده  تحصیلاتش را نخست درلیسۀ نعمان( شهر چاریکار) و بعدا در دارالمعمین   ولایت کابل  به پایان رسانید .  نخست وظیفۀ اموز گاری  را پیشه کرد ومدت بیشتر از 9 سال ادامه داد.  همزمان با مسلکی که آموزش دیده بود با مطبوعات همکاری قلمی نیز داشت .  علاقه اش به روزنامه نگاری، پایش را از آموزگاری  به مطبوعات کشانید. از سال 1338خورشیدی رسماً در مطبوعات شامل کار شد. ابتدا عضو تبلیغات گرزندوی بعد عضو اداره جوایز و نشرات سپس مدیر روزنامه پروان، مدیر مامورین وزارت مطبوعات وقت، مدیر سرویس های خارجی رادیو، معاون اداره شئون اجتماعی، عضوبورد تبلیغات،معاون طبع کتب، معاون اصلاح، مدیر ارتباط خارجی رادیو، مدیر هنر وادبیات رادیو، مدیر اطلاعات رادیو، دوباره معاون اصلاح ، مدیر روزنامه بیدار مزارشریف، دوباره مدیر هنر وادبیات رادیو، مدیرعمومی پروگرام های رادیو، معاون اصلاح ـ انیس. با تاسیس جمهوریت به حیث اولین نگارنده ی مسوول روزنامه جمهوریت، معاون روزنامه انیس و در سال 1357خورشیدی به تقاعد سوق داده شد.                         1
سر شار شمالی در سال 1358خورشیدی دوباره شامل کار گردید، که نخست به حیث مدیر تدقیق جریده ی خلق، بعد به حیث عضو بورد مفسران اخبار بین المللی آژانس اطلاعاتی باختر مقرر شد
والی سال1360 دراکثر دستگاه های  نشراتی مربوطات وزارت  اطلاعات وکلتور افغانستان  گاهی به حیث عضو وزمانی به صفت آمر صادقانه کار کرد.  او برخلاف  کارمندان با آمرین خویش سخت گیر بوده توقع چوکی ومقام را نداشت و تملق را نمی شناخت.  ولی با زیر دستانش صمیمی  و دوستانه برخورد می کرد. در دوستی و رفاقت اش مردانه وار بود و در صورت ضرورت ، ازهیچ نوع معاونت دریغ نمی نمود.

سخن از دوستی ،  واز خود گذری  سرشار شد برای اثبات آن مثال ویا بهتر گفته شود چشم دید خود را اظهار می دارم، شاید هیچ کسی در طول ماموریتش حاضر به این قسم ازخود گذری نشده باشد:

سرشارشمالی  مدت چندی  به حیث مدیرعمومی ارزیابی پروگرامهای رادیو افغانستان که نگارنده هم عضویت آن اداره را داشتم ، ایفای وظیفه می کرد. محمد موسی شفیق درآن زمان، تازه به حیث صدراعظم تعیین گردید و درجملۀ اعضای کابینه اش محترم صباح الدین کشککی سمت وزارت اطلاعات وکلتور را داشت.  نظر به تصمیم مقامات ذیصلاح هدایت داده شد که باید آذان محمدی  برای نخستین بار  ازطریق امواج رادیو افغانستان  به نشر برسد .  کار های مقدماتی  آن تکمیل گردید و آذان شریف  درفیته (نوار)جهت نشر ثبت  گردید . درفیته ثبت شده  به جای چهار بار  ( الله واکبر  )  صرف دوبار آن به ثبت رسیده بود . فیته را محترم سید محمد یعقوب وثیق که در آن زمان بحیث سرپرست  ریاست نشرات رادیو افغانستان  موظف شده بود شنید و چک کرده،  ولی سهواً متوجه این کمبود نشده بود . ورق هویت  را امضا وامر نشر را صادر کرد.  آذان شریف به وقتی که معیین شده بود ازطریق امواج رادیو افغانستان پخش  شد . تعدادی از شنونده گان  متوجه شده بودند. محترم  صباح الدین کشککی  که انسان  خیلی جدی در امور مطبوعاتی و ژورنالیستی بودند  باوجودیکه در شهر جلال آباد سفر رسمی داشتند . اشتباه رادیو را درک کرده نظر به مسوولیتی که داشت  فورا به کابل آمده تا چگونگی  موضوع را شخصا  بررسی نمایند  .

چون ما هرشب تا ساعت هفت الی هشت شب در رادیو مصروف کار بودیم،  سرشار شمالی مرا به دفتر خود خواسته هدایت داد که فیته آذان شریف را باورق هویت آن فورا از اداره نشر ( استدیوی که از آنجا  نشرات رادیو انجام می یافت  )  بیاورم . زمانی که فیته را روی میز شان گذاشتم  باز هم هدایت داد تا یک ورق هویت به همین شکل بنویسم وخودش در پای  آن  « ملاحظه شد  » کرده و امر نشر را داد  ورق هویت دیگر را  که درآن امضای آقای وثیق بود پاره  کرد .  من چون انسان کنجکاوی بودم وهستم  جویای موضوع  شده، پرسیدم؛  چرا چنین  کردند، درصورتی که  ورق هویت را قبلا وثیق صاحب  امضا نموده بودند و آذان شریف هم  به صورت کامل  نشر نشده کمبود داشت  ؟

سرشار با لخند همیشه گی اظهار نمود:  من مدیر عمومی ارزیابی پرورگرامهای رادیو افغانستان هستم  ، شاید کشککی  چند روزی  مرا کسر معاش نماید ولی اگر وزیر اطلاعات وکلتور  بداند که این  اشتباه  از جانب  سید یعقوب وثیق صورت گرفته است  فرمان آمریت نشرات رادیو افغانستان را نخواهد دید .

بلی ، همان طورهم شد. سرشار شمالی نامه یک هفته کسر معاش را از مقام وزارت اطلاعات وکلتور دریافت نمود ودوستش محترم سید محمد یعقوب وثیق آمر نشرات رادیو شد . این است از خود گذری  درمقابل دوست . سرشار پاس  دوستی اش را چنین تعریف می کند  :

به پاس دوستی زهر هزاران ناروا  نوشم          که درکیشم نمی گنجد درین عالم کدورت ها

وبالاخر، می بینم که بعداً سرشار خودش را فدای  دوستی اش کرد  وبه خاطر دوست و کاملا بی گناه و بی خبر از قضیه جام شهادت  نوشید  .

درست به روز 22 قوس سال 1360 خورشیدی به اثر گزارشی،  اعضای خاد رژیم مزدور چون ماریا دارو مدیرعمومی اداری رادیوتلویزیون و شوهرش  یوسف دارو از دفتر سید سرور بارز مدیر مراقبت اداری  رادیو تلویزیون افغانستان بمبی  را کشف کردند. این که بم را کی داخل محوطه رادیو کرده بود معلوم نشد . ولی  ملازم آن اداره،  بارز  را مطلع ساخت و وی گرفتار نشده  فرار کرد .

خادیست های مسلح از خاد شش درک به سرکرده گی هدایت الله حبیب  ( برادر داکتر اسد الله حبیب  ) نخست به رادیو تلویزیون و بعدا جهت تلاشی داخل منزل سیدسرور بارز واقع پغمان شدند . از بارز خبری نبود و چیزی هم بدست  خادیست ها نیامد . نظر به شدت  مظالمی که خادیست ها درمقابل فامیل بارز انجام  دادند، طفلک خورد سال بارز از ترس ووحشت وحشیان خاد که برایش دست داده بود با گریه  وناله اظهار داشته که پدرم  ( بارز ) شاید  خانه کاکا سرشارم باشد وهمین برای خادیست ها کفایت کرده با عجله  راه خانه سرشار را در پیش گرفته  وبا عجله داخل خانه سرشار درحصه اول خیرخانه  گردیدند. سرشار در حالت  مریضی دربسترش خواب بود  زیرا از مدتی  وی انتظار خالی شدن بستر را دریکی از بیمارستان ها را می کشید تا گرده اش  را عمل کنند . ولی خادیست ها بروی رحم نکرده سرشار را ازبستر مریضی باخود بردند. در مدت بیست روزی که سرشار در دستگاه  جهنمی خاد قرار داشت  آن قدر  مورد شکنجه، لت  وکوب قرار گرفت تا این که تاب نیاورد  و در 29 ماه جدی  سال 1360 خورشیدی  جام شهادت نوشید . جنازه سرشار را فامیلش به مشکل  وبه واسطه  ووسیله  ورشوه از دستگاه  خاد تسلیم شدند در مراسم جنازه؛ تعدادی کثیری از دوستان و علاقمندان  واقارب  سرشار اشتراک نموده بودند ولی با تاسف تعداد قلیل از منسوبین مطبوعات از ترس و هراس دم و دستگاه رژیم مزدور وبعضی هم به خاطر خوش خدمتی و یا محافظه کاری و از دست ندادن چوکی، در مراسم تدفین آن شهید گلگون کفن  سهم نگرفتند. از کارمندان رادیو تلویزیون افغانستان  صرف چهار نفر که عبارت بودند از محترم سید یعقوب وثیق ،  محترم فیض احمد صافی ، محترم سید مقصود برهان و نگارنده  حضور داشتند .  مسوولین مطبوعات  وقت ، اعضای انجمن  نام نهاد شعرا ونویسنده گان، درمراسم تدفین دیده نشدند ولی اعضای دستگاه جهنمی خاد هر کدام از شرکت کننده گان را به دقت تمام از نظر می گذرانیدند . از جمله عارف صخره یکتن از خادیست های بالا رتبه که اونیز از توابع شهر چاریکار است ودر شناختن چهره های اقارب سرشار و نظارت از اوضاع کلاه روسی بر سر، در مراسم خاک سپاری در شهدای صالحین شرکت نموده بود.

روزنامه ها ، رادیو تلویزیون دولتی  نامردانه خاموشی اختیار کردند وحتی خبری از یک مطبوعاتی سابقه دار که بیشتر از سی سال در مطبوعات کشور خدمات شایانی رانجام داده بود به نشر نرسانید

 بعداز مراسم تشیع جنازه و تدفین  شهید غلام شاه سرشار شمالی  میر عبدالکریم « معقول  »  به نماینده گی از خانواده سرشار ازتمام اشتراک کننده گان  درآن فضای خفقان زا اظهار امتنان نموده و اظهار داشت:  (حاجت به معرفی سرشار نیست، شما همه می دانید که سرشار کی بود وچرا امروز با یک عالم  دردوغم  دراین جا گرد هم آمده ایم) .

از این شاعر مردمی  یک پسربه نام اقبال روشنی  که فعلا به حیث داکتر در افغانستان کار می کند و سه دختر بنام های لیلاصراحت روشنی، انجیلا وامینه باقی مانده بود که با تاسف انجیلا دختر دومی شان به تاریخ 11 جولای 1992 میلادی در آبهای استرالیا جان باخت. متعاقب او،  لیلی صراحت روشنی بانوی بلند آوازۀ شعر وادب دری به تاریخ 22 جولای 2004 در اثر بیماری خانه برانداز سرطان در عالم هجرت وغربت در کشور هالند جهان فانی را وداع کرد از لطف الهی امینه جان دختر سومی شان که خداوند برایش صبر جمیل واجر جزیل عطا کند، اینک در آلمان به سر میبرد.

یاد سرشار گرامی و روانش شاد باد. وهزاران نفرین برخادیست ها  یعنی قاتلین مردم شریف افغانستان .

واین هم نمونه کلام  شهید غلام شاه سرشار شمالی:

         راه دشوار

عــــــــمرهادر طلب می در میخانه زدیم
حاصل هستی اندیشه بــــــه پیمانه زدیم
جانب عقل نرفتیم که پر وسواس است
راه دشوار گرفتیم وبه افــــــسانه زدیم
به شناسایی خود ره نگشودیــــــم گهی
همه جا سرزده رفتیم و به بیگانه زدیم
غافل از دانش و فرهنگ، هوس پیمویم
پای در حلقه ی صد دام پی دانــــه زدیم
دل ز بازیچه نکندیم به پیرانه ســــــری
منزل کودکی خویش به پیرانه زدیــــــم
خود فریبی است متاعی که خریدیم مدام
واندرین دادو ستدها چقدر چانـــــه زدیم
عمر فرسود و دل آزرد دگر نوبت تست
ای جگر ما همه رفتیم و به ویرانه زدیم
رهزنی شد همه این ره سپری در طلبش
لاف بود این که جهان در ره جانانه زدیم
به جز از درهم ودینار نبود آن همه نــــام
که به راه طلبش کعبــــــــه و بتخانه زدیم
تن نیاسود وروان نیزشد ازدست افسوس
برسر هــــــــــــیچ متاعی دل دیوانه زدیم
گرچه سرشارجـــــــنونیم به بیراهه روی
ننشستیم زپا بـــاده ی مستانـــــــــه زدیم

1 )  سیما ها و آواها ها تالیف  دانشمند محترم نعمت حسینی .

..........................................................................................

 

 

 

 

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin