Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

عتیق الله نایب خیل

نامۀ سرگشاده به حاکمان

 عالیۀ مُلک خداداد افغان!

(طنز)

 

خدمت خادمین مُلک خداداد افغان و دومین مغز متفکرجهان به عرض رسانیده شود که درین ایامی که مهمترین وقایع تاریخ بشریت در بلاد ما اتفاق می افتد، پنجهزار برادر ناراضی که ازبند رها شده اند چنان وظایف محوله را به وجه احسن انجام داده و چنان در برهم زدن آرامش طاغوتیان شهرکابل سهم شان را ادا نموده اند که خواب را ازچشمان فرد فرد این پایتخت طاغوتی ربوده اند. حذف و پاک سازی زنجیره یی فعالین مدنی در روزهای اخیر شاهد این مدعاست. خداوند به شما و جمله مومنینی که در رهایی این برادران ناراضی سهمی داشته اند به زودی اجر اٌخروی نصیب گرداند! زیرا هر مومنی بخوبی می داند که فعالیت های مدنی مخالف نص صریح همۀ ادیان است و رعایای همیشه در صحنۀ ذوات ملوکانه حق دارند در سایۀ فضل و مرحمت خادمین صدیق خویش و مخصوصا" دومین مغز متفکرجهان آسوده بخوابند!

اگر درایت و آینده نگری ذوات محترم و شخص شما نبود اوضاع به سمتی می رفت تا این ارباب رسانه ها با فعالیت های مدنی شان رعیتی را بی ارباب و فرزندانی را بی پدر سازند و شما نه تنها موفق شدید جان خود و نوکران خاص خود را از خطرنجات دهید بلکه تدبیری اتخاذ فومودید تا طالبان کرام کمترین آسیب را ازین بلایا نصیب شوند.

انتظار داریم تا هرچه زودتر فرمان رهایی هفت هزار برادر ناراضی دیگر را که در بندهای طاغوت بسر می برند صادر فرمایید تا تخم هرچه مدنی و فعالیت مدنی است برکنده شود و کشور از وجود آنان پاک سازی گردد تا زمینه برای حکومت عدل الهی مساعد ساخته شود و رعایای شما دوباره زیر سایۀ خلافت و یا دست کم زیر سایۀ امارت اسلامی از مزایای دینی و اخروی بیعت شان در پرتو اوامر و ارشادات امر بالمعروف و نهی از منکر بهره مند و مستفید گردند!

به نوبۀ خویش یک بار دیگر تجدید بیعت خود و هم تباران خود را حضور ذات ملوکانۀ شما پیش کش می نمایم تا باشد در برکندن هرچه مدنی و فعالیت مدنی است موفق باشید!

و السلام علی من اتبع الهدی

..........................................

                         

  عتیق الله نایب خیل

شاعررا ببرید ببندید به

طویله!

روزی فتحعلی شاه قاجار شعری می‌سراید و از ملک‌الشعرای دربار می خواهد در بارۀ آن نظر بدهد. ملک الشعرا همین که شعر را می شنود بی‌تعارف می‌گوید که شعر بی‌پایه و اساسی است و ارزش ادبی ندارد. شاه عصبانی می‌شود و دستور می دهد تا او را ببرند و ببندند به طویله. خدمۀ شاه او را به طویله می بندند.

 ساعتی بعد فتحعلی‌شاه که روی شعرش کار کرده بود و اندک تغییراتی در آن آورده بود دوباره دستور می‌دهد ملک الشعرا را به حضورش بیاورند و این بار شعر اصلاح شده اش را می‌خواند و از او می‌خواهد در مورد نظر بدهد.

ملک الشعرا بدون این که کلمه ی صحبت نماید به سمت دروازه حرکت می کند. شاه می پرسد کجا می روی؟ ملک الشعرا می گوید: به طویله! در حالی که مستحق اصلی طویله فتحلی شاه قاجار بود و نه ملک الشعرا.

در روزهای پسین وقتی اخباری را در رسانه ها خواندم مبنی بر این که تعلیمات ابتدایی از صنف اول تا سوم به مساجد سپرده می شود گفتم این دولت مردان را باید ببریم ببندیم به طویله.

درعصری که دنیا با سرعت چشم گیری پیشرفت می کند دولتمردان ما با سرعت احمقانۀ پسرفت می کنند. این در حالیست که اکثریت ملا امامان ما هم از سواد کافی بی بهره هستند و خود به آموختن ضرورت دارند و هم بیشترین شان همه روزه طالب و انتحاری پرورش می دهند. دولت با این کارش به تروریست پروری رسمیت می بخشند.

طالبان نکتایی پوش، کشور را به آزمایشگاه و لابراتوار تیوری های جهالت آمیز مبدل کرده اند و خود به کرسی های قدرت بی حدو حصر بدون پاسخگویی تکیه زنده اند. جای این ها طویله است.

..........................................

داکترشکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

شورای ملی باید رئیس جمهور را عزل

و به دادستانی ودادگاه معرفی نماید

  حمله انتحاری به دانشگاه کابل بدنبال حمله هفته پیش به مرکز آموزشی کوثر دانش درکابل ورشته حملات بی وقفه طالبان شیطان پرست به همه مراکز آموزشی و ملکی که آینده سازان میهن ما اند, چنان غم جانکاهی را درکشور سبب شده که قلب همه را به شدت داغدار ساخته است.

با این که در غم جانسوز قربانیان دانشگاه کابل خود را شریک می دانیم و مقام ارواح شهدای گلگون کفن را در بهشت برین میخواهیم مگر این همدردی وافسوس وغم شریکی به تنهایی خود کافی نیست وباید در بدل این همه جنایات طالبان شیطان پرست, باید نخست خط سرغ ارگ نشینان فاسد به خط زرد شان در رهایی طالبان شیطان پرست, رنگ نمی باخت وحالا که اشرف غنی احمدزی نسبت همنوایی با طالبان تروریست, حدود شش هزار  شیطان پرست را به اثر دستور زلمی خلیلزاد رها کرده, در بدل حملات خونین طالبان به دانشگاه کابل ودیگر مراکز آموزشی چون کوثر دانش وغیره, تقاضا می نمایم بمانند رهبران با وجدان کشورهای عدالت خواه, از رییس جمهور تا وزرای دفاع وداخله وامنیت استعفا بدهند و حکومت بعدی, هرچه طالب شیطان پرست در بند زندان اند بی درنگ به دار آویخته شوند و امرالله صالح, صالح بودن خود رابه اثبات برساند ودر بدل هر حمله انتحاری وانفجاری, هم مراکز طالبان را به شدت از هوا وزمین بکوبد وهم طالبان زندانی را هماندم به دار بیاویزد. طالبان یعنی مزدور آی ای پاکستان اصلا آدم شدنی واصلاح شدنی نیستند وباید مذاکرات قطر همین حالا قطع گردد. دانشگاه کابل که بایست امن ترین ومصؤن ترین مکان کشور می بود باثر بی کفایتی حکومت فاسد به چنین فاجعه جانسوز تبدیل شده است. پس باین وضع موجود هیچ مکانی از شر طالبان شیطان پرست در امان نیست تا که رگ وریشه این جنایت کاران سوزانده نشود

  مسؤل این همه حملات انتحاری وانفجاری وقتل وکشتار بی امان مردم بی گناه ما, در دو دهه اخیر,  درپهلوی طالبان شیطان پرست, حامیان آن ها بمانند:حامد کرزی, اشرف غنی احمدزی, حنیف اتمر, معصوم ستانکزی جمع وزرای بی کفایت فعلی دفاع وداخله وامنیت ملی است. همه این ها باید به دادستانی معرفی و محاکمه ومجازات شوند.

..........................................

عتیق الله نایب خیل

 

شنیدم ازینجا سفر

می کنی...!

 

وقتی آهنگِ «شنیدم ازین جا سفر می کنی» با هر صدایی زمزمه می شود، ناخودآگاه به یاد هنرمند همیشه جاویدان، ظاهرهویدا، می افتم. آهنگی که از اعماق دل او برمی خاست و براعماق دل شنونده می نشست.

این آهنگ اما، تنها یک سروده نیست که با ریتم موسیقی و صدای مانده گار ظاهرهویدا گوش شنونده را نوازش می دهد. قصه ی است از اتفاقاتی که شاید ملیون ها بار در کشورما اتفاق افتاده و تکرار شده است. قصه یی که مسافرِ آن به انتخاب خودش عزم سفر و آهنگ شهر دیگر نکرده و حتی حق انتخاب شهری را که عزم سفر کرده، نداشته است. بلکه سیر حوادث و جبر زمان او را به گوشۀ از گیتی پرتاب کرده و این آمد و شد در یک دَور و تسلسل خسته کننده ی ادامه یافته است. سوگمندانه که سیر ناگوار حوادث عده ی بی شماری را هم روانۀ سفری کرد که دیگر هرگز برنگشتند. هشت سال قبل ظاهرهویدا هم به کاروانی پیوست که راه بازگشت نداشت.

طبعا" سفری از آن گونه که ظاهر هویدا می سرود، برای آن هایی که درعقب می مانند و گاهی دست تکان می دهند ناگوار است.

وقتی به گذشته می نگرم، نمی دانم چند صد بار زمزمه کرده ام که: «شنیدم ازینجا سفر می کنی...»

........................................

 

 

 

         عتیق الله نایب خیل

چرا تنبان کشی؟!

 

همین که به خود جراًت دادم عنوان فوق را برای نگاشتن چند سطر پائین انتخاب نمایم عرق شرم بر جبینم نشست. زیرا بکاربرد بعضی کلمات و جملات عبور از خط قرمزهای ادب نگارش و عفت قلم است. اما، همزمان با آن یادم آمد این پرسش را مطرح نمایم که چه گونه کسی به خودش حق داده است از خط قرمزهای اخلاقی جامعه عبور نماید و در محضرعام پیراهن و تنبانش را بکشد و نیکر زرد رنگش را در معرض دید همه گان قرار دهد؟ شاید طرح این پرسش بتواند انتخاب این عنوان را هم توجیه نماید.

اما جالبتر ازین حرکت، به گوش رسیدن نعره هایی بود که ندانستم چه ربطی به لُخت شدن سخنران داشت و چرا عده یی برای خودشان حق می دهند عظمت خداوند را آن قدر کوچک بسازند که حتی یک چنین عمل منفی را نیز با نعره های تکبیر استقبال نمایند.

به باور من انتخاب شخص سخنران و این حرکتش کاملا" حساب شده و از قبل پلان شده بوده و تحریک آمیز ترین عمل برای تحریک آنانی بوده که آن جا حضور داشتند. زیرا لُخت شدن در محضر عام جای صد دلیل و استدلال را برای آن هایی می گیرد که مانند سخنران از نبود عقل و درایت کافی و قدرت استدلال و ارائه دلایل منطقی به دورند. زیرا وقتی پای منطق کسی می لنگد برای به کرسی نشاندن سخنش به راه های غیرمنطقی متوسل می شود.

آنانی که از تبلیغ و دامن زدن به مسایل قومی نفع می برند، برای دستیابی به مقاصد شان کاملا" به همین گونه افراد جاهل ضرورت دارند و حرکاتی ازین نوع برای تحریک احساسات گروه های جاهل هم جای صد دلیل و برهان را می گیرد. افرادی با این حدی از تنزل اخلاقی عقب تریبون سخنرانی قرار نمی گیرند، قرار داده می شوند.

دلیل این تنبان کشیدن هرچه باشد، تشویش من این است که این حرکت به یک نماد دایمی اعتراض مبدل نشود. فردا شاهد خواهیم بود که کسی در اعتراض به بلند رفتن نرخ ها تنبانش را کشیده است و کسی در اعتراض به تقسیم قدرت و کسی هم به دلیل رئیس و یا وزیر نشدن، کسی هم با نگرفتن رتبۀ جنرالی ... و طبعا" دلایل اعتراض درین مملکت بسیار است.

ما از جهات بسیاری در جهان در صف اول قرار داریم. از جهت تولید مواد مخدر، از ناحیۀ فساد و بسیار چیزهای دیگر. نشود که از جهت تنبان کشی هم در صف اول ملل قرار گیریم!

.........................................  

اسد شامل

تاملی بر کتاب " اشک قلم و فریاد کفش "

اخیرن کتاب " اشک قلم و فریاد کفش ".نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید . این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است . تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده , کتاب دارای ۵۲ فصل و یا عنوان است, در واقع می توان گفت همه حکایات و زبان حال "قلم" و " کفش "است که از طرف نویسنده به شکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده. از خاطرات ناگوار و دردناک "قلم" در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسان های بیگناه ر ارقم زدند, با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آن را زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها, همچنان است حکایت "کفش" که چه گونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک می کردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر می بریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان به سوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را         می بستند. 

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است, این است که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه می کنم . اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت می نمایم :

من در دست دشمن

انسان ها !

کسی از جمع شما " اشرف المخلوقات "، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد . شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد. در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است. چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد . گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه می شدم . دقایقی گذشت " اشرف مخلوقات " تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت. سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و آن شب، فریادی بود که می گفت :

" که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است"

..........................................

 

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

 

داکترشکرالله کهگدای

 سابق استاد دانشگاه کابل

کالیفورنیا- ایالات متحده

سیاه روز 6 جدی 1358

دنبالۀ جنایات 7 ثور 1357

و 26 سرطان 1352

 

 پرداختن به زوایای جنایتبار سیاهروز 6 جدی 1358 ،یعنی تجاوز بیشرمانۀ قشون سرخ روسیه شوروی؛ وشاندن پرچمی هایش عوض خلقی هایش در قدرت افغانستان، به بهانه ی کمک های انترناسیونایستی, یادی است از ادامۀ خونبارترین روزها وماه ها وسالهای گرفتاری وشکنجه واعدام های دستجمعی مردم مظلوم افغانستان. سیاهروز 6 جدی 1358 را نمیتوان از کودتای خونبار 7 ثور 1357 مجزا دانست. چونکه هردو حادثه شوم , دو روی یک صفحه خونین درتاریخ افغانستان نقش یافته وآنهم دنبالۀ کودتای بدفرجام 26 سرطان 1352 است که دست های جنایتکارترین آدمکشان قرن 20 کشور را درهرسه کودتا می توان یافت.   مردم کشور در ده سال اخیر پادشاهی محمدظاهرشاه, از استبداد واختناق  خشونتبار خودخواهانی بمانند هاشم خان, شاه محمودخان,داودخان ونعیم خان, نفسی براحت کشیده تا حدی توانسته بودند از مزایای یک زندگی آبرومند برخوردارشده دارای روزنامه ها وجراید آزاد, شورای ملی انتخابی, حق تظاهرات واجتماعات آزاد وجمع وجوش شده بودند.   محمدموسی شفیق آخرین صدراعظم (1351-1352) دهه قانون اساسی با یک جهش کاملا متفاوت ونیروی جوانی اش, نظام اداری وسیاسی کشور را در سطح ملی وبین المللی بسوی ترقی وپیشرفت درست رهبری کرده اقدام به حل منازعه (پشتونستانخواهی) با پاکستان وحل مساله آب هیرمند با ایران نمود تا افغانستان را از انزوای سیاسی وابسته به شوروی بیرون کشیده با جهان عرب وغرب نزدیک بسازد, مگر روسها دست بکار شده بساط حکومت اورا با کودتای بدفرجام 26 سرطان 1352 به همکاری پرچمی های آله دست کرملین برچیدند.  

 

 5 سال حکومت قلابی جمهوری خودکامه داودخان برای مردم افغانستان به جز اختناق واستبداد, چیز دیگری به ارمغان نتوانست بیاورد. حق مردم برای انتخابات شورای ملی از آنها گرفته شد, حق آزادی بیان برای نشر وچاپ مطبوعات غیر حکومتی از مردم گرفته شد, حق مردم برای آزادی تظاهرات واجتماعات از آنها گرفته شد ویگانه یادگاری که داودخان از خود بجا گذاشت همانا ساختن زندان هولناک پلچرخی بود وبس.  

 اصلا ببرک کارمل آن شیاد آدمکش جنایتکار بچه خوانده داودخان بود و همیشه در ارتباط نزدیک با او قرارداشت. هنگامی که داودخان از چوکی صدارت درسال 1342 کنار زده شد تا زمینه حکومت غیر خاندانی فراهم شود, داود خان در روزهای 9 سنبله که بنام پشتونستان یادمیشد  در میدان پشتونستان مقابل سینمای آریانا حضور میافت ودر آن اجتماع  که سخنرانی هایی صورت میگرفت , ببرک کارمل درپهلوی داود خان قرار میداشت وشعار میداد.     حالا افشا شده که نخستین سخنرانی داودخان (خطاب به مردم) درماه اسد 1352 از طرف پرچمی ها نوشته شده بود ودست پرچمی ها در اداره امور کشور بسیار دراز بوده اکثر حکام شهرها همان پرچمی های بودند که پسان زمینه درهم کوفتن جمهوری قلابی وی را فراهم ساختند. نه تنها این بلکه داود خان به اشاره پرچمی ها حدود 200 تن از جنبش جوانان مسلمان را( بنده جنبش اخوان المسلمین را  در گزارش های روزنامه کاروان و روزگار وافکارنو بنام (جوانان مسلمان) نامیدم که پسان ها این نام عام شد) در زندان دهمزنگ انداخته بود که با کودتای 7 ثور 1357 همه را برده اعدام کردند.  داود خان بحیث رییس دولت وبعدا با برگزاری جرگه کوچیگری, خودرا رییس جمهور خواند وهمه قدرت دولتی رابدست خود قبضه کرده بود. درهمان 5 سال فرمانروایی مستبدانه خود, نه صدراعظم داشت ونه وزیر خارجه و اشخاص انتصابی اش هم از کفایت لازم برای وزارت وولایت وسفارت ودیگر خدمات عامه برخوردارنبودند.  دیکتاتور داودخان تا توانست برضد جنبش های اسلامی و مردم سالاری قرارگرفت واکثر متفکران این دو جنبش را بمانند محمدهاشم میوندوال به قتل رسانید ویا بمانند محمدموسی شفیق به زندان انداخت وبه هیچگونه صدای اعتراض ومخالفت به خود, اجازه نمیداد تا سربلند نمایند.    داودخان درمسافرت های سال های 1356-1357 به عربستان وایران وپاکستان به هوش آمده فهمید که روسها بوسیله کمونیستهای خلقی پرچمی اش در رده های حکومتی بویژه درقوای نظامی نفوذ کرده نظام کودتایی اورا به چالش کشیده اند, مگر دیر جنبید وکار از کار گذشته بود ونتوانست جلو کودتای خونین 7 ثور 1357 را بگیرد که خودش با گماشتن پرچمی ها در چارطرفش برای خود دام گسترده بود.  داودخان با این سیاست های خام وگرایش های پرچمی گری خود, هم خود وهم خاندان وهم کشور رابرباد داد ومسؤل همه بدبختی های پسانتر هم خودش است که باثر کودتای جنایتکارانه 7 ثور 1357 کشور را به بوسیله کمونیست های خلق وپرچم به حمام خون تبدیل کرد.

 

   درهمان ماه ثور 57 یک کارمند جاسوسی روسیه بنام پاپوکین مهمان وزارت داخله بود ودر دانشگاه کابل از زبان مدیر تحریرات آنوقت شنیدم که کودتای خونین 7 ثور57  را همان پاپوکین مهندسی کرده بود . بنده که درهمان روز پنجشنبه 7 ثور در ایستگاه پل باغ عمومی کابل بودم میدیدم که طیاره های روسی با پرواز های ویژۀ پیهم ارگ کابل را بمباران میکردند.  از رادیوی کابل که آنروز بوسیله اسلم وطنجار تسخیر شده بود, صدای حفیظ الله امین بلند شد و از بلندپایگان دولتی میخواست تا خودرادر وزارت دفاع تسلیم نمایند که پسان همه را به قتل رسانیدند.   

  گرچه یکجا شدن خلق وپرچم به دستور روسها درسال 1355 انجام یافت وپس از کودتای خونین 7 ثور57 نورمحمدتره کی بحیث رییس شورای انقلابی وببرک کارمل معاونش وحفیظ الله امین نفر درجه سوم در حکومت جنایتکاران جابازکردند مگر امین با زرنگی خاصی همه را کنار زد وخودش قدرت حکومتی را بدست گرفت.   امین دریک تصفیه حزبی, پرچمی ها را از رهبری حکومتی کنار زد. ببرک کارمل رابه چکوسلواکیا, اناهیتا رابه یوگوسلاویا, نورمحمدنور را به امریکا, وکیل رابه لندن ونجیب رابه تهران فرستاد که همه اینها سفارت ها را چورکردند وپس از سیاهروز 6 جدی 58  وکشتن امین, در رکاب روسها به کشور برگشتند.

  امین همیشه مناسبات گرم با روسها داشت وهمه دستورهایش را از روسها میگرفت وهیچگاه از دستور روسها سرپیچی نداشت. روسها به امین درباره حفاظت جان جواسیسش نیز دستور میدادند بمانند اینکه به امین از خدمات  شرق( داکترمحمد حسن شرق) سابق معاون صدراعظم در زمان محمد داود، صمد ازهر قوماندان اسبق ژاندارم وپولیس، محمد رفیع وزیرکار و امور اجتماعی وسابق عضو شورای انقلابی؛ عبدالسلام معاون اسبق وزیرتجارت، قادر وزیردفاع وتعداد زیاد دیگر. امین پس از تقاضاهای پیهم روسها  پس  در اکتبر ۱۹۷۹ازمجازات اعدام برای کشتمند وقادر صرف نظرکرد.

امریکایی ها  درحالی که  امین را یک جنایتکار می دانستند, امین را در قتل آدلف دابز سفیر امریکا در افغانستان در اوایل سال ۱۹۷۹مقصر می دانستند. دیپلومات های امریکایی در کابل از آوازۀ وابستگی امین به سی آی ای، مطلع بودند. سفیر دابز درمورد وابستگی امین به سی آی ای، از آن سازمان جویای حقیقت شده بود، سی آی ای، در پاسخ گفته بود امین هیچ وقت با آن سازمان همکاری نداشته است.

  امین پس از بیرون ساختن پرچمی ها از قدرت و به حاشیه راندن چند تن خلقی های نظامی( شیرجان مزدوریار، گلاب زوی، اسدالله سروری، اسلم وطنجار) نیزدست زد. تره کی پس از بازگشت از جلسۀ رهبران کشورهای غیرمنسلک در کوبا، اقامتی در مسکو داشت. وآن هنگامی بود که ماسکو به تصمیم کنارزدن امین، آشتی دادن تره کی با پرچمی ها رسیده بود. واسدالله سروری طرح قتل امین را در کابل تدارک دیده بود. طرحی که از طرف عزیزاکبری از نزدیکان سروری به گوش امین رسید وناکام ماند. مزدوریار, وطنجار, گلابزوی وسروری که درخدمت سازمان ک ج ب بودند به سفارت شوروی درکابل پناه بردند وسفارت آنها را مخفیانه به شوروی فرستاد تا از چنگ امین نجات یابند.

  امین که مرکز فرمانروایی خودرا از ارگ کابل به تپه تاج بیک در دارالامان انتقال داده بود وپیهم از باشندگان کابل میخواست تا کلکین های خانه های شان رابا پرده های سیاه بپوشانند, در 6 جدی 1358  بوسیله آشپزها وخدمه های روسی اش زهر خورانده شد وبا چند تن دیگر از نزدیکانش بدست سربازان روسی کشته شد. دستگیر پنجشیری (فعلا باشنده امریکا) که از تازه از مسکو برگشته بود از خوردن شوربای زهر آلود خوداری کرد که شاید هم روسها اورا قبلا آگاه ساخته بودند.    روز پنجشنبه 6 جدی 1358 که یک روز سرد زمستان بود, کلیه چار راهی های شهر زیبای کابل را تانک ها وسربازان روسی که از هوا وزمین به کشور سرازیر شده بودند, اشغال کردند. مردم کابل نفرت شدید شان را از پیاده شدن سربازان روسی مستقما با تمسخر آنها نشان دادند ودر3 حوت 1358 رستاخیر مردم آزاده شهر زیبای کابل مشت محکم به دهان روسها وپرچمی های چاکرش بود.

 

   شیادمکارببرک کارمل ودیگر پرچمی های جنایتکارش  سوار برمیله تانک های روسها  به کشور ریختند وبه رنج ودردهای بیکران مردم افزودند.     شیادمکارببرک کارمل در همان روز آمدنش به کابل در6 جدی 58 اعلام کرد که درهای زندان پلچرخی باز میشود مگر تا روز 23 جدی به جز پرچمی های های مغضوب امین, کسی آزاد نشد. بسیاری آزادمردان را درهمان روزهای اول سرازیر شدن سربازان روسی درکشور در زندان پلچرخی به شهادت رسانیدند ومسؤلیت آنرا به دوش امین انداختند وحتی چند نفر را نیز تا سالهای اخیر حکومت نجیب نیز آزاد نکردند بمانند کبیر وموسی وخلیل زمر(خلیل زمر بحیث مارکس پرچمی ها شناخته میشد که دراثر اختلافات درون حزبی از ماه های اول کودتای 7 ثور 57 تا سال اخیر حکومت نجیب  زندانی بود).  شیادمکار کارمل اعلام نمود که تمام زندانيان سياسی که ازدم تيغ ساطور حفيظ الله امين تبهکار سر به سلامت برده باشند آزاد  اند و  از لغو قانون اعدام نیز حرفهای به زبان آورده بود که همه دروغ بود. مگر آنقدر مردم را گرفت وشکنجه کرد واعدام نمود که بنده با پروفیسور حبیب الرحمن هاله بار بار تعداد زندانیان پلچرخی را می شماریدیم که هرماه وسال از 80 هزار تعدادش بالامیگرفت.    شیادمکارکارمل وعده داد که  تمام مقررات ضد دموکراتيک و ضد انسانی  را به شمول گرفتاريها، توقيفها، تعقيبات خودسرانه و تفتيش منازل و عقايد را ملغی میکند مگر دروغ سر دروغ میگفت, صد بار وهزار بار بدتر از امین بحدی در گرفتاری وشکنجه وتلاشی خانه های واعدام مردم بیچاره شدت میکرد که شمارش از حد می گذشت.   

 شیادمکار کارمل وعده داد که شرايط رابرای آزاديهای تشکيل احزاب و سازمانها اجتماعی؛ آزادی مطبوعات، تظاهرات، اجتماعات و نمايشهای خيابانی؛ تأمين حق کار و تحصيل؛ تأمين آزادی و محرميت مکاتبات، مخابرات، مسافرت و مصئونيت منازل را اعاده میکند مگر دروغ میگفت وبه هیچ نوع آزادی مطبوعات واجتماعات اجازه نداد ورستاخیر 3 حوت 1358 شهریان کابل وهمچنان رستاخیر دانشگاهیان کابل را در ثور 1359 با شدت سرکوب کرد که منجربه شهادت صدهاتن وپسانترسبب گرفتاری وشکنجه واعدام هزاران دیگر شد.   حکومت جنایتکار تره کی – امین مردم را میگرفت و بدون هیچ دلیل وبرهانی فقط به جرم مسلمان بودن وداخل حزب خلق نشدن, بی درنگ اعدام میکرد. امین نامنویس هزاران نفر رابه تره کی نشان میداد وخواستار دستور میشد, تره کی دستورداده می نوشت (وکتل شو ووژل شی) یعنی ملاحظه شد کشته شوند. مگر پرچمی ها با پنبه مردم را میکشتند وفقط دادستانی ومحکمه اختصاصی انقلابی را روپوش اعدام های خود ساخته بودند.  شورای انقلابی حکومت شیادمکار ببرک کارمل یگان شب اعلام میکرد که نظربه تصویب شورای انقلابی مثلا 3 نفر به جرم این وآن فعالیت ضد انقلابی اعدام شدند, درحالی که در بسیاری شبها صدها نفر را از زندان پلچرخی برده در پولیگون پلچرخی اعدام میکردند وخبر آن هرگز نشر نمیشد و اگر 3 نفر را اعلام میکردند معنی آن این بودکه در حدود 400 نفر را درهمان شب اعدام کرده اند.    نجیب در رأس سازمان آدمکشان خاد و داکتر کریم بها رییس خاد دارالامان و غنی رییس تحقیق و کریم شادان رییس محکمه اختصاصی انقلابی, وشرف الدین شرف و نجم الدین کاویانی رییس دادستانی اختصاصی انقلابی , حنیف عریف و خواجه عطا قوماندانان پلچرخی هرکدام در شکنجه واعدام های دستجمعی مردم بیچاره ما دست های خونین داشته اند. غیر از پولیگون پلچرخی, تابحال 300 گورهای دستجمعی مردم بیچاره ما در سرتاسر کشور پیدا شده که مردم بیچاره ما بوسیله جنایتکاران خلقی وپرچمی به شهادت رسانیده شده اند.    اعضای شورای انقلابی, بوروی سیاسی, کمیته مرکزی, منشی های حزبی هر وزارت وریاست و ولایت واعضای اگسا وکام وخاد و واد از جنس خلق و پرچم , مستقیما مسؤل کشتار های بیرحمانه هموطنان مظلوم ما اند که باید هرکدام زنده ومرده شان محاکمه ومجازات شوند.

گزارشی را درهمین هفته خواندم که درکابل گنگره( حزب ملی ترقی  وطن) تشکیل شده وپرچمی های شناخته شده بمانند غلام مجدد  سلیمان لایق و کبیر رنجبر وچند تای دیگر درآن سخنرانی واز نامزدی اشرف غنی احمدزی حمایت شانرا اعلام کرده اند. اگر کلمات ترقی و ملی را از نام این حزب تازه تشکیل شده حذف نماید میشود (حزب وطن) یعنی حزب پرچم. اینها بخیالم که از ریختن خون صدهاهزار هموطن مظلوم ما سیر نشده اند که حالاهم میخواهند با ترفند و مکر وفریب دیگر, از میدان شاریده سیاسی کشور لقمه های برای شان بردارند وبازهم خیال خیانت وقتل وکشتار و بوی ریختن خون مردم را درمغز های جنایتکارانۀ شان جا داده اند. نکند که تشکیل ( حزب ترقی ملی وطن) بازهم به دستور کشور روسیه صورت گرفته باشد که دراین سالها هم خود روسیه خواهان سهم بیشتر در امور افغانستان شده وهم دراین اواخر حامدکرزی از روسیه خواسته است تا در امورافغانستان نقش فعالتری ایفا نماید.  حالا این سوالها مطرح میشود که:

  چرا جنایتکاران خلقی وپرچمی تابحال محاکمه ومجازات نشده اند؟    چرا تابحال از روسیه بحیث میراثخوار شوروی سابق غرامات جنگ طلب نشده است؟   آیا قدرت های استعماری سابق در صدد برگرداندن کمونیست ها اند(حزب ترقی ملی وطن) تا از کامیابی وبه قدرت رسیدن اسلام گراهای افغانستان(داکترعبدالله عبدالله) بمانند مصر (محمدمرسی) از پیش جلوگیری نمایند ویا اینکه بمانند سوریه(بشاراسد) را به قدرت نگهدارند تا از به قدرت رسیدن اسلام گراها بازهم جلوگیری نمایند؟  کشور ومردم بیچاره را از شر این خونخواران بیرحم خلقی وپرچمی ظالم در امکان میخواهم.     

 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin