Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تـحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

میرحسین مهدوی

حکمتیار و جنگ قومی قدرت

 گلبدین حکمتیار سرانجام مجبور شد که حرفش را پس بگیرد و بگوید که جنگ در افغانستان قومی نیست. البته قبلا به صورت بسیار واضحی گفته بود که جنگ قومی است و ریشه های کاملا قومی دارد. فشار جمعی و اعتراض گسترده ی رسانه های اجتماعی و نیز موضع گیری های برخی از سران گروه های سیاسی حکمتیار را به عقب نشینی واداشت. عقب نشینی حکمتیار نشانه ی شکل گیری قدرت تازه ای است که رسانه های احتماعی نام دارد. این رسانه ها در کنار دیگر عوامل سیاسی نقش مهمی در شکل دادن تحولات اجتماعی- سیاسی ایفاء می کنند.

به نظر من اگر حکمتیار یک سخن راست گفته باشد، همین قومی خواندن جنگ در افغانستان است. جنگ در افغانستان درست در اولین روزهای جهاد شکل قومی گرفت وگرایش های قومی تا کنون به صورت جدی ترین مسئله و سرنوشت ساز ترین عامل در گسترش جنگ نقش بازی می کند.

من اما بر خلاف حکمتیار بحران افغانستان را نه جنگ بین دو قوم، که جنگ اقوام می دانم، جنگ بین اقوام و جنگ درون قومی. احزاب از همان روزهای تاسیس شان شکل قومی داشته ولی نام و عنوان ایدئولوژیک را به دنبال خود می کشیدند. حزب اسلامی یک حزب کاملا پشتون محور، جمعیت اسلامی همیشه یک حزب تاجیکی بوده، حزب وحدت یک حزب هزارگی و جنبش نیز بی تردید یک حزب ازبکی بوده است. اسلامی خواندن این احزاب پوششی بود که گرایش ها و حرکت های قوم محور را زیر این نام های گرامی پوشش می دادند. حتی احزاب چپی نیز از این قاعده مستثناء نبودند، دو شعبه شدن حزب خلق صرفا ریشه های قومی داشت و این دو حزب در ایدئولوژی مارکسیستی شان اختلاف جدی نداشتند. جنگ های درون قومی را نیز نباید از نظر دور داشت. جنگ و رقابت دوامدار بین اقوام خردتر در میان اقوام بزرگ یک مسئله ی جدی در شکل دادن جنگ و توسعه ی نفاق به حساب می آید.

در حال حاضر، به باور این قلم در یک سوی جبهه نه آن گونه که داکتر عبدالله می گوید جهل و تاریکی و در طرف دیگر نور و روشنایی، بلکه در یک طرف یک جریان بیرون - درون حکومتی با گرایش های بسیار افراطی پشتونیستی قرار دارد و در طرف دیگرجمع نا موفق و نا متحد اقوام دیگر. افراط گرایان و آرمان گرایان پشتونیست خواب و خیال بازگشت به دوران حکومت های تمامیت خواهانه ی پشتونیستی شاهی ( همانند عبدالرحمن خان) را به سر می پرورانند ودر برابر این خواب شاهانه اقوام دیگر به هیچ قیمتی حاضر نیستند که به دوران برده گی تاریخی شان برگردند. اگر پاکستان طالب می سازد و نقش و نظم جامعه ی ما را بهم می ریزد و اگر ایران گروه های همسو با منافع خود ایجاد می کند و اگر آمریکا چنان می کند و اروپا چنین، همه و همه ریشه در این جنگ قومی قدرت دارد.

..........................................

پرتو نادری

 

 تفاهم طالب و داعش   در شمال 

در رویداد خونین میرزاولنگ؛ داعش و طالب در کنار هم به کشتار مردم می پردازند. در حالی که در رویدادهای زیادی دیدیم که داعشیان طالبان را سر بریدند؛ اما در شمال کشور چگونه در تفاهم باهم انسان کشی یا می شود گفت نسل کشی می کنند!

فکر نمی کنید داعیش در شمال همان استحاله ی طالب است در چارچوب یک برنامه ی بزرگ که در یک جهت برای درهم کوبی مردمان شمال و در جهت دیگر برای بی ثبات سازی ودر نهایت نفوذ به آسیای میانه !

فکر نمی کنید که این داعش در شمال بر نامه مشترک استخبارات همین حوزه است. یعنی داعشی با ماهیت متفاوت تری از داعش عربی! فکر نمی کنید که داعش و طالب در شمال یک پروژه است به دو نام.

فکر نمی کنید که متفکران طالب ساز می خواهند برای رسیدن به اهداف کوچک قومی خود هستی افغانستان را روی میز قمار گذارند؟

یاوه گویان یاوه می گویند، هیچ کسی انتقام خون شهیدان میرزاولنگ را نخواهد گرفت!

آنانی که سکان این کشتی شکسته را در دست دارند، در این رابطه چنان واکنش نشان دادند که گویی آب آز آب تکان نخورده است!

مردم خود باید برخیزند. هر زن باید یک قومندان کفتر شود و هر مرد یک آرش کمان دار. گاهی این تفنگ است که آزادی را تضمین می کند!

.........................................

میرحسین مهدوی

حزب وطن یا سوسیال انتحاریون دموکرات

عده ای از هواداران حزب وطن ( حزب دموکراتیک خلق افغانستان) اعلام کرده اند که فعالیت های این حزب را از سر می گیرند. در میان اینهمه هوادار کاش یک نفر وجدان دار هم پیدا می شد تا از خلق و وطن بشرمد و جنازه ی این حزب لعنتی را از زباله دان تاریخ بیرون نیاورد.

حزب دموکراتیک خلق با کودتا و کشتار بنیاد نهاده شد. این حزب نه تنها با کشتار اعضای خانواده ی داوود خان، کارش را با کشتار جمعی شروع کرد، بلکه هر لحظه از تاریخ این حزب سرشار از قتل و کشتار جمعی است. شعار این حزبِ سیاه عدالت و دموکراسی بود اما عملا جنایت های دوره ی داوود جلاد را ضرب در هزار کرد. اگر نظام استبدادی داوود یک نفر را بی حساب و کتاب می برد و زیر شکنجه های قرون وسطایی می کشت، حزب مثلا دموکراتیک و مثلا خلق افغانستان هزار هزار نفر را بی حساب و بی کتاب در سیاه چال های دموکراتیک خود زیر غیر انسانی ترین شکنجه های تاریخ بشریت به قتل می رساند. لیست پنج هزار شهید بی مزار یکی از این نمونه هاست.

شباهت های عجیبی بین طالبان و حزب وطن ( دموکراتیک مثلا خلق ) وجود دارد. یکی به نام خدا جنایت می کند و دیگری به نام خلق اما دلیل اصلی کشتار و جنایت هر دو جناح در واقع نه خدا یا خلق بلکه تصاحب یک جانبه ی قدرت و زر اندوزی است.

طالبان به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی شان آدم های اتوماتیک تربیت کرده اند تا آنها را همانند بمب های کور و بی زبان منفجر کنند. حزب دموکراتیک مثلا خلق نیز با انفجار پی در پی عدالت، برابری، آزادی و دموکراسی، همه ی ارزش ها و آرمان های ملی مان را به خاطر جهالت و جاه طلبی شان منفجر کردند.

حزب خلق بنیانگذار کشتار جمعی و مسئول درجه یک همه ی جنایت ها در تاریخ معاصر کشور است. کشتار بی رویه ی این حزب و اقدام پی در پی به نسل کشی مردم بی گناه باعث به وجود آمدن جنایت های جهادی و سیستم کشتار جعی طالبان گردید.

از میان این همه هوادار، کاش فقط یک نفر وجدان دار هم پیدا می شد تا جنازه ی متعفن این حزب و رهبران جنایت پیشه ی آن را از زباله دانی تاریخ بیرون نیاورد و از خلق و وطن بشرمد اما.... 

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

میرحسین مهدوی

چــیز بـــــــازی

قضیه ی ایشچی نشان داد که برای دولت وحدت ملی و شرکای بین المللی اش همه چیز نقش ابزاری دارد، حتی آبروی یک پیرمرد افغان. ایشچی که سال ها به عنوان یکی از فرماندهان طالبان علیه دولت مبارزه کرده و در افراط گرایی دینی دست داعشیان را نیز از پشت بسته، اسیر این توطئه ی سیاه شد. بیایید اصلا فرض را بر این بگذارید که همه ی ادعا های ایشچی درست باشد. پیرمردی که مخالف ماست و علیه امنیت و ارزش های مدنی ما سال ها جنگیده اما حالا برای اعاده ی آبروی خود به ما پناه آورده است. وظیفه ی ما چیست؟ اصلا فرض را بر این بگذارید که ادعای ایشچی کاملا درست باشد و معاون اول رئیس جمهور آن کار سیاه را با این پیرمرد محاسن سفید کرده است، وظیفه ی رئیس جمهور و نهاد های قضایی چیست؟

ما می دانیم که رئیس جمهور اول مدتی صبر کرد و بعد اولین اقدامش رسانه ای کردن این ماجرای شرم آور بود (نه اقدام جدی قضایی) و بعد هم چند خانه جنگی نمایشی، و بعد هم ظاهراهیچ. ظاهرا شرکای بین المللی آقای غنی نیز در آن زمان تمایلی به اجرای عدالت و یافتن حقیقت ماجرا نداشتند. البته خانه نشینی معاون رئیس جمهور ربط چندانی به این ماجرا نداشت، چون دوستم تقریبا از همان روزهای اول خانه نشین بود و اقتدار سیاسی اش به عنوان معاون رئیس جمهور از سوی غنی به رسمیت شناخته نشده بود. این ماجرا وقتی روشن تر می شود که شما موقعیت مرحوم مارشال فهیم در زمان کرزی را در نظر بگیرید، آن وقت به درستی خانه نشینی دوستم برای تان روشن خواهد شد.

دوستم به ترکیه می رود و بعد از مدتی اتئلاف نجات افغانستان شکل می گیرد. بعد ازاین ائتلاف است که آبروی رفته ی ایشچی هم برای غنی و هم برای شرکای بین المللی اش یک بار دیگر مهم می شود. آمریکا و اتحادیه ی اروپا حالا مسئله ی ایشچی را بسیار جدی گرفته و ظاهرا قصد دارند که این مسئله ی از یاد رفته بازهم بر سر بازار بکشانند. در شرایط فعلی نه تنها     ( وبه ادعای غنی) ایزار ایشچی توسط دوستم و سربازانش پایین کشیده شده، بلکه غنی و شرکای بین المللی اش نیز این ایزار را پایین کشیده و از آن بیرقی برای بازی قدرت ساخته اند.

..........................................

محمد نصیر مهرین

 

عامل پیوند تنی وحکمتیار*

نتایج تأمل و پژوهش روی بسا تنش ها، بحران ها و پیوند یابی های سیاسی ویا بحران آفرین در کشورما، نقش عامل قومی را برجسته نشان می دهد. رویکرد جامعه شناسانۀ داشتن برای تحلیل مسائل افغانستان، چنین نتایجی را در دست ما می گذارد. متأسفانه مشتی عناصر سانسورگر و یا سیاست بازانی که ادعای روشنفکری هم دارند، چنین رویکرد ونتایج آن را موزیانه"قوم ستیزی" تبلیغ می کنند.

من در خلال جمع آوری نسبی مدارک برای جلد دوم کتاب قتل ها واعدام های سیاسی،(کاری که هنوز پایان نیافته است) توجه یافتم که بیشترین قربانیان انسان کشی حزب اسلامی را پشتون ها (افغان ها) تشکیل داده اند. اما در اوضاعی که نقش عامل قومی برجسته تر در جامعه سربلند نمود و رژیم وابسته به شوروی را نیز می تکاند، حزب اسلامی ومشخص، شخص حکمتیار به استفاده از آن، تمایل قوم باوری را بر دین باوری ترجیح داد.   شایان یادآوری است که چنان عاملی تنها شامل حال حزب اسلامی حکمتیار نبود ونیست، بلکه بیشترین نیروهای سیاسی- نظامی را نیز به سوی خویش کشانید.

دیدارهایی را که نماینده گان حزب اسلامی با خلقی های تحت رهبری شاهنوار تنی دایر نموده بودند وبه کودتای ناموفق 16 حوت سال 1368 انجامید، پاسخگوی جهل آمیز به جنگ قدرت و بهره گیری از عامل قومی بود.

در کتاب "جنگ قدرت(وقایع سه دهۀ اخیرافغانستان" (تألیف "لعلستانی" در 710 صفحه) که از طرف یک تن از آرایشگران حکمتیار نوشته و انتشار یافته، توجیـــه چنان پیوند یابی چنین مطرح شده است:

" تنی با دور انداختن پیوندهای نژادی وقومی، عملاً تنفر خود را در برابر نجیب الله اعلان داشته و او را مانعی در راه ایجاد صلح وامنیت در افغانستان معرفی نمود."

در حالی که تنی و حکمتیار با چنگ زدن به عامل قومی و دور انداختن پیوند های عقید یی خویش آن وحدت عمل را پاسخ گفته بودند.

• این کوتاه نوشت را از یادداشت های برداشتم که زیر "عنوان کودتاها درافغانستان معاصر کودتاهای ناموفق - کودتای تنی- حکمتیار" در آینده انتشار می یابد.

..........................................

داکتر شکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

بازهم جنایت وبازهم جنایت

درغم کابلیان عزیزم شریکم

 

کرزی غنی وگلبدین غرغره شوند

ای وای از این جنایات نابخشودنی

تا کی مردم بیچاره ما قربانی حکومتداری

غدر وخیانت اشرف غنی ، حامدکرزی شوند

  روز 5 ماه مبارک رمضان بازهم شرکای جرم حامدکرزی , اشرف غنی وگلبیدین با انفجار مهیبی درشهر کابل عزیر ما, مرتکب جنایات نابخشودنی شده وصدهاتن ازشهریان هردم شهید کابل عزیز ما را به خاک وخون کشانیدند.

این جنایت نابخشودنی درحال حاضر بیش از 100 کشته و500 زخمی بجا گذاشته است که تعدادی از کارمندان رسانه های داخلی وخارجی نیز درجمع کشته شدگان اند وشاید رقم آن بیشترشود ومسؤلیت آن مستقیما برمیگردد به حامد کرزی واشرف غنی که هزاران جنایتکار طالب وگلبیدین را از زندانها رها کردند تا بروند وبازهم مرتکب چنین جنایات نابخشودنی شوند.

نتیجه رهایی زندانیان طالب وگلبیدین وآوردن گلبیدین شیطانیار وهزاران پاکستانی وجابجایی آنها در اطرف شهرکابل وشمال کشور, همین حملات انفجاری وانتحاری است که بازهم ادامه خواهد داشت. در روز اول ماه مبارک رمضان طالبان تبهکار در خوست هموطنان عزیز مارابه خاک وخون کشانیدند وحالا نوبت کابل عزیز ما بود.

اگر اشرف غنی وحامدکرزی وگلبیدین یک زره وجدان وشرافت وانسانیت و آنچه بدورغ ننگ اوغانی(پشتونوالی) داشته باشند, بروند در پل باغ عمومی کابل دار بزنند و خودشان را خود غرغره نمایند, درغیر آن فورا استعفا بدهند ورییس شورای ملی حکومت موقت را تشکیل بدهد ویا هم مردم انقلاب نمایند واین انسان نماهای بی وجدان را با همه شرکای جرم شان بدار بزنند. این انسان نماهای بی وجدان بجز چور وچپاول دارایی عامه وامداد های جهانی کار دیگر ندارند که مثال آن سرمایه 900 میلیون پوند انگلیسی حامدکرزی در دوبی وفرستادن 120 میلیون دالر از طرف اشرف غنی به دختر وپسرش در امریکا است.

  برای قیضه زدن به دهن حیوانات وحشی طالب وگلبیدین,  شدیدا به (شخصیت های ضد طالب) نیاز است تا از ریشه طالبان+ گلبیدین + شبکه حقانی ودیگر  تروریست های تبهکار را خشک نماید.  حالا وقت آن است تا داکتر طالب کُش (دوستم پادشاه) بیایید ودست بکار شود وثابت نماید که واقعا داکتر طالب کُش است.

   اگر یک حکومت با وجدان در کشور وجود داشته باشد که نیست, ساده ترین راه بمانند پاکستان این خواهد بود که با هر حمله انتحاری وانفجاری, آنعده از تروریست های تبهکار راکه در زندان دارد, بی هیچ معطلی, به دار بزند.

 

  رهبران کشورها وهمچنان سازمان های بین المللی این انفجار را محکوم کرده اند. این محکوم کردن ها جای را نمی گیرد تا اینکه حکومت غدر وخیانت اشرف غنی- حامدکرزی جایش را به یک حکومت ضد طالبان خالی نکند. دست طالبان- گلبیدین وهمه گروه های تروریستی وحامیان شان در داخل حکومت غدروخیانت  اشرف غنی- حامدکرزی دراین جنایت خونین دخیل است.

     بی هیچ تردیدی طالبان خاین در داخل ارگ کابل زیر حمایت اشرف غنی وحامدکرزی بمانند عبدالحکیم مجاهد, عبدالسلام ضعیپ, عبئدالوکیل متوکل و گلبیدینی ها در همه حملات انتحاری وانفجاری در داخل شهرکابل دست قوی دارند.

  تا کی مردم ما خاموش بمانند  تا یکی پی دیگری بدست شرکای جرم حامدکری واشرف غنی کشته شوند؟

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دانشگاهٔ کابل

 

شهادت میوندوال و موسی شفیق

 

 

سیطرۀ حکومات استبدادی وخودکامه در افغانستان سال های

سال سبب شده تا هرنوع استعدادهای شگوفان را درهم بکوبند تا صدای حق خواهی و آزادی طلبی را درگلو خفه نموده بر فرمانروایی ظالمانه شان ادامه بدهند. 

. اگر کشور مان را سرزمین جبر و زور واکراه و کشتن وبستن و فرار ودربدری وبیچارگی بخوانیم حرف به گزافه نگفته ایم, چون که شواهد واسناد بیشماری از ظلم وستم فرمانروایان دراین سرزمین خود بخود شاهد بی تردید این مدعا است. در میانه سال های قرن بیست بود که هاشم جلاد صدراعظم دولت شاهی اصطلاح (نامگیرک) را بویژه درشهر کابل رواج داده بود که آسایش وآرامش مردم را از آن ها گرفته ونمی گذاشت که سروکله شخصی بلند باشد ومورد احترام وعزت دیگران قراربگیرد. شخصیت هایی که به هر دلیلی درمیان مردم محبوبیت می یافتند , خار چشم حکومت هاشم جلاد می شدند واستخبارات آن وقت بی درنگ درپی گرفتاری و گم کردن او از صحنه اجتماعی وحتی از صحنه زندگی می برآمدند. همین (نامگیرک) پشت مردم کابل را لرزانده بود, وهمین که شب ها پشت خانه هرشخصیتی, جواسیس حکومتی رفته دق الباب می کردند ونام او را خوانده می گفت بیرون شود وبا آن ها برود. پس از آن, آن شخصیت را برده یا او را می کشتند وزنده ومرده اش را گم می کردند ویا این که در زندان کهنه وفرسوده اش می ساختند که دیگر توانایی قد برافراشتن در میان مردم را از او می گرفتند وفقط باید در انتظار مرگ می بود وبس.

با مرگ هاشم جلاد, به تدریج مردم ما اندکی نفس به راحت کشیدند وچند سال محدودی نه گذشت که برادرزاده اش, سردار دیوانه داودخان با کودتای روسی مآب خود, کشور ما رابه باتلاق استبداد وظلم وستم دیگری به نام قلابی (جمهوری) به فاجعه های بیشتر کشانید وشخصیت های بیشری را مورد تیر جفای خود قرارداد. درسال های دهه قانون اساسی (1342-1352) جسته وگریخته چند شخصیت اجتماعی وسیاسی مورد پذیرش واعتماد مردم درجامعه ما سربلند کردند. از این جمله است محمدهاشم میوندوال ومحمدموسی شفیق. بنده دردوران کار روزنامه نگاری خود در روزنامه کاروان چاپ کابل, با هردوی این شخصیت ها مصاحبه ها و دید وبازدید های داشته ام.

محمد موسی شفیق که تحصیلات جامعه الازهز مصر وایالات متحده امریکا را داشت ودر دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کابل تدریس میکرد گرایش های بطرف کشور های اسلامی وغرب داشته ومی خواست تا از امداد های کشور های اسلامی وغرب  برای پیشرفت کشور استفاده نماید و کشور را از زیر سایه نفوذ روسیه بلشویک بیرون نماید. همینکه محمدظاهر شاه پادشاه آنوقت  استعفای داکتر عبدالظاهر صدراعظم را قبول کرد محمدموسی شفیق وزیر خارجه را موظف به تشکیل کابیه جهت مطالبه رای اعتماد از شورای ملی ساخت.  بنده که بحیث خبرنگار پارلمانی روزنامه کاروان درکابل کار میکردم , با محمد موسی شفیق صدراعظم موظف در تالار شورای ملی مصاحبه نمودم که ضمن مسایل دیگر از اولیت های حکومتش پرسیدم که گفته بود در مسایل داخلی بصورت فوری به مشکلات جوانان رسیدگی میکند که باعث تظاهرات وهیاهوی بسیار شده است ودر مسایل خارجی اولین اقدامش حل مساله آب هیرمند با ایران وحل مساله پشتونستان با پاکستان خواهد بود تا با این دوکشور همسایه مناسبات دوامدار دوستانه برقرارگردد. محمدموسی شفیق پس از دریافت رای اعتماد از شورای ملی دست بکار شده مساله آب هیرمند را با آمدن امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران به کابل حل نموده معاهده آنرا به امضا رسانید وشورای ملی هردوکشور نیز معاهده آب هیرمند را به تصویب نهایی رسانیدند. قدم دوم موسی شفیق حل مشکل پشتونستان بود که همین دیوانگی پشتونستانخواهی تا با امروز نیز باعث تباهی کشور ما شده است. تلاش چشمگیر موسی شفیق برای بهبود اوضاع کشور باعث  دستپاچگی روسیه بلشویک شد وبا همکاری جواسیس پرچمی خود از داودخان دیوانه برای سقوط نظام شاهی مشروطه وخانه نشین وزندانی ساختن موسی شفیق استفاده نموده وبالاخره محمدموسی شفیق را بدنبال در کودتای ننگین 7 ثور 1357 به قتل رسانیدند.

محمد هاشم میوندوال ومحمدموسی شفیق چون از بطن جامعه برخاسته بودند, شخصیت های سیاسی واجتماعی بسیار دانا وپرکار بودند واز درد ورنج مردم آگاهی داشته وبرای رشد وبالندگی کشور, طرح های بزرگی مدنظرگرفته بودند. محمدهاشم میوندوال در سال 1348 از مقر غزنه برای رسیدن به نمایندگی درشورای ملی کشور نامزد شده بود, درکشور آوازه های شایع شده بود که نوراحمداعتمادی صدراعظم وقت, شخصا مانع برنده شدن محمدهاشم میوندوال شده است و والی غزنه را موظف ساخته تا از دید وبازدید مردم با محمدهاشم میوندوال جلوگیری نماید وهر شخصی که نزد میوندوال میرود باید گرفتار وزندانی شود.

بنده درهمان سال از طرف روزنامه کاروان جهت ارزیابی و تهیه خبر ومصاحبه با محمدهاشم میوندوال روانه غزنه شدم. همین که به غزنه رسیدم, دوستانی که درآن جا داشتم,ممانعت از دید وبازدید با محمدهاشم میوندوال را تایید کرده واز من خواستند تا به دیدار محمدهاشم میوندوال نروم تا زندانی نشوم. چون وظیفه روزنامه نگاری, ترس از تهدید و بگیر و ببند را از مخیله یک ژورنالیست دور میسازد, رفتم به مقر غزنه وبراستی همین که با مردم محل, از محمدهاشم میوندوال سخن می زدم همه می ترسیدند و خود را تیر می کردند. محمدهاشم میوندوال در طرف شرق شهرمقر غزنه در پهلوی یک تپه برای خود محل مبارزه انتخاباتی خودرا برگزیده بود که زیر یک خیمه زندگی می کرد. مدت یکی دوساعتی که با او دیده مصاحبه نمودم, استخبارات حکومتی حتی به یک نفر هم اجازه نمی دادند تا با او دیدار نماید. شکایات محمدهاشم میوندوال را نوشته و بعدا خودرا به شاهراه کابل- قندهار رسانیدم تا روانه کابل شوم. دقایقی نگذشته بود که والی غزنه با محافظانش در رسیدند ومقابل بنده درهمان شاهراه کابل – قندهار توقف کردند. والی غزنه با قهر وغضب از بنده پرسید که کی استم و چرا به دیدار محمدهاشم میوندوال رفته بودم؟. من هیچ نگفتم وفقط شناسنامه خبرنگاری خودرا برایش نشان دادم. والی غزنه که دید بنده خبرنگار روزنامه کاروان درکابل استم, هیچ نگفت وفقط دروازه موترش رابه شدت بست ورفت پشت کارش. پس ازآن موتر دیگری درهمان محل ایستاد و پرسید که کجا می روم, گفتم: شهر غزنه. آن شخص مهربانی کرده بنده را تا شهرغزنه رسانید و خود را معرفی کرد که عبدالستار شالیزی بود. آقای شالیزی هم از شخصیت های سرشناس وکاردان کشور بشمار می رفت که چند سالی وزیر داخله بود. آقای شالیزی در حاضر جوابی وصراحت لهجه بسیار معروف بود.

خلاصه همان روز به کابل رسیدم و گزارش آن را مفصل نوشتم واستادان عزیزم پروفیسور صباح الدین کشککی وعبدالحق واله , جای آن گزارش را در صفحه اول روزنامه کاروان گذاشتند. رونوشت (پروف) این گزارش را پس از حروف چینی مطبعه دیده اصلاح نمودم که آماده چاپ شده بود. مگر نوراحمداعتمادی صدراعظم وقت که با محمدهاشم میوندوال سرمخالفت وعناد داشت, بوسیله محمدابراهیم قندهاری رییس مطابع دولتی به روزنامه کاروان اخطار داد که یا از نشر آن گزارش درباره نامزدی محمدهاشم میوندوال بگذریم ویا این که روزنامه کاروان توقیف خواهدشد. این اخطار کارگر افتاد و گزارش نامزدی محمدهاشم میوندوال از مقر غزنه از صفحه کاروان برداشته شد. هم محمد هاشم میوندوال وهم محمدموسی شفیق هردو می دانستند که درهر کشوری که مردم سالاری حاکم گردد باید حکومت بوسیله حزب اکثریت در شورای ملی رهبری شود.

 

محمدهاشم میوندوال (حزب دموکرات مترقی) رابا ارگان نشراتی (مساوات) در دوران صدارت خود تاسیس کرد و پس از آن نیز این حزب خود را پهنا و وسعت داد. محمدموسی شفیق هم بر گسترش مناسبات کشور با جهان اسلام وغرب توجه داشت که سرانجام پس از کودتای ننگین 7ثور 1357 گرفتار وبه شهادت رسانیده شد. محمدهاشم میوندوال شخصیت پرتلاش سیاسی وفعال اجتماعی بود. همین که مسایل داغ کشوری وبیرونی رونما میگردید, در دفتر جریده مساوات واقع شهرک کارته پروان کابل نشست مطبوعاتی دایر کرده به ابراز نظر وعقیده خود میپرداخت که بنده چند بار در آن نشست ها اشتراک وافکار وبرداشت ها وتحلیل هایش را در روزنامه کاروان انعکاس دادم. محمدهاشم میوندوال در اجتماعات وتظاهرات 3 عقرب وتجاوز پولیس بر حریم دانشگاه کابل وروز کارگر نیز فعالانه اشتراک ودرپارک زرنگار (بوستان سرای سابق) سخنرانی پرشور ایراد میکرد. آقای میوندوال اکثرا در سخنرانی هایش, نظام شاهی را مستقیما مورد انتقاد قرارداده روبه طرف ارگ کابل کرده میگفت که این نظام فرسوده باید سرنگون وجایش را باید نظام انتخابی ومردمی بگیرد. پارک زرنگار کابل (بوستان سرای سابق) اکثرا محل برپایی تظاهرات واجتماعات اعتراضی جریان های سیاسی جوانان مسلمان(اخوانی ها), شعله جاوید, پرچم وخلق بود. هنگامی که محمدهاشم میوندوال در میان مردم آمده سخنرانی میکرد, تعداد زیاد مردم در گرد ونواح آن جمع شده به سخنرانی آقای میوندوال گوش میدادند. (همکاران بنده در روزنامه کاروان بنده را لقب (مظاهره چی نویس) داده بودند چونکه در آن زمان, یگانه خبرنگار مطبوعات آزاد بودم که جریان تظاهرات شهر کابل را پوشش میدادم). گرچه بیشترین نفع سیاسی وتبلیغاتی را از دهه قانون اساسی, جریانهای چپ خط مسکو نمودند مگر بازهم آزادیهای انتخابات شورای ملی, جریانهای سیاسی و مطبوعات آزاد, یک غنیمت بسیار بزرگ بود که متاسفانه سردار داود که فکر میکرد تنها آنها سر دارند و دیگران باید بی سروبی سامان باشند, در 26 سرطان 1352 به همکاری کمونیست های خط مسکو(پرچمیها) دست به کودتای شوم زد وهمه آزادیهای مدنی مردم ما به زنجیر اسارت بست.

داودخان به پیروی از کاکایش هاشم جلاد, همه قدرت دولتی را درقبضه خود محکم گرفت ونه تنها خودش را رییس جمهور ساخت بلکه هم صدراعظم بود و هم وزیر خارجه ودرهمان آوان کودتای شومش, در صدد آن برآمد تا شخصیت های سرشناس ومحبوب را از صحنه سیاسی واجتماعی کشور حذف نماید. در همان اقدامات خودخواهانه واستبدادی اش, محمدموسی شفیق را نظربند ساخته به زندان انداخت ومحمدهاشم میوندوال را به اتهام دروغین کودتا, گرفتار وتحت شکنجه قراردادند. عبدالقدیر نورستانی وزیر داخله وعبدالصمد ازهررئیس ارکان قوماندانی عمومی پولیس کابل بود. رادیوی کابل که زیر نظر مستقیم داود خان نشرات داشت از خود کشی محمدهاشم میوندوال درشب 9 میزان 1352 خبرداد. تا جایی که بنده محمدهاشم میوندوال را می شناختم, او آدم عادی وسست اراده نبود که دست به خودکشی بزند. درهمان آوان, آوازه های در شهر کابل پخش شد که محمدهاشم میوندوال به دستور مسقیم داودخان و شراکت قدیر نورستانی بوسیله صمد ازهررئیس ارکان قوماندانی عمومی پولیس کابل ورئیس هئیت تحقیق به شدت شکنجه شده به قتل رسانیده شده است.

حالا که از قتل محمدهاشم میوندوال بیش از 40 سال می گذرد, جواسیس روسی که در سازمان جهنمی ک ژ ب روسیه شوروی کار می کردند, پس از فروپاشی روسیه شوروی کتاب ها واسنادی را منتشر ساخته اند  تحت عنوان  " ک ژ ب درافغانستان " که به روشنی از عضویت صمد ازهر به نام  رمزی  یا مستعار (فتح) وتعداد دیگری از وطنفروشان شکنجه گر وقاتل بمانند سیدمحمدگلابزوی, اسلم وطنجار, شیرجان مزدوریار وچندتای دیگر در دستگاه جهنمی ک ژ ب ونقل وانتقال آن ها از کشور به روسیه وبالعکس خبر می دهند. نازی های جرمنی که درجریان جنگ جهانی دوم, دست به قتل وکشتار مردم زده بودند, پس از سال ها گرفتار وبه پای میز محاکمه کشانیده شده به جزای لازم رسانیده شدند. قاتلان مردم افغانستان یعنی همین سیدمحمدگلابزوی وشیرجان مزدوریار و اسلم وطنجار وشهنوازتنی وصمدازهر ودیگرانش باید بیش از این که از دنیا بروند, باید بوسیله پولیس بین المللی (انترپول) گرفتار وبا ارایه اسناد وشواهد, محاکمه شده به جزای لازم رسانیده شوند. دست بدست دادن هموطنان ما به همکاری جامعه مدنی و مراکز عدالت انتقالی ومراکز دیگر دادخواهانه دیگر در داخل وخارج کشور, برای تامین این هدف انسانی, یک ضرورت بی تردید است. دراین این هیچ جای تردید وجود ندارد که همین جواسیس روسی که سبب گرفتاری وقتل وفرار میلیون ها هموطن ما شده اند وهنوز هم از دسیسه و خرابکاری دست بردار نیستند, تا به جزای اعمال شان رسانیده نشوند, کشورهم روی آرامی و آسایش را نخواهد دید, همین گونه که تابحال ندیده است.

............................................................................................................................................................

 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin