Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

         عتیق الله نایب خیل

چرا تنبان کشی؟!

 

همین که به خود جراًت دادم عنوان فوق را برای نگاشتن چند سطر پائین انتخاب نمایم عرق شرم بر جبینم نشست. زیرا بکاربرد بعضی کلمات و جملات عبور از خط قرمزهای ادب نگارش و عفت قلم است. اما، همزمان با آن یادم آمد این پرسش را مطرح نمایم که چه گونه کسی به خودش حق داده است از خط قرمزهای اخلاقی جامعه عبور نماید و در محضرعام پیراهن و تنبانش را بکشد و نیکر زرد رنگش را در معرض دید همه گان قرار دهد؟ شاید طرح این پرسش بتواند انتخاب این عنوان را هم توجیه نماید.

اما جالبتر ازین حرکت، به گوش رسیدن نعره هایی بود که ندانستم چه ربطی به لُخت شدن سخنران داشت و چرا عده یی برای خودشان حق می دهند عظمت خداوند را آن قدر کوچک بسازند که حتی یک چنین عمل منفی را نیز با نعره های تکبیر استقبال نمایند.

به باور من انتخاب شخص سخنران و این حرکتش کاملا" حساب شده و از قبل پلان شده بوده و تحریک آمیز ترین عمل برای تحریک آنانی بوده که آن جا حضور داشتند. زیرا لُخت شدن در محضر عام جای صد دلیل و استدلال را برای آن هایی می گیرد که مانند سخنران از نبود عقل و درایت کافی و قدرت استدلال و ارائه دلایل منطقی به دورند. زیرا وقتی پای منطق کسی می لنگد برای به کرسی نشاندن سخنش به راه های غیرمنطقی متوسل می شود.

آنانی که از تبلیغ و دامن زدن به مسایل قومی نفع می برند، برای دستیابی به مقاصد شان کاملا" به همین گونه افراد جاهل ضرورت دارند و حرکاتی ازین نوع برای تحریک احساسات گروه های جاهل هم جای صد دلیل و برهان را می گیرد. افرادی با این حدی از تنزل اخلاقی عقب تریبون سخنرانی قرار نمی گیرند، قرار داده می شوند.

دلیل این تنبان کشیدن هرچه باشد، تشویش من این است که این حرکت به یک نماد دایمی اعتراض مبدل نشود. فردا شاهد خواهیم بود که کسی در اعتراض به بلند رفتن نرخ ها تنبانش را کشیده است و کسی در اعتراض به تقسیم قدرت و کسی هم به دلیل رئیس و یا وزیر نشدن، کسی هم با نگرفتن رتبۀ جنرالی ... و طبعا" دلایل اعتراض درین مملکت بسیار است.

ما از جهات بسیاری در جهان در صف اول قرار داریم. از جهت تولید مواد مخدر، از ناحیۀ فساد و بسیار چیزهای دیگر. نشود که از جهت تنبان کشی هم در صف اول ملل قرار گیریم!

.........................................  

الحاج اسرار خواجه

محاسن سفید

پشنهاد به مادران داغدیده و رنج کشیده و زنان تحصیل کرده افغانستان

نصف پیکر جامعه کشور مامنحیث انسان از مادران و خواهران متشکل است این که در بطن خود طفل را از خون خود تغذیه در تربیه و رشد استعداد کودکان سر سپرده فعال اند درک عشق ناب مادری به فرزندش به معنی مادر گفتن نسبت وجائب انسانی در تامین عدالت با ارزش های معنوی منزلت ان در جامعه است علاوتا مادران برای بهتر آسایش انسان ها در جامعه در تولیدات نعمات مادی و رشد اقتصاد سهم ارزنده دارند با تاسف یک تعداد محدود تعلیم یافته زنان را دولت در جریان بیست سال طور نمایشی در نهاد های سیاسی نصب نموده اند چنانچه در تشکیل پارلمان در قانون حضور زنان را محدود ساخته اند بائیست نصف پارلمان را زنان تشکیل بدهد در مدت اضافه از ده سال حاکمیت محترم کرزی به ارتباط حقوق زنان گلو پاره می کرد از این که برادران ناراضی اش خفه نشود روی بی بی خانمش را از طریق رسانه هیچ کسی ندیده این قلم از چشم دید خود در انتخابات صدر اعظم در یک کشور پیشرفته بعرض برسانم در انتخابات صدراعظم چند حزب اشتراک داشتند ساعت هشت صبح رای گیری اغاز شد ساعت ده شب نتیجه اعلان گردید فردا حزب موفق جلسه رهبری حزب را دایر از جمله هیئت رهبری یک زن را بحیث صدراعظم معرفی فعلا همان زن موفق ترین خدمت گذار جامعه کشورش است.

لازم دیده می شود مادران و خواهران تعلیم یافته وطنم بر ادبیات و فرهنگ سیاسی خود را آراسته سازند تا بدرهر کس و نا کس برای کاریابی مراجعه نکنند بهتر است با دیدگاه وسیع در پرتو علم و خرد رقابت های زنانه را نادیده گرفته یک حزب را مؤسس شان نام گذاری نماید حزب (...........اسلامی ) وزارت زنان را موکلف سازید تا در تشکیل حزب فعال گردیده به نظر من برنامه و اساسنامه حزب را روی اندیشه و اموزه های بی بی خدیجه و فاطمه زهرا و غیره زنان مبارز که در صدر اسلام در زمان حیات پیامبر حضرت محمد(ص) با ایشان کار و پیکار نمودند اساس گذاری نماید شورا های زنان ولایات منحیث سازمان های حزبی و همچنان در ولسوالی های کشور شورای زنان ایجاد نمایند از زنان سرمایه دار کشور های خارجی حمایت مالی بدست اورند کشور های مترقی از حزب شما حمایت می نمایند با سازمان دهی سالم و خردمند صفوف شما سراسری کشور را در برمی گیرد در انتخابات نهادهای سیاسی و خدماتی حزب شما موفق ترین حزب خواهد بود رهبری حزب شما می توانند اشخاص با فهم و دانش را در رهبری دولت تعین و نظارت نمائید با تشکیل حزب شما مادران و خواهران تعلیم یافته اراسته با دانش چه نوع نواوری می نمایند مختار اند از توضیحات بیشتر این قلم عاجز است منظور صرف رسیدن به حقوق حقه تان می باشد بدانید زعامت امروز دولت صرف بدست اوردن قدرت و ثروت اند.

با عشق کور به سوی نامردان مرو دیگر   -  

با خود بنگر و جهان نو بیافرین

.....................................

اسد شامل

تاملی بر کتاب " اشک قلم و فریاد کفش "

اخیرن کتاب " اشک قلم و فریاد کفش ".نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید . این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است . تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده , کتاب دارای ۵۲ فصل و یا عنوان است, در واقع می توان گفت همه حکایات و زبان حال "قلم" و " کفش "است که از طرف نویسنده به شکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده. از خاطرات ناگوار و دردناک "قلم" در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسان های بیگناه ر ارقم زدند, با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آن را زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها, همچنان است حکایت "کفش" که چه گونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک می کردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر می بریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان به سوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را         می بستند. 

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است, این است که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه می کنم . اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت می نمایم :

من در دست دشمن

انسان ها !

کسی از جمع شما " اشرف المخلوقات "، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد . شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد. در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است. چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد . گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه می شدم . دقایقی گذشت " اشرف مخلوقات " تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت. سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و آن شب، فریادی بود که می گفت :

" که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است"

..........................................

 

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف  عباسی

وحدت ملی و همبسته گی

ای فرزندان غیور و نامور کوه پایه های پرهیبت و حماسه ساز تأریخ، ای دلیر مردان هزاره، تاجک، پشتون، ازبک، ترکمن نورستانی و بلوچ که همه در آزمون های گوناگون پیروز و سربلند برآمدید!

من منادی ام که از بستر مریضی با درد و سوز و گداز می گویم که من به شهامت، شجاعت، خرد و فراست شما ایمان دارم، و یقین کامل دارم که نیروی خلاقۀ ملی شما مثل هر ملت جهان توان مندی تغییر بهبود حال داشته و ممثل واقعی حاکمیت ملی و رهایی از جمیع اسارت ها است.

این ندای من شعار نیست، هورا نیست و نعرۀ تکبیرهم نیست بلکه فریاد قلب افگاریست که با تمام بیچارگی شاهد فروپاشی سقفی ام که نیاکان ما به قیمت خون های پاک خود آن را اعمار و افتخار آزادگی به آن بخشیدند. و من و تو به نام ملت افغان در زیر آن تا حال به افتخار و سربلندی زیستیم.

ندای من توأم به تضرع برخاستن، شکستن، ریختن، ویرانی و قتل و قتال نیست، که همه را تجربه کردیم، ندای من قیام و به پا خیزی است بر بنیاد وحدت ملی و هم بستگی صادقانه و بی شایبه که فراموش کردن خود به خاطر افغانستان عزیز باشد.

خرد و فراست، تعقل و دانش باید انگیزه های مقدم این تحرک باشد. مگذار که دشمنان، نفاق و شقاق و متلاشی شدن خانۀ مشترک ترا جشن گیرند و سگان پروردۀ دم درب شان از این حال اسفناک برای بقای قدرت خود بهره برداری نمایند و لو که از قوم خودت باشد.

من برایت می گویم که وطن به سوی تباهی و نابودی قهقرایی روان است. این صلح پالی و بحث های این جا و آن جا دام های تزویری بیش نیست و بر حلقه های زنجیر اسارت دور گردن من و تو می افزاید.

برخیز و بیدار شو و چشمانت با دستان تعقل بمال و روشنی واقعیت ها بنگر.

والله که هیچ خارجی مسلمان و غیر مسلمان در فکر رهایی تو از این منجلاب باشد. تو استی و فقط تو استی، ای دختر و پسر افغان که توان درهم شکستن این طلسم ننگین اسارت داری.

از خواب غفلت برخیز و راه آزاده گان خردمند پیشه کن و بی تفاوتی را کنار بزن ودر حلقۀ کثیف تفرقه ها که دسایس دشمنان است مه پیوند و وطنت نجات ده.

این است ندای کهن سال عاشق دل سوختۀ وطن از بستر ناجوری.

..........................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

الحاج اسرار خواجه  محاسن سفید

پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان

افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و غیر منقول و غیره در محاکم شرعی در چوکات اصول شرعیت اسلامی صورت گرفته و میگیرد .

مردم رنج کشیده افغانستان در طول تاریخ تحلیف های زمامداران کشور را تجربه نموده -اند زمانی که به قدرت رسیده اند اعمال شان چیزی دیگری بوده از جانبی در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی نا متجانس و عاطفی زبانی و قومی و غیره بدون این که عقلانی باندیشند صفوف شان کم سواد و بیسواد فاقد شعور سیاسی و ساختار دولت را  به شرکت سهامی تبدیل نموده اند و ائتلاف های احزاب بدون برنامه همگانی موقت و زمان بر ، خلاصه چنین دولت داری یک تعداد محدود اشخاص جاه طلب را به قدرت و ثروت رسانیده که نتیجه آن فقر ، بیکاری ، مهاجرت و  جوانان را معتاد به مواد مخدر و مردم را به خون آغوشته که اکثراً آگاهانه صورت گرفته که محکوم عامه مردم و وجدان خود اند .

اینجانب منحیث یک شهروند و محاسن سفید  در صورتی که کمیسیون محترم انتخابات واقعاً مستقل باشند به ارتباط پذیرش کاندیدان در عموم نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ذیل را بعرض می رسانم .

۱- عموم کاندیدان محترم خط مش و برنامه خویش را با تحصیلات و تجارب کاری شان ثبت وثیقه شرعی درمحاکم مربوط محل خویش نمایند .

۲- دارایی مالی و جایداد شخصی فامیل اش درج وثیقه گردد .

۳- کاندید محترم تعهد بسپارد افتخار خدمتگذاری به مردم را عقلانی در پرتو علم و خرد بدون بادیگارد انجام می دهد .

۴- کاندیدان محترم می توانند فوتو کاپی وثیقه شرعی را که روشن و خوانا باشد در محلات که لازم دانند نصب نمایند با تنظیم چنین اسناد می توانند هر قدر پول مصرف نمایند مجاز باشند با پیشنهادیه فوق در کمیسیون محترم انتخابات از اتحادیه حقوق دانان کشور و استادان محترم دانشگاه ها و نخبگان و اتحادیه ژورنالیستان و جامعه مدنی توقوع می رود که در اصلاح پیشنهاد بهتر و خوبتر نظری داشته باشند از طریق وسائل لازم ابراز نظر نمایند یگانه منظور این قلم افغانستان عزیز دارای پارلمان مردم سالار تا نظام پارلمانی را تمثیل در پرتو ارزش های موازین اسلامی نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و دفاع از حقوق عامه دست باز داشته باشند . مولانا بزرگ بلخ فرموده ،

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

    هم به رای عقل خود اندیشه کن .

تاریخ - ۱۳ حوت ۱۳۹۶ 

................................................................. 

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

داکتر شکر الله کهگدای

سابق استاد دانشگاهٔ کابل

میدان یاد و بود

شهدای گلگون کفن ما

 

     روزنگار فجایع خونبار افغانستان بصورت کل و روزنگار فجایع خونبار شهرکابل بصورت اخص مملو از تلخترین حوادث است که زمانه ما بیاد دارد.

  نسل امروز ونسلهای فردا شدیدا ضرورت دارند تا از فجایع وتلخی های روزگار مردم ما بصورت واقعی آگاه شوند  تا نه تنها از شهدای گلگون کفن شان به شایسته ترین صورت یاد نمایند بلکه اگر بتوانند به بازمانگان شان کمک معنوی ومادی نمایند وهمچنان قاتلان آنها را شناسایی کرده زنده ومرده شانرا به دادگاه بکشانند وحکم دادگاه رابالای شان صادر نمایند تا تکرار فجایع بیشتر ومثابه جلوگیری گردد.

  من دو محل را برای این منظور پیشنها د می کنم: یکی پارک زرنگار کابل (بوستان سرای سابق) را ودیگری پارک شهرنو کابل را.

  پیشنهاد من این است که نزدیکان هرشهید در روز شهادت جگرگوشه های شان درهمان محلی که مورد تایید همگانی قرارگیرد, حاضر شوند وبا برافراشتن عکس وشعارهای لازم برای دادخواهی, از شهید شان یادآوری نمایند تا گوش های کروچشمان کورِ ارباب قدرت اگر باز شود وهرشخص یا اشخاصی را که متهم به قتل میدانند  نیز در شعار شان بگنجانند واز مراجع دادخواهانه داخلی وخارجی تقاضای محاکمۀ زنده یا مرده متهم  به قتل را عنوان نمایند. 

  از رسانه ها وشبکه های اجتماعی که وجدان بیدار دارند وباورمند به کرامت وشرافت وحقوق انسانی استند تقاضا شود تا گردهمآیی های یادوبود شهدای گلگون کفن ما را در نشرات شان بصورت گسترده بازتاب دهند وصدای مظلومان وستمدیدگان را به مراجع داخلی وهمچنان به مراجع بین المللی بمانند سازمان ملل متحد, سازمان حقوق بشر, عفوبین المللی, دادگاه بین المللی هاگ وهمه نهادهای جهانی برسانند.

  گرچه قاتلان بسیاری از شهدای گلگون کفن ما از 40 سال باینسو معلوم است وحاجت به رأی دادگاه نیست چونکه جنایات شان اظهرمن الشمس است و قضاوت ورأی مردم بارها بیان شده است مگربازهم مثلا  اعضای شورای انقلابی خلق وپرچم که حکم اعدام هزاران هموطن ما را صادر وآنها را در پولیگون پلچرخی زنده بگور ویا تیرباران کردند وهمچنان جنایات وکشتار طالبان وگلبدین شیطانیار بدون هیچ تردیدی بحیث قاتلان هزاران هموطن ما شناخته شده اند.

  بطور مثال :(مشت نمونه خروار)

 

شهید: محمدعالم ایزدیار

 

تاریخ شهادت:جوزای 1396

محل شهادت:جوار ارگ ریاست جمهوری کابل

قاتل یا متهم به قتل: اشرف غنی احمدزی, حنیف اتمر, معصوم استانکزی, گل نبی احمدزی, گلبدین حکمتیار, داودتره خیل ...

شهید: اعجاز الحق

تاریخ شهادت: جوزای 1396

محل شهادت: خیمه تحصن درشهرنوکابل

قاتل یامتهم به قتل: اشرف غنی احمدزی, حنیف اتمر, معصوم استانکزی, گلبدین حکمتیار, گل نبی احمدزی , داود تره خیل ...

شهید:پروفیسورداکتر سیدبهاوالدین مجروح استاد دانشگاه کابل

تاریخ شهادت:1375

محل شهادت:پشاورپاکستان

قاتل یامتهم به قتل:گلبیدین شیطانیار, زرداد, سگ زرداد..

شهید:فاروق غرزی استاد دانشگاه کابل

تاریخ شهادت:1385

محل شهادت:چهارآسیاب کابل

قاتل یامتهم به قتل:گلبیدین شیطانیار, زرداد, سگ زرداد...

شهید:عبدالرحیم چنزایی سابق رییس کارخانجات جنگلک

تاریخ شهادت:1382

محل شهادت:پشاورپاکستان

قاتل یامتهم به قتل:گلبیدین شیطانیار, زرداد, سگ زرداد...

شهدا: حاجی احمدپنجشیری, عبدالرشید خان پنجشیری, نبی جان چهاردهی, شیرعلی لوگری,حبیب الرحمان پنجشیری, پردل پنجشیری, نثاراحمدلوگری, مولوی شاه ولی قندهاری, بلال چاردهی, ولی محمدخان وردگی , جمعا 385 هموطن ما

تاریخ شهادت: قوس 1362

محل شهادت:پولیگون پلچرخی

متهمان به قتل:ببرک کارمل, نجیب الله احمدزی, اعضای شورای انقلابی, اعضای حکومت, اعضای محکمه انقلابی, اعضای خاد, اعضای دادستانی انقلابی ...

شهید: محمدهاشم میوندوال

محل شهادت:تهکاوی وزارت داخله کابل

تاریخ شهادت: 1353

متهم به قتل:سردارداود رییس جمهور خودساخته, عبدالصمد ازهر قوماندان امنیه کابل ...

شهید: محمدموسی شفیق

تاریخ شهادت:  1357

محل شهادت: پولیگون پلچرخی کابل

متهم به قتل:نورمحمدتره کی , حفیظ الله امین, ببرک کارمل, نجیب الله احمدزی, اسدالله سروری ...

  چون حکومت تروریستی اشرف غنی احمدزی از فاسدترین, بیکفایت ترین, دزدترین, قاچاقبرترین و پشتونمحورترین حکومت درافغانستان است, هیچ توقعی از دادگستری از آن حکومت فاسد نمی رود وباید خودمردم ما دست بکارشوند وباسرنگونی آن حکومت فاسد, دادخواهی را از بیدادگران آغاز نمایند.

 

فال نیک

داره اشرف غنی باید تسلیم شود

خم خم رفتن اشرف غنی آفت هاست مردم را

       دراین که اشرف غنی احمدزی با تقلبات گسترده انتخابات گوسفندی به حمایت پاکستان توانست کرسی ریاست جمهوری را در ارگ کابل چور نماید, هیچ جای شک وتردیدی باقی نیست مگر مغزپوسیده او آرام نه نشسته بزودی دست به تشکیل داره دزدان وقاتلان زد که دراین داره, حنیف اتمر, معصوم استانکزی, گل نبی احمدزی پسرکاکایش, داود تره خیل, جمعه خان غمدرد, گلاب منگل  وحالاهم گلبدین شیطانیار وتعداد دیگر فاسدان پیدا وپنهان شامل اند که دست به قتل شخصیت های غیر پشتون ودزدی دارایی بیت المال زده اند وحالا کارد رابه استخوان مردم رسانیده اند وبه هیچ اصول وموازین اسلامی وانسانی وبین المللی پابند نیستند ونه از قتل جوانان در روی خیابان ها دریغ میکنند و نه در زیر خیمه ها, گویی که داره اشرف غنی احمدزی همان داره ملاهیبتناک رهبر طالبان است مگر با تغیییر نام.

  اشرف غنی احمدزی که هیچ مایه وپایه مردمی ندارد, تنها از طرف اوغان ملتی های فارسی ستیز وحالا هم گلبیدین شیطانیار دربدل ماهانه 200 هزار دالر, حمایت میشود که بحساب درصدی ,هیچ جایگاه سیاسی درجامعه ندارد بجز همان پشتونپرستها. هیچ جای تردید نیست که حالا اشرف غنی احمدزی با دسایس و فریبکاری دیگری برضد این ایتلاف یعنی ایتلاف شخصیت های تاجیک وهزاره واوزبیک, دست بکار شود و با قتل یا تطمیع ودور راندن آنها راه را برای دسایس بیشتر خود هموارتر بسازد.

    اشرف غنی احمدزی با داره دزدانش که درهمین 3 سال چوکی ریاست جمهوری را چور کرده همه اوضاع کشور برهم زده بویژه اوضاع امنیتی کشور را بکلی خراب نموده که نتیجه آن پیدایش داعش است که چارنعل پیش میرود وطالبان بسیاری محلات را حتی درشمال وغرب تصرف کرده میروند و دلایل روشن وجود دارد که حکومت تروریستی اشرف غنی احمدزی با داعش وطالب همدست است وشبانه بوسیله چرخبال ها با آنها سلاح و لباس و نان آب میرساند ورنه, نه داعش ونه طالبان میتوانستند چنین پیشروی داشته باشند.

  مردم ما بویژه جوانان دلیر کشور سینه  شان را سپر تیربلا ساخته اند وجنبش های ضد تقلب و روشنایی ورستاخیر تغییر و دیگر جنبش ها وراهپیمایی های اعتراضی را براه انداختند تا گوش کر این حکومت تروریستی اگر شنوا شود وبحال کشور توجه نماید, مگر گوش کر از نعمت شنوایی بی بهره است وچشم کور ازبینایی  و قلب سیاه از احساس ودلسوزی بی بهره است وهمان است که به روی جوانان بی دفاع آتش میکند وتعدادی زیادی را کشته ومجروح می سازد وبرتحصن کنندگان درشب ماه مبارک رمضان همچون خفاشان هم حمله میکند وتعدادی را می کشد وزخمی میسازد واسیر میگیرد. این است  سیمای گنده وکثیف حکومتداری اشرف غنی احمدزی که بحق یک حکومت تروریستی است.

  خانه پاکستان خراب که یک آدم هرزه و دیوانه وبی دانش را با تقلبات گسترده گوسفندی به کرسی ریاست جمهوری کشور رسانید که هرچند 40 سال عمر بی حاصل اش را در کشورهای غربی از جمله امریکا سپری کرده وخانم فرنگی هم دارد مگر از آداب معاشرت ونزاکت های انسانی وگفتار ورفتار ولباس پوشیدن وهمه مظاهر تمدن بکلی بی بهره است, گویی که درامریکا عمرش را در سگ شویی تیرکرده یا درطویله حیوانات کلان شده که گاهی حضرت امام حسین را نواسه خدا میگوید وگاهی چون الاغ عر میزند وبیجا خنده میکند وگپهای پرت وپرند میگوید.

  تشکیل ایتلاف برای نجات افغانستان که به تازگی درانقره پایتخت ترکیه از جانب استاد عطا محمدنور, دوستم پادشاه وحاجی محمد محقق به نمایندگی از احزاب جمعیت اسلامی, وحدت اسلامی و جنبش ملی اسلامی, براه افتاده, صرف نظر از همه کمی وکاستی وفروپاشی گذشته, فعلا آنرا باید به فال نیک گرفت و چون اینها تقریبا از اکثریت قوی نفوس کشور نمایندگی میکنند, لازم است تا از گذشته آموخته باشند ودیگر فریب شادی بازی اشرف غنی , حنیف اتمر ودیگر تروریست ها را نخورند ورنه اینبار گلم شان بکلی جمع خواهد شد.

  از جانب دیگر چون این ایتلاف نو از حمایت اکثریت شهروندان کشور برخوردار اند, باید هرچه زودتر دارۀ تروریستی اشرف غنی احمدزی به رضایت خود از همه وظایف لشکری وکشوری استعفا داده خودرا به رهبری این ایتلاف تسلیم نماید. درغیر آن سرنوشت شوم و مرارت باری در انتظار دارۀ اشرف غنی احمدزی بوده وآنگاه نجات شان سخت خواهد بود.

این دو قاتل رابه دار بزنید

از مکالمات تلفونی گل نبی احمدزی قوماندن گارنیزیون کابل که پسرکاکای اشرف غنی احمدزی رییس جمهور تروریست است وهمچنان حسن شاه فروغ قوماندان امنیه کابل, به وضاحت ثابت میشود که مسؤل درجه یک گلوله باری وقتل جوانان ما در اعتراض مدنی (رستاخیرتغییر) وهمچنان حمله بالای تحصن کنندگان در خیمه رستاخیرتغییر, همین ها استند که اینها هم به دستور اشرف غنی احمدزی, حامدکرزی, حنیف اتمر, معصوم استانکزی, گلبیدین شیطانیار وچندتای دیگر دست به چنین جنایت نابخشودنی زده اند و حالا قضاوت های به یقین نزدیک می شود که حملات انتحاری وانفجاری بالای جنبش روشنایی, حمله در مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار وحمله چار راهی زنبق هم کار همین جنایتکاران باشد که به دستور ارگ نشنیان غدار وخاین صادر شده است. البته حمله دوماه پیش بالای دوستم پادشاه در شمال, دسیسه های قتل استاد عطا محمد نور ودیگر حملات انتحاری وانفجاری مستقیما از ارگ به کارگردانی آی اس آی پاکستان رهبری شده باشد.

ملاحظه نمایید که سفارت جرمنی بار بار به مقامات ریاست جمهوری ارگ کابل از حمله بالای سفارت های گرد ونواح سفارت جرمنی هشدار داده بود وحتی از انفجار تانک فاضلاب نیز اگاهی داده بود مگر چون دست خود حکومت تروریستی اشرف غنی احمدزی در آن انفجار تانک فاضلاب دخیل بود, خودرا در کوچه حسن چپ زده بود تا آنکه تانک انفجاری در چارراهی زنبق رسیده باعث قتل حدود200 شهروند بیگناه ما وجراحات بیش از 500 هموطن مظلوم ما گردید و سر نخ همه حملات به ارگ کابل منتهی شده است. سفارت جرمنی در اطلاعیه خود گفته است: به گزارش دویچه‌وله، ما‌هها پیش از این حمله ویران‌گر بر سفارت آلمان در کابل، دستگاه‌های استخباراتی شواهد اولیه‌ای در مورد یک این حمله را بدست آورده بودند. «آر بی بی- انفور رادیو» از قول حلقه‌های استخباراتی گزارش داده است که دستگاه‌های استخباراتی آلمانی هشدارهایی در این ارتباط داده بودند؛ حتا معلوم بود که این حمله چه گونه به اجرا در خواهد آمد.

در اخیر ماه می یک تانکر فاضلاب مملو از مواد انفجاری در پیش روی سفارت آلمان منفجر شد. ساختمان سفارت آلمان ویران گردید.

«آر بی بی – انفو رادیو» گزارش داده است که قبلا در ۱۸ جنوری، یعنی درست پنج ماه قبل از این حمله، «ام. ای. دی» یا دستگاه استخبارات نظامی آلمان معلوماتی در مورد طرح این حمله به دست آورده بود. حتا در آن زمان از حمله‌ای با موتر تانکر فاضلاب سخن گفته شده و بعدا باز هم هشدارهایی داد شده بود. مگر مقامات حکومت افغانستان هیچ گونه تدابیر پیش گیرانه اتخاذ نه نمودند.

این دو قاتل از بقایای پرچمی های خاد استند که به سفارش حنیف اتمر خا دیست, به قوای امنیتی مقرر شده اند. چون کمونیست ها حتی به هیچ یک از موازین ابتدایی حقوق بشری باورنداشتند و صدای آزادی ومخالفت با رژیم رادرگلوی یک یک شهروندان خفه میساختند بمانند 3 حوت 1358 , قیام دانشجویان دانشگاه کابل ودانشجویان مکاتب شهرکابل در سال 1359 ودیگر قیام های شهرهای کشور که صدای اعتراض مردم رابا گلوله و بگیر وببند وشکنجه واعدامهای صحرایی وپولیگونی جواب میدادند که حالا هم همان آش شده وهمان کاسه که باید کاسه رژیم تروریست اشرف غنی احمدزی شکستانده شود وداغی آشش بروی خودش بریزد واین خواست اکثریت مرد ما بدست نخواهد تا اینکه حکومت تروریستی اشرف غنی احمدزی سرنگون گردد وجانیان وقاتلان به دادگاه کشانده شده به جزای لازم رسانیده شوند.

قتل یک انسان, قتل همه انسانها است, چون این دو افسر وجدان فروخته, دست به قتل جوانان ما زده اند باید راه های بازداشت, پرونده سازی ,تحقیق ومجازات شان که همان حکم تیرباران بالمثل است جستجو شود. البته پای اشرف غنی احمدزی, حامدکرزی, حنیف اتمر, معصوم استانکزی, گلبیدین شیطانیار سخنگوی اشرف غنی احمدزی وآنهایی که دراین جرم وجنایت سهیم بوده اند نیز باید به دادگاه کشانیده شود و با ثبوت جرم شان , همان گونه که به روی وسینه جوانان ما گلوله باری نمودند بروی وسینه شان گلوله باری شود.

..............................................................................................................................................

 

 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin