Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

عتیق الله نایب خیل

نامۀ سرگشاده به حاکمان

 عالیۀ مُلک خداداد افغان!

(طنز)

 

خدمت خادمین مُلک خداداد افغان و دومین مغز متفکرجهان به عرض رسانیده شود که درین ایامی که مهمترین وقایع تاریخ بشریت در بلاد ما اتفاق می افتد، پنجهزار برادر ناراضی که ازبند رها شده اند چنان وظایف محوله را به وجه احسن انجام داده و چنان در برهم زدن آرامش طاغوتیان شهرکابل سهم شان را ادا نموده اند که خواب را ازچشمان فرد فرد این پایتخت طاغوتی ربوده اند. حذف و پاک سازی زنجیره یی فعالین مدنی در روزهای اخیر شاهد این مدعاست. خداوند به شما و جمله مومنینی که در رهایی این برادران ناراضی سهمی داشته اند به زودی اجر اٌخروی نصیب گرداند! زیرا هر مومنی بخوبی می داند که فعالیت های مدنی مخالف نص صریح همۀ ادیان است و رعایای همیشه در صحنۀ ذوات ملوکانه حق دارند در سایۀ فضل و مرحمت خادمین صدیق خویش و مخصوصا" دومین مغز متفکرجهان آسوده بخوابند!

اگر درایت و آینده نگری ذوات محترم و شخص شما نبود اوضاع به سمتی می رفت تا این ارباب رسانه ها با فعالیت های مدنی شان رعیتی را بی ارباب و فرزندانی را بی پدر سازند و شما نه تنها موفق شدید جان خود و نوکران خاص خود را از خطرنجات دهید بلکه تدبیری اتخاذ فومودید تا طالبان کرام کمترین آسیب را ازین بلایا نصیب شوند.

انتظار داریم تا هرچه زودتر فرمان رهایی هفت هزار برادر ناراضی دیگر را که در بندهای طاغوت بسر می برند صادر فرمایید تا تخم هرچه مدنی و فعالیت مدنی است برکنده شود و کشور از وجود آنان پاک سازی گردد تا زمینه برای حکومت عدل الهی مساعد ساخته شود و رعایای شما دوباره زیر سایۀ خلافت و یا دست کم زیر سایۀ امارت اسلامی از مزایای دینی و اخروی بیعت شان در پرتو اوامر و ارشادات امر بالمعروف و نهی از منکر بهره مند و مستفید گردند!

به نوبۀ خویش یک بار دیگر تجدید بیعت خود و هم تباران خود را حضور ذات ملوکانۀ شما پیش کش می نمایم تا باشد در برکندن هرچه مدنی و فعالیت مدنی است موفق باشید!

و السلام علی من اتبع الهدی

..........................................

                         

  عتیق الله نایب خیل

شاعررا ببرید ببندید به

طویله!

روزی فتحعلی شاه قاجار شعری می‌سراید و از ملک‌الشعرای دربار می خواهد در بارۀ آن نظر بدهد. ملک الشعرا همین که شعر را می شنود بی‌تعارف می‌گوید که شعر بی‌پایه و اساسی است و ارزش ادبی ندارد. شاه عصبانی می‌شود و دستور می دهد تا او را ببرند و ببندند به طویله. خدمۀ شاه او را به طویله می بندند.

 ساعتی بعد فتحعلی‌شاه که روی شعرش کار کرده بود و اندک تغییراتی در آن آورده بود دوباره دستور می‌دهد ملک الشعرا را به حضورش بیاورند و این بار شعر اصلاح شده اش را می‌خواند و از او می‌خواهد در مورد نظر بدهد.

ملک الشعرا بدون این که کلمه ی صحبت نماید به سمت دروازه حرکت می کند. شاه می پرسد کجا می روی؟ ملک الشعرا می گوید: به طویله! در حالی که مستحق اصلی طویله فتحلی شاه قاجار بود و نه ملک الشعرا.

در روزهای پسین وقتی اخباری را در رسانه ها خواندم مبنی بر این که تعلیمات ابتدایی از صنف اول تا سوم به مساجد سپرده می شود گفتم این دولت مردان را باید ببریم ببندیم به طویله.

درعصری که دنیا با سرعت چشم گیری پیشرفت می کند دولتمردان ما با سرعت احمقانۀ پسرفت می کنند. این در حالیست که اکثریت ملا امامان ما هم از سواد کافی بی بهره هستند و خود به آموختن ضرورت دارند و هم بیشترین شان همه روزه طالب و انتحاری پرورش می دهند. دولت با این کارش به تروریست پروری رسمیت می بخشند.

طالبان نکتایی پوش، کشور را به آزمایشگاه و لابراتوار تیوری های جهالت آمیز مبدل کرده اند و خود به کرسی های قدرت بی حدو حصر بدون پاسخگویی تکیه زنده اند. جای این ها طویله است.

..........................................

داکترشکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

شورای ملی باید رئیس جمهور را عزل

و به دادستانی ودادگاه معرفی نماید

  حمله انتحاری به دانشگاه کابل بدنبال حمله هفته پیش به مرکز آموزشی کوثر دانش درکابل ورشته حملات بی وقفه طالبان شیطان پرست به همه مراکز آموزشی و ملکی که آینده سازان میهن ما اند, چنان غم جانکاهی را درکشور سبب شده که قلب همه را به شدت داغدار ساخته است.

با این که در غم جانسوز قربانیان دانشگاه کابل خود را شریک می دانیم و مقام ارواح شهدای گلگون کفن را در بهشت برین میخواهیم مگر این همدردی وافسوس وغم شریکی به تنهایی خود کافی نیست وباید در بدل این همه جنایات طالبان شیطان پرست, باید نخست خط سرغ ارگ نشینان فاسد به خط زرد شان در رهایی طالبان شیطان پرست, رنگ نمی باخت وحالا که اشرف غنی احمدزی نسبت همنوایی با طالبان تروریست, حدود شش هزار  شیطان پرست را به اثر دستور زلمی خلیلزاد رها کرده, در بدل حملات خونین طالبان به دانشگاه کابل ودیگر مراکز آموزشی چون کوثر دانش وغیره, تقاضا می نمایم بمانند رهبران با وجدان کشورهای عدالت خواه, از رییس جمهور تا وزرای دفاع وداخله وامنیت استعفا بدهند و حکومت بعدی, هرچه طالب شیطان پرست در بند زندان اند بی درنگ به دار آویخته شوند و امرالله صالح, صالح بودن خود رابه اثبات برساند ودر بدل هر حمله انتحاری وانفجاری, هم مراکز طالبان را به شدت از هوا وزمین بکوبد وهم طالبان زندانی را هماندم به دار بیاویزد. طالبان یعنی مزدور آی ای پاکستان اصلا آدم شدنی واصلاح شدنی نیستند وباید مذاکرات قطر همین حالا قطع گردد. دانشگاه کابل که بایست امن ترین ومصؤن ترین مکان کشور می بود باثر بی کفایتی حکومت فاسد به چنین فاجعه جانسوز تبدیل شده است. پس باین وضع موجود هیچ مکانی از شر طالبان شیطان پرست در امان نیست تا که رگ وریشه این جنایت کاران سوزانده نشود

  مسؤل این همه حملات انتحاری وانفجاری وقتل وکشتار بی امان مردم بی گناه ما, در دو دهه اخیر,  درپهلوی طالبان شیطان پرست, حامیان آن ها بمانند:حامد کرزی, اشرف غنی احمدزی, حنیف اتمر, معصوم ستانکزی جمع وزرای بی کفایت فعلی دفاع وداخله وامنیت ملی است. همه این ها باید به دادستانی معرفی و محاکمه ومجازات شوند.

..........................................

عتیق الله نایب خیل

 

شنیدم ازینجا سفر

می کنی...!

 

وقتی آهنگِ «شنیدم ازین جا سفر می کنی» با هر صدایی زمزمه می شود، ناخودآگاه به یاد هنرمند همیشه جاویدان، ظاهرهویدا، می افتم. آهنگی که از اعماق دل او برمی خاست و براعماق دل شنونده می نشست.

این آهنگ اما، تنها یک سروده نیست که با ریتم موسیقی و صدای مانده گار ظاهرهویدا گوش شنونده را نوازش می دهد. قصه ی است از اتفاقاتی که شاید ملیون ها بار در کشورما اتفاق افتاده و تکرار شده است. قصه یی که مسافرِ آن به انتخاب خودش عزم سفر و آهنگ شهر دیگر نکرده و حتی حق انتخاب شهری را که عزم سفر کرده، نداشته است. بلکه سیر حوادث و جبر زمان او را به گوشۀ از گیتی پرتاب کرده و این آمد و شد در یک دَور و تسلسل خسته کننده ی ادامه یافته است. سوگمندانه که سیر ناگوار حوادث عده ی بی شماری را هم روانۀ سفری کرد که دیگر هرگز برنگشتند. هشت سال قبل ظاهرهویدا هم به کاروانی پیوست که راه بازگشت نداشت.

طبعا" سفری از آن گونه که ظاهر هویدا می سرود، برای آن هایی که درعقب می مانند و گاهی دست تکان می دهند ناگوار است.

وقتی به گذشته می نگرم، نمی دانم چند صد بار زمزمه کرده ام که: «شنیدم ازینجا سفر می کنی...»

........................................

 

 

 

         عتیق الله نایب خیل

چرا تنبان کشی؟!

 

همین که به خود جراًت دادم عنوان فوق را برای نگاشتن چند سطر پائین انتخاب نمایم عرق شرم بر جبینم نشست. زیرا بکاربرد بعضی کلمات و جملات عبور از خط قرمزهای ادب نگارش و عفت قلم است. اما، همزمان با آن یادم آمد این پرسش را مطرح نمایم که چه گونه کسی به خودش حق داده است از خط قرمزهای اخلاقی جامعه عبور نماید و در محضرعام پیراهن و تنبانش را بکشد و نیکر زرد رنگش را در معرض دید همه گان قرار دهد؟ شاید طرح این پرسش بتواند انتخاب این عنوان را هم توجیه نماید.

اما جالبتر ازین حرکت، به گوش رسیدن نعره هایی بود که ندانستم چه ربطی به لُخت شدن سخنران داشت و چرا عده یی برای خودشان حق می دهند عظمت خداوند را آن قدر کوچک بسازند که حتی یک چنین عمل منفی را نیز با نعره های تکبیر استقبال نمایند.

به باور من انتخاب شخص سخنران و این حرکتش کاملا" حساب شده و از قبل پلان شده بوده و تحریک آمیز ترین عمل برای تحریک آنانی بوده که آن جا حضور داشتند. زیرا لُخت شدن در محضر عام جای صد دلیل و استدلال را برای آن هایی می گیرد که مانند سخنران از نبود عقل و درایت کافی و قدرت استدلال و ارائه دلایل منطقی به دورند. زیرا وقتی پای منطق کسی می لنگد برای به کرسی نشاندن سخنش به راه های غیرمنطقی متوسل می شود.

آنانی که از تبلیغ و دامن زدن به مسایل قومی نفع می برند، برای دستیابی به مقاصد شان کاملا" به همین گونه افراد جاهل ضرورت دارند و حرکاتی ازین نوع برای تحریک احساسات گروه های جاهل هم جای صد دلیل و برهان را می گیرد. افرادی با این حدی از تنزل اخلاقی عقب تریبون سخنرانی قرار نمی گیرند، قرار داده می شوند.

دلیل این تنبان کشیدن هرچه باشد، تشویش من این است که این حرکت به یک نماد دایمی اعتراض مبدل نشود. فردا شاهد خواهیم بود که کسی در اعتراض به بلند رفتن نرخ ها تنبانش را کشیده است و کسی در اعتراض به تقسیم قدرت و کسی هم به دلیل رئیس و یا وزیر نشدن، کسی هم با نگرفتن رتبۀ جنرالی ... و طبعا" دلایل اعتراض درین مملکت بسیار است.

ما از جهات بسیاری در جهان در صف اول قرار داریم. از جهت تولید مواد مخدر، از ناحیۀ فساد و بسیار چیزهای دیگر. نشود که از جهت تنبان کشی هم در صف اول ملل قرار گیریم!

.........................................  

اسد شامل

تاملی بر کتاب " اشک قلم و فریاد کفش "

اخیرن کتاب " اشک قلم و فریاد کفش ".نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید . این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است . تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده , کتاب دارای ۵۲ فصل و یا عنوان است, در واقع می توان گفت همه حکایات و زبان حال "قلم" و " کفش "است که از طرف نویسنده به شکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده. از خاطرات ناگوار و دردناک "قلم" در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسان های بیگناه ر ارقم زدند, با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آن را زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها, همچنان است حکایت "کفش" که چه گونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک می کردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر می بریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان به سوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را         می بستند. 

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است, این است که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه می کنم . اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت می نمایم :

من در دست دشمن

انسان ها !

کسی از جمع شما " اشرف المخلوقات "، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد . شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد. در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است. چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد . گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه می شدم . دقایقی گذشت " اشرف مخلوقات " تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت. سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و آن شب، فریادی بود که می گفت :

" که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است"

..........................................

 

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

داکترشکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

خلیل زمربه نجیب  میگفت:درغگوی لعنتی

 

    خلیل زمر, پرچمی پیشگام را همه جوانان وشخصیت های سیاسی که در دهه قانون اساسی ده سال اخیر پادشاهی محمدظاهرشاه, اگرشامل یکی از جریان های سیاسی آن وقت بودند  ویا هم به مانند بنده وابسته گی وعلاقه خاص به جریان های سیاسی آن وقت نداشتند مگر خوش داشتند  بدانند آن ها چه می گویند وبه کدام راهی روان استند واگر دست شان برسد , سرنوشت مردم ما را چه گونه کلید خواهند زد.

بنده که بحیث خبرنگار روزنامه کاروان (از 1347  تا کودتای 26 سرطان 1352 سردار مستبد داودخان که به همدستی پرچمی ها براه انداخت و همه حقوق اساسی مردم ما را ملغی قرارداد و از جمله آزادی بیان ومطبوعات آزاد را منع کرد ) تظاهرات, نشست های مطبوعات, گردهمآیی ها واعتراضات جریان های سیاسی را در روزنامه کاروان پوشش میدادم,  با همه سخنرانان و پیشگامان جریان های درسیاسی دهه قانون آشنایی داشتم وهمه شان می دانستند که بنده گزارشگر تظاهرات, گردهمآیی ها واعتراضات شان در روزنامه کاروان استم وبه همین دلیل احترام و روابط حسنه شان  را با بنده مراعات می کردند.

    نماینده گان وابسته به جریان های سیاسی دانشجویان دانشگاه کابل در دهه دموکراسی که با بنده به خاطر پوشش خبری شان رابطه نزدیک واحترام کارانه داشتند وبرای توضیحات بیشتر به دفتر روزنامه کاروان در شهرنوکابل نزد بنده رفت وآمد می نمودند به مانند آقای ذبیح الله عصمتی دانشجوی دانشگاه حقوق از صدای عوام,  سیف الدین نصرتیار دانشجوی دانشکده انجنیری از اخوانی ها, خلیل زمر مشهور به مارکس پرچم دانشجوی دانشکده اقتصاد از پرچمی ها, حیدرعلی لهیب دانشجوی دانشکده ادبیات از شعله یی ها و امان الله استوار دانشجوی دانشکده پولیتخنیک از خلقی ها.داود خان مستبد, متمایل به روسیه و پشتونستان خواه بربادکن, پس از کودتای شوم خود, 5 سال برقدرت تکیه زده نخست خودرا رییس دولت وبعدا دریک جرگه قلابی بریاست آقای واصفی, خودرا رییس جمهور خواند که غیر از خود وبلی قربان گویانش, نه به نسل توانای  جوانان ونه هم به چهره های مطرح سیاسی ومردمدار, حق تبارز و خدمتگذاری نمی داد. محمدهاشم میوندوال دومین صدراعظم دهه قانون اساسی و رییس حزب دموکرات مترقی که شخصیت شناخته شده ملی و بین المللی و سخنران توانا بود را به اتهام دروغین کودتا, توسط عبدالصمدازهر پرچمی رئیس ارکان قوماندانی امنیه کابل زجرکش کرد, محمدموسی شفیق آخرین صدراعظم جوان , کارآگاه , پرکار وشخصیت شناخته شده ملی وجهانی  را به زندان انداخت تا نیرویش به تحلیل رفت و سرانجام بدست کودتاچیان جنایکار خلقی وپرچمی افتاد واعدامش کردند, پیشگامان جنبش اخوان المسلمین (نام جوانان مسلمان را بنده در روزنامه کاروان به ریاست استادانم پروفیسورصباح الدین کشککی واستاد عبدالحق واله, جریده روزگار به مدیریت دوستم محمدیوسف فرند, جریده افکارنو به مدیریت عزیزم ضیاجان حیدری هروی , جریده اتحادملی به مدیریت محترم عبدالحکیم مژده, برآن ها گذاشتم) را یا اعدام کرد ویا هم به زندان انداخت تا این که بدست کودتاچیان خلقی وپرچمی افتاد وهمه را اعدام کردند وبه همین ترتیب همه وزرای حکومات دهه قانون اساسی وشخصیت های صادق, پرکار و آگاه را یا برکنار کرد ویاهم درمضیقه قرارداد و  می خواست که خودرا به مانند حافظ اسد رئیس جمهور سوریه, صدام حسین رئیس جمهور عراق, معمرالقذافی رئیس جمهور لیبیا و فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا تا زنده است بحیث رئیس جمهور باقی بماند.

  5 سال حکمروایی استبدادی داودخان با کودتای خاینانه کمونیست های خلقی وپرچمی وقتل اعضای خاندان ریاست جمهوری به دستور نورمحمدتره کی , حفیظ الله امین, ببرک کارمل ودیگر رهبران خلق وپرچم, بدست شهنوازتنی وچندتاافسردیگر خلقی صورت گرفت ودر 7 ثور 1357 حکومت کمونیست ها درکشور اعلام گردید.

   حکومت مشترک کمونیستی خلق وپرچم در همان نخستین روزهای قدرتش که شناخت کامل از شخصیت های مطرح ملی و پیشگامان جریان های دیگر سیاسی داشت, دست به گرفتاری, به زندان انداختن  واعدام آن های زد که به چنگش افتادند, به مانند ذبیح الله عصمتی از صدای عوام زندانی وسپس آزادگشت, حیدرعلی لهیب را از شعله یی ها زجرکش کردند, سیف الدین نصرتیار, محمدعمر و حبیب الرحمن وتعداد زیاد اخوانی ها را اعدام کردند.

  بنده که با همه پیشگامان جریان های سیاسی دهه قانون اساسی و به ویژه با دانشجویان پرچمی وخلقی دانشگاه کابل شناسایی متقابل داشتم, فکر می کردم که خلیل زمر مشهور به مارکس پرچم که پیشگام وچهره مشهور وبا نفوذ پرچمی ها بود, شاید در شورای انقلابی,بوروی سیاسی, کمیته مرکزی ویا در دیگر پایه های حزبی وحکومتی رتبه بالایی یابد ویا هم وزیرمالیه, وزیرتجارت ویاهم وزیر اقتصاد مقرر شود مگر هیچ خبری از او نشد که نشد.

  بنده درماه حمل سال 1361 حین تدر یس در دانشگاه کابل به اتهام مخالفت با تجاوز قشون روسیه شوروی وحکومت دست نشانده او, تبلیغ برای قیام برضد حکومت کمونیستی, , تشکیل اتحادیه استادان دانشگاه کابل وتشویق دانشجویان در قیام سال 1359 دانشجویان دانشگاه کابل ودانش آموزان مکاتب شهرکابل, به دستور نجیب جنایتکار, گرفتار ومدت 9 ماه در زندان صدارت کوته قفلی, تحقیق وشکنجه شدم و سپس خاد آدمکش نجیب مرا به زندان هولناک پلچرخی انتقال و به وسیله پرسشگاه اختصاصی انقلابی به ریاست نجم الدین کاویانی,  دردادگاه اختصاصی انقلابی به ریاست عمومی کریم شادان و ریاست غلام سنایی غزنوی به مدت 7 سال زندان محکوم کردند. همین که خاد نجیب مرا در موترهای به اصطلاح آن وقت (دبه) یعنی موترهای واگون پت و پوشیده که حدود 50 نفر زندانی را ایستاده درآن می انداختند واز زندان صدارت به پلچرخی وبالمقابل انتقال می دادند واز همین دبه ها با بدرقه زرهپوش ها وتانک های روسی  برای انتقال اعدامی های که دست ودهان شان را با پلستر می بستند از زندان پلچرخی به پولیگون پلخری نیز استفاده می کردند وتنها دربام دبه یک کلکین هوارو داشت. همین که مرا ا ز زندان صدارت به زندان پلچرخی انتقال دادند در کوته قفلی غربی منزل دوم بلاک اول پلچرخی, با دنیای از تعجب که در دنیا, گاهی هم دنیای اتفاقات عجیب وغیرقابل انتظاراست دیدم که خلیل زمر همان مارکس پرچمی ها درهمان جا نیز زندانی است,  از او پرسیدم که :(عجبا آقای زمر تو کجا واین جا کجا, زندان پلچرخی جای دشمنان حکومت خلقی وپرچمی است, توکه پرچمی طراز اول بودی این جا چه کار می کنی؟)   خلیل زمر را در بلاک دوم نیز دیدم, چون بنده را نیک می شناخت گاهگاهی با بنده درد دل نیز می کرد. خلیل زمر از همان دمادم کودتای 7 ثور 1357 به زندان انداخته شده بود وتا سال 1366 که  گورباچف رهبر روسیه شوروی نیروهایش را از افغانستان بیرون وعوض ببرک کارمل, نجیب را به رهبری افغانستان  گماشت, خلیل زمر زندانی بود.

 نحوه زندانی سازی مردم, در حکومت خلقی ها وپرچمی ها چنان بود که هر فردحزبی حق داشت تا هرشخص راکه دلش می خواست  ولو با او دشمنی شخصی هم که می داشت, (ضد انقلاب) گفته گرفتار وتسلیم اگسای تره کی به ریاست اسدالله سروری, کام حفیظ الله امین به ریاست اسدالله امین و خاد ببرک کارمل به ریاست نجیب احمدزی می کرد.  آن سازمان های جهنمی خلقی وپرچمی, یک بیچاره زندانی را که یگانش حتی اگر لنگ و کور و معیوب وپیر وحتی دیوانه هم می بود زیر شکنجه وادارش می کردند تا به کار ناکرده اعتراف نماید وچند تای دیگر را نیز قلمداد نماید واین سلسله گرفتاری وشکنجه وحتی اعدام ها ادامه می یافت. بسیاری از زندانیان که سواد  نمی داشتند صورت اعتراف ناحق شان به وسیله مستنطق ها نوشته و نشان انگشت شان بالای اعتراف شان گذاشته می شد وبرای اینکه مستنطق از روس ها امتیاز دریافت پول بخششی, ارتقای رتبه و سفر های کشورهای روسیه , اروپای شرقی وکشورهای زیرتصرف آسیای میانه را بدست بیاورند, بناحق درپای زندانی بیچاره تهمت های بزرگ بسته می کردند تا اورابه اعدام برابر نمایند. یک مثال میاورم: در کوته قفلی منزل سوم بلاک دوم دراواخر سال 1362 یکی از هم اتاقی های بنده شیرعلی از پاتخوا شانه لوگر بود. این بیچاره تازه عروسی کرده بود وهنوز خینه عروسی در دست هایش وجود داشت که بقول خودش تلاشی به خانه شان آمده بود. شیرعلی چون تازه داماد بود نمی خواست از خانم تازه عروسش دورشود وهمین بود که در تنور خودرا پت کرده بود مگر بدبختانه که تلاشی سر تنور را باز واو بیچاره را گیرکرده به اتهام کشتن روس ها در شب 2 قوس 1362 اورابا 385 زندانی دیگر به پولیگون پلچرخی برده اعدام کردند.

  هنگامی که در نظام ببرک – نجیب, زندانی ها را به سوی پولیگون پلچرخی برای  اعدام می بردند,  پیش از شام , برق های زندان پلچرخی را خاموش می کردند و آهنگ مشهور شهید دست خلقی ها احمدظاهر را بنام ( زندگی آخر سر آید – بنده گی درکار نیست) را در بلندگو های زندان به صدا درمی اوردند وصدها زندانی را یا زنده بگور ویاهم گلوله باران می کردند. پس از آن که زندانی ها را اعدام می کردند, کمونیست های پرچمی خادی وخلقی های زندانی (تره کی ها وامینی ها) به همدیگر از اعدام به اصطلاح (ضدانقلاب) تبریکی می دادند وخوشحالی می کردند وحتی قوماندان ودژخیمان زندان وخادی های داکترنجیب احمدزی , به مناسبت اعدام هموطنان ما, در حویلی شمال بلاک اول حوض آب بازی ساخته بودند وشب های که زندانی ها را اعدام می کردند درآن جا جمع شده با کباب وشراب, اعدام هموطنان ما را جشن می گرفتند. خادی ها به شمول داکترنجیب الله احمدزی رئیس سازمان جهنمی خاد, غنی رئیس تحقیق, عبدالله بی خدا مدیرتحقیق ودیگر مستنطقین وشکنجه گران به مرض سادیزم مبتلا بودند که از شکنجه واعدام مردم ما لذت می بردند.

  هنگامی که خاد نجیب تصمیم می گرفت تا یک زندانی را بیشتر شکنجه نماید یا اورا مدت بیشری در کوته قفلی های صدارت نگه می داشت که بنده را 9 ماه درآن جا نگه داشت وهمچنان با خلقی های تره کی  وخلقی های امین دریک اتاق جزایی می انداخت تا بیشتر روحا شکنجه شود که بنده را با چند خلقی بویناک ونا انسان به مانند بشریار والی خلقی ها, مالیار معین وزارت مالیه خلقی ها, سرسام معین زراعت خلقی ها ویک گوساله دیگر, جزایی ساخته بودند.

      خواجه عطا وبعدا عریف عریف (از عرزدن خر گرفته شده) یا حریف حریف قوماندانان زندان پلچرخی که زیرفرمان نجیب کار می کردند,پس از مدتی بنده را به منزل دوم غربی  بلاک اول  درسال 1362  انتقال دادند که از ساعت 8 تا 10 شب در دهلیز یک تلویزیون چوچه گک سیاه وسفید را گذاشته بودند که قوماندانی زندان پلچرخی به ما  اجازه می داد تا در دهلیر چندک چندک (به ضم چ, سکون ن و ضم د) برای تماشای تلویزیون حکومتی پر از دروغ وتبلیغ  می نشستیم. یک بار هم 

  خلیل زمر حکایت می کرد  که نجیب رئیس خاد, پیش از 7 ثور 1357, شب های زیادی را درخانه شان می خوابید وهردو با اعضای خانواده همدیگر آشنایی کامل داشتند. او می گفت که پدرش (پدرخلیل زمر) درین سال های زندانی شدنش, بار بار پیش نجیب  رئیس خاد می رود  تا سرنوشت پسرش (خلیل زمر) را تعیین نماید , نجیب  , پدر خلیل زمر را به همان رسم دیرینه پدر گفته صدا می زند و وعده آزادی خلیل زمر را می دهد, مگر هیچ گاهی به وعده اش وفا نمی کند. خلیل زمر که می گفت نجیب, پدر خلیل زمر رابازهم (پدر) گفته خطاب می کند, از انتهای قهر وغضب  خطاب به نجیب می گفت :( به همو پدر(نجیب) تو درغگوی لعنت ).

    به دستور نجیب رئیس سازمان آدمکش خاد, تا توانستند, مردم را گرفتند, شکنجه کردند و بردند واعدام کردند که بنده شاهد همه این جنایات داکترنجیب احمدزی وحکومت جلاد ببرک کارمل وشرکای جرمش استم, مگر نمیشود برجنایات یک یک شان خاک انداخت و از نجیب یا امثالش به حیث یک شخصیت نیک یادآوری وتجلیل کرد وبا خون میلیون ها شهید کشور و زجر وشکنجه میلیون ها دیگر ومهاجرت میلیون های دیگر معامله و خیانت کرد. بزرگداشت از نجیب ویا هر  خلقی وپرچمی که مرتکب جنایات بی شمار بشری وقتل وکشتار مردم ما شده اند, خود یک جنایت نابخشودنی ,غیرقابل قبول وقابل نکوهش شدید است. 

  پیروان ادیان آسمانی وزمینی همه در نمایان شدن نشانه های نزدیکی قیامت, تاحدی اشتراک نظر دارند که در آخرالزمان, شخصیت های صادق و دانا, بی قدر وبی عزت وبیکار می شوند وآدم های فاسد و دزد  و جنایتکار, مورد ستایش قرار می گیرند وحتی به چوکی های بلند می رسند. مثال های زنده از نشانه های اخرالزمان همین است که زلمی خلیلزاد اختیاردارکل افغانستان, نخست حامدکرزی مداری را بدون استحقاق ورای مردم که بار اول در کنفرانس بن تنها 2 رای دربرابر9 رای داکترعبدالستارسیرت برده بود وبعدا بقول علی نجفی از دبیرخانه کمیسیون انتخابات داکترعبدالله میدان رابرده بود مگر مجبورساخته شدند تا حامدکرزی مداری را برنده اعلام نمایند وهمان بود که برای 13 سال برچوکی ریاست جمهوری چسپانده شد که امروز از پول رشوه واختلاس امپراتور مالی دوبی است و  اشرف غنی احمدزی فاشیست با تقلبات گوسفندی به چوکی ریاست جمهوری تکیه زده  وتا می تواند دزدان وفاسدان را به چوکی های پردرآمد وکلیدی مقررمی کند تا هم جیب خودش وخانمش رولای لبنانی پرشود وهم جیب دزدان همدستش که حالا کارش به جایی کشیده که  از داکترنجیب احمدزی سادیست رییس سازمان جهنمی خاد تجلیل بعمل میاورد واورا (شهید) می نامد درحالی که شرم است تا یک خداناباور وضد دین و کمونیست قاتل را شهید نامید. تره کی ها درخانه نورمحمد تره کی ابله قاتل درکارته چار کابل جمع می شوند واز او تجلیل بعمل میاورند وهیچ دستگاه مانع شان نمی شود, پسر حفیظ الله امین درجرمنی , پدرش را شهید می نامد ومی خواهد تا  مراکزی را بنام وی نامگزاری کرده او را شهید بنامند, کارملی ها هم سروصدا انداخته اند که از داکترنجیب احمدزی که تجلیل شد چرا از ببرک کارمل تجلیل نمی شود.

  تره کی که به دستور امین خفه وکشته شد, لاش اورا در بخش پایینی قبرستان قول آبچکان کابل گورکردند که 3 بار از طرف مردم خشمگین کابل به آتش کشیده شد. خود امین را روس ها درشب 6 جدی 1358 کشتند ودرجای نامعلومی زیرخاک کردند. ببرک کارمل در روسیه به مرگ طبیعی روانه جهنم شد وبرادرش محمودبریالی, لاش اورا در ریگ های حیرتان زیر ریگ کرد که عکس های قبر وشعارهای پرچمی ها را داکتر سیدمخدوم رهین گرفته وبرای چاپ در ماهنامه کاروان برای بنده فرستاده بود. مگر گفتند که شب بعدش, محمودبریالی رفت ولاش ببرک کارمل را به محلی دیگری انتقال داد تا به مانند تره کی به آتش کشانیده نشود.

  از نشانه های دیگر آخرالزمان این است که صادقان وخدمتگاران راستین بیکار وخاینان ودزدان به چوکی های بلندی دست میابند این است که جنرال ظاهرظاهر قوماندان امنیه کابل در انتخابات 6 سال پیش, ضیاالحق امرخیل پاکستانی را که از طرف حامئکرزی بحیث دبیر کمیسیون انتخابات مقرر شده بود, با پشتاره دزدی صندوق های رای دستگیر کرد که میلیون ها رای گوسفندی  را به نفع اشرف غنی احمدزی تقلب می کرد. نتیجه آن چنین شد که جنرال ظاهرظاهر بیکار وخانه نشین شد وضیاالحق امرخیل پاکستانی والی پرقدرت جلال آباد مقررگشت و روی فرش سرخ قدم می زند. یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون انتخابات که تابعیت امریکا را دارد وساکن سان دیاگوی کالیفورنیا است, هم از طرف دادگاهی در امریکا به جرم اختلاس به زندان وجریمه محکوم شده است مگر اشرف غنی احمدزی اورا سناتور ساخته است چون که به نفع اشرف غنی احئدزی تقلبات گسترده کرده بود.

  وهمین است نشانه های آخرالزمان تا دیده شود چه وقت صور اسرافیل به صدا درمیآید؟.

.........................................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin