Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

         عتیق الله نایب خیل

چرا تنبان کشی؟!

 

همین که به خود جراًت دادم عنوان فوق را برای نگاشتن چند سطر پائین انتخاب نمایم عرق شرم بر جبینم نشست. زیرا بکاربرد بعضی کلمات و جملات عبور از خط قرمزهای ادب نگارش و عفت قلم است. اما، همزمان با آن یادم آمد این پرسش را مطرح نمایم که چه گونه کسی به خودش حق داده است از خط قرمزهای اخلاقی جامعه عبور نماید و در محضرعام پیراهن و تنبانش را بکشد و نیکر زرد رنگش را در معرض دید همه گان قرار دهد؟ شاید طرح این پرسش بتواند انتخاب این عنوان را هم توجیه نماید.

اما جالبتر ازین حرکت، به گوش رسیدن نعره هایی بود که ندانستم چه ربطی به لُخت شدن سخنران داشت و چرا عده یی برای خودشان حق می دهند عظمت خداوند را آن قدر کوچک بسازند که حتی یک چنین عمل منفی را نیز با نعره های تکبیر استقبال نمایند.

به باور من انتخاب شخص سخنران و این حرکتش کاملا" حساب شده و از قبل پلان شده بوده و تحریک آمیز ترین عمل برای تحریک آنانی بوده که آن جا حضور داشتند. زیرا لُخت شدن در محضر عام جای صد دلیل و استدلال را برای آن هایی می گیرد که مانند سخنران از نبود عقل و درایت کافی و قدرت استدلال و ارائه دلایل منطقی به دورند. زیرا وقتی پای منطق کسی می لنگد برای به کرسی نشاندن سخنش به راه های غیرمنطقی متوسل می شود.

آنانی که از تبلیغ و دامن زدن به مسایل قومی نفع می برند، برای دستیابی به مقاصد شان کاملا" به همین گونه افراد جاهل ضرورت دارند و حرکاتی ازین نوع برای تحریک احساسات گروه های جاهل هم جای صد دلیل و برهان را می گیرد. افرادی با این حدی از تنزل اخلاقی عقب تریبون سخنرانی قرار نمی گیرند، قرار داده می شوند.

دلیل این تنبان کشیدن هرچه باشد، تشویش من این است که این حرکت به یک نماد دایمی اعتراض مبدل نشود. فردا شاهد خواهیم بود که کسی در اعتراض به بلند رفتن نرخ ها تنبانش را کشیده است و کسی در اعتراض به تقسیم قدرت و کسی هم به دلیل رئیس و یا وزیر نشدن، کسی هم با نگرفتن رتبۀ جنرالی ... و طبعا" دلایل اعتراض درین مملکت بسیار است.

ما از جهات بسیاری در جهان در صف اول قرار داریم. از جهت تولید مواد مخدر، از ناحیۀ فساد و بسیار چیزهای دیگر. نشود که از جهت تنبان کشی هم در صف اول ملل قرار گیریم!

.........................................  

الحاج اسرار خواجه

محاسن سفید

پشنهاد به مادران داغدیده و رنج کشیده و زنان تحصیل کرده افغانستان

نصف پیکر جامعه کشور مامنحیث انسان از مادران و خواهران متشکل است این که در بطن خود طفل را از خون خود تغذیه در تربیه و رشد استعداد کودکان سر سپرده فعال اند درک عشق ناب مادری به فرزندش به معنی مادر گفتن نسبت وجائب انسانی در تامین عدالت با ارزش های معنوی منزلت ان در جامعه است علاوتا مادران برای بهتر آسایش انسان ها در جامعه در تولیدات نعمات مادی و رشد اقتصاد سهم ارزنده دارند با تاسف یک تعداد محدود تعلیم یافته زنان را دولت در جریان بیست سال طور نمایشی در نهاد های سیاسی نصب نموده اند چنانچه در تشکیل پارلمان در قانون حضور زنان را محدود ساخته اند بائیست نصف پارلمان را زنان تشکیل بدهد در مدت اضافه از ده سال حاکمیت محترم کرزی به ارتباط حقوق زنان گلو پاره می کرد از این که برادران ناراضی اش خفه نشود روی بی بی خانمش را از طریق رسانه هیچ کسی ندیده این قلم از چشم دید خود در انتخابات صدر اعظم در یک کشور پیشرفته بعرض برسانم در انتخابات صدراعظم چند حزب اشتراک داشتند ساعت هشت صبح رای گیری اغاز شد ساعت ده شب نتیجه اعلان گردید فردا حزب موفق جلسه رهبری حزب را دایر از جمله هیئت رهبری یک زن را بحیث صدراعظم معرفی فعلا همان زن موفق ترین خدمت گذار جامعه کشورش است.

لازم دیده می شود مادران و خواهران تعلیم یافته وطنم بر ادبیات و فرهنگ سیاسی خود را آراسته سازند تا بدرهر کس و نا کس برای کاریابی مراجعه نکنند بهتر است با دیدگاه وسیع در پرتو علم و خرد رقابت های زنانه را نادیده گرفته یک حزب را مؤسس شان نام گذاری نماید حزب (...........اسلامی ) وزارت زنان را موکلف سازید تا در تشکیل حزب فعال گردیده به نظر من برنامه و اساسنامه حزب را روی اندیشه و اموزه های بی بی خدیجه و فاطمه زهرا و غیره زنان مبارز که در صدر اسلام در زمان حیات پیامبر حضرت محمد(ص) با ایشان کار و پیکار نمودند اساس گذاری نماید شورا های زنان ولایات منحیث سازمان های حزبی و همچنان در ولسوالی های کشور شورای زنان ایجاد نمایند از زنان سرمایه دار کشور های خارجی حمایت مالی بدست اورند کشور های مترقی از حزب شما حمایت می نمایند با سازمان دهی سالم و خردمند صفوف شما سراسری کشور را در برمی گیرد در انتخابات نهادهای سیاسی و خدماتی حزب شما موفق ترین حزب خواهد بود رهبری حزب شما می توانند اشخاص با فهم و دانش را در رهبری دولت تعین و نظارت نمائید با تشکیل حزب شما مادران و خواهران تعلیم یافته اراسته با دانش چه نوع نواوری می نمایند مختار اند از توضیحات بیشتر این قلم عاجز است منظور صرف رسیدن به حقوق حقه تان می باشد بدانید زعامت امروز دولت صرف بدست اوردن قدرت و ثروت اند.

با عشق کور به سوی نامردان مرو دیگر   -  

با خود بنگر و جهان نو بیافرین

.....................................

اسد شامل

تاملی بر کتاب " اشک قلم و فریاد کفش "

اخیرن کتاب " اشک قلم و فریاد کفش ".نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید . این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است . تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده , کتاب دارای ۵۲ فصل و یا عنوان است, در واقع می توان گفت همه حکایات و زبان حال "قلم" و " کفش "است که از طرف نویسنده به شکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده. از خاطرات ناگوار و دردناک "قلم" در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسان های بیگناه ر ارقم زدند, با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آن را زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها, همچنان است حکایت "کفش" که چه گونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک می کردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر می بریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان به سوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را         می بستند. 

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است, این است که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه می کنم . اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت می نمایم :

من در دست دشمن

انسان ها !

کسی از جمع شما " اشرف المخلوقات "، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد . شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد. در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است. چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد . گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه می شدم . دقایقی گذشت " اشرف مخلوقات " تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت. سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و آن شب، فریادی بود که می گفت :

" که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است"

..........................................

 

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف  عباسی

وحدت ملی و همبسته گی

ای فرزندان غیور و نامور کوه پایه های پرهیبت و حماسه ساز تأریخ، ای دلیر مردان هزاره، تاجک، پشتون، ازبک، ترکمن نورستانی و بلوچ که همه در آزمون های گوناگون پیروز و سربلند برآمدید!

من منادی ام که از بستر مریضی با درد و سوز و گداز می گویم که من به شهامت، شجاعت، خرد و فراست شما ایمان دارم، و یقین کامل دارم که نیروی خلاقۀ ملی شما مثل هر ملت جهان توان مندی تغییر بهبود حال داشته و ممثل واقعی حاکمیت ملی و رهایی از جمیع اسارت ها است.

این ندای من شعار نیست، هورا نیست و نعرۀ تکبیرهم نیست بلکه فریاد قلب افگاریست که با تمام بیچارگی شاهد فروپاشی سقفی ام که نیاکان ما به قیمت خون های پاک خود آن را اعمار و افتخار آزادگی به آن بخشیدند. و من و تو به نام ملت افغان در زیر آن تا حال به افتخار و سربلندی زیستیم.

ندای من توأم به تضرع برخاستن، شکستن، ریختن، ویرانی و قتل و قتال نیست، که همه را تجربه کردیم، ندای من قیام و به پا خیزی است بر بنیاد وحدت ملی و هم بستگی صادقانه و بی شایبه که فراموش کردن خود به خاطر افغانستان عزیز باشد.

خرد و فراست، تعقل و دانش باید انگیزه های مقدم این تحرک باشد. مگذار که دشمنان، نفاق و شقاق و متلاشی شدن خانۀ مشترک ترا جشن گیرند و سگان پروردۀ دم درب شان از این حال اسفناک برای بقای قدرت خود بهره برداری نمایند و لو که از قوم خودت باشد.

من برایت می گویم که وطن به سوی تباهی و نابودی قهقرایی روان است. این صلح پالی و بحث های این جا و آن جا دام های تزویری بیش نیست و بر حلقه های زنجیر اسارت دور گردن من و تو می افزاید.

برخیز و بیدار شو و چشمانت با دستان تعقل بمال و روشنی واقعیت ها بنگر.

والله که هیچ خارجی مسلمان و غیر مسلمان در فکر رهایی تو از این منجلاب باشد. تو استی و فقط تو استی، ای دختر و پسر افغان که توان درهم شکستن این طلسم ننگین اسارت داری.

از خواب غفلت برخیز و راه آزاده گان خردمند پیشه کن و بی تفاوتی را کنار بزن ودر حلقۀ کثیف تفرقه ها که دسایس دشمنان است مه پیوند و وطنت نجات ده.

این است ندای کهن سال عاشق دل سوختۀ وطن از بستر ناجوری.

..........................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

الحاج اسرار خواجه  محاسن سفید

پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان

افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و غیر منقول و غیره در محاکم شرعی در چوکات اصول شرعیت اسلامی صورت گرفته و میگیرد .

مردم رنج کشیده افغانستان در طول تاریخ تحلیف های زمامداران کشور را تجربه نموده -اند زمانی که به قدرت رسیده اند اعمال شان چیزی دیگری بوده از جانبی در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی نا متجانس و عاطفی زبانی و قومی و غیره بدون این که عقلانی باندیشند صفوف شان کم سواد و بیسواد فاقد شعور سیاسی و ساختار دولت را  به شرکت سهامی تبدیل نموده اند و ائتلاف های احزاب بدون برنامه همگانی موقت و زمان بر ، خلاصه چنین دولت داری یک تعداد محدود اشخاص جاه طلب را به قدرت و ثروت رسانیده که نتیجه آن فقر ، بیکاری ، مهاجرت و  جوانان را معتاد به مواد مخدر و مردم را به خون آغوشته که اکثراً آگاهانه صورت گرفته که محکوم عامه مردم و وجدان خود اند .

اینجانب منحیث یک شهروند و محاسن سفید  در صورتی که کمیسیون محترم انتخابات واقعاً مستقل باشند به ارتباط پذیرش کاندیدان در عموم نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ذیل را بعرض می رسانم .

۱- عموم کاندیدان محترم خط مش و برنامه خویش را با تحصیلات و تجارب کاری شان ثبت وثیقه شرعی درمحاکم مربوط محل خویش نمایند .

۲- دارایی مالی و جایداد شخصی فامیل اش درج وثیقه گردد .

۳- کاندید محترم تعهد بسپارد افتخار خدمتگذاری به مردم را عقلانی در پرتو علم و خرد بدون بادیگارد انجام می دهد .

۴- کاندیدان محترم می توانند فوتو کاپی وثیقه شرعی را که روشن و خوانا باشد در محلات که لازم دانند نصب نمایند با تنظیم چنین اسناد می توانند هر قدر پول مصرف نمایند مجاز باشند با پیشنهادیه فوق در کمیسیون محترم انتخابات از اتحادیه حقوق دانان کشور و استادان محترم دانشگاه ها و نخبگان و اتحادیه ژورنالیستان و جامعه مدنی توقوع می رود که در اصلاح پیشنهاد بهتر و خوبتر نظری داشته باشند از طریق وسائل لازم ابراز نظر نمایند یگانه منظور این قلم افغانستان عزیز دارای پارلمان مردم سالار تا نظام پارلمانی را تمثیل در پرتو ارزش های موازین اسلامی نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و دفاع از حقوق عامه دست باز داشته باشند . مولانا بزرگ بلخ فرموده ،

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

    هم به رای عقل خود اندیشه کن .

تاریخ - ۱۳ حوت ۱۳۹۶ 

................................................................. 

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

مترجم :  ک. پیکارپامیر- تورنتو

 

کمیتۀ ضد تروریسم کنگرۀ ایالات متحدۀ امریکا

 

سـوأل اعــتمــاد

 

یادداشت  مترجم :  

مطلبی را که اینک ترجمه ی فارسی دری آنرا تحت  مطالعه دارید، در ماه مارچ سال 1990 میلادی با درج شماره ی (20515) کمیته ی ضد تروریسم کنگره ی ایالات متحده ی امریکا و زیرعنوان " سوأل اعتماد" ، منحیث گزارش مهم در قبال وضعیت جهادافغانهاعلیه قشون روس و موقعیت گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی وی تهیه گردیده بود. مطلب مورد نظر را چندی قبل ازانگلیسی به فارسی ترجمه نمودم و درموقعش ازطریق وبسایت گفتمان دموکراسی افغانستان به نشر رسید. اینک که یکباردیگرموضوع مربوط به گلبدین و برگشت وی به افغانستان مطرح است، خواستم ترجمۀ گزارش متذکره  را بار دیگرخدمت هموطنان عزیز تقدیم نمایم تاسیاست های دو گانه و چند گانۀ امریکا و متحدان منطقه ای اش درقبال افغانستان پامال شده،  خوبترشناخته آید. 

 

 

 

 

"  یکی از رهبران {جهادی} به نام گلبدین حکمتیار، سمبول بیرحمی ، گریز و بهانه از نوع روم شرقی در اوضاع جنوب غرب آسیا میباشد. گلبدین حکمتیاربرای CIA و ISI یک مجاهد و افراد حزب اسلامی وی مجاهدین اند.  حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از سال 1980تاحال، بیشترینه کومکهای مالی – نظامی و بشرخواهانه ی امریکا را که برای مقاومت افغانها اختصاص داده شده بود، بدست آورده است.  آی. اس. آی پاکستان شاید دلایلی برای تداوم پالیسی اش درقبال گلبدین داشته باشد که علی رغم آنکه حزب اسلامی مشغول برادرکُشی و اقدامات ضد  گروپهای جهادی است ، هنوز هم ازاو پشتیبانی بعمل می آورد. CIA در این زمینه، جزپذیرش گفته های ISI  ، چاره ی دیگری نه دارد.  حکمتیار با تهران و کابل نیز همکاریهای رو به گسترش دارد. این ، به معنای سهمگیری  در فعالیت های ضد منافع بین المللی امریکا از طریق تروریسم می باشد.  چنین معلوم می شود که اینهمه شواهد، نتوانسته تأثیری در روند مساعدتهای  CIA  داشته باشد.  هرگاه کسی خواسته باشد به اصل موضوع و نتایج این فعالیت ها پی ببرد، نیاز خواهد داشت با گذشته های گلبدین  و حزب اسلامی وی آشنا باشد .  پس منظر شخصی گلبدین ، شک و تردید پیرامون حقانیت رهبری او را بر می انگیزد .  به ویژه ، جمع آوری اسناد درمورد حملات  او علیه سایر مجاهدین و شهروندان بیگناه، زنگ خطر را بیشتر به صدا در می آورد.  گلبدین ، نه تنها شخصا با رژیم  خمینی همکار است ، بلکه افراد وی نیز در فعالیت های ضد امریکایی در سطح بین المللی مشغول میباشند و همین فعالیت ها، او را در برابر مساعدتهای امریکا نا مستحق نشان میدهد.  درحالیکه  آی اس آی و سی آی ای هنوز هم  او را حمایت مینمایند و بزرگترش میسازند.  ..  روابط وی با خمینی و شوروی متعاقبا افشا شد . برخی از مشاهدات و توضحیات نشان میدهد که چرا  سی آی ای  در جهت حمایت از گلبدین حکمتیار پا می فشارد؟

بچه ی نازدانه :

  گلبدین در سال 1948- 1950  میلادی تولد شده است . وی از پشتونهای خروط مربوط ولایت بغلان واقع  در شمال افغانستان است ، جایی که پشتونها اقلیت های {قومی} را مورد تبعیض قرار میدهند.  فعالین این مناطق متوقع بودندکه با گرایشات سیاست های تند روانه ، پاداش این تعصبات را بدهند، پدیده یی که در میان عیسوی های عرب مانند جورج حبش در سازمان رهایی بخش فلسطین  و سیاست تندروانه ی شرق میانه هم نا ممکن نبوده است .  گلبدین درسال 1960میلادی به کابل رفت تا به عنوان یک جوان فعال اطرافی به آموزش عالی بپردازد.  

وی آموزش نظامی را برگزید که گویا راهی به سوی بالا بود، چنانکه در اکادمی نظامی کابل پذیرفته شد. زیاد طول نکشید که سرگرم فعالیت های چپ روانه ی سیاسی توطئه گرانه گردید .  وی در این موقع ، در جمع گروپی از افسران کمونیست  متعلق به جناح پرچم { حزب دموکراتیک خلق افغانستان } قرار گرفت .  گلبدین  بسیار زود از اکادمی نظامی به خاطر عمل غیر قابل قبول (لواط)  و بخاطر رابطه اش با مرد دیگری ، اخراج گردید.  وی بعدا به پولیتخنیک کابل غرض آموزش امور انجنیری شامل شد.  آموزش اش بسیار ناچیز بود ، مگر در عین حال،  به عنوان عضو فعال جناج پرچم باقی ماند و به فعالیت  های توطئه آمیز سیاسی به شمول درهم ریزی میتنگهای برادران مسلمان  ادامه داد.  در اثر همین نوع فعالیت های دسیسه ساز بود که وی بالاخره از پولیتخنیک کابل هم اخراج گردید.  جناح پرچم ، رابطه ی محرمانه یی با کی جی بی داشت که در خارج از سفارت به کار می پرداخت و بنابران ، جوان چپ رو{ گلبدین}  هم از توجه { کی جی بی } باز نماند.

درسال 1969-1970 میلادی ، گلبدین در نتیجه ی اعتمادی که حزب دموکراتیک خلق بالای وی داشت ، به او هدایت داده شد تا در صفوف  برادران مسلمان در کابل نفوذ کند. دران زمان ، جوانان زیادی از یک جنبش چپ به دیگری می پیوستند و گلبدین حکمتیار نخستین کاندید چنین راه و روش بود.  وی در این موقع، ظاهرا به عنوان مومن در راه مکتب اسلام شناخته شد و آنگاه که درسال 1973م به پاکستان فرار کرد، ادعا نمود که فرد دیندار میباشد. قبل ازان، درسال1972 میلادی ، گلبدین  به جرم قتل یک فرد مائویست {سیدال سخندان}  دستگیرشد. اگرچه تحقیقات دستگاه پولیس افغانستان  این قتل را به فعالین جناج پرچم نسبت داد، اما بازهم نتیجه ی تحقیقات جنایی ، گلبدین را بحیث یک اخوانی فعال محکوم نمود و بنابران، گفته شد که این قتل سیاسی کار جناح پرچم نبوده است .  یک افسر سابق امورامنیتی افغان در سال 1970م تأکید کرد که مجموع جنبش اسلامی از طریق نفوذ عمیق عناصر کمونیست از 15 تا 20 سال قبل فلتر میشد.  افسر امنیتی افغانستان معتقد بود که گلبدین برای جناح پرچم کشتار میکرد و بهانه می آورد که قتلها از سوی برادران مسلمان صورت می گیرد و بدین گونه، توجه و سؤ ظن را از کمونیستها به طرف دیگر می چرخانید.  گلبدین در سال 1974 میلادی از طرف ISI   برگزُیده شد و بعدا ذولفقارعلی بوتو رییس جمهوری وقت پاکستان هدایت داد تا او را غرض خرابکاری علیه  رییس جمهور داوود تمرین دهند. بنابران،  گلبدین درسال 1975م توسط استخبارات پاکستان تمرین داده شد.  گلبدین  دران زمان از سوی مقامات پاکستانی بمثابه ی عنصر حیله گر، ظالم و تشنه ی قدرت تشخیص  داده شد که غرض رسیدن به قدرت، از اجرای هیچ کاری رو گردان نیست.  او، بالای گروپ شورشی یی که با سلاح و پول پاکستان علیه داوود خان مجهزشده بود، تحمیل گردید و آی اس آی او را نفر خود و همانند یک اجنت کاملا تحت کنترول خود میدانست .  بالاخره  این حرکت به خاطر عدم حمایت مردمی به شکست انجامید .  گلبدین رهبری اش بالای حزب اسلامی را به  وجود آورد، هرچند جوان بود و گواهینامه ی دانش اسلامی نداشت ، با آنهم بعنوان رهبر حزب ، سلسله ی کشتار بزرگان و فرماندهان سازمان های مختلف را پی گرفت.  هنوز تعداد زیادی از قوماندان های مقاومت اعتقاد دارند که قتل شماری از بزرگان، بخاطر کنار راندن دیگران و بالابردن گلبدین صور ت گرفته است .  آی اس آی پاکستان توصیه می کرد که گلبدین باید تقویت شود، زیرا وی کاملا تحت کنترول آنهاست و یا آنان چنین می پنداشتند.  در همین مدت، گلبدین  در ارتباط نزدیک با استخبارات افغانستان { خاد} به شمول مشاوران روسی باقی ماند. درعین زمان، درسال 1978-1979م تعداد زیادی از صاحب منصبان سعی میکردند تا کودتایی را علیه جناح های خلق و پرچم به راه اندازند. مهم ترین این تلاشها، بخصوص در تابستان سال 1978م صورت می گرفت .  قراربود افسران مسلح مسلمان، در بهار سال 1978م غرض ایجاد بی نظمی درکابل، هرات و قندهار تمرکز یابند، ولی میان هردو جانب برخورد صورت گرفت، زیرا کمونیستها اطلاعات دقیق قبلی داشتند. بخش اعظم آنانیکه در این اقدام سهم داشته و هنوز به مقاومت ادامه میدهند، اصرار دارند که آنعده از نماینده  های شان که غرض حصول کومک با گلبدین درتماس شده بودند، بصورت عاجل به مقامات امنیتی کابل تسلیم داده شدند.  لااقل سه منبع مستقل به شمول یکی از افسران امور امنیتی کابل و یک افسر خاد در این مورد وجود دارند که تأیید مینمایند گلبدین  حکمتیار یگانه منبع اطلاع رسانی مبنی بر معرفی توطئه گران به خاد بود.

گلبدین در عین حال،  به معامله گری با شوروی ها ادامه  میداد. کی جی بی و خاد در سالهای 1980-1982م تلاش های عمده یی بخرچ دادند  تا رهبران مربوط به تشکلات مقاومت را ترورنمایند.  یکی ازافسران عالیرتبه ی خاد که بالاخره از رژیم رو گردانید، دستور گرفته بود تا ترتیب ترور رهبران مقاومت را طوری صادر کند که گلبدین کشته نه شود. مشاوران روسی به وی اکیدا دستور دادند تا زیانی به گلبدین نرساند. افسر دیگر خاد،  نه تنها این گفته ها را تأیید کرد، بلکه دو مورد  دیگر را نیز علاوه نمود که موضوع ترور رهبران در حضور مشاوران کی جی بی مطرح گردید و دران زمان نیز گلبدین مستثنا قرار داده شد. درهمین جریان، شوروی ها و رژیم کابل با تبلیغات وسیع ، گلبدین را بمثابه ی دشمن بزرگ افغانستان تصویر میکردند. با این تبلیغات، قرار بود او را در منطقه به قدر کافی صبغه ی مردمی و اعتبار ضد کمونیستی بخشند. موقعی که در سال 1979م جنگ در داخل افغانستان بالا گرفت، حزب اسلامی عمدتا جنگ برضد سایر نیرو های مقاومت را در پیش گرفت. به قول قوماندان عبدالحق، پروبلم ناشی از گلبدین اینست که وی بیشترینه مجاهد را به قتل رسا نیده تا روس های متجاوز را.

درسال1989م حدود هشتاد فیصد رزمنده گان جبهه ی مقاومت در داخل افغانستان با افراد گلبدین درگیر بودند.  این درگیری های داخلی نه تنها به خاطرسلطه ی محلی و رسیدن به منابع مورد نظر بود، بلکه به منظور جلو گیری از تکامل نیرو های مقاومت که میتوانستند مایه ی درد سر برای رژیم  شوند ، نیز بود.  درآغاز سال1980 میلادی نیرو های مقاومت در مناطق میدان ولایت وردک واقع در غرب کابل نتوانستند کاروان { روسها} را مورد ضربه قرار دهند، زیرا ترس از حمله ی قوای گلبدین وجود داشت .  وقتی درسال 1982-1983م جنگهای داخلی آغاز شد، برای قوای گلبدین ، ترکهای مملو از ساز و برگ جنگی مواصلت کرد و حمایت هوایی نیرو های رژیم از افراد حزب اسلامی صورت گرفت، طوریکه ضربات توپ و عملیات هوایی به وسیله ی رادیو درجهت سرکوب سایر مجاهدین رهنمایی میشد . . .

گلبدین درسال 1982م در آستانه ی جنگهای هزاره جات، نیرو های وسیع مقاومت را جمع کرده بود، وی بعدا آنها را در راستای شکستاندن آن عده از گروپ های مقاومت اهل تشیع بکار گرفت که مخالف نماینده ی خمینی در میان نیرو های مقاومت بودند. این  اقدامات، هزار هاکشته برجای گذاشت .  نیرو های حزب اسلامی درسال 1983م بمثابه ی ملیشه های محلی رژیم کابل در مناطق وردک ، هرات و هزاره جات عمل کردند.  حزب اسلامی همچنان در محاصره ی پنجشیرسهم گرفت . نقش حزب اسلامی درسال 1984م درجنگهای دره ی پنجشیر، وفاداری اعضا نسبت به رهبری را به نمایش گذاشت .  وقتی میان مسعود و فرمانده محلی حزب اسلامی توافقی در مناطق شمالی بعمل آمد، گلبدین  فورا کس دیگری بنام نیازی را به منطقه فرستاد تا صلاحیت نیرو های محلی را بعهده بگیرد و دیده شد که نیازی به سرعت به میدان هوایی بگرام داخل شد. تنها وقتی روسها بالای افراد گلبدین  درشمال پنجشیر بم فرو ریختند، بعضی از فرماندهان محلی او بگونه ی یکطرفه جانب مسعود را گرفتند و آنگاه که احتمال داشت افرادش به صورت وسیع تر تمرد و سرکشی نمایند، گلبدین دستور داد نیرو های بیشتر در جنگ { بامسعود} اشتراک کنند .

نیرو های وفادار به گلبدین ، جنگ علیه مسعود را ادامه دادند تا قوای مسعود از دره ی پنجشیر به سایر نقاط حرکت کرده نتوانند. حزب اسلامی با استفاده از فشار های شورویها و رژیم کابل، یگانه راه مواصلاتی را که تا دره ی پغمان در اختیار جنبش مقاومت پنجشیربود، قطع کرد و برای جمعیت اسلامی اجازه نداد تا مواد مورد ضرورت را به دره پنجشیر انتقال دهد.  ضمنا در زمستان سال 1987-1988میلادی ، مجاهدینی که تحت رهبری قوماندان حزب اسلامی قرار داشتند، جنگ را غرض جدا سازی ولایات شمال به راه انداختند.  نتیجه آن شد که در خزان سال1987 م ، قوماندان های محلی به شمول احمد شاه مسعود از پاکستان و شهر پشاور گسسته خود شان را مستقل اعلام نمودند.  واکنش پشاور دربرابر این اقدام ، تند وسریع بود. قوماندان های مذکور مدتی از پشاور و از طرف حزب شان { حزب جمعیت اسلامی } مساعدت حاصل کردند و اما  بخاطر برفباری شدید و انسداد راه های شمال تا اخیر ماه جون 1988م ، حزب جمعدیت اسلامی افغانستان مقیم پشاور، به بهانه همین برفباری و انسداد راه ها علیه قوماندان هایی که آزادی داخلی شان را اعلان کرده بودند، موضع گرفت.  بعدا اتحادی از مجاهدین به رهبری مولوی یونس خالص ، اتحاد اسلامی سیاف، قوماندان سیدانی از حزب اسلامی گلبدین و یکی از قوماندان های " واد "  { تشکیلات استخباراتی رژیم کابل که موازی با خاد فعالیت داشت } در فیض آباد { مرکز ولایت بدخشان} صورت گرفت تا نیرو های مقاومت واقعی در این مناطق را بی ثبات سازند.  اتحاد مذکور با قوای " واد " در تماس بودند و در این راستا سعی خاص به کار میرفت تا قوماندان های آزاد را برای حصول کومک خارجی به وابسته گی ایران بکشانند.  سازمان های پیرو ایران به ویژه حکمتیار، جندالله ، مستضعفین ، پاسداران افغان و گروپ های مختلف شیعیان مائوویست مایل بودند در بخش تهیه ی کومکها غرض حمایت از قوماندان های داخل دره و اشتراک در قدرت کار کنند.  این تدارکات به منظوررفتن به سوی یک آتش بس محلی بود که کی جی بی و تشکیلات " واد"  آنرا میخواستند. نتیجه آن شد که در تابستان سال 1988م مقاومت در شمال افغانستان فلج گردد.

مدتها فکر میشد نیرو های حزب اسلامی ، یگانه نیروی مقاومت اند که قادر هستند آزادانه تا جوار مواضع شوروی ها و قوای رژیم  حرکت نمایند و یا میتوانند از طرف شب با آتش روشن کرده در حوالی پوسته های سربازان شوروی اتراق کنند، بدون آنکه بالای شان شلیک صورت بگیرد. از سال 1986م ، افراد حزب اسلامی در شمال شرق افغانستان ، بویژه ، در ولایت بدخشان ، بگونه ی واضح با نیرو های محلی خاد همکاری میکردند. در همین سال، افراد گلبدین  با خاد بخاطر حمله بالای  سایر نیرو های مقاومت و داکتران غربی که مصروف کومکهای بشری بودند و نیز در ویران سازی مراکز صحی در منطقه همکاری نمودند.  آنها یک کاروان  مملو از وسایل طبابتی را غصب کرده در ذخیره خانه ی خاد در فیض آباد نگهداری کردند تا آنکه میان خاد و قوماندان های گلبدین تقسیم گردید.

وی آموزش نظامی را برگزید که گویا راهی به سوی بالا بود، چنانکه در اکادمی نظامی کابل پذیرفته شد. زیاد طول نکشید که سرگرم فعالیت های چپ روانه ی سیاسی توطئه گرانه گردید .  وی در این موقع ، در جمع گروپی از افسران کمونیست  متعلق به جناح پرچم { حزب دموکراتیک خلق افغانستان } قرار گرفت .  گلبدین  بسیار زود از اکادمی نظامی به خاطر عمل غیر قابل قبول (لواط)  و بخاطر رابطه اش با مرد دیگری ، اخراج گردید.  وی بعدا به پولیتخنیک کابل غرض آموزش امور انجنیری شامل شد.  آموزش اش بسیار ناچیز بود ، مگر در عین حال،  به عنوان عضو فعال جناج پرچم باقی ماند و به فعالیت  های توطئه آمیز سیاسی به شمول درهم ریزی میتنگهای برادران مسلمان  ادامه داد.  در اثر همین نوع فعالیت های دسیسه ساز بود که وی بالاخره از پولیتخنیک کابل هم اخراج گردید.  جناح پرچم ، رابطه ی محرمانه یی با کی جی بی داشت که در خارج از سفارت به کار می پرداخت و بنابران ، جوان چپ رو{ گلبدین}  هم از توجه { کی جی بی } باز نماند.

درسال 1969-1970 میلادی ، گلبدین در نتیجه ی اعتمادی که حزب دموکراتیک خلق بالای وی داشت ، به او هدایت داده شد تا در صفوف  برادران مسلمان در کابل نفوذ کند. دران زمان ، جوانان زیادی از یک جنبش چپ به دیگری می پیوستند و گلبدین حکمتیار نخستین کاندید چنین راه و روش بود.  وی در این موقع، ظاهرا به عنوان مومن در راه مکتب اسلام شناخته شد و آنگاه که درسال 1973م به پاکستان فرار کرد، ادعا نمود که فرد دیندار میباشد. قبل ازان، درسال1972 میلادی ، گلبدین  به جرم قتل یک فرد مائویست {سیدال سخندان}  دستگیرشد. اگرچه تحقیقات دستگاه پولیس افغانستان  این قتل را به فعالین جناج پرچم نسبت داد، اما بازهم نتیجه ی تحقیقات جنایی ، گلبدین را بحیث یک اخوانی فعال محکوم نمود و بنابران، گفته شد که این قتل سیاسی کار جناح پرچم نبوده است .  یک افسر سابق امورامنیتی افغان در سال 1970م تأکید کرد که مجموع جنبش اسلامی از طریق نفوذ عمیق عناصر کمونیست از 15 تا 20 سال قبل فلتر میشد.  افسر امنیتی افغانستان معتقد بود که گلبدین برای جناح پرچم کشتار میکرد و بهانه می آورد که قتلها از سوی برادران مسلمان صورت می گیرد و بدین گونه، توجه و سؤ ظن را از کمونیستها به طرف دیگر می چرخانید.  گلبدین در سال 1974 میلادی از طرف ISI   برگزُیده شد و بعدا ذولفقارعلی بوتو رییس جمهوری وقت پاکستان هدایت داد تا او را غرض خرابکاری علیه  رییس جمهور داوود تمرین دهند. بنابران،  گلبدین درسال 1975م توسط استخبارات پاکستان تمرین داده شد.  گلبدین  دران زمان از سوی مقامات پاکستانی بمثابه ی عنصر حیله گر، ظالم و تشنه ی قدرت تشخیص  داده شد که غرض رسیدن به قدرت، از اجرای هیچ کاری رو گردان نیست.  او، بالای گروپ شورشی یی که با سلاح و پول پاکستان علیه داوود خان مجهزشده بود، تحمیل گردید و آی اس آی او را نفر خود و همانند یک اجنت کاملا تحت کنترول خود میدانست .  بالاخره  این حرکت به خاطر عدم حمایت مردمی به شکست انجامید .  گلبدین رهبری اش بالای حزب اسلامی را به  وجود آورد، هرچند جوان بود و گواهینامه ی دانش اسلامی نداشت ، با آنهم بعنوان رهبر حزب ، سلسله ی کشتار بزرگان و فرماندهان سازمان های مختلف را پی گرفت.  هنوز تعداد زیادی از قوماندان های مقاومت اعتقاد دارند که قتل شماری از بزرگان، بخاطر کنار راندن دیگران و بالابردن گلبدین صور ت گرفته است .  آی اس آی پاکستان توصیه می کرد که گلبدین باید تقویت شود، زیرا وی کاملا تحت کنترول آنهاست و یا آنان چنین می پنداشتند.  در همین مدت، گلبدین  در ارتباط نزدیک با استخبارات افغانستان { خاد} به شمول مشاوران روسی باقی ماند. درعین زمان، درسال 1978-1979م تعداد زیادی از صاحب منصبان سعی میکردند تا کودتایی را علیه جناح های خلق و پرچم به راه اندازند. مهم ترین این تلاشها، بخصوص در تابستان سال 1978م صورت می گرفت .  قراربود افسران مسلح مسلمان، در بهار سال 1978م غرض ایجاد بی نظمی درکابل، هرات و قندهار تمرکز یابند، ولی میان هردو جانب برخورد صورت گرفت، زیرا کمونیستها اطلاعات دقیق قبلی داشتند. بخش اعظم آنانیکه در این اقدام سهم داشته و هنوز به مقاومت ادامه میدهند، اصرار دارند که آنعده از نماینده  های شان که غرض حصول کومک با گلبدین درتماس شده بودند، بصورت عاجل به مقامات امنیتی کابل تسلیم داده شدند.  لااقل سه منبع مستقل به شمول یکی از افسران امور امنیتی کابل و یک افسر خاد در این مورد وجود دارند که تأیید مینمایند گلبدین  حکمتیار یگانه منبع اطلاع رسانی مبنی بر معرفی توطئه گران به خاد بود.

گلبدین در عین حال،  به معامله گری با شوروی ها ادامه  میداد. کی جی بی و خاد در سالهای 1980-1982م تلاش های عمده یی بخرچ دادند  تا رهبران مربوط به تشکلات مقاومت را ترورنمایند.  یکی ازافسران عالیرتبه ی خاد که بالاخره از رژیم رو گردانید، دستور گرفته بود تا ترتیب ترور رهبران مقاومت را طوری صادر کند که گلبدین کشته نه شود. مشاوران روسی به وی اکیدا دستور دادند تا زیانی به گلبدین نرساند. افسر دیگر خاد،  نه تنها این گفته ها را تأیید کرد، بلکه دو مورد  دیگر را نیز علاوه نمود که موضوع ترور رهبران در حضور مشاوران کی جی بی مطرح گردید و دران زمان نیز گلبدین مستثنا قرار داده شد. درهمین جریان، شوروی ها و رژیم کابل با تبلیغات وسیع ، گلبدین را بمثابه ی دشمن بزرگ افغانستان تصویر میکردند. با این تبلیغات، قرار بود او را در منطقه به قدر کافی صبغه ی مردمی و اعتبار ضد کمونیستی بخشند. موقعی که در سال 1979م جنگ در داخل افغانستان بالا گرفت، حزب اسلامی عمدتا جنگ برضد سایر نیرو های مقاومت را در پیش گرفت. به قول قوماندان عبدالحق، پروبلم ناشی از گلبدین اینست که وی بیشترینه مجاهد را به قتل رسا نیده تا روس های متجاوز را.

درسال1989م حدود هشتاد فیصد رزمنده گان جبهه ی مقاومت در داخل افغانستان با افراد گلبدین درگیر بودند.  این درگیری های داخلی نه تنها به خاطرسلطه ی محلی و رسیدن به منابع مورد نظر بود، بلکه به منظور جلو گیری از تکامل نیرو های مقاومت که میتوانستند مایه ی درد سر برای رژیم  شوند ، نیز بود.  درآغاز سال1980 میلادی نیرو های مقاومت در مناطق میدان ولایت وردک واقع در غرب کابل نتوانستند کاروان { روسها} را مورد ضربه قرار دهند، زیرا ترس از حمله ی قوای گلبدین وجود داشت .  وقتی درسال 1982-1983م جنگهای داخلی آغاز شد، برای قوای گلبدین ، ترکهای مملو از ساز و برگ جنگی مواصلت کرد و حمایت هوایی نیرو های رژیم از افراد حزب اسلامی صورت گرفت، طوریکه ضربات توپ و عملیات هوایی به وسیله ی رادیو درجهت سرکوب سایر مجاهدین رهنمایی میشد . . .

گلبدین درسال 1982م در آستانه ی جنگهای هزاره جات، نیرو های وسیع مقاومت را جمع کرده بود، وی بعدا آنها را در راستای شکستاندن آن عده از گروپ های مقاومت اهل تشیع بکار گرفت که مخالف نماینده ی خمینی در میان نیرو های مقاومت بودند. این  اقدامات، هزار هاکشته برجای گذاشت .  نیرو های حزب اسلامی درسال 1983م بمثابه ی ملیشه های محلی رژیم کابل در مناطق وردک ، هرات و هزاره جات عمل کردند.  حزب اسلامی همچنان در محاصره ی پنجشیرسهم گرفت . نقش حزب اسلامی درسال 1984م درجنگهای دره ی پنجشیر، وفاداری اعضا نسبت به رهبری را به نمایش گذاشت .  وقتی میان مسعود و فرمانده محلی حزب اسلامی توافقی در مناطق شمالی بعمل آمد، گلبدین  فورا کس دیگری بنام نیازی را به منطقه فرستاد تا صلاحیت نیرو های محلی را بعهده بگیرد و دیده شد که نیازی به سرعت به میدان هوایی بگرام داخل شد. تنها وقتی روسها بالای افراد گلبدین  درشمال پنجشیر بم فرو ریختند، بعضی از فرماندهان محلی او بگونه ی یکطرفه جانب مسعود را گرفتند و آنگاه که احتمال داشت افرادش به صورت وسیع تر تمرد و سرکشی نمایند، گلبدین دستور داد نیرو های بیشتر در جنگ { بامسعود} اشتراک کنند .

نیرو های وفادار به گلبدین ، جنگ علیه مسعود را ادامه دادند تا قوای مسعود از دره ی پنجشیر به سایر نقاط حرکت کرده نتوانند. حزب اسلامی با استفاده از فشار های شورویها و رژیم کابل، یگانه راه مواصلاتی را که تا دره ی پغمان در اختیار جنبش مقاومت پنجشیربود، قطع کرد و برای جمعیت اسلامی اجازه نداد تا مواد مورد ضرورت را به دره پنجشیر انتقال دهد.  ضمنا در زمستان سال 1987-1988میلادی ، مجاهدینی که تحت رهبری قوماندان حزب اسلامی قرار داشتند، جنگ را غرض جدا سازی ولایات شمال به راه انداختند.  نتیجه آن شد که در خزان سال1987 م ، قوماندان های محلی به شمول احمد شاه مسعود از پاکستان و شهر پشاور گسسته خود شان را مستقل اعلام نمودند.  واکنش پشاور دربرابر این اقدام ، تند وسریع بود. قوماندان های مذکور مدتی از پشاور و از طرف حزب شان { حزب جمعیت اسلامی } مساعدت حاصل کردند و اما  بخاطر برفباری شدید و انسداد راه های شمال تا اخیر ماه جون 1988م ، حزب جمعدیت اسلامی افغانستان مقیم پشاور، به بهانه همین برفباری و انسداد راه ها علیه قوماندان هایی که آزادی داخلی شان را اعلان کرده بودند، موضع گرفت.  بعدا اتحادی از مجاهدین به رهبری مولوی یونس خالص ، اتحاد اسلامی سیاف، قوماندان سیدانی از حزب اسلامی گلبدین و یکی از قوماندان های " واد "  { تشکیلات استخباراتی رژیم کابل که موازی با خاد فعالیت داشت } در فیض آباد { مرکز ولایت بدخشان} صورت گرفت تا نیرو های مقاومت واقعی در این مناطق را بی ثبات سازند.  اتحاد مذکور با قوای " واد " در تماس بودند و در این راستا سعی خاص به کار میرفت تا قوماندان های آزاد را برای حصول کومک خارجی به وابسته گی ایران بکشانند.  سازمان های پیرو ایران به ویژه حکمتیار، جندالله ، مستضعفین ، پاسداران افغان و گروپ های مختلف شیعیان مائوویست مایل بودند در بخش تهیه ی کومکها غرض حمایت از قوماندان های داخل دره و اشتراک در قدرت کار کنند.  این تدارکات به منظوررفتن به سوی یک آتش بس محلی بود که کی جی بی و تشکیلات " واد"  آنرا میخواستند. نتیجه آن شد که در تابستان سال 1988م مقاومت در شمال افغانستان فلج گردد.

مدتها فکر میشد نیرو های حزب اسلامی ، یگانه نیروی مقاومت اند که قادر هستند آزادانه تا جوار مواضع شوروی ها و قوای رژیم  حرکت نمایند و یا میتوانند از طرف شب با آتش روشن کرده در حوالی پوسته های سربازان شوروی اتراق کنند، بدون آنکه بالای شان شلیک صورت بگیرد. از سال 1986م ، افراد حزب اسلامی در شمال شرق افغانستان ، بویژه ، در ولایت بدخشان ، بگونه ی واضح با نیرو های محلی خاد همکاری میکردند. در همین سال، افراد گلبدین  با خاد بخاطر حمله بالای  سایر نیرو های مقاومت و داکتران غربی که مصروف کومکهای بشری بودند و نیز در ویران سازی مراکز صحی در منطقه همکاری نمودند.  آنها یک کاروان  مملو از وسایل طبابتی را غصب کرده در ذخیره خانه ی خاد در فیض آباد نگهداری کردند تا آنکه میان خاد و قوماندان های گلبدین تقسیم گردید.وی آموزش نظامی را برگزید که گویا راهی به سوی بالا بود، چنانکه در اکادمی نظامی کابل پذیرفته شد. زیاد طول نکشید که سرگرم فعالیت های چپ روانه ی سیاسی توطئه گرانه گردید .  وی در این موقع ، در جمع گروپی از افسران کمونیست  متعلق به جناح پرچم { حزب دموکراتیک خلق افغانستان } قرار گرفت .  گلبدین  بسیار زود از اکادمی نظامی به خاطر عمل غیر قابل قبول (لواط)  و بخاطر رابطه اش با مرد دیگری ، اخراج گردید.  وی بعدا به پولیتخنیک کابل غرض آموزش امور انجنیری شامل شد.  آموزش اش بسیار ناچیز بود ، مگر در عین حال،  به عنوان عضو فعال جناج پرچم باقی ماند و به فعالیت  های توطئه آمیز سیاسی به شمول درهم ریزی میتنگهای برادران مسلمان  ادامه داد.  در اثر همین نوع فعالیت های دسیسه ساز بود که وی بالاخره از پولیتخنیک کابل هم اخراج گردید.  جناح پرچم ، رابطه ی محرمانه یی با کی جی بی داشت که در خارج از سفارت به کار می پرداخت و بنابران ، جوان چپ رو{ گلبدین}  هم از توجه { کی جی بی } باز نماند.

درسال 1969-1970 میلادی ، گلبدین در نتیجه ی اعتمادی که حزب دموکراتیک خلق بالای وی داشت ، به او هدایت داده شد تا در صفوف  برادران مسلمان در کابل نفوذ کند. دران زمان ، جوانان زیادی از یک جنبش چپ به دیگری می پیوستند و گلبدین حکمتیار نخستین کاندید چنین راه و روش بود.  وی در این موقع، ظاهرا به عنوان مومن در راه مکتب اسلام شناخته شد و آنگاه که درسال 1973م به پاکستان فرار کرد، ادعا نمود که فرد دیندار میباشد. قبل ازان، درسال1972 میلادی ، گلبدین  به جرم قتل یک فرد مائویست {سیدال سخندان}  دستگیرشد. اگرچه تحقیقات دستگاه پولیس افغانستان  این قتل را به فعالین جناج پرچم نسبت داد، اما بازهم نتیجه ی تحقیقات جنایی ، گلبدین را بحیث یک اخوانی فعال محکوم نمود و بنابران، گفته شد که این قتل سیاسی کار جناح پرچم نبوده است .  یک افسر سابق امورامنیتی افغان در سال 1970م تأکید کرد که مجموع جنبش اسلامی از طریق نفوذ عمیق عناصر کمونیست از 15 تا 20 سال قبل فلتر میشد.  افسر امنیتی افغانستان معتقد بود که گلبدین برای جناح پرچم کشتار میکرد و بهانه می آورد که قتلها از سوی برادران مسلمان صورت می گیرد و بدین گونه، توجه و سؤ ظن را از کمونیستها به طرف دیگر می چرخانید.  گلبدین در سال 1974 میلادی از طرف ISI   برگزُیده شد و بعدا ذولفقارعلی بوتو رییس جمهوری وقت پاکستان هدایت داد تا او را غرض خرابکاری علیه  رییس جمهور داوود تمرین دهند. بنابران،  گلبدین درسال 1975م توسط استخبارات پاکستان تمرین داده شد.  گلبدین  دران زمان از سوی مقامات پاکستانی بمثابه ی عنصر حیله گر، ظالم و تشنه ی قدرت تشخیص  داده شد که غرض رسیدن به قدرت، از اجرای هیچ کاری رو گردان نیست.  او، بالای گروپ شورشی یی که با سلاح و پول پاکستان علیه داوود خان مجهزشده بود، تحمیل گردید و آی اس آی او را نفر خود و همانند یک اجنت کاملا تحت کنترول خود میدانست .  بالاخره  این حرکت به خاطر عدم حمایت مردمی به شکست انجامید .  گلبدین رهبری اش بالای حزب اسلامی را به  وجود آورد، هرچند جوان بود و گواهینامه ی دانش اسلامی نداشت ، با آنهم بعنوان رهبر حزب ، سلسله ی کشتار بزرگان و فرماندهان سازمان های مختلف را پی گرفت.  هنوز تعداد زیادی از قوماندان های مقاومت اعتقاد دارند که قتل شماری از بزرگان، بخاطر کنار راندن دیگران و بالابردن گلبدین صور ت گرفته است .  آی اس آی پاکستان توصیه می کرد که گلبدین باید تقویت شود، زیرا وی کاملا تحت کنترول آنهاست و یا آنان چنین می پنداشتند.  در همین مدت، گلبدین  در ارتباط نزدیک با استخبارات افغانستان { خاد} به شمول مشاوران روسی باقی ماند. درعین زمان، درسال 1978-1979م تعداد زیادی از صاحب منصبان سعی میکردند تا کودتایی را علیه جناح های خلق و پرچم به راه اندازند. مهم ترین این تلاشها، بخصوص در تابستان سال 1978م صورت می گرفت .  قراربود افسران مسلح مسلمان، در بهار سال 1978م غرض ایجاد بی نظمی درکابل، هرات و قندهار تمرکز یابند، ولی میان هردو جانب برخورد صورت گرفت، زیرا کمونیستها اطلاعات دقیق قبلی داشتند. بخش اعظم آنانیکه در این اقدام سهم داشته و هنوز به مقاومت ادامه میدهند، اصرار دارند که آنعده از نماینده  های شان که غرض حصول کومک با گلبدین درتماس شده بودند، بصورت عاجل به مقامات امنیتی کابل تسلیم داده شدند.  لااقل سه منبع مستقل به شمول یکی از افسران امور امنیتی کابل و یک افسر خاد در این مورد وجود دارند که تأیید مینمایند گلبدین  حکمتیار یگانه منبع اطلاع رسانی مبنی بر معرفی توطئه گران به خاد بود.

گلبدین در عین حال،  به معامله گری با شوروی ها ادامه  میداد. کی جی بی و خاد در سالهای 1980-1982م تلاش های عمده یی بخرچ دادند  تا رهبران مربوط به تشکلات مقاومت را ترورنمایند.  یکی ازافسران عالیرتبه ی خاد که بالاخره از رژیم رو گردانید، دستور گرفته بود تا ترتیب ترور رهبران مقاومت را طوری صادر کند که گلبدین کشته نه شود. مشاوران روسی به وی اکیدا دستور دادند تا زیانی به گلبدین نرساند. افسر دیگر خاد،  نه تنها این گفته ها را تأیید کرد، بلکه دو مورد  دیگر را نیز علاوه نمود که موضوع ترور رهبران در حضور مشاوران کی جی بی مطرح گردید و دران زمان نیز گلبدین مستثنا قرار داده شد. درهمین جریان، شوروی ها و رژیم کابل با تبلیغات وسیع ، گلبدین را بمثابه ی دشمن بزرگ افغانستان تصویر میکردند. با این تبلیغات، قرار بود او را در منطقه به قدر کافی صبغه ی مردمی و اعتبار ضد کمونیستی بخشند. موقعی که در سال 1979م جنگ در داخل افغانستان بالا گرفت، حزب اسلامی عمدتا جنگ برضد سایر نیرو های مقاومت را در پیش گرفت. به قول قوماندان عبدالحق، پروبلم ناشی از گلبدین اینست که وی بیشترینه مجاهد را به قتل رسا نیده تا روس های متجاوز را.

درسال1989م حدود هشتاد فیصد رزمنده گان جبهه ی مقاومت در داخل افغانستان با افراد گلبدین درگیر بودند.  این درگیری های داخلی نه تنها به خاطرسلطه ی محلی و رسیدن به منابع مورد نظر بود، بلکه به منظور جلو گیری از تکامل نیرو های مقاومت که میتوانستند مایه ی درد سر برای رژیم  شوند ، نیز بود.  درآغاز سال1980 میلادی نیرو های مقاومت در مناطق میدان ولایت وردک واقع در غرب کابل نتوانستند کاروان { روسها} را مورد ضربه قرار دهند، زیرا ترس از حمله ی قوای گلبدین وجود داشت .  وقتی درسال 1982-1983م جنگهای داخلی آغاز شد، برای قوای گلبدین ، ترکهای مملو از ساز و برگ جنگی مواصلت کرد و حمایت هوایی نیرو های رژیم از افراد حزب اسلامی صورت گرفت، طوریکه ضربات توپ و عملیات هوایی به وسیله ی رادیو درجهت سرکوب سایر مجاهدین رهنمایی میشد . . .

گلبدین درسال 1982م در آستانه ی جنگهای هزاره جات، نیرو های وسیع مقاومت را جمع کرده بود، وی بعدا آنها را در راستای شکستاندن آن عده از گروپ های مقاومت اهل تشیع بکار گرفت که مخالف نماینده ی خمینی در میان نیرو های مقاومت بودند. این  اقدامات، هزار هاکشته برجای گذاشت .  نیرو های حزب اسلامی درسال 1983م بمثابه ی ملیشه های محلی رژیم کابل در مناطق وردک ، هرات و هزاره جات عمل کردند.  حزب اسلامی همچنان در محاصره ی پنجشیرسهم گرفت . نقش حزب اسلامی درسال 1984م درجنگهای دره ی پنجشیر، وفاداری اعضا نسبت به رهبری را به نمایش گذاشت .  وقتی میان مسعود و فرمانده محلی حزب اسلامی توافقی در مناطق شمالی بعمل آمد، گلبدین  فورا کس دیگری بنام نیازی را به منطقه فرستاد تا صلاحیت نیرو های محلی را بعهده بگیرد و دیده شد که نیازی به سرعت به میدان هوایی بگرام داخل شد. تنها وقتی روسها بالای افراد گلبدین  درشمال پنجشیر بم فرو ریختند، بعضی از فرماندهان محلی او بگونه ی یکطرفه جانب مسعود را گرفتند و آنگاه که احتمال داشت افرادش به صورت وسیع تر تمرد و سرکشی نمایند، گلبدین دستور داد نیرو های بیشتر در جنگ { بامسعود} اشتراک کنند .

نیرو های وفادار به گلبدین ، جنگ علیه مسعود را ادامه دادند تا قوای مسعود از دره ی پنجشیر به سایر نقاط حرکت کرده نتوانند. حزب اسلامی با استفاده از فشار های شورویها و رژیم کابل، یگانه راه مواصلاتی را که تا دره ی پغمان در اختیار جنبش مقاومت پنجشیربود، قطع کرد و برای جمعیت اسلامی اجازه نداد تا مواد مورد ضرورت را به دره پنجشیر انتقال دهد.  ضمنا در زمستان سال 1987-1988میلادی ، مجاهدینی که تحت رهبری قوماندان حزب اسلامی قرار داشتند، جنگ را غرض جدا سازی ولایات شمال به راه انداختند.  نتیجه آن شد که در خزان سال1987 م ، قوماندان های محلی به شمول احمد شاه مسعود از پاکستان و شهر پشاور گسسته خود شان را مستقل اعلام نمودند.  واکنش پشاور دربرابر این اقدام ، تند وسریع بود. قوماندان های مذکور مدتی از پشاور و از طرف حزب شان { حزب جمعیت اسلامی } مساعدت حاصل کردند و اما  بخاطر برفباری شدید و انسداد راه های شمال تا اخیر ماه جون 1988م ، حزب جمعدیت اسلامی افغانستان مقیم پشاور، به بهانه همین برفباری و انسداد راه ها علیه قوماندان هایی که آزادی داخلی شان را اعلان کرده بودند، موضع گرفت.  بعدا اتحادی از مجاهدین به رهبری مولوی یونس خالص ، اتحاد اسلامی سیاف، قوماندان سیدانی از حزب اسلامی گلبدین و یکی از قوماندان های " واد "  { تشکیلات استخباراتی رژیم کابل که موازی با خاد فعالیت داشت } در فیض آباد { مرکز ولایت بدخشان} صورت گرفت تا نیرو های مقاومت واقعی در این مناطق را بی ثبات سازند.  اتحاد مذکور با قوای " واد " در تماس بودند و در این راستا سعی خاص به کار میرفت تا قوماندان های آزاد را برای حصول کومک خارجی به وابسته گی ایران بکشانند.  سازمان های پیرو ایران به ویژه حکمتیار، جندالله ، مستضعفین ، پاسداران افغان و گروپ های مختلف شیعیان مائوویست مایل بودند در بخش تهیه ی کومکها غرض حمایت از قوماندان های داخل دره و اشتراک در قدرت کار کنند.  این تدارکات به منظوررفتن به سوی یک آتش بس محلی بود که کی جی بی و تشکیلات " واد"  آنرا میخواستند. نتیجه آن شد که در تابستان سال 1988م مقاومت در شمال افغانستان فلج گردد.

مدتها فکر میشد نیرو های حزب اسلامی ، یگانه نیروی مقاومت اند که قادر هستند آزادانه تا جوار مواضع شوروی ها و قوای رژیم  حرکت نمایند و یا میتوانند از طرف شب با آتش روشن کرده در حوالی پوسته های سربازان شوروی اتراق کنند، بدون آنکه بالای شان شلیک صورت بگیرد. از سال 1986م ، افراد حزب اسلامی در شمال شرق افغانستان ، بویژه ، در ولایت بدخشان ، بگونه ی واضح با نیرو های محلی خاد همکاری میکردند. در همین سال، افراد گلبدین  با خاد بخاطر حمله بالای  سایر نیرو های مقاومت و داکتران غربی که مصروف کومکهای بشری بودند و نیز در ویران سازی مراکز صحی در منطقه همکاری نمودند.  آنها یک کاروان  مملو از وسایل طبابتی را غصب کرده در ذخیره خانه ی خاد در فیض آباد نگهداری کردند تا آنکه میان خاد و قوماندان های گلبدین تقسیم گردید.

وی آموزش نظامی را برگزید که گویا راهی به سوی بالا بود، چنانکه در اکادمی نظامی کابل پذیرفته شد. زیاد طول نکشید که سرگرم فعالیت های چپ روانه ی سیاسی توطئه گرانه گردید .  وی در این موقع ، در جمع گروپی از افسران کمونیست  متعلق به جناح پرچم { حزب دموکراتیک خلق افغانستان } قرار گرفت .  گلبدین  بسیار زود از اکادمی نظامی به خاطر عمل غیر قابل قبول (لواط)  و بخاطر رابطه اش با مرد دیگری ، اخراج گردید.  وی بعدا به پولیتخنیک کابل غرض آموزش امور انجنیری شامل شد.  آموزش اش بسیار ناچیز بود ، مگر در عین حال،  به عنوان عضو فعال جناج پرچم باقی ماند و به فعالیت  های توطئه آمیز سیاسی به شمول درهم ریزی میتنگهای برادران مسلمان  ادامه داد.  در اثر همین نوع فعالیت های دسیسه ساز بود که وی بالاخره از پولیتخنیک کابل هم اخراج گردید.  جناح پرچم ، رابطه ی محرمانه یی با کی جی بی داشت که در خارج از سفارت به کار می پرداخت و بنابران ، جوان چپ رو{ گلبدین}  هم از توجه { کی جی بی } باز نماند.

درسال 1969-1970 میلادی ، گلبدین در نتیجه ی اعتمادی که حزب دموکراتیک خلق بالای وی داشت ، به او هدایت داده شد تا در صفوف  برادران مسلمان در کابل نفوذ کند. دران زمان ، جوانان زیادی از یک جنبش چپ به دیگری می پیوستند و گلبدین حکمتیار نخستین کاندید چنین راه و روش بود.  وی در این موقع، ظاهرا به عنوان مومن در راه مکتب اسلام شناخته شد و آنگاه که درسال 1973م به پاکستان فرار کرد، ادعا نمود که فرد دیندار میباشد. قبل ازان، درسال1972 میلادی ، گلبدین  به جرم قتل یک فرد مائویست {سیدال سخندان}  دستگیرشد. اگرچه تحقیقات دستگاه پولیس افغانستان  این قتل را به فعالین جناج پرچم نسبت داد، اما بازهم نتیجه ی تحقیقات جنایی ، گلبدین را بحیث یک اخوانی فعال محکوم نمود و بنابران، گفته شد که این قتل سیاسی کار جناح پرچم نبوده است .  یک افسر سابق امورامنیتی افغان در سال 1970م تأکید کرد که مجموع جنبش اسلامی از طریق نفوذ عمیق عناصر کمونیست از 15 تا 20 سال قبل فلتر میشد.  افسر امنیتی افغانستان معتقد بود که گلبدین برای جناح پرچم کشتار میکرد و بهانه می آورد که قتلها از سوی برادران مسلمان صورت می گیرد و بدین گونه، توجه و سؤ ظن را از کمونیستها به طرف دیگر می چرخانید.  گلبدین در سال 1974 میلادی از طرف ISI   برگزُیده شد و بعدا ذولفقارعلی بوتو رییس جمهوری وقت پاکستان هدایت داد تا او را غرض خرابکاری علیه  رییس جمهور داوود تمرین دهند. بنابران،  گلبدین درسال 1975م توسط استخبارات پاکستان تمرین داده شد.  گلبدین  دران زمان از سوی مقامات پاکستانی بمثابه ی عنصر حیله گر، ظالم و تشنه ی قدرت تشخیص  داده شد که غرض رسیدن به قدرت، از اجرای هیچ کاری رو گردان نیست.  او، بالای گروپ شورشی یی که با سلاح و پول پاکستان علیه داوود خان مجهزشده بود، تحمیل گردید و آی اس آی او را نفر خود و همانند یک اجنت کاملا تحت کنترول خود میدانست .  بالاخره  این حرکت به خاطر عدم حمایت مردمی به شکست انجامید .  گلبدین رهبری اش بالای حزب اسلامی را به  وجود آورد، هرچند جوان بود و گواهینامه ی دانش اسلامی نداشت ، با آنهم بعنوان رهبر حزب ، سلسله ی کشتار بزرگان و فرماندهان سازمان های مختلف را پی گرفت.  هنوز تعداد زیادی از قوماندان های مقاومت اعتقاد دارند که قتل شماری از بزرگان، بخاطر کنار راندن دیگران و بالابردن گلبدین صور ت گرفته است .  آی اس آی پاکستان توصیه می کرد که گلبدین باید تقویت شود، زیرا وی کاملا تحت کنترول آنهاست و یا آنان چنین می پنداشتند.  در همین مدت، گلبدین  در ارتباط نزدیک با استخبارات افغانستان { خاد} به شمول مشاوران روسی باقی ماند. درعین زمان، درسال 1978-1979م تعداد زیادی از صاحب منصبان سعی میکردند تا کودتایی را علیه جناح های خلق و پرچم به راه اندازند. مهم ترین این تلاشها، بخصوص در تابستان سال 1978م صورت می گرفت .  قراربود افسران مسلح مسلمان، در بهار سال 1978م غرض ایجاد بی نظمی درکابل، هرات و قندهار تمرکز یابند، ولی میان هردو جانب برخورد صورت گرفت، زیرا کمونیستها اطلاعات دقیق قبلی داشتند. بخش اعظم آنانیکه در این اقدام سهم داشته و هنوز به مقاومت ادامه میدهند، اصرار دارند که آنعده از نماینده  های شان که غرض حصول کومک با گلبدین درتماس شده بودند، بصورت عاجل به مقامات امنیتی کابل تسلیم داده شدند.  لااقل سه منبع مستقل به شمول یکی از افسران امور امنیتی کابل و یک افسر خاد در این مورد وجود دارند که تأیید مینمایند گلبدین  حکمتیار یگانه منبع اطلاع رسانی مبنی بر معرفی توطئه گران به خاد بود.

گلبدین در عین حال،  به معامله گری با شوروی ها ادامه  میداد. کی جی بی و خاد در سالهای 1980-1982م تلاش های عمده یی بخرچ دادند  تا رهبران مربوط به تشکلات مقاومت را ترورنمایند.  یکی ازافسران عالیرتبه ی خاد که بالاخره از رژیم رو گردانید، دستور گرفته بود تا ترتیب ترور رهبران مقاومت را طوری صادر کند که گلبدین کشته نه شود. مشاوران روسی به وی اکیدا دستور دادند تا زیانی به گلبدین نرساند. افسر دیگر خاد،  نه تنها این گفته ها را تأیید کرد، بلکه دو مورد  دیگر را نیز علاوه نمود که موضوع ترور رهبران در حضور مشاوران کی جی بی مطرح گردید و دران زمان نیز گلبدین مستثنا قرار داده شد. درهمین جریان، شوروی ها و رژیم کابل با تبلیغات وسیع ، گلبدین را بمثابه ی دشمن بزرگ افغانستان تصویر میکردند. با این تبلیغات، قرار بود او را در منطقه به قدر کافی صبغه ی مردمی و اعتبار ضد کمونیستی بخشند. موقعی که در سال 1979م جنگ در داخل افغانستان بالا گرفت، حزب اسلامی عمدتا جنگ برضد سایر نیرو های مقاومت را در پیش گرفت. به قول قوماندان عبدالحق، پروبلم ناشی از گلبدین اینست که وی بیشترینه مجاهد را به قتل رسا نیده تا روس های متجاوز را.

درسال1989م حدود هشتاد فیصد رزمنده گان جبهه ی مقاومت در داخل افغانستان با افراد گلبدین درگیر بودند.  این درگیری های داخلی نه تنها به خاطرسلطه ی محلی و رسیدن به منابع مورد نظر بود، بلکه به منظور جلو گیری از تکامل نیرو های مقاومت که میتوانستند مایه ی درد سر برای رژیم  شوند ، نیز بود.  درآغاز سال1980 میلادی نیرو های مقاومت در مناطق میدان ولایت وردک واقع در غرب کابل نتوانستند کاروان { روسها} را مورد ضربه قرار دهند، زیرا ترس از حمله ی قوای گلبدین وجود داشت .  وقتی درسال 1982-1983م جنگهای داخلی آغاز شد، برای قوای گلبدین ، ترکهای مملو از ساز و برگ جنگی مواصلت کرد و حمایت هوایی نیرو های رژیم از افراد حزب اسلامی صورت گرفت، طوریکه ضربات توپ و عملیات هوایی به وسیله ی رادیو درجهت سرکوب سایر مجاهدین رهنمایی میشد . . .

گلبدین درسال 1982م در آستانه ی جنگهای هزاره جات، نیرو های وسیع مقاومت را جمع کرده بود، وی بعدا آنها را در راستای شکستاندن آن عده از گروپ های مقاومت اهل تشیع بکار گرفت که مخالف نماینده ی خمینی در میان نیرو های مقاومت بودند. این  اقدامات، هزار هاکشته برجای گذاشت .  نیرو های حزب اسلامی درسال 1983م بمثابه ی ملیشه های محلی رژیم کابل در مناطق وردک ، هرات و هزاره جات عمل کردند.  حزب اسلامی همچنان در محاصره ی پنجشیرسهم گرفت . نقش حزب اسلامی درسال 1984م درجنگهای دره ی پنجشیر، وفاداری اعضا نسبت به رهبری را به نمایش گذاشت .  وقتی میان مسعود و فرمانده محلی حزب اسلامی توافقی در مناطق شمالی بعمل آمد، گلبدین  فورا کس دیگری بنام نیازی را به منطقه فرستاد تا صلاحیت نیرو های محلی را بعهده بگیرد و دیده شد که نیازی به سرعت به میدان هوایی بگرام داخل شد. تنها وقتی روسها بالای افراد گلبدین  درشمال پنجشیر بم فرو ریختند، بعضی از فرماندهان محلی او بگونه ی یکطرفه جانب مسعود را گرفتند و آنگاه که احتمال داشت افرادش به صورت وسیع تر تمرد و سرکشی نمایند، گلبدین دستور داد نیرو های بیشتر در جنگ { بامسعود} اشتراک کنند .

نیرو های وفادار به گلبدین ، جنگ علیه مسعود را ادامه دادند تا قوای مسعود از دره ی پنجشیر به سایر نقاط حرکت کرده نتوانند. حزب اسلامی با استفاده از فشار های شورویها و رژیم کابل، یگانه راه مواصلاتی را که تا دره ی پغمان در اختیار جنبش مقاومت پنجشیربود، قطع کرد و برای جمعیت اسلامی اجازه نداد تا مواد مورد ضرورت را به دره پنجشیر انتقال دهد.  ضمنا در زمستان سال 1987-1988میلادی ، مجاهدینی که تحت رهبری قوماندان حزب اسلامی قرار داشتند، جنگ را غرض جدا سازی ولایات شمال به راه انداختند.  نتیجه آن شد که در خزان سال1987 م ، قوماندان های محلی به شمول احمد شاه مسعود از پاکستان و شهر پشاور گسسته خود شان را مستقل اعلام نمودند.  واکنش پشاور دربرابر این اقدام ، تند وسریع بود. قوماندان های مذکور مدتی از پشاور و از طرف حزب شان { حزب جمعیت اسلامی } مساعدت حاصل کردند و اما  بخاطر برفباری شدید و انسداد راه های شمال تا اخیر ماه جون 1988م ، حزب جمعدیت اسلامی افغانستان مقیم پشاور، به بهانه همین برفباری و انسداد راه ها علیه قوماندان هایی که آزادی داخلی شان را اعلان کرده بودند، موضع گرفت.  بعدا اتحادی از مجاهدین به رهبری مولوی یونس خالص ، اتحاد اسلامی سیاف، قوماندان سیدانی از حزب اسلامی گلبدین و یکی از قوماندان های " واد "  { تشکیلات استخباراتی رژیم کابل که موازی با خاد فعالیت داشت } در فیض آباد { مرکز ولایت بدخشان} صورت گرفت تا نیرو های مقاومت واقعی در این مناطق را بی ثبات سازند.  اتحاد مذکور با قوای " واد " در تماس بودند و در این راستا سعی خاص به کار میرفت تا قوماندان های آزاد را برای حصول کومک خارجی به وابسته گی ایران بکشانند.  سازمان های پیرو ایران به ویژه حکمتیار، جندالله ، مستضعفین ، پاسداران افغان و گروپ های مختلف شیعیان مائوویست مایل بودند در بخش تهیه ی کومکها غرض حمایت از قوماندان های داخل دره و اشتراک در قدرت کار کنند.  این تدارکات به منظوررفتن به سوی یک آتش بس محلی بود که کی جی بی و تشکیلات " واد"  آنرا میخواستند. نتیجه آن شد که در تابستان سال 1988م مقاومت در شمال افغانستان فلج گردد.

مدتها فکر میشد نیرو های حزب اسلامی ، یگانه نیروی مقاومت اند که قادر هستند آزادانه تا جوار مواضع شوروی ها و قوای رژیم  حرکت نمایند و یا میتوانند از طرف شب با آتش روشن کرده در حوالی پوسته های سربازان شوروی اتراق کنند، بدون آنکه بالای شان شلیک صورت بگیرد. از سال 1986م ، افراد حزب اسلامی در شمال شرق افغانستان ، بویژه ، در ولایت بدخشان ، بگونه ی واضح با نیرو های محلی خاد همکاری میکردند. در همین سال، افراد گلبدین  با خاد بخاطر حمله بالای  سایر نیرو های مقاومت و داکتران غربی که مصروف کومکهای بشری بودند و نیز در ویران سازی مراکز صحی در منطقه همکاری نمودند.  آنها یک کاروان  مملو از وسایل طبابتی را غصب کرده در ذخیره خانه ی خاد در فیض آباد نگهداری کردند تا آنکه میان خاد و قوماندان های گلبدین تقسیم گردید.وی آموزش نظامی را برگزید که گویا راهی به سوی بالا بود، چنانکه در اکادمی نظامی کابل پذیرفته شد. زیاد طول نکشید که سرگرم فعالیت های چپ روانه ی سیاسی توطئه گرانه گردید .  وی در این موقع ، در جمع گروپی از افسران کمونیست  متعلق به جناح پرچم { حزب دموکراتیک خلق افغانستان } قرار گرفت .  گلبدین  بسیار زود از اکادمی نظامی به خاطر عمل غیر قابل قبول (لواط)  و بخاطر رابطه اش با مرد دیگری ، اخراج گردید.  وی بعدا به پولیتخنیک کابل غرض آموزش امور انجنیری شامل شد.  آموزش اش بسیار ناچیز بود ، مگر در عین حال،  به عنوان عضو فعال جناج پرچم باقی ماند و به فعالیت  های توطئه آمیز سیاسی به شمول درهم ریزی میتنگهای برادران مسلمان  ادامه داد.  در اثر همین نوع فعالیت های دسیسه ساز بود که وی بالاخره از پولیتخنیک کابل هم اخراج گردید.  جناح پرچم ، رابطه ی محرمانه یی با کی جی بی داشت که در خارج از سفارت به کار می پرداخت و بنابران ، جوان چپ رو{ گلبدین}  هم از توجه { کی جی بی } باز نماند.

درسال 1969-1970 میلادی ، گلبدین در نتیجه ی اعتمادی که حزب دموکراتیک خلق بالای وی داشت ، به او هدایت داده شد تا در صفوف  برادران مسلمان در کابل نفوذ کند. دران زمان ، جوانان زیادی از یک جنبش چپ به دیگری می پیوستند و گلبدین حکمتیار نخستین کاندید چنین راه و روش بود.  وی در این موقع، ظاهرا به عنوان مومن در راه مکتب اسلام شناخته شد و آنگاه که درسال 1973م به پاکستان فرار کرد، ادعا نمود که فرد دیندار میباشد. قبل ازان، درسال1972 میلادی ، گلبدین  به جرم قتل یک فرد مائویست {سیدال سخندان}  دستگیرشد. اگرچه تحقیقات دستگاه پولیس افغانستان  این قتل را به فعالین جناج پرچم نسبت داد، اما بازهم نتیجه ی تحقیقات جنایی ، گلبدین را بحیث یک اخوانی فعال محکوم نمود و بنابران، گفته شد که این قتل سیاسی کار جناح پرچم نبوده است .  یک افسر سابق امورامنیتی افغان در سال 1970م تأکید کرد که مجموع جنبش اسلامی از طریق نفوذ عمیق عناصر کمونیست از 15 تا 20 سال قبل فلتر میشد.  افسر امنیتی افغانستان معتقد بود که گلبدین برای جناح پرچم کشتار میکرد و بهانه می آورد که قتلها از سوی برادران مسلمان صورت می گیرد و بدین گونه، توجه و سؤ ظن را از کمونیستها به طرف دیگر می چرخانید.  گلبدین در سال 1974 میلادی از طرف ISI   برگزُیده شد و بعدا ذولفقارعلی بوتو رییس جمهوری وقت پاکستان هدایت داد تا او را غرض خرابکاری علیه  رییس جمهور داوود تمرین دهند. بنابران،  گلبدین درسال 1975م توسط استخبارات پاکستان تمرین داده شد.  گلبدین  دران زمان از سوی مقامات پاکستانی بمثابه ی عنصر حیله گر، ظالم و تشنه ی قدرت تشخیص  داده شد که غرض رسیدن به قدرت، از اجرای هیچ کاری رو گردان نیست.  او، بالای گروپ شورشی یی که با سلاح و پول پاکستان علیه داوود خان مجهزشده بود، تحمیل گردید و آی اس آی او را نفر خود و همانند یک اجنت کاملا تحت کنترول خود میدانست .  بالاخره  این حرکت به خاطر عدم حمایت مردمی به شکست انجامید .  گلبدین رهبری اش بالای حزب اسلامی را به  وجود آورد، هرچند جوان بود و گواهینامه ی دانش اسلامی نداشت ، با آنهم بعنوان رهبر حزب ، سلسله ی کشتار بزرگان و فرماندهان سازمان های مختلف را پی گرفت.  هنوز تعداد زیادی از قوماندان های مقاومت اعتقاد دارند که قتل شماری از بزرگان، بخاطر کنار راندن دیگران و بالابردن گلبدین صور ت گرفته است .  آی اس آی پاکستان توصیه می کرد که گلبدین باید تقویت شود، زیرا وی کاملا تحت کنترول آنهاست و یا آنان چنین می پنداشتند.  در همین مدت، گلبدین  در ارتباط نزدیک با استخبارات افغانستان { خاد} به شمول مشاوران روسی باقی ماند. درعین زمان، درسال 1978-1979م تعداد زیادی از صاحب منصبان سعی میکردند تا کودتایی را علیه جناح های خلق و پرچم به راه اندازند. مهم ترین این تلاشها، بخصوص در تابستان سال 1978م صورت می گرفت .  قراربود افسران مسلح مسلمان، در بهار سال 1978م غرض ایجاد بی نظمی درکابل، هرات و قندهار تمرکز یابند، ولی میان هردو جانب برخورد صورت گرفت، زیرا کمونیستها اطلاعات دقیق قبلی داشتند. بخش اعظم آنانیکه در این اقدام سهم داشته و هنوز به مقاومت ادامه میدهند، اصرار دارند که آنعده از نماینده  های شان که غرض حصول کومک با گلبدین درتماس شده بودند، بصورت عاجل به مقامات امنیتی کابل تسلیم داده شدند.  لااقل سه منبع مستقل به شمول یکی از افسران امور امنیتی کابل و یک افسر خاد در این مورد وجود دارند که تأیید مینمایند گلبدین  حکمتیار یگانه منبع اطلاع رسانی مبنی بر معرفی توطئه گران به خاد بود.

گلبدین در عین حال،  به معامله گری با شوروی ها ادامه  میداد. کی جی بی و خاد در سالهای 1980-1982م تلاش های عمده یی بخرچ دادند  تا رهبران مربوط به تشکلات مقاومت را ترورنمایند.  یکی ازافسران عالیرتبه ی خاد که بالاخره از رژیم رو گردانید، دستور گرفته بود تا ترتیب ترور رهبران مقاومت را طوری صادر کند که گلبدین کشته نه شود. مشاوران روسی به وی اکیدا دستور دادند تا زیانی به گلبدین نرساند. افسر دیگر خاد،  نه تنها این گفته ها را تأیید کرد، بلکه دو مورد  دیگر را نیز علاوه نمود که موضوع ترور رهبران در حضور مشاوران کی جی بی مطرح گردید و دران زمان نیز گلبدین مستثنا قرار داده شد. درهمین جریان، شوروی ها و رژیم کابل با تبلیغات وسیع ، گلبدین را بمثابه ی دشمن بزرگ افغانستان تصویر میکردند. با این تبلیغات، قرار بود او را در منطقه به قدر کافی صبغه ی مردمی و اعتبار ضد کمونیستی بخشند. موقعی که در سال 1979م جنگ در داخل افغانستان بالا گرفت، حزب اسلامی عمدتا جنگ برضد سایر نیرو های مقاومت را در پیش گرفت. به قول قوماندان عبدالحق، پروبلم ناشی از گلبدین اینست که وی بیشترینه مجاهد را به قتل رسا نیده تا روس های متجاوز را.

درسال1989م حدود هشتاد فیصد رزمنده گان جبهه ی مقاومت در داخل افغانستان با افراد گلبدین درگیر بودند.  این درگیری های داخلی نه تنها به خاطرسلطه ی محلی و رسیدن به منابع مورد نظر بود، بلکه به منظور جلو گیری از تکامل نیرو های مقاومت که میتوانستند مایه ی درد سر برای رژیم  شوند ، نیز بود.  درآغاز سال1980 میلادی نیرو های مقاومت در مناطق میدان ولایت وردک واقع در غرب کابل نتوانستند کاروان { روسها} را مورد ضربه قرار دهند، زیرا ترس از حمله ی قوای گلبدین وجود داشت .  وقتی درسال 1982-1983م جنگهای داخلی آغاز شد، برای قوای گلبدین ، ترکهای مملو از ساز و برگ جنگی مواصلت کرد و حمایت هوایی نیرو های رژیم از افراد حزب اسلامی صورت گرفت، طوریکه ضربات توپ و عملیات هوایی به وسیله ی رادیو درجهت سرکوب سایر مجاهدین رهنمایی میشد . . .

گلبدین درسال 1982م در آستانه ی جنگهای هزاره جات، نیرو های وسیع مقاومت را جمع کرده بود، وی بعدا آنها را در راستای شکستاندن آن عده از گروپ های مقاومت اهل تشیع بکار گرفت که مخالف نماینده ی خمینی در میان نیرو های مقاومت بودند. این  اقدامات، هزار هاکشته برجای گذاشت .  نیرو های حزب اسلامی درسال 1983م بمثابه ی ملیشه های محلی رژیم کابل در مناطق وردک ، هرات و هزاره جات عمل کردند.  حزب اسلامی همچنان در محاصره ی پنجشیرسهم گرفت . نقش حزب اسلامی درسال 1984م درجنگهای دره ی پنجشیر، وفاداری اعضا نسبت به رهبری را به نمایش گذاشت .  وقتی میان مسعود و فرمانده محلی حزب اسلامی توافقی در مناطق شمالی بعمل آمد، گلبدین  فورا کس دیگری بنام نیازی را به منطقه فرستاد تا صلاحیت نیرو های محلی را بعهده بگیرد و دیده شد که نیازی به سرعت به میدان هوایی بگرام داخل شد. تنها وقتی روسها بالای افراد گلبدین  درشمال پنجشیر بم فرو ریختند، بعضی از فرماندهان محلی او بگونه ی یکطرفه جانب مسعود را گرفتند و آنگاه که احتمال داشت افرادش به صورت وسیع تر تمرد و سرکشی نمایند، گلبدین دستور داد نیرو های بیشتر در جنگ { بامسعود} اشتراک کنند .

نیرو های وفادار به گلبدین ، جنگ علیه مسعود را ادامه دادند تا قوای مسعود از دره ی پنجشیر به سایر نقاط حرکت کرده نتوانند. حزب اسلامی با استفاده از فشار های شورویها و رژیم کابل، یگانه راه مواصلاتی را که تا دره ی پغمان در اختیار جنبش مقاومت پنجشیربود، قطع کرد و برای جمعیت اسلامی اجازه نداد تا مواد مورد ضرورت را به دره پنجشیر انتقال دهد.  ضمنا در زمستان سال 1987-1988میلادی ، مجاهدینی که تحت رهبری قوماندان حزب اسلامی قرار داشتند، جنگ را غرض جدا سازی ولایات شمال به راه انداختند.  نتیجه آن شد که در خزان سال1987 م ، قوماندان های محلی به شمول احمد شاه مسعود از پاکستان و شهر پشاور گسسته خود شان را مستقل اعلام نمودند.  واکنش پشاور دربرابر این اقدام ، تند وسریع بود. قوماندان های مذکور مدتی از پشاور و از طرف حزب شان { حزب جمعیت اسلامی } مساعدت حاصل کردند و اما  بخاطر برفباری شدید و انسداد راه های شمال تا اخیر ماه جون 1988م ، حزب جمعدیت اسلامی افغانستان مقیم پشاور، به بهانه همین برفباری و انسداد راه ها علیه قوماندان هایی که آزادی داخلی شان را اعلان کرده بودند، موضع گرفت.  بعدا اتحادی از مجاهدین به رهبری مولوی یونس خالص ، اتحاد اسلامی سیاف، قوماندان سیدانی از حزب اسلامی گلبدین و یکی از قوماندان های " واد "  { تشکیلات استخباراتی رژیم کابل که موازی با خاد فعالیت داشت } در فیض آباد { مرکز ولایت بدخشان} صورت گرفت تا نیرو های مقاومت واقعی در این مناطق را بی ثبات سازند.  اتحاد مذکور با قوای " واد " در تماس بودند و در این راستا سعی خاص به کار میرفت تا قوماندان های آزاد را برای حصول کومک خارجی به وابسته گی ایران بکشانند.  سازمان های پیرو ایران به ویژه حکمتیار، جندالله ، مستضعفین ، پاسداران افغان و گروپ های مختلف شیعیان مائوویست مایل بودند در بخش تهیه ی کومکها غرض حمایت از قوماندان های داخل دره و اشتراک در قدرت کار کنند.  این تدارکات به منظوررفتن به سوی یک آتش بس محلی بود که کی جی بی و تشکیلات " واد"  آنرا میخواستند. نتیجه آن شد که در تابستان سال 1988م مقاومت در شمال افغانستان فلج گردد.

مدتها فکر میشد نیرو های حزب اسلامی ، یگانه نیروی مقاومت اند که قادر هستند آزادانه تا جوار مواضع شوروی ها و قوای رژیم  حرکت نمایند و یا میتوانند از طرف شب با آتش روشن کرده در حوالی پوسته های سربازان شوروی اتراق کنند، بدون آنکه بالای شان شلیک صورت بگیرد. از سال 1986م ، افراد حزب اسلامی در شمال شرق افغانستان ، بویژه ، در ولایت بدخشان ، بگونه ی واضح با نیرو های محلی خاد همکاری میکردند. در همین سال، افراد گلبدین  با خاد بخاطر حمله بالای  سایر نیرو های مقاومت و داکتران غربی که مصروف کومکهای بشری بودند و نیز در ویران سازی مراکز صحی در منطقه همکاری نمودند.  آنها یک کاروان  مملو از وسایل طبابتی را غصب کرده در ذخیره خانه ی خاد در فیض آباد نگهداری کردند تا آنکه میان خاد و قوماندان های گلبدین تقسیم گردید.وی آموزش نظامی را برگزید که گویا راهی به سوی بالا بود، چنانکه در اکادمی نظامی کابل پذیرفته شد. زیاد طول نکشید که سرگرم فعالیت های چپ روانه ی سیاسی توطئه گرانه گردید .  وی در این موقع ، در جمع گروپی از افسران کمونیست  متعلق به جناح پرچم { حزب دموکراتیک خلق افغانستان } قرار گرفت .  گلبدین  بسیار زود از اکادمی نظامی به خاطر عمل غیر قابل قبول (لواط)  و بخاطر رابطه اش با مرد دیگری ، اخراج گردید.  وی بعدا به پولیتخنیک کابل غرض آموزش امور انجنیری شامل شد.  آموزش اش بسیار ناچیز بود ، مگر در عین حال،  به عنوان عضو فعال جناج پرچم باقی ماند و به فعالیت  های توطئه آمیز سیاسی به شمول درهم ریزی میتنگهای برادران مسلمان  ادامه داد.  در اثر همین نوع فعالیت های دسیسه ساز بود که وی بالاخره از پولیتخنیک کابل هم اخراج گردید.  جناح پرچم ، رابطه ی محرمانه یی با کی جی بی داشت که در خارج از سفارت به کار می پرداخت و بنابران ، جوان چپ رو{ گلبدین}  هم از توجه { کی جی بی } باز نماند.

درسال 1969-1970 میلادی ، گلبدین در نتیجه ی اعتمادی که حزب دموکراتیک خلق بالای وی داشت ، به او هدایت داده شد تا در صفوف  برادران مسلمان در کابل نفوذ کند. دران زمان ، جوانان زیادی از یک جنبش چپ به دیگری می پیوستند و گلبدین حکمتیار نخستین کاندید چنین راه و روش بود.  وی در این موقع، ظاهرا به عنوان مومن در راه مکتب اسلام شناخته شد و آنگاه که درسال 1973م به پاکستان فرار کرد، ادعا نمود که فرد دیندار میباشد. قبل ازان، درسال1972 میلادی ، گلبدین  به جرم قتل یک فرد مائویست {سیدال سخندان}  دستگیرشد. اگرچه تحقیقات دستگاه پولیس افغانستان  این قتل را به فعالین جناج پرچم نسبت داد، اما بازهم نتیجه ی تحقیقات جنایی ، گلبدین را بحیث یک اخوانی فعال محکوم نمود و بنابران، گفته شد که این قتل سیاسی کار جناح پرچم نبوده است .  یک افسر سابق امورامنیتی افغان در سال 1970م تأکید کرد که مجموع جنبش اسلامی از طریق نفوذ عمیق عناصر کمونیست از 15 تا 20 سال قبل فلتر میشد.  افسر امنیتی افغانستان معتقد بود که گلبدین برای جناح پرچم کشتار میکرد و بهانه می آورد که قتلها از سوی برادران مسلمان صورت می گیرد و بدین گونه، توجه و سؤ ظن را از کمونیستها به طرف دیگر می چرخانید.  گلبدین در سال 1974 میلادی از طرف ISI   برگزُیده شد و بعدا ذولفقارعلی بوتو رییس جمهوری وقت پاکستان هدایت داد تا او را غرض خرابکاری علیه  رییس جمهور داوود تمرین دهند. بنابران،  گلبدین درسال 1975م توسط استخبارات پاکستان تمرین داده شد.  گلبدین  دران زمان از سوی مقامات پاکستانی بمثابه ی عنصر حیله گر، ظالم و تشنه ی قدرت تشخیص  داده شد که غرض رسیدن به قدرت، از اجرای هیچ کاری رو گردان نیست.  او، بالای گروپ شورشی یی که با سلاح و پول پاکستان علیه داوود خان مجهزشده بود، تحمیل گردید و آی اس آی او را نفر خود و همانند یک اجنت کاملا تحت کنترول خود میدانست .  بالاخره  این حرکت به خاطر عدم حمایت مردمی به شکست انجامید .  گلبدین رهبری اش بالای حزب اسلامی را به  وجود آورد، هرچند جوان بود و گواهینامه ی دانش اسلامی نداشت ، با آنهم بعنوان رهبر حزب ، سلسله ی کشتار بزرگان و فرماندهان سازمان های مختلف را پی گرفت.  هنوز تعداد زیادی از قوماندان های مقاومت اعتقاد دارند که قتل شماری از بزرگان، بخاطر کنار راندن دیگران و بالابردن گلبدین صور ت گرفته است .  آی اس آی پاکستان توصیه می کرد که گلبدین باید تقویت شود، زیرا وی کاملا تحت کنترول آنهاست و یا آنان چنین می پنداشتند.  در همین مدت، گلبدین  در ارتباط نزدیک با استخبارات افغانستان { خاد} به شمول مشاوران روسی باقی ماند. درعین زمان، درسال 1978-1979م تعداد زیادی از صاحب منصبان سعی میکردند تا کودتایی را علیه جناح های خلق و پرچم به راه اندازند. مهم ترین این تلاشها، بخصوص در تابستان سال 1978م صورت می گرفت .  قراربود افسران مسلح مسلمان، در بهار سال 1978م غرض ایجاد بی نظمی درکابل، هرات و قندهار تمرکز یابند، ولی میان هردو جانب برخورد صورت گرفت، زیرا کمونیستها اطلاعات دقیق قبلی داشتند. بخش اعظم آنانیکه در این اقدام سهم داشته و هنوز به مقاومت ادامه میدهند، اصرار دارند که آنعده از نماینده  های شان که غرض حصول کومک با گلبدین درتماس شده بودند، بصورت عاجل به مقامات امنیتی کابل تسلیم داده شدند.  لااقل سه منبع مستقل به شمول یکی از افسران امور امنیتی کابل و یک افسر خاد در این مورد وجود دارند که تأیید مینمایند گلبدین  حکمتیار یگانه منبع اطلاع رسانی مبنی بر معرفی توطئه گران به خاد بود.

گلبدین در عین حال،  به معامله گری با شوروی ها ادامه  میداد. کی جی بی و خاد در سالهای 1980-1982م تلاش های عمده یی بخرچ دادند  تا رهبران مربوط به تشکلات مقاومت را ترورنمایند.  یکی ازافسران عالیرتبه ی خاد که بالاخره از رژیم رو گردانید، دستور گرفته بود تا ترتیب ترور رهبران مقاومت را طوری صادر کند که گلبدین کشته نه شود. مشاوران روسی به وی اکیدا دستور دادند تا زیانی به گلبدین نرساند. افسر دیگر خاد،  نه تنها این گفته ها را تأیید کرد، بلکه دو مورد  دیگر را نیز علاوه نمود که موضوع ترور رهبران در حضور مشاوران کی جی بی مطرح گردید و دران زمان نیز گلبدین مستثنا قرار داده شد. درهمین جریان، شوروی ها و رژیم کابل با تبلیغات وسیع ، گلبدین را بمثابه ی دشمن بزرگ افغانستان تصویر میکردند. با این تبلیغات، قرار بود او را در منطقه به قدر کافی صبغه ی مردمی و اعتبار ضد کمونیستی بخشند. موقعی که در سال 1979م جنگ در داخل افغانستان بالا گرفت، حزب اسلامی عمدتا جنگ برضد سایر نیرو های مقاومت را در پیش گرفت. به قول قوماندان عبدالحق، پروبلم ناشی از گلبدین اینست که وی بیشترینه مجاهد را به قتل رسا نیده تا روس های متجاوز را.

درسال1989م حدود هشتاد فیصد رزمنده گان جبهه ی مقاومت در داخل افغانستان با افراد گلبدین درگیر بودند.  این درگیری های داخلی نه تنها به خاطرسلطه ی محلی و رسیدن به منابع مورد نظر بود، بلکه به منظور جلو گیری از تکامل نیرو های مقاومت که میتوانستند مایه ی درد سر برای رژیم  شوند ، نیز بود.  درآغاز سال1980 میلادی نیرو های مقاومت در مناطق میدان ولایت وردک واقع در غرب کابل نتوانستند کاروان { روسها} را مورد ضربه قرار دهند، زیرا ترس از حمله ی قوای گلبدین وجود داشت .  وقتی درسال 1982-1983م جنگهای داخلی آغاز شد، برای قوای گلبدین ، ترکهای مملو از ساز و برگ جنگی مواصلت کرد و حمایت هوایی نیرو های رژیم از افراد حزب اسلامی صورت گرفت، طوریکه ضربات توپ و عملیات هوایی به وسیله ی رادیو درجهت سرکوب سایر مجاهدین رهنمایی میشد . . .

گلبدین درسال 1982م در آستانه ی جنگهای هزاره جات، نیرو های وسیع مقاومت را جمع کرده بود، وی بعدا آنها را در راستای شکستاندن آن عده از گروپ های مقاومت اهل تشیع بکار گرفت که مخالف نماینده ی خمینی در میان نیرو های مقاومت بودند. این  اقدامات، هزار هاکشته برجای گذاشت .  نیرو های حزب اسلامی درسال 1983م بمثابه ی ملیشه های محلی رژیم کابل در مناطق وردک ، هرات و هزاره جات عمل کردند.  حزب اسلامی همچنان در محاصره ی پنجشیرسهم گرفت . نقش حزب اسلامی درسال 1984م درجنگهای دره ی پنجشیر، وفاداری اعضا نسبت به رهبری را به نمایش گذاشت .  وقتی میان مسعود و فرمانده محلی حزب اسلامی توافقی در مناطق شمالی بعمل آمد، گلبدین  فورا کس دیگری بنام نیازی را به منطقه فرستاد تا صلاحیت نیرو های محلی را بعهده بگیرد و دیده شد که نیازی به سرعت به میدان هوایی بگرام داخل شد. تنها وقتی روسها بالای افراد گلبدین  درشمال پنجشیر بم فرو ریختند، بعضی از فرماندهان محلی او بگونه ی یکطرفه جانب مسعود را گرفتند و آنگاه که احتمال داشت افرادش به صورت وسیع تر تمرد و سرکشی نمایند، گلبدین دستور داد نیرو های بیشتر در جنگ { بامسعود} اشتراک کنند .

نیرو های وفادار به گلبدین ، جنگ علیه مسعود را ادامه دادند تا قوای مسعود از دره ی پنجشیر به سایر نقاط حرکت کرده نتوانند. حزب اسلامی با استفاده از فشار های شورویها و رژیم کابل، یگانه راه مواصلاتی را که تا دره ی پغمان در اختیار جنبش مقاومت پنجشیربود، قطع کرد و برای جمعیت اسلامی اجازه نداد تا مواد مورد ضرورت را به دره پنجشیر انتقال دهد.  ضمنا در زمستان سال 1987-1988میلادی ، مجاهدینی که تحت رهبری قوماندان حزب اسلامی قرار داشتند، جنگ را غرض جدا سازی ولایات شمال به راه انداختند.  نتیجه آن شد که در خزان سال1987 م ، قوماندان های محلی به شمول احمد شاه مسعود از پاکستان و شهر پشاور گسسته خود شان را مستقل اعلام نمودند.  واکنش پشاور دربرابر این اقدام ، تند وسریع بود. قوماندان های مذکور مدتی از پشاور و از طرف حزب شان { حزب جمعیت اسلامی } مساعدت حاصل کردند و اما  بخاطر برفباری شدید و انسداد راه های شمال تا اخیر ماه جون 1988م ، حزب جمعدیت اسلامی افغانستان مقیم پشاور، به بهانه همین برفباری و انسداد راه ها علیه قوماندان هایی که آزادی داخلی شان را اعلان کرده بودند، موضع گرفت.  بعدا اتحادی از مجاهدین به رهبری مولوی یونس خالص ، اتحاد اسلامی سیاف، قوماندان سیدانی از حزب اسلامی گلبدین و یکی از قوماندان های " واد "  { تشکیلات استخباراتی رژیم کابل که موازی با خاد فعالیت داشت } در فیض آباد { مرکز ولایت بدخشان} صورت گرفت تا نیرو های مقاومت واقعی در این مناطق را بی ثبات سازند.  اتحاد مذکور با قوای " واد " در تماس بودند و در این راستا سعی خاص به کار میرفت تا قوماندان های آزاد را برای حصول کومک خارجی به وابسته گی ایران بکشانند.  سازمان های پیرو ایران به ویژه حکمتیار، جندالله ، مستضعفین ، پاسداران افغان و گروپ های مختلف شیعیان مائوویست مایل بودند در بخش تهیه ی کومکها غرض حمایت از قوماندان های داخل دره و اشتراک در قدرت کار کنند.  این تدارکات به منظوررفتن به سوی یک آتش بس محلی بود که کی جی بی و تشکیلات " واد"  آنرا میخواستند. نتیجه آن شد که در تابستان سال 1988م مقاومت در شمال افغانستان فلج گردد.

مدتها فکر میشد نیرو های حزب اسلامی ، یگانه نیروی مقاومت اند که قادر هستند آزادانه تا جوار مواضع شوروی ها و قوای رژیم  حرکت نمایند و یا میتوانند از طرف شب با آتش روشن کرده در حوالی پوسته های سربازان شوروی اتراق کنند، بدون آنکه بالای شان شلیک صورت بگیرد. از سال 1986م ، افراد حزب اسلامی در شمال شرق افغانستان ، بویژه ، در ولایت بدخشان ، بگونه ی واضح با نیرو های محلی خاد همکاری میکردند. در همین سال، افراد گلبدین  با خاد بخاطر حمله بالای  سایر نیرو های مقاومت و داکتران غربی که مصروف کومکهای بشری بودند و نیز در ویران سازی مراکز صحی در منطقه همکاری نمودند.  آنها یک کاروان  مملو از وسایل طبابتی را غصب کرده در ذخیره خانه ی خاد در فیض آباد نگهداری کردند تا آنکه میان خاد و قوماندان های گلبدین تقسیم گردید.وی آموزش نظامی را برگزید که گویا راهی به سوی بالا بود، چنانکه در اکادمی نظامی کابل پذیرفته شد. زیاد طول نکشید که سرگرم فعالیت های چپ روانه ی سیاسی توطئه گرانه گردید .  وی در این موقع ، در جمع گروپی از افسران کمونیست  متعلق به جناح پرچم { حزب دموکراتیک خلق افغانستان } قرار گرفت .  گلبدین  بسیار زود از اکادمی نظامی به خاطر عمل غیر قابل قبول (لواط)  و بخاطر رابطه اش با مرد دیگری ، اخراج گردید.  وی بعدا به پولیتخنیک کابل غرض آموزش امور انجنیری شامل شد.  آموزش اش بسیار ناچیز بود ، مگر در عین حال،  به عنوان عضو فعال جناج پرچم باقی ماند و به فعالیت  های توطئه آمیز سیاسی به شمول درهم ریزی میتنگهای برادران مسلمان  ادامه داد.  در اثر همین نوع فعالیت های دسیسه ساز بود که وی بالاخره از پولیتخنیک کابل هم اخراج گردید.  جناح پرچم ، رابطه ی محرمانه یی با کی جی بی داشت که در خارج از سفارت به کار می پرداخت و بنابران ، جوان چپ رو{ گلبدین}  هم از توجه { کی جی بی } باز نماند.

درسال 1969-1970 میلادی ، گلبدین در نتیجه ی اعتمادی که حزب دموکراتیک خلق بالای وی داشت ، به او هدایت داده شد تا در صفوف  برادران مسلمان در کابل نفوذ کند. دران زمان ، جوانان زیادی از یک جنبش چپ به دیگری می پیوستند و گلبدین حکمتیار نخستین کاندید چنین راه و روش بود.  وی در این موقع، ظاهرا به عنوان مومن در راه مکتب اسلام شناخته شد و آنگاه که درسال 1973م به پاکستان فرار کرد، ادعا نمود که فرد دیندار میباشد. قبل ازان، درسال1972 میلادی ، گلبدین  به جرم قتل یک فرد مائویست {سیدال سخندان}  دستگیرشد. اگرچه تحقیقات دستگاه پولیس افغانستان  این قتل را به فعالین جناج پرچم نسبت داد، اما بازهم نتیجه ی تحقیقات جنایی ، گلبدین را بحیث یک اخوانی فعال محکوم نمود و بنابران، گفته شد که این قتل سیاسی کار جناح پرچم نبوده است .  یک افسر سابق امورامنیتی افغان در سال 1970م تأکید کرد که مجموع جنبش اسلامی از طریق نفوذ عمیق عناصر کمونیست از 15 تا 20 سال قبل فلتر میشد.  افسر امنیتی افغانستان معتقد بود که گلبدین برای جناح پرچم کشتار میکرد و بهانه می آورد که قتلها از سوی برادران مسلمان صورت می گیرد و بدین گونه، توجه و سؤ ظن را از کمونیستها به طرف دیگر می چرخانید.  گلبدین در سال 1974 میلادی از طرف ISI   برگزُیده شد و بعدا ذولفقارعلی بوتو رییس جمهوری وقت پاکستان هدایت داد تا او را غرض خرابکاری علیه  رییس جمهور داوود تمرین دهند. بنابران،  گلبدین درسال 1975م توسط استخبارات پاکستان تمرین داده شد.  گلبدین  دران زمان از سوی مقامات پاکستانی بمثابه ی عنصر حیله گر، ظالم و تشنه ی قدرت تشخیص  داده شد که غرض رسیدن به قدرت، از اجرای هیچ کاری رو گردان نیست.  او، بالای گروپ شورشی یی که با سلاح و پول پاکستان علیه داوود خان مجهزشده بود، تحمیل گردید و آی اس آی او را نفر خود و همانند یک اجنت کاملا تحت کنترول خود میدانست .  بالاخره  این حرکت به خاطر عدم حمایت مردمی به شکست انجامید .  گلبدین رهبری اش بالای حزب اسلامی را به  وجود آورد، هرچند جوان بود و گواهینامه ی دانش اسلامی نداشت ، با آنهم بعنوان رهبر حزب ، سلسله ی کشتار بزرگان و فرماندهان سازمان های مختلف را پی گرفت.  هنوز تعداد زیادی از قوماندان های مقاومت اعتقاد دارند که قتل شماری از بزرگان، بخاطر کنار راندن دیگران و بالابردن گلبدین صور ت گرفته است .  آی اس آی پاکستان توصیه می کرد که گلبدین باید تقویت شود، زیرا وی کاملا تحت کنترول آنهاست و یا آنان چنین می پنداشتند.  در همین مدت، گلبدین  در ارتباط نزدیک با استخبارات افغانستان { خاد} به شمول مشاوران روسی باقی ماند. درعین زمان، درسال 1978-1979م تعداد زیادی از صاحب منصبان سعی میکردند تا کودتایی را علیه جناح های خلق و پرچم به راه اندازند. مهم ترین این تلاشها، بخصوص در تابستان سال 1978م صورت می گرفت .  قراربود افسران مسلح مسلمان، در بهار سال 1978م غرض ایجاد بی نظمی درکابل، هرات و قندهار تمرکز یابند، ولی میان هردو جانب برخورد صورت گرفت، زیرا کمونیستها اطلاعات دقیق قبلی داشتند. بخش اعظم آنانیکه در این اقدام سهم داشته و هنوز به مقاومت ادامه میدهند، اصرار دارند که آنعده از نماینده  های شان که غرض حصول کومک با گلبدین درتماس شده بودند، بصورت عاجل به مقامات امنیتی کابل تسلیم داده شدند.  لااقل سه منبع مستقل به شمول یکی از افسران امور امنیتی کابل و یک افسر خاد در این مورد وجود دارند که تأیید مینمایند گلبدین  حکمتیار یگانه منبع اطلاع رسانی مبنی بر معرفی توطئه گران به خاد بود.

گلبدین در عین حال،  به معامله گری با شوروی ها ادامه  میداد. کی جی بی و خاد در سالهای 1980-1982م تلاش های عمده یی بخرچ دادند  تا رهبران مربوط به تشکلات مقاومت را ترورنمایند.  یکی ازافسران عالیرتبه ی خاد که بالاخره از رژیم رو گردانید، دستور گرفته بود تا ترتیب ترور رهبران مقاومت را طوری صادر کند که گلبدین کشته نه شود. مشاوران روسی به وی اکیدا دستور دادند تا زیانی به گلبدین نرساند. افسر دیگر خاد،  نه تنها این گفته ها را تأیید کرد، بلکه دو مورد  دیگر را نیز علاوه نمود که موضوع ترور رهبران در حضور مشاوران کی جی بی مطرح گردید و دران زمان نیز گلبدین مستثنا قرار داده شد. درهمین جریان، شوروی ها و رژیم کابل با تبلیغات وسیع ، گلبدین را بمثابه ی دشمن بزرگ افغانستان تصویر میکردند. با این تبلیغات، قرار بود او را در منطقه به قدر کافی صبغه ی مردمی و اعتبار ضد کمونیستی بخشند. موقعی که در سال 1979م جنگ در داخل افغانستان بالا گرفت، حزب اسلامی عمدتا جنگ برضد سایر نیرو های مقاومت را در پیش گرفت. به قول قوماندان عبدالحق، پروبلم ناشی از گلبدین اینست که وی بیشترینه مجاهد را به قتل رسا نیده تا روس های متجاوز را.

درسال1989م حدود هشتاد فیصد رزمنده گان جبهه ی مقاومت در داخل افغانستان با افراد گلبدین درگیر بودند.  این درگیری های داخلی نه تنها به خاطرسلطه ی محلی و رسیدن به منابع مورد نظر بود، بلکه به منظور جلو گیری از تکامل نیرو های مقاومت که میتوانستند مایه ی درد سر برای رژیم  شوند ، نیز بود.  درآغاز سال1980 میلادی نیرو های مقاومت در مناطق میدان ولایت وردک واقع در غرب کابل نتوانستند کاروان { روسها} را مورد ضربه قرار دهند، زیرا ترس از حمله ی قوای گلبدین وجود داشت .  وقتی درسال 1982-1983م جنگهای داخلی آغاز شد، برای قوای گلبدین ، ترکهای مملو از ساز و برگ جنگی مواصلت کرد و حمایت هوایی نیرو های رژیم از افراد حزب اسلامی صورت گرفت، طوریکه ضربات توپ و عملیات هوایی به وسیله ی رادیو درجهت سرکوب سایر مجاهدین رهنمایی میشد . . .

گلبدین درسال 1982م در آستانه ی جنگهای هزاره جات، نیرو های وسیع مقاومت را جمع کرده بود، وی بعدا آنها را در راستای شکستاندن آن عده از گروپ های مقاومت اهل تشیع بکار گرفت که مخالف نماینده ی خمینی در میان نیرو های مقاومت بودند. این  اقدامات، هزار هاکشته برجای گذاشت .  نیرو های حزب اسلامی درسال 1983م بمثابه ی ملیشه های محلی رژیم کابل در مناطق وردک ، هرات و هزاره جات عمل کردند.  حزب اسلامی همچنان در محاصره ی پنجشیرسهم گرفت . نقش حزب اسلامی درسال 1984م درجنگهای دره ی پنجشیر، وفاداری اعضا نسبت به رهبری را به نمایش گذاشت .  وقتی میان مسعود و فرمانده محلی حزب اسلامی توافقی در مناطق شمالی بعمل آمد، گلبدین  فورا کس دیگری بنام نیازی را به منطقه فرستاد تا صلاحیت نیرو های محلی را بعهده بگیرد و دیده شد که نیازی به سرعت به میدان هوایی بگرام داخل شد. تنها وقتی روسها بالای افراد گلبدین  درشمال پنجشیر بم فرو ریختند، بعضی از فرماندهان محلی او بگونه ی یکطرفه جانب مسعود را گرفتند و آنگاه که احتمال داشت افرادش به صورت وسیع تر تمرد و سرکشی نمایند، گلبدین دستور داد نیرو های بیشتر در جنگ { بامسعود} اشتراک کنند .

نیرو های وفادار به گلبدین ، جنگ علیه مسعود را ادامه دادند تا قوای مسعود از دره ی پنجشیر به سایر نقاط حرکت کرده نتوانند. حزب اسلامی با استفاده از فشار های شورویها و رژیم کابل، یگانه راه مواصلاتی را که تا دره ی پغمان در اختیار جنبش مقاومت پنجشیربود، قطع کرد و برای جمعیت اسلامی اجازه نداد تا مواد مورد ضرورت را به دره پنجشیر انتقال دهد.  ضمنا در زمستان سال 1987-1988میلادی ، مجاهدینی که تحت رهبری قوماندان حزب اسلامی قرار داشتند، جنگ را غرض جدا سازی ولایات شمال به راه انداختند.  نتیجه آن شد که در خزان سال1987 م ، قوماندان های محلی به شمول احمد شاه مسعود از پاکستان و شهر پشاور گسسته خود شان را مستقل اعلام نمودند.  واکنش پشاور دربرابر این اقدام ، تند وسریع بود. قوماندان های مذکور مدتی از پشاور و از طرف حزب شان { حزب جمعیت اسلامی } مساعدت حاصل کردند و اما  بخاطر برفباری شدید و انسداد راه های شمال تا اخیر ماه جون 1988م ، حزب جمعدیت اسلامی افغانستان مقیم پشاور، به بهانه همین برفباری و انسداد راه ها علیه قوماندان هایی که آزادی داخلی شان را اعلان کرده بودند، موضع گرفت.  بعدا اتحادی از مجاهدین به رهبری مولوی یونس خالص ، اتحاد اسلامی سیاف، قوماندان سیدانی از حزب اسلامی گلبدین و یکی از قوماندان های " واد "  { تشکیلات استخباراتی رژیم کابل که موازی با خاد فعالیت داشت } در فیض آباد { مرکز ولایت بدخشان} صورت گرفت تا نیرو های مقاومت واقعی در این مناطق را بی ثبات سازند.  اتحاد مذکور با قوای " واد " در تماس بودند و در این راستا سعی خاص به کار میرفت تا قوماندان های آزاد را برای حصول کومک خارجی به وابسته گی ایران بکشانند.  سازمان های پیرو ایران به ویژه حکمتیار، جندالله ، مستضعفین ، پاسداران افغان و گروپ های مختلف شیعیان مائوویست مایل بودند در بخش تهیه ی کومکها غرض حمایت از قوماندان های داخل دره و اشتراک در قدرت کار کنند.  این تدارکات به منظوررفتن به سوی یک آتش بس محلی بود که کی جی بی و تشکیلات " واد"  آنرا میخواستند. نتیجه آن شد که در تابستان سال 1988م مقاومت در شمال افغانستان فلج گردد.

مدتها فکر میشد نیرو های حزب اسلامی ، یگانه نیروی مقاومت اند که قادر هستند آزادانه تا جوار مواضع شوروی ها و قوای رژیم  حرکت نمایند و یا میتوانند از طرف شب با آتش روشن کرده در حوالی پوسته های سربازان شوروی اتراق کنند، بدون آنکه بالای شان شلیک صورت بگیرد. از سال 1986م ، افراد حزب اسلامی در شمال شرق افغانستان ، بویژه ، در ولایت بدخشان ، بگونه ی واضح با نیرو های محلی خاد همکاری میکردند. در همین سال، افراد گلبدین  با خاد بخاطر حمله بالای  سایر نیرو های مقاومت و داکتران غربی که مصروف کومکهای بشری بودند و نیز در ویران سازی مراکز صحی در منطقه همکاری نمودند.  آنها یک کاروان  مملو از وسایل طبابتی را غصب کرده در ذخیره خانه ی خاد در فیض آباد نگهداری کردند تا آنکه میان خاد و قوماندان های گلبدین تقسیم گردید.

درماه آگست سال 1988م ،  نیروهای مقاومت ، دو هفته پس از آنکه خروج روسها از قندوزمکمل شد، بالای شهر حمله کردند، اما نیرو های مخفی شده ی روسها سریعا به حملات متقابل متوسل شده کنترول شهر را مجددا بدست گرفتند. افراد حزب اسلامی بصورت فعالانه در این عملیات به رهبری روسها سهم گرفتند تا در راه ایجاد دو باره ی گارنیزیون خاد و روسها در قندوز همکاری نمایند.  متعاقب آن ،  حزب اسلامی حملات بالای نیرو های مقاومت در منطقه را آغاز نمودند.  علاوه ازان ،  قوماندان های مقاومت را به روسها تسلیم دادند، سلاح ها را به سود " واد"  و خاد غصب کردند . . .  در نیمه ی سال 1988م ،  تحت فرمان خاص و مستقیم گلبدین حکمتیار،  افراد حزب اسلامی در مناطق شمال شرق افغانستان عملیات تصفیه وی گسترده یی را علیه سایر نیرو های مقاومت به راه انداختند.  احمد شاه مسعود و شورای نظار وی ، هدف اولی این عملیات بود. نخستین دور این عملیات در ماه سپتامبر1988م با ترور اسماعیل طارق یکی از قوماندان های سابقه دار شورای نظار در ولایت لغمان به اوج خود رسید.  این ترور درحالی صورت گرفت که قرار بود اسماعیل طارق با گلبدین حکمتیار ملاقات نماید. سلسله ی عملیات مذکور در موسم سخت زمستان نیز دوام داشت . در بسا موارد، قوماندان هایی که توسط افراد حزب اسلامی دستگیر میشدند، به افسران محلی " واد "  تحویل  میگردیدند. علاوتا افراد گلبدین  بالای مخفیگاه ها و کاروان های نیرو های مقاومت در منطقه یورش می بردند.  کشتار ها و بیرحمی ها وقتی به مرحله ی تصور نا پذیرخود رسید ،  احمد شاه مسعود در ماه جون 1989م پیشنهاد مذاکره و متارکه را بعمل آورد.  در اوایل ماه جولای، قوماندان های ورزیده ی مسعود، آنگاه که از یک جلسه بر میگشتند ، توسط گروپی از افراد حزب اسلامی گلبدین مورد حمله قرار گرفتندکه در نتیجه ی آن سید حسین ، ملا ودود، سید داوود و بیست و هشت تن دیگر به قتل رسیدند.  در اول ، چهار یا پنج نفر از قوماندان ها کشته شدند  و بقیه زنده دستگیر گردیدند، اما پس از آنکه تماس رادیویی بین بشیر چایاب قوماندان حزب اسلامی در تخار و گلبدین حکمتیار صورت گرفت، افراد باقیمانده با خونسردی کامل به قتل رسا نیده شدند.  برخی از آنها شکنجه هم شده بودند، چشمان شان با چاقو بیرون کشیده شده و اعضای ششگانه ی شان قطع گردیده بود.

همچنان بالای عده یی ازان ها از عقب شلیک شده بود.  متعاقب همین حادثه، جنگهای شدیدی میان افراد شورای نظار و حزب اسلامی شعله ور گردید که تا فصل خزان دوام نمود.  آی . اس . آی پاکستان از یکطرف خاموشانه دستور قتل قوماندان های شورای نظار را صادر کرد و از سوی دیگر، در جنگ میان احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار، اخیرا الذکر را حمایت کرد.  مسعود در اوایل سال 1988م ، رهبری و کنترول آی اس آی را رد کرد ه  شناسایی  قوماندان های محلی حزب اسلامی را بعنوان نیروی موازی و مساوی در منطقه نپذیرفت.  نتیجه آن شد که آی اس آی کومکهای نظامی به نیرو های مسعود را کاملا متوقف ساخته همه را بگونه ی مستقیم برای حزب اسلامی بدهد . . .

در ماه نوامبرسال 1989 م ، پنج عراده ترک بزرگ  در گرم چشمه  واقع در نزدیکی مرز میان افغانستان و پاکستان بارگیری کرده به سوی افغانستان روان شدند تا بار های شان را در دو گدام بزرگ جمعیت اسلامی خالی کنند، مگر هرپنج ترک انفجار داده شدند که جریان تا چندین ساعت ادامه داشت. در اثر این انفجار، حدود چهل تن از مجاهدین کشته شده و صد ها نفر دیگر زخمی شدند. تحقیقات بعدی که توسط جبهه ی مقاومت صورت گرفت ، ثابت شد که انفجار مذکور از طرف قوماندان های محلی حزب اسلامی و افراد " واد " انجام داده شده است . . .  شورای نظار تلاش داشت پس از نخستین ریزش برف، هرموقعی که مقدور باشد، مواد مورد ضرورت را به داخل کشور برساند.  درتحت چنین اوضاع، ریزش برف و واکنش  نیروهای رژیم  این حرکت را مختل میکرد و اما، به نسبت اتلاف ساز و برگ جنگی ، تهیه و تدارک مجدد برای ولایات شمال تا قبل از ماه می 1990م برای نیرو های مقاومت مشکل ساز بود . . .  در عین حال، سیاستمداران مربوط به مقاومت، فعالیتهای شان  را متوجه ایجاد حکومت مؤقت در پشاور نمودند، نیرو های حزب اسلامی ، کمپاین شان را تحت رهبری گلبدین حکمتیار بخاطر کشتار عناصر مقاومت شدت بخشیدند. بخشی از این قتلها در همکاری کی جی بی و " واد " صورت گرفت.  یکی از برجسته ترین نمونه ی قتلها، ترورپروفیسور سید بهاالدین مجروح بود.  مجروح یکی از روشنفکران افغان در پشاور بوده و مرکز جمع آوری معلومات در ارتباط جنگ را اداره میکرد.  وی مدافع جدی نشنلیسم مترقی افغانستان بوده در راه بر قراری یک حکومت غیر مذهبی نقش داشت.  مجروح به روز یازدهم ماه فبروری 1988م توسط حزب اسلامی ترور شد.  یک گروپ از قاتلان حرفه یی که گفته میشود از جمله ی محافظان شخصی  گلبدین حکمتیار بودند توسط ماشیندارAK-47 بالای مجروح شلیک کردند. وقتی مجروح به روی خیابان غلتید، قاتل وی توقف کرده به منظور حصول اطمینان از مرگ حتمی  وی ، گلوله ی دیگری هم توسط تفنگچه  به سرش شلیک نمود.  ترور سید بها الدین مجروح نخستین نشانه یی از موج ترور های سیستماتیک  شخصیت های دانشمند افغانستان در هجرت بود . این کشتار ها موجب آن شد که اعتراضات زیادی علیه گلبدین صورت گیرد. بعضا این ترورها به ساده گی، شکل انتقام جویی را داشتند.  قضیه ی قتل حاجی عبداللطیف از همین نوع بود که با زهر دادن در هفتم ماه آگست 1989م در قندهار صورت گرفت و آن زمانی بود که مقاومت در برابر روسها فروکش کرده بود.  حاجی عبداللطیف  که ازطرف پیروانش حاجی بابا خطاب میشد،  یگانه قوماندانی بود که هنوز در قندهار به مقاومت ادامه می داد.  وی از حملات شدید روسها در سال 1987م  جان سالم بدر برد و در سال 1988م چیزی باقی نمانده بود که پس از اتحاد قبایل پشتون ،  شهر قندهار آزاد شود. وقتی اسلام آباد از موضوع مطلع شد، آی اس آی گلبدین را با یکهزار و پنجصد نفر تند روان اسلامی و تحت کنترول مستقیم شبکه ی مذکور به سوی قندهار فرستاد تا حزب اسلامی را دران شهر با حاکمیت برساند. بنابران، عصمت مسلم با موافقت والی و قبایل پشتون از طرف رژیم برگشته و نیرو های آی اس آی را شکست داد. پس از ترور حاجی بابا، مقاومت در قندهار کاملا متوقف گردید. اتحاد قبلی در مورد حکمتیار ظنین بود و این سؤظن قدم به قدم افزایش می یافت . یکی از قوماندان هایی که به گلبدین بد گمان بود، کوچی سنگر دوست نام داشت ، وی از قبیله یی واقع در ولایت میدان بود که با اتحاد اسلامی سیاف متحد شده بود.  وی زمانی طی یک کمین توسط قوماندان عبدالاحد از حزب اسلامی ترور شد . این در حالی بود که کوچی میخواست در یک جلسه ی مشورتی در روز هشتم ماه سپتامبر1989م اشتراک نماید.  دست آویز عاجل پس از این رویداد این بود که نزاع بر سر کنترول راه میدان- قندهار پایان یافت .

برگردیم  به سال 1983میلادی :  کوچی سنگردوست دران سالها، متحدنزدیک حزب اسلامی بوده و دوش به دوش افراد حزب مذکور غرض تصاحب ولایت میدان از دست تنظیم حرکت محمد ی می رزمید. بعدا قوای رژیم کابل بصورت فعال، حزب اسلامی را کومک کرد و موقعی که جنگ تمام شد، افرادحزب مذکور به ملیشه های رژیم کابل در این ولایت مبدل شدند.  سنگر دوست درسال1989م سعی بخرج داد تا با پشاور تماس بر قرار نموده و از این طریق کمبود پیش آمده در برابر گسترش حزب اسلامی را جبران نماید، ولی وی در اثر فرمان خاص گلبدین حکمتیار به قتل رسید.

میان تهران و ماسکو : 

گلبدین درحالیکه از کومکهای وسیع سی آی ای  استفاده می کرد، همکاریهای خود با ایران خمینی را نیز گسترش می داد. نتیجتا نیرو های وی نقش مرکزی در توسعه ی تروریسم بین المللی علیه امریکا را که از سوی ایران و شوروی حمایت میشد، بازی کردند.  درعین وقت، با انقلاب ایران درسال1979م، توانایی های کی جی بی غرض نفوذ و دستکاری میان اسلام گرایان افغان در جنبش مقاومت بیشتر شد.  هنگامیکه  درسال 1980م عباس زمانی بعنوان سفیر ایران در اسلام آباد مقرر شد، همکاری میان ایرانی ها و اسلام گرایان افغان فوق العاده گسترش یافت .  عباس زمانی قبلا هم تحت نام ابو شریف در فعالیتهای تروریستی در خارج ، برای الفتح یا سرعرفات، به ویژه  سپتمبر سیاه  در سال 1970م سهم داشت .  وی پسان ها مشاور ارشد PLO بوده و در بخش تهیه و تدارک  سامان آلات تمریناتی کماندو های پاسداران که تندرو ترین بخش گارد انقلاب ایران را تشکیل میدهند، فعالیت میکرد، بعدا به تهران برگشت و نیرویی را عمدتا از جمله ی شاگردان فلسطینی با سلاح های وافر تشکیل داد.  عباس زمانی هنگامی از سوی کی جی بی استخدام شد که همراه سپتمبرسیاه کار میکرد . . . زمانی در اسلام آباد،  اکثر اوقات خودش را در نزدیک سازی  تند روا ن اسلام گرای افغان با ایران صرف میکرد. وی همچنان، امور مالی ، اسلحه و تمرینات مجاهدین افغان در کمپ های پاکستان را تنظیم می نمود. برخی از این فعالیتها، در پرتو آگاهی و همکاری خاد و کی جی بی در افغانستان صورت میگرفت.  زمانی بگونه ی آنی و خاموشانه فرا خوانده شد ، وقتی که دیگرنقش وی در راه اندازی تروریسم  اسلامی افغانستان- پاکستان و رقابت شیعه و سنی موفقانه انجام شده بود.  چون به تهران برگشت، بمثابه ی معاون ریاست گارد انقلاب ایران و اجنت بلند رتبه ی شوروی تعیین گردید . . . میراث زمانی هنوز هم در افغانستان و پاکستان باقیست. در اثر تلاش مستقیم زمانی  در سال 1980م گلبدین حکمتیار، توا فقنامه ی خاص مبنی بر همکاری نزدیک  با خمینی  را امضا کرد که باساس آن تند روی اسلامی بایستی گسترش داده میشد. نتیجه ی این قرار داد این بود که پیروان گلبدین در کمپ های مهاجرین در ایران و ایالات غربی افغانستان بر محورتشکیل جدیدی به نام اتحادیه جندالله گرد آورده شدند.  ترتیبات تمرین و آموزش در کمپ های پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نزدیکی های مشهد توسط شخصی به نام محمد موسوی که غالبا اجنت روسی بود، اتخاذ شد.  فارغان این کمپ های آموزشی، غرض حصول تجربه ی جنگی به جبهه ی جنگ عراق فرستاده میشدند.  بویژه به کردستان گسیل می شدند تا در کوهستان های آنجا، تجارب ارزشمند جنگی بدست آورند.  تعداد بیشتر این جندالله یی ها به مراکز تروریستی حزب الله غرض تمرینات عالی تر فرستاده میشدند.  محمد موسوی نامبرده در واقع، فارغ التحصیل یونیورستی پاتریک لمُمُبا که تحت کنترول کی جی بی بود ، میباشد.  وی دربخش جاسوسی و خرابکاری تمرین دیده و در زمره ی ملا های تند روی است که با شوروی همکاری نزدیک داشته است. موسوی پس از انقلاب اسلامی،  عضو کمیته ی انقلابی یو نیورستی تهران بود. وی بعنوان رهبر روحانی دبکایا دانشجویان پیرو خط امام معاون فرمانده گروه اشغالگران سفارت ایران در تهران  درسال 1979 م انجام وظیفه میکرد. موسوی در سال1980-1981 م از طرف خمینی بحیث فرمانده تدارک یک توطئه  در عربستان سعودی نامزد شد . بنابران، او به تعداد پنجصد تن از تروریست های حزب الله را ظاهرا بنام هیئت  حجاج در مکه رهبری کرد. . .

ایران درسال 1984م ، یک گروپ تروریست بین المللی تحت رهبری میرهاشم را سازمان داد و بر بنیاد هدایت مشخص میرهاشم، از گلبدین حکمتیار تقاضا به عمل آمد تا در اقدامات تروریستی علیه غرب سهم بگیرد.  ایرانی ها در ابتدا میخواستند، مجاهدین افغان را که تجارب جنگی در افغانستان و جبهه ی عراق داشتند ، بمثابه هدایت کننده ی تیپ نو تشکیل بکار گیرند. آنها همچنان می خواستند یکتعداد تروریست های ایرانی را در هیئت حزب اسلامی و جندالله جابجا نمایند تا بتوانند تجارب جنگهای منظم و بر خورد های گوریلایی را حاصل کنند. گلبدین هردو تقاضا را بصورت عاجل پذیرفت و اقدامات وی پس از یک زمان کوتاه شروع شد . بسیار زود ورود افغانهای رضا کار وقسما دعوت شده غرض پیوستن به حزب الله و تشکیلات کماندوی گارد انقلابی ایران  آغاز گردید. بعد ها ، تجارب وکاردانی افغانها برای ایرانی ها ارزشمند تمام شد. .. مهم ترین نتیجه یی که ار همکاری افغان- ایرانی حاصل آمد، اتحاد عناصر مجاهدین افغان برمحورشبکه ی جهاد اسلامی و حزب الله در اروپای غربی  امریکا و کانادا بود.  درسال1985 م مانیفست { اعلامیه}  حزب الله در تهران به چاپ رسید که روی مبارزه علیه امریکا تأکید می کرد.  در اعلامیه گفته شد : " ما به جنگ علیه ریشه های فسق و فجور حرکت می کنیم و نخستین  ریشه ی فساد هم ایالات متحده ی امریکا میباشد. تمام سعی و تلاش ما اینست که امریکا را به حاشیه کشانیده برایش بفهمانیم که کوشش هایش در برابر جنگ ما، بی هوده و باطل خواهد بود ."

باساس حمایت های جهان غرب از مقاومت افغانها و بخاطر موقعیت ضد روسی آن، مجاهدین افغان در کشور های غربی مورد پذیرش واقع شد، بنابران، افغانها برای ایجاد لانه های جدید حزب الله تحت نام جهاد اسلامی در غرب، بویژه در امریکا و کانادا موثر تمام شدند. پناهنده های افغانی در امریکا مجددا جمع و جور شده تحت رهبری حزب الله و در قالب کمیته ی همبستگی  جهاد افغانستان فعال شدند و کی جی بی اساسا این حرکت را حمایت میکرد . . .

رهبری عملیات این سازمان در امریکا و کانادا بعهده ی آیت لله محمد نصیری میباشد. وی شیعه متولد عراق بوده درسال 1970م در کمپ TYR  فلسطینی در لبنان آموزش دیده است . نصیری متعلق به گروپ چپ الفتح بوده در عملیات سپتامبر سیاه نیز انجام وظیفه نموده و با آموزگاران شوروی  و اروپای شرقی در تماس بوده است . . . نصیری بین سالهای 1984-1986م لااقل شش مرتبه از امریکا و کانادا  دیدن کرد و در هر مرتبه ، دو تا سه ماه اقامت داشته و ضمن گشت و گذاربه هردو کشور، در سازمان های دانشجویان مسلمان، به شمول تشکیلات مصری، افریقای شمالی، ایرانی ، افغانی ، جنوب شرق آسیایی و مسلمانان سیاه سخنرانی نمود.  وظیفه ی او در حال حاضر، سازماندهی و رهنمایی بخش جهاد اسلامی حزب الله در امریکا و کاناداست { منظور این گزارش، عبارت از دهه ی نود هزاره ی قبلی میباشد } . . . در آغاز تابستان سال 1987م، نشانه هایی از افزایش فعالیت های این سازمان تحت نظارت شیخ سید محمد حسین فضل الله به ملاحظه رسید . . .  نتیجتا، در سال 1984م درحدود نیم درجن سازمان هایی وجود داشتندکه تحت رهبری مستقیم  و حمایت ایرانی ها مشغول بکار بودند.  آنها در ولایات غربی افغانستان، در مسیر شاهراه کابل- هرات ، افغانستانمرکزی و تا هزاره جات دست بکار اند. ایرانی ها مراکز آموزشی یی در مشهد و تایبات تأسیس کرده اند که توسط پاسداران انقلاب فعالیت مینمایند. مجاهدینی که در این  مراکز تمرین دیده اند، قبل از آنکه به افغانستان فرستاده شوند باید یک مدت را برای پاسداران انقلاب ایران و بعضا در جبهه جنگ  عراق وظیفه انجام دهند. بزرگترین این آموزش دیده گان افغان در تشکیلی به نام حزب الله افغانستان گرد آورده شده اند که خود شان را تنها در برابر خمینی پاسخگو می دانند.  اینها  در ایران و مناطق هرات فعال هستند.  البته  چندین گروه  حزب الله  در نواحی هرات فعال اند، ولی فعالترین آنها تحت قومانده ی قاری یکدست شناخته شده است . . .

گلبدین حکمتیار در تعاقب اعتقاد بنیاد گرایانه اش ، در پای معامله با رژیم کابل و شوروی ها رفت. . .  کی جی بی به سهم خویش تاکتیکی را استخراج نمو د  تا باساس آن اوضاعی ایجاد گردد که گلبدین را به خاطر همکاریهایش با شوروی، تبرئه نماید.  اجنت های کی جی بی از میان مسلمانان شوروی در جمع اسلامیست های افغان به یاد خواهند داشت که اگر کمونیسم ، عمر کوتاه و سرنوشت بدی یابد، همکاری مؤقتی میان دو اید یالوژی مخالف غرض رسیدن به هدف اصلی به کار گرفته می شود، هرچند این همکاری در دراز مدت نتیجه  دلخواه را بار نیاورد.  به خاطر تسریع در بی رحمی و ارتداد،  گلبدین حکمتیار، مقاومت را از میان تهی کرده حمایت و محبوبیت مردمی را از کف داد.  تحریکات آخری به منظور قتل گلبدین ، تلاشهایی بود غرض ابطال کمونیسم، تلاشهاییکه به اصل حقایق عملی شوروی ارتباطی نه داشت . بخاطر آنکه گلبدین از کنترول خارج نه شود،  خاد و کی جی بی  او را توسط اجنت های وفادار شان مانند قوماندان های کلیدی حزب اسلامی در محاصره قرار دادند.  مزید بران، قوماندان های کهنه کاری که میخواستند جهت شان را تغییر دهند، توسط خاد و کی جی بی  متقاعد گردانیده شدند تا در موقعیت خویش باقیمانده  و مجاهدین مورد نظر شان را به وکا لت کی جی بی رهبری نمایند.  قوماندان های مذکور بعدا نیرو های شان را به وکالت سایر قوت های مقاومت متمرکز نمودند تا جنبش مقاومت را به صورت کل درهم شکنند. در عین حال،  غرض بلند بردن موقعیت این قوماندان های استخباراتی، خاد و کی جی بی آنان را کومک کردند تا بالای بعضی از پوسته های رژیم کابل موفقانه حمله نموده و آنها را از میان بردارند.  یکی از موفق ترین قوماندان های اجنت به نام  شیرگلُ یاد میشد که درویش خطابش میکردند.  وی در سالهای 1984-1987م  از جمله ی قوماندان های ارشد گلبدین در ولایت پروان بود.  او در طول این مدت ، جاسوس خاد بو د.  وقتی مراحل شک و تردید در حزب اسلامی را پشت سر گذاشت، خدماتش را بگونه ی داوطلبانه مورد استفاده ی خاد قرار داد.  درویش جنگ علیه نیرو های مقاومت در منطقه را ادامه داد و اقداماتی را غرض مستحکم کردن کنترول گلبدین در تمام ولایت پروان به راه انداخت.  درویش ، بخاطر شدت بخشیدن به اقدامات و تلاشهایش ، سلاح های اضافی به شمول راکت های زمین به زمین و زمین به هوا را بدست آورد.  وی تا دو سال دیگر بجای خاد رزمید و یک نیروی درونی یا مخفی مشتمل بر پنجاه تن  از قوماندان های مجاهدین وفادار بخود را به وجود آورد . . .

شیرگلُ مورد اعتماد گلبدین قرار داشت . بناآ، یک پروژه ی سخت و خطرناک مربوط به آزاد سازی بخارا در آسیای مرکزی به عهده ی درویش سپرده شد .  نماینده های حکمتیار در ولایات شمال افغانستان که تعدادی ازان ها ازخانواده های باسمچی { مبارزان مسلمان شوروی پس از انقلاب اکتوبر} در سالهای 1920-1930 میلادی از شوروی فرار کرده اند، متقاعد ساختند تا به حزب اسلامی بپیوندند و سازمان مسلح آزاد سازنده را ایجاد نمایند .  تعداد زیادی از کشور های عربی مقدار کافی پول و سلاح به این منظور کومک کردند. آخرین امیربخارا در سال 1922م توسط شوروی عزل شد . تمرین و آموزش سربازان اسلامی آزادی بخارا در اواخرسال 1984م  تحت نظر درویش در ولایت پروان آغاز گردید . تعداد زیاد ی از مهاجرینی که از آسیای مرکزی فرار کرده و به پاکستان رسیده بودند، غرض یکجا شدن با این قوا فرستاده شدند.  خاد و کی جی بی متوجه انکشاف این تمرینات بودند. در اوایل سال 1987م ، یک هفته پس از آنکه شیرگلُ به کابل رسید، طیاره های روسی قوای مسلح رهایی بخش بخارا را بمباران و نا بود کرد. در عین حال، حزب اسلامی گلبدین  به خدمتگزاری به نفع شوروی ادامه داد، زیرا کی جی بی وضعیتی را ایجاد نموده بود که گلبدین بتواند در چنبر آن و با احتیاط لازم به مقاصد تند روانه ی اسلامی خویش ادامه دهد . . . شیرگلُ گفت :  "  گلبدین یک مذهبی بنیاد گراست ، وی تا آنزمان به جنگ ادامه خواهد داد که کلیه مسلمانان جهان در زیر بیرق سبر اسلام متحد شوند . . . وی اخیرا شخصی را که برایش بسیار نزدیک است ، به عنوان امیر بخارا تعیین کرده است . بدست آوردن آسیای مرکزی از شوروی زیاد دور نیست . "

گلبدین مجاهدین اسلامی تند رو را برای آسیای مرکزی ایجاد نمود و یا  یونت های تحت کنترول تشکیلات " واد " تحت نام وی قرار داده شد تا از راه ایجاد ترس مستقیم ، حق اشغال و اقامت شوروی در افغانستان را به نمایش بگذارد.  گلبدین برای رسیدن به قدرت، تلاش میکند و سخت مایل است تا رهبری یی را بدست آورد که برایش وعده داده شده است ، حتا دریک افغانستان  " آزاد " تحت سلطه ی شوروی .  میجبر جنرال فاروق ظریف  فاش کرد که نجیب الله میخواست در اوایل سال 1989م با گلبدین حکمتیار در عربستان سعودی دیدار بعمل آورد.  تدارک این دیدار در سعودی، توسط  شوروی ها صورت گرفته بود.   اگرچه این دیدار به گونه ی ناگهانی به تعویق افتاد، اما دو تن از وزیران ارشد رژیم  با هیئت  حزب اسلامی در لیبیا و با میانجیگری  معمرالقذافی مذاکره نمودند. طی مراحل مختلف این مذاکرات، تصمیم هایی مبنی بر مبارزه علیه بقایای جنبش مقاومت در افغانستان اتخاذ گردید.  در وسط سال1989م  مامورین ارشد شوروی اشاره کردند که آن کشور به یک سلسله توافقات با گلبدین حکمتیار نایل آمده اند و رونتسوف اظهار نمود که طی یک دیدار مامورین ارشد افغانستان با گلبدین در طایف عربستان سعودی ، هردو جانب باهم صمیمانه دست دادند و خندیدند.   وی همچنان افشا کرد که گفت و گو با گلبدین  بسیار صمیمانه و امید وار کننده بوده است . قرار بود نجیب الله و گلبدین حکمتیار به یک راه حل صلح آمیز نایل آیند.  گلبدین ضمن سخنرانی اش در هجدهم ماه نوامبر1989م ، ضمن امضای یک توافق نامه با شوروی گفت که " پالیسی امریکا شرر انگیز و غیر اخلاقی است ، دو ابر قدرت باید از دخالت در افغانستان دست بر دارند، آنها باید ارسال سلاح را قطع نموده بگذارند افغانها راه خود شان را بروند . "

وحشیگری در آیینه ی بیگناهی :

 سوابق گلبدین کفایت میکند تا کومکهای امریکا  را منکر شود. اعمال بعدی گلبدین ، حزب اسلامی وی و جندالله در افغانستان و ایران موجب گردید تا آنچه را از سوی امریکا دریافت میکرد، قطع شود.  گلبدین  و حزب اسلامی او از سال 1980م  بخش عمده ی مساعدتهای امریکا و تقریبا همه کشور های عربی را از کانال پاکستان بدست آورده است . سخنگویان گلبدین به شمول رادیو و افسران آی اس آی پاکستان پیوسته او را مرکز ثقل جنگ نشان داده و دپلوماتهای غربی هم آنرا باورمندانه انعکاس می دادند.   درسالهای 1984-1985 م کومکهای ایالات متحده ی امریکا به قدر کافی افزایش یافت و در همان زمان، منابع قابل اعتبار میگفتند که گلبدین در برنامه های خاد و کی جی بی فعال است . . .

قوماندان های گلبدین پیوسته در موقع عملیات بزرگ ،  موقعیت ها و دیپو های سلاح  به شمول ستنگر ها وقطعات توپخانه { مجاهدین }  را تحویل میدادند. حتا قوماندان های حزب اسلامی ، بعضی از قطعات شوروی ها و رژیم کابل را بر ضد احزاب دیگررهنمایی  می کردند.  باساس  یکی از محاسبات ،  گلبدین شخصا در ماه حمل 1985م یک شبکه ی اطلاعاتی بسیار مهم در کابل را به خاد و کی جی بی تسلیم داد که به اثر آن،  هستی تعداد زیادی از میان رفت .  همکاریهای گلبدین با ایرانی ها و رژیم کابل، عاقبت  موجب توقف مقاومت درهزاره جات و اُفت جنبش مقاومت در افغانستان مرکزی گردید.  تعداد زیادی از رهبران و قوماندانان مقاومت معتقد هستند که گلبدین حکمتیاربرای شوروی ها کار می کند و بسیاری از دشمنانش در ردیف  مجاهدین این گفته را که وی  برای شوروی ها کار می کند، ردمی نمایند ، اما این را می پذیرند که گلبدین  خواهان قدرت شخصی وایجاد یک کشور اسلامی میباشد.  آنها میگویند که گلبدین با خاد وکی جی بی غرض سرکوب سایر بخشهای مقاومت معامله می کند.  آنها نه تنها جنگ بیرحمانه حکمتیار

علیه سایر مجاهدین را رد نه میکنند، بلکه این نکته را نیز افشا مینمایند که مجاهدین اسلامی از جمله ی قربانیان اولی جنگهای او بوده مرد و مال آنان نیز به رژیم کابل تسلیم داده شده و میشود.  این دشمنان وی  تأکید میکنند که اعمال گلبدین  بیانگر تصفیه ی پرهزکاران و روحانیون بوده برای کمونیستهای بی دین کار می نماید.  علی رغم آن ،  جریان نشان میدهد که حزب اسلامی گلبدین بخش عمده ی مساعدت های نظامی جهان غرب را بدست می آورد.  این امتیار دهی باوجود اثبات اینکه افراد او در قتل چندین قوماندان جهاد دست دارند و با آنکه وی با تهران و رژیم کابل در ارتباط است ، هنوز هم ادامه دارد.

وقتی امریکا در اواسط ماه نوامبر سال 1989م حمایت نظامی اش را از گلبدین قطع کرد،  عربستان سعودی مساعدتهایش را به حزب اسلامی سرازیر نمودتا گلبدین بتواند مقدار معتنابهی سلاح های مورد ضرورت را از مارکیت آزاد خریداری نماید.  علاوه ازان، مقامات آی اس آ ی به چشم پوشی از معاملات غیر مشروع سلاح در قبال افراد گلبدین ادامه دادند.  در عین حال، گلبدین از حمایت آی اس آی پاکستان نیز برخوردار ماند، زیرا وی در خدمت منافع پاکستان بود. مقامات پاکستانی هم چنان به بازی های شان در زنده گی و آینده ی مجاهدین افغان غرض ایجاد یک رژیم اسلامی در آسیای مرکزی پرداختند.  اسلام آباد مصمم است بهر قیمتی که شود در کابل یک حکومت مرکزی ایدئولوژیک  تشکیل دهد.  چنین حکومت، ترجیحا تحت رهبری گلبدین حکمتیار این مخلوق ذولفقار علی بوتو بوجود آورده خواهد شد . . .

پذیرش هرنوع رهبری بومی  از سوی اسلام آباد که اساس و ماهیت منطقه یی و یا نژادی داشته باشد، بگونه ی شتابنده یی سر صندوق اسرار و خواسته ها را باز کرده باعث تحریک مردم پاکستان خواهد شد.  بهمین ملحوظ است که از دیر زمانی اصلاحات واقعا دموکراتیک سیاسی – اجتماعی در پاکستان صورت نگرفته است .  اسلام آباد بر سر راه حل های دیگری برای پروبلم افغانستان مانند  یک خود کشی سیاسی می اندیشد .  در عین حال، آی اس آی مشتاق است سنگینی اوضاع در افغانستان را پنهان نگهدارد.  با وجود وابسته گی کامل مجاهدین به سلاح های خارجی و توزیع آن از کانال آی اس آی، سیستم لوژستیکی جنبش مقاومت رو به فروپاشی است . این سیستم توزیع غیر حقیقی سلاح ، دور از فهم و ناشی از توطئه ی سیاسی حکومت پاکستان و آی اس آی بوده میتواند.  تحمیل آنچه در قسمت توزیع سلاح در راستای منافع شخصی و سیاسی پاکستانی ها صورت می گیرد، جنبش مقاومت را قدم به قدم به سوی فرسایش می کشاند.

البته در اثر تشجیع آی اس آی  و ایالات متحده ی امریکا، مجاهدین مجبور ساخته شده اند تا جنگهای مصیبت باری را به راه بیندازند که نه آماده گی کافی بدان را داشته اند و نه به صورت کافی مسلح ساخته شده بودند. علاوتا، در نتیجه ی سیاست بیهوده ی پاکستان، جدال قدرت ، فساد و بی کفایتی ، رنج و محنت نصیب مجاهدین افغان گردید. پس از خروج سربازان شوروی از افغانستان بود که مجاهدین بعد از ده سال مبارزه، از ناحیه ی شکست و تلفات شان رنج عظیم دیدند.

جال عنکوب میان سرخ و سبز : 

محاسبات  واضحا نشان میدهد که گلبدین حکمتیار و قوماندان های کلیدی وی به قدر واقعی برای اتحاد شوروی کار میکنند. گلبدین  حقیقتا خودش را وقف جنگ علیه امریکا، همکاری با ایران و سایر اسلامیست ها نموده است . پس نیاز نداریم که  غرض درک خرابی های مقاومت مردم افغانستان ، بیشتر از این فاکت و سند بخواهیم . . .   د رقسمت  ادامه ی مساعدتهای امریکا که { برای حزب اسلامی } به جریان افتاده ، علیرغم موجودیت شواهد رو به تزاید علیه حکمتیار، می باید زیرکا سه  نیم کاسه یی وجود داشته  باشد.  یکی از توضیحات اینست که پله های بالایی حزب اسلامی که مسلما توسط گلبدین  حکمتیار رهبری میشود، ترکیبی از عملیات فریبکارانه ی نوع شوروی علیه ایالات متحده ی امریکا را تشکیل داده اند.  این عمل دلیلی را بدست میدهد و آن عبارت  از اطلاعات  یکطرفه به سوی واشنگتن است . از منابع مقاومت، عمدتا گلبدین حکمتیار به آی اس آی و از آنجا برای سی آی ای و واشنگتن .  مقامات رسمی یا اندک اند و یا هیچ نیستند که این روند را مستقلانه کنترول نماید. پس سوأل مطرح می شود : آیا وقتی گلبدین بگونه ی باد کرده و تحریف شده ادعای فتح و پیروزی میکند، یک شایعه ی هدفمندانه  از طرف ماسکو نیست؟  آنگاه که حزب اسلامی گزارش های مبنی بر پیروزی توأم با دروغ را منتشر میکند، شاید تسهیلات این " پیروزی"  در میدان جنگ  را خاد و کی جی بی برایش فراهم سازند. . .  ماشین پروپاگند دقیقتا به دست  خاد  و کی جی بی کنترول می شود، بنابران ،  به تکرار و بقدر کافی در مورد گلبدین حکمتیار و اهمیت حزب اسلامی شایعه می پراگنند.  وقتی همه ی این گفته ها را جمعبندی کنیم ، تصویری را در ذهن ما ایجاد مینماید .

ضرورت به تذکر ندارد که این تصویر عمومی که توسط خاد و کی جی بی درست شده ، اساس  موضعگیری ضیاالحق و آی اس آی  را می سازد و نتیجتا در اواخر سال 1989م ارتباط اسلامیست ها – اسلام آباد بسیار درهم تنیده بود.  ایجاد یک رهبر مسلمان تندرو و طرفدار احیای مذهبی  و مشخصا گلبدین حکمتیار بگونه ی تقلبی از سوی ذولفقار علی بوتو بعنوان بخشی از استراتژی پاسخ دهنده علیه داوود خان ساخته شد؛  زیرا داوود خان داعیه ی پشتونستان را مطرح کرده بود.  مفکوره ی ایجاد یک رهبر اسلامی، بالاخره توسط  ضیا الحق تطبیق  گردید، چونکه آی اس آی میخواست مذهبیون  تند رو پاکستان را دقیقا تحت کنترول قرار دهد. همچنان جماعت اسلامی پاکستان را که  رهبری ایدیالوژیک عربستان سعودی را پذیرفته بود.

ضیاالحق خواست پاکستان را بر فراز فاجعه ی رژیم  بوتو بنا نهد. ضیا ، اسلامیسم خاص خودش را در پیش گرفت و گلبدین حکمتیار را عنصر موثری در جهت سیاسی و مذهبی تداوم اقدامات خویش در مورد افغانستان تشخیص داد. ضیا میخواست یک عنصر بی هویت را که فاقد اعتبار بومی باشد به منظور تعیین رهبری افغانستان آماده سازد تا دایما وابسته به اسلام آباد باشد. حتا امروز بی نظیر بوتو نه میتواند تعلق خودش را با آنچه پدرش برای رهبری افغانستان ایجاد کرد، نفی کند. علاوه از آنکه نه میخواهد بر سرعملیات افغانی آی اس آی تقابل صورت گیرد.

نشر گزارشهای مربوط به پیروزی حزب اسلامی درخدمت خواست باطنی آی اس آی قرار داشت. رژیم ضیا توجه خاص وصمیمانه یی به گلبدین حکمتیارداشته ، اسلام آباد هر کوشش و ادعای او مبنی بر حصول پیروزی را به سرعت به مراجع بالا انتقال میداد. علاوتا، اختلاس و دستبرد زدن به سیل کومکهای مالی و نظامی ایالات متحده و سعودی برای مقاومت افغان از دلچسبی های کارمندان ارشد آی اس آی بود.  آنها از معامله ی سود آور مبنی بر داستان سازی برای پیروزی گلبدین هراسی نداشتند. بنابران،  هرقدر اطلاعات غلطی را که خاد و کی جی بی پیرامون موفقیت های حکمتیار منتشر می ساخت، آی اس آی آنرا بمثابه ی کریدت گلبدین بخورد  سی آی ای  می داد و سی آی ای هم در عدم موجودیت منبع تأیید کننده ی مستقل، گزارش های آی اس آی پاکستان را می پذیرفت ، زیرا همانند سایر سازمانها؛  ترجیح میداد دران همه پیروزیها سهیم باشد. دران زمان، دور باطل بد کاریها، سی آی ای را برمحور خود فریبی کشانیده ادعا های پر طمطراق را می پذیرفت و آنرا پیروزی خود می دانست . بناآ،  هرنوع گزارشی که در جهت ثبوت  گزافه گویی ها اصرار میکرد، با قطع کردن سهمیه ی سلاح از سوی آی اس آی مجازات می شد.  برای سی آی ای در واشنگتن ، جمع آوری اسناد از سوی منابع مورد نظر، قاطع و تغییر نا پذیرشده بود . . .

نتیجه ی سرازیر شدن اطلاعات یکطرفه  از افغانستان به آی اس آی و از آنجا به سی آی ای و بالاخره به مقامات بالا در واشنگتن  این شد که امریکا و پاکستان کانال های حمایت نظامی را به دور از گروپ های معتبر و قابل اعتماد مقاومت به سوی کسانی باز نگهدارند که بی ماهیت و بر ضد غرب بودند. حمایت های مذکور، مقاومت افغانها را قدم به قدم به شاخه های مختلف تقسیم نموده  آنها را بیشتر از پیش جانب کابل ویا غرض تبعید به ایران و پاکستان می کشاند. باساس گزارشات  تأیید ناشده مبنی بر تلاشهای فریبکارانه ی خاد و کی جی بی ، سلسله ی مجموع کومکهای نظامی  امریکا- پاکس

گلبدین مجاهدین اسلامی تند رو را برای آسیای مرکزی ایجاد نمود و یا  یونت های تحت کنترول تشکیلات " واد " تحت نام وی قرار داده شد تا از راه ایجاد ترس مستقیم ، حق اشغال و اقامت شوروی در افغانستان را به نمایش بگذارد.  گلبدین برای رسیدن به قدرت، تلاش میکند و سخت مایل است تا رهبری یی را بدست آورد که برایش وعده داده شده است ، حتا دریک افغانستان  " آزاد " تحت سلطه ی شوروی .  میجبر جنرال فاروق ظریف  فاش کرد که نجیب الله میخواست در اوایل سال 1989م با گلبدین حکمتیار در عربستان سعودی دیدار بعمل آورد.  تدارک این دیدار در سعودی، توسط  شوروی ها صورت گرفته بود.   اگرچه این دیدار به گونه ی ناگهانی به تعویق افتاد، اما دو تن از وزیران ارشد رژیم  با هیئت  حزب اسلامی در لیبیا و با میانجیگری  معمرالقذافی مذاکره نمودند. طی مراحل مختلف این مذاکرات، تصمیم هایی مبنی بر مبارزه علیه بقایای جنبش مقاومت در افغانستان اتخاذ گردید.  در وسط سال1989م  مامورین ارشد شوروی اشاره کردند که آن کشور به یک سلسله توافقات با گلبدین حکمتیار نایل آمده اند و رونتسوف اظهار نمود که طی یک دیدار مامورین ارشد افغانستان با گلبدین در طایف عربستان سعودی ، هردو جانب باهم صمیمانه دست دادند و خندیدند.   وی همچنان افشا کرد که گفت و گو با گلبدین  بسیار صمیمانه و امید وار کننده بوده است . قرار بود نجیب الله و گلبدین حکمتیار به یک راه حل صلح آمیز نایل آیند.  گلبدین ضمن سخنرانی اش در هجدهم ماه نوامبر1989م ، ضمن امضای یک توافق نامه با شوروی گفت که " پالیسی امریکا شرر انگیز و غیر اخلاقی است ، دو ابر قدرت باید از دخالت در افغانستان دست بر دارند، آنها باید ارسال سلاح را قطع نموده بگذارند افغانها راه خود شان را بروند . "

وحشیگری در آیینه ی بیگناهی :

 سوابق گلبدین کفایت میکند تا کومکهای امریکا  را منکر شود. اعمال بعدی گلبدین ، حزب اسلامی وی و جندالله در افغانستان و ایران موجب گردید تا آنچه را از سوی امریکا دریافت میکرد، قطع شود.  گلبدین  و حزب اسلامی او از سال 1980م  بخش عمده ی مساعدتهای امریکا و تقریبا همه کشور های عربی را از کانال پاکستان بدست آورده است . سخنگویان گلبدین به شمول رادیو و افسران آی اس آی پاکستان پیوسته او را مرکز ثقل جنگ نشان داده و دپلوماتهای غربی هم آنرا باورمندانه انعکاس می دادند.   درسالهای 1984-1985 م کومکهای ایالات متحده ی امریکا به قدر کافی افزایش یافت و در همان زمان، منابع قابل اعتبار میگفتند که گلبدین در برنامه های خاد و کی جی بی فعال است . . .

قوماندان های گلبدین پیوسته در موقع عملیات بزرگ ،  موقعیت ها و دیپو های سلاح  به شمول ستنگر ها وقطعات توپخانه { مجاهدین }  را تحویل میدادند. حتا قوماندان های حزب اسلامی ، بعضی از قطعات شوروی ها و رژیم کابل را بر ضد احزاب دیگررهنمایی  می کردند.  باساس  یکی از محاسبات ،  گلبدین شخصا در ماه حمل 1985م یک شبکه ی اطلاعاتی بسیار مهم در کابل را به خاد و کی جی بی تسلیم داد که به اثر آن،  هستی تعداد زیادی از میان رفت .  همکاریهای گلبدین با ایرانی ها و رژیم کابل، عاقبت  موجب توقف مقاومت درهزاره جات و اُفت جنبش مقاومت در افغانستان مرکزی گردید.  تعداد زیادی از رهبران و قوماندانان مقاومت معتقد هستند که گلبدین حکمتیاربرای شوروی ها کار می کند و بسیاری از دشمنانش در ردیف  مجاهدین این گفته را که وی  برای شوروی ها کار می کند، ردمی نمایند ، اما این را می پذیرند که گلبدین  خواهان قدرت شخصی وایجاد یک کشور اسلامی میباشد.  آنها میگویند که گلبدین با خاد وکی جی بی غرض سرکوب سایر بخشهای مقاومت معامله می کند.  آنها نه تنها جنگ بیرحمانه حکمتیار

علیه سایر مجاهدین را رد نه میکنند، بلکه این نکته را نیز افشا مینمایند که مجاهدین اسلامی از جمله ی قربانیان اولی جنگهای او بوده مرد و مال آنان نیز به رژیم کابل تسلیم داده شده و میشود.  این دشمنان وی  تأکید میکنند که اعمال گلبدین  بیانگر تصفیه ی پرهزکاران و روحانیون بوده برای کمونیستهای بی دین کار می نماید.  علی رغم آن ،  جریان نشان میدهد که حزب اسلامی گلبدین بخش عمده ی مساعدت های نظامی جهان غرب را بدست می آورد.  این امتیار دهی باوجود اثبات اینکه افراد او در قتل چندین قوماندان جهاد دست دارند و با آنکه وی با تهران و رژیم کابل در ارتباط است ، هنوز هم ادامه دارد.

وقتی امریکا در اواسط ماه نوامبر سال 1989م حمایت نظامی اش را از گلبدین قطع کرد،  عربستان سعودی مساعدتهایش را به حزب اسلامی سرازیر نمودتا گلبدین بتواند مقدار معتنابهی سلاح های مورد ضرورت را از مارکیت آزاد خریداری نماید.  علاوه ازان، مقامات آی اس آ ی به چشم پوشی از معاملات غیر مشروع سلاح در قبال افراد گلبدین ادامه دادند.  در عین حال، گلبدین از حمایت آی اس آی پاکستان نیز برخوردار ماند، زیرا وی در خدمت منافع پاکستان بود. مقامات پاکستانی هم چنان به بازی های شان در زنده گی و آینده ی مجاهدین افغان غرض ایجاد یک رژیم اسلامی در آسیای مرکزی پرداختند.  اسلام آباد مصمم است بهر قیمتی که شود در کابل یک حکومت مرکزی ایدئولوژیک  تشکیل دهد.  چنین حکومت، ترجیحا تحت رهبری گلبدین حکمتیار این مخلوق ذولفقار علی بوتو بوجود آورده خواهد شد . . .

پذیرش هرنوع رهبری بومی  از سوی اسلام آباد که اساس و ماهیت منطقه یی و یا نژادی داشته باشد، بگونه ی شتابنده یی سر صندوق اسرار و خواسته ها را باز کرده باعث تحریک مردم پاکستان خواهد شد.  بهمین ملحوظ است که از دیر زمانی اصلاحات واقعا دموکراتیک سیاسی – اجتماعی در پاکستان صورت نگرفته است .  اسلام آباد بر سر راه حل های دیگری برای پروبلم افغانستان مانند  یک خود کشی سیاسی می اندیشد .  در عین حال، آی اس آی مشتاق است سنگینی اوضاع در افغانستان را پنهان نگهدارد.  با وجود وابسته گی کامل مجاهدین به سلاح های خارجی و توزیع آن از کانال آی اس آی، سیستم لوژستیکی جنبش مقاومت رو به فروپاشی است . این سیستم توزیع غیر حقیقی سلاح ، دور از فهم و ناشی از توطئه ی سیاسی حکومت پاکستان و آی اس آی بوده میتواند.  تحمیل آنچه در قسمت توزیع سلاح در راستای منافع شخصی و سیاسی پاکستانی ها صورت می گیرد، جنبش مقاومت را قدم به قدم به سوی فرسایش می کشاند.

البته در اثر تشجیع آی اس آی  و ایالات متحده ی امریکا، مجاهدین مجبور ساخته شده اند تا جنگهای مصیبت باری را به راه بیندازند که نه آماده گی کافی بدان را داشته اند و نه به صورت کافی مسلح ساخته شده بودند. علاوتا، در نتیجه ی سیاست بیهوده ی پاکستان، جدال قدرت ، فساد و بی کفایتی ، رنج و محنت نصیب مجاهدین افغان گردید. پس از خروج سربازان شوروی از افغانستان بود که مجاهدین بعد از ده سال مبارزه، از ناحیه ی شکست و تلفات شان رنج عظیم دیدند.

جال عنکوب میان سرخ و سبز : 

محاسبات  واضحا نشان میدهد که گلبدین حکمتیار و قوماندان های کلیدی وی به قدر واقعی برای اتحاد شوروی کار میکنند. گلبدین  حقیقتا خودش را وقف جنگ علیه امریکا، همکاری با ایران و سایر اسلامیست ها نموده است . پس نیاز نداریم که  غرض درک خرابی های مقاومت مردم افغانستان ، بیشتر از این فاکت و سند بخواهیم . . .   د رقسمت  ادامه ی مساعدتهای امریکا که { برای حزب اسلامی } به جریان افتاده ، علیرغم موجودیت شواهد رو به تزاید علیه حکمتیار، می باید زیرکا سه  نیم کاسه یی وجود داشته  باشد.  یکی از توضیحات اینست که پله های بالایی حزب اسلامی که مسلما توسط گلبدین  حکمتیار رهبری میشود، ترکیبی از عملیات فریبکارانه ی نوع شوروی علیه ایالات متحده ی امریکا را تشکیل داده اند.  این عمل دلیلی را بدست میدهد و آن عبارت  از اطلاعات  یکطرفه به سوی واشنگتن است . از منابع مقاومت، عمدتا گلبدین حکمتیار به آی اس آی و از آنجا برای سی آی ای و واشنگتن .  مقامات رسمی یا اندک اند و یا هیچ نیستند که این روند را مستقلانه کنترول نماید. پس سوأل مطرح می شود : آیا وقتی گلبدین بگونه ی باد کرده و تحریف شده ادعای فتح و پیروزی میکند، یک شایعه ی هدفمندانه  از طرف ماسکو نیست؟  آنگاه که حزب اسلامی گزارش های مبنی بر پیروزی توأم با دروغ را منتشر میکند، شاید تسهیلات این " پیروزی"  در میدان جنگ  را خاد و کی جی بی برایش فراهم سازند. . .  ماشین پروپاگند دقیقتا به دست  خاد  و کی جی بی کنترول می شود، بنابران ،  به تکرار و بقدر کافی در مورد گلبدین حکمتیار و اهمیت حزب اسلامی شایعه می پراگنند.  وقتی همه ی این گفته ها را جمعبندی کنیم ، تصویری را در ذهن ما ایجاد مینماید .

ضرورت به تذکر ندارد که این تصویر عمومی که توسط خاد و کی جی بی درست شده ، اساس  موضعگیری ضیاالحق و آی اس آی  را می سازد و نتیجتا در اواخر سال 1989م ارتباط اسلامیست ها – اسلام آباد بسیار درهم تنیده بود.  ایجاد یک رهبر مسلمان تندرو و طرفدار احیای مذهبی  و مشخصا گلبدین حکمتیار بگونه ی تقلبی از سوی ذولفقار علی بوتو بعنوان بخشی از استراتژی پاسخ دهنده علیه داوود خان ساخته شد؛  زیرا داوود خان داعیه ی پشتونستان را مطرح کرده بود.  مفکوره ی ایجاد یک رهبر اسلامی، بالاخره توسط  ضیا الحق تطبیق  گردید، چونکه آی اس آی میخواست مذهبیون  تند رو پاکستان را دقیقا تحت کنترول قرار دهد. همچنان جماعت اسلامی پاکستان را که  رهبری ایدیالوژیک عربستان سعودی را پذیرفته بود.

ضیاالحق خواست پاکستان را بر فراز فاجعه ی رژیم  بوتو بنا نهد. ضیا ، اسلامیسم خاص خودش را در پیش گرفت و گلبدین حکمتیار را عنصر موثری در جهت سیاسی و مذهبی تداوم اقدامات خویش در مورد افغانستان تشخیص داد. ضیا میخواست یک عنصر بی هویت را که فاقد اعتبار بومی باشد به منظور تعیین رهبری افغانستان آماده سازد تا دایما وابسته به اسلام آباد باشد. حتا امروز بی نظیر بوتو نه میتواند تعلق خودش را با آنچه پدرش برای رهبری افغانستان ایجاد کرد، نفی کند. علاوه از آنکه نه میخواهد بر سرعملیات افغانی آی اس آی تقابل صورت گیرد.

نشر گزارشهای مربوط به پیروزی حزب اسلامی درخدمت خواست باطنی آی اس آی قرار داشت. رژیم ضیا توجه خاص وصمیمانه یی به گلبدین حکمتیارداشته ، اسلام آباد هر کوشش و ادعای او مبنی بر حصول پیروزی را به سرعت به مراجع بالا انتقال میداد. علاوتا، اختلاس و دستبرد زدن به سیل کومکهای مالی و نظامی ایالات متحده و سعودی برای مقاومت افغان از دلچسبی های کارمندان ارشد آی اس آی بود.  آنها از معامله ی سود آور مبنی بر داستان سازی برای پیروزی گلبدین هراسی نداشتند. بنابران،  هرقدر اطلاعات غلطی را که خاد و کی جی بی پیرامون موفقیت های حکمتیار منتشر می ساخت، آی اس آی آنرا بمثابه ی کریدت گلبدین بخورد  سی آی ای  می داد و سی آی ای هم در عدم موجودیت منبع تأیید کننده ی مستقل، گزارش های آی اس آی پاکستان را می پذیرفت ، زیرا همانند سایر سازمانها؛  ترجیح میداد دران همه پیروزیها سهیم باشد. دران زمان، دور باطل بد کاریها، سی آی ای را برمحور خود فریبی کشانیده ادعا های پر طمطراق را می پذیرفت و آنرا پیروزی خود می دانست . بناآ،  هرنوع گزارشی که در جهت ثبوت  گزافه گویی ها اصرار میکرد، با قطع کردن سهمیه ی سلاح از سوی آی اس آی مجازات می شد.  برای سی آی ای در واشنگتن ، جمع آوری اسناد از سوی منابع مورد نظر، قاطع و تغییر نا پذیرشده بود . . .

نتیجه ی سرازیر شدن اطلاعات یکطرفه  از افغانستان به آی اس آی و از آنجا به سی آی ای و بالاخره به مقامات بالا در واشنگتن  این شد که امریکا و پاکستان کانال های حمایت نظامی را به دور از گروپ های معتبر و قابل اعتماد مقاومت به سوی کسانی باز نگهدارند که بی ماهیت و بر ضد غرب بودند. حمایت های مذکور، مقاومت افغانها را قدم به قدم به شاخه های مختلف تقسیم نموده  آنها را بیشتر از پیش جانب کابل ویا غرض تبعید به ایران و پاکستان می کشاند. باساس گزارشات  تأیید ناشده مبنی بر تلاشهای فریبکارانه ی خاد و کی جی بی ، سلسله ی مجموع کومکهای نظامی  امریکا- پاکس.

نتیجه ی سرازیر شدن اطلاعات یکطرفه  از افغانستان به آی اس آی و از آنجا به سی آی ای و بالاخره به مقامات بالا در واشنگتن  این شد که امریکا و پاکستان کانال های حمایت نظامی را به دور از گروپ های معتبر و قابل اعتماد مقاومت به سوی کسانی باز نگهدارند که بی ماهیت و بر ضد غرب بودند. حمایت های مذکور، مقاومت افغانها را قدم به قدم به شاخه های مختلف تقسیم نموده  آنها را بیشتر از پیش جانب کابل ویا غرض تبعید به ایران و پاکستان می کشاند. باساس گزارشات  تأیید ناشده مبنی بر تلاشهای فریبکارانه ی خاد و کی جی بی ، سلسله ی مجموع کومکهای نظامی  امریکا- پاکستان در دراز مدت به سود ماسکو پایان یافت.  یک مثال روشن در جهت عدم درک خود فریبی، عبارت از این بود که امریکا اعتقاد داشت رژیم  نجیب همینکه خروج سر بازان شوروی پایان یابد، پس از چند روز خود بخود سقوط خواهد کرد. اعتقاد سی آی ای در این تخمین ها، بر بنیاد گزارش های آی اس آی و مشوره های مقامات شوروی استوار بود. بهمین دلیل بود که تهیه و تدارک سلاح از سوی امریکا برای مقاومت افغانها در اوایل سال 1989م به صورت  یک جانبه قطع گردید . متعاقب آن ، مجاهدین  بر اساس پافشاری آی آس آی و ایالات متحده به محاصره ی شهر جلال آباد پرداختند و نتیجه آن شدکه با تلفات عظیم شکست خوردند.  وسعت الزام و ارتکاب آی اس آی و سی آی ای در قبال تصورات واهی گلبدین حکمتیار، ازسرنوشت شبکه ی اطلاعاتی مجاهدین  در کابل استنباط شده میتواند.  در بهار سال 1985م یکی از قوماندان های ارشد مقاومت در قلب خاد و مشاوران شوروی موظف شد . اجنت مذکوروظیفه داشت بداند که چه کسی در درون مقاومت برای خاد و کی جی بی کار میکند.  اجنت مورد نظر بر این نکته پا می فشرد که اولا باید اعضای خانواده اش بخارج از کابل انتقال داده شوند.  قوماندان ارشد مقاومت شورایی از سایر قوماندان ها را در ساحه ی کابل دایر کرد و قرار بر آن شد تا فرزندانش به خارج کشور انتقال داده شوند. فقط  چند ساعت بعد ازان ، شخص گلبدین حکمتیار ویکی از قوماندان های کابل، تمام شبکه ی اطلاعاتی را برای خاد و کی جی بی افشا کردند که در نتیجه ی آن، قوماندان های مجاهدین و تنی چند از اجنت هایی که برای چندین سال اطلاعات ارزشمندی را تهیه میکردند ، دستگیر شدند.  اجنتی که هنوز موفق به تهیه راپور نشده بود، در زمره ی دستگیر شده های مرحله ی نخست بود.  کی جی بی  یک طیاره  ی ایروفلو ت 11-62Mرا فرستاد تا زندانی ها را تا مدت بیست و چهار ساعت غرض تحقیقات خاص به تاشکند انتقال دهد و ازان به بعد هیچکدام آنها دیده نشدند.  قوماندان های باقیمانده بعد ازان عملیات شان را از اطراف کابل برچیدند.  برخی ازان ها تصمیم گرفتند بخارج پناه برند. شبکه ی مقاومت در کابل چنان ضربه خورد که دیگر هرگز بحال نیامد.

یک توضیح منطقی در قبال این حادثه اینست که گلبدین حکمتیار از اینکه منبع موثق در درون خاد و کی جی بی او را بعنوان اجنت روسها شناسایی نماید، سخت ترسیده بود.  بنابران، گلبدین چاره ی دیگری نداشت جز آنکه تمامت شبکه را قبل از تهیه گزارش به دشمن افشا نماید . . .  درک این واقعیت روشن است، هرکسی که در ایالات متحده ی امریکا برای این منطقه کار میکند، بخشی از این مسئله  می باشد. هرگاه ما ، در شناخت پروبلم  درمانیم ، بدین معنا خواهد بود که به شوروی  اجازه میدهیم  به هدفهای تاریخی خود که تسلط بر آسیای جنوبی و مجموع قاره است ، نایل آید.  نباید چنین چیزی صورت پذیرد.  ایالات متحده ی امریکا میتواند به افغانستان یورش برد، اما باید اولتر از همه تصمیم بگیرد که آیا رهبری کند یا دنباله روی ؟  (پایان )

.......................................................................................................................

 

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin