Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

         عتیق الله نایب خیل

چرا تنبان کشی؟!

 

همین که به خود جراًت دادم عنوان فوق را برای نگاشتن چند سطر پائین انتخاب نمایم عرق شرم بر جبینم نشست. زیرا بکاربرد بعضی کلمات و جملات عبور از خط قرمزهای ادب نگارش و عفت قلم است. اما، همزمان با آن یادم آمد این پرسش را مطرح نمایم که چه گونه کسی به خودش حق داده است از خط قرمزهای اخلاقی جامعه عبور نماید و در محضرعام پیراهن و تنبانش را بکشد و نیکر زرد رنگش را در معرض دید همه گان قرار دهد؟ شاید طرح این پرسش بتواند انتخاب این عنوان را هم توجیه نماید.

اما جالبتر ازین حرکت، به گوش رسیدن نعره هایی بود که ندانستم چه ربطی به لُخت شدن سخنران داشت و چرا عده یی برای خودشان حق می دهند عظمت خداوند را آن قدر کوچک بسازند که حتی یک چنین عمل منفی را نیز با نعره های تکبیر استقبال نمایند.

به باور من انتخاب شخص سخنران و این حرکتش کاملا" حساب شده و از قبل پلان شده بوده و تحریک آمیز ترین عمل برای تحریک آنانی بوده که آن جا حضور داشتند. زیرا لُخت شدن در محضر عام جای صد دلیل و استدلال را برای آن هایی می گیرد که مانند سخنران از نبود عقل و درایت کافی و قدرت استدلال و ارائه دلایل منطقی به دورند. زیرا وقتی پای منطق کسی می لنگد برای به کرسی نشاندن سخنش به راه های غیرمنطقی متوسل می شود.

آنانی که از تبلیغ و دامن زدن به مسایل قومی نفع می برند، برای دستیابی به مقاصد شان کاملا" به همین گونه افراد جاهل ضرورت دارند و حرکاتی ازین نوع برای تحریک احساسات گروه های جاهل هم جای صد دلیل و برهان را می گیرد. افرادی با این حدی از تنزل اخلاقی عقب تریبون سخنرانی قرار نمی گیرند، قرار داده می شوند.

دلیل این تنبان کشیدن هرچه باشد، تشویش من این است که این حرکت به یک نماد دایمی اعتراض مبدل نشود. فردا شاهد خواهیم بود که کسی در اعتراض به بلند رفتن نرخ ها تنبانش را کشیده است و کسی در اعتراض به تقسیم قدرت و کسی هم به دلیل رئیس و یا وزیر نشدن، کسی هم با نگرفتن رتبۀ جنرالی ... و طبعا" دلایل اعتراض درین مملکت بسیار است.

ما از جهات بسیاری در جهان در صف اول قرار داریم. از جهت تولید مواد مخدر، از ناحیۀ فساد و بسیار چیزهای دیگر. نشود که از جهت تنبان کشی هم در صف اول ملل قرار گیریم!

.........................................  

الحاج اسرار خواجه

محاسن سفید

پشنهاد به مادران داغدیده و رنج کشیده و زنان تحصیل کرده افغانستان

نصف پیکر جامعه کشور مامنحیث انسان از مادران و خواهران متشکل است این که در بطن خود طفل را از خون خود تغذیه در تربیه و رشد استعداد کودکان سر سپرده فعال اند درک عشق ناب مادری به فرزندش به معنی مادر گفتن نسبت وجائب انسانی در تامین عدالت با ارزش های معنوی منزلت ان در جامعه است علاوتا مادران برای بهتر آسایش انسان ها در جامعه در تولیدات نعمات مادی و رشد اقتصاد سهم ارزنده دارند با تاسف یک تعداد محدود تعلیم یافته زنان را دولت در جریان بیست سال طور نمایشی در نهاد های سیاسی نصب نموده اند چنانچه در تشکیل پارلمان در قانون حضور زنان را محدود ساخته اند بائیست نصف پارلمان را زنان تشکیل بدهد در مدت اضافه از ده سال حاکمیت محترم کرزی به ارتباط حقوق زنان گلو پاره می کرد از این که برادران ناراضی اش خفه نشود روی بی بی خانمش را از طریق رسانه هیچ کسی ندیده این قلم از چشم دید خود در انتخابات صدر اعظم در یک کشور پیشرفته بعرض برسانم در انتخابات صدراعظم چند حزب اشتراک داشتند ساعت هشت صبح رای گیری اغاز شد ساعت ده شب نتیجه اعلان گردید فردا حزب موفق جلسه رهبری حزب را دایر از جمله هیئت رهبری یک زن را بحیث صدراعظم معرفی فعلا همان زن موفق ترین خدمت گذار جامعه کشورش است.

لازم دیده می شود مادران و خواهران تعلیم یافته وطنم بر ادبیات و فرهنگ سیاسی خود را آراسته سازند تا بدرهر کس و نا کس برای کاریابی مراجعه نکنند بهتر است با دیدگاه وسیع در پرتو علم و خرد رقابت های زنانه را نادیده گرفته یک حزب را مؤسس شان نام گذاری نماید حزب (...........اسلامی ) وزارت زنان را موکلف سازید تا در تشکیل حزب فعال گردیده به نظر من برنامه و اساسنامه حزب را روی اندیشه و اموزه های بی بی خدیجه و فاطمه زهرا و غیره زنان مبارز که در صدر اسلام در زمان حیات پیامبر حضرت محمد(ص) با ایشان کار و پیکار نمودند اساس گذاری نماید شورا های زنان ولایات منحیث سازمان های حزبی و همچنان در ولسوالی های کشور شورای زنان ایجاد نمایند از زنان سرمایه دار کشور های خارجی حمایت مالی بدست اورند کشور های مترقی از حزب شما حمایت می نمایند با سازمان دهی سالم و خردمند صفوف شما سراسری کشور را در برمی گیرد در انتخابات نهادهای سیاسی و خدماتی حزب شما موفق ترین حزب خواهد بود رهبری حزب شما می توانند اشخاص با فهم و دانش را در رهبری دولت تعین و نظارت نمائید با تشکیل حزب شما مادران و خواهران تعلیم یافته اراسته با دانش چه نوع نواوری می نمایند مختار اند از توضیحات بیشتر این قلم عاجز است منظور صرف رسیدن به حقوق حقه تان می باشد بدانید زعامت امروز دولت صرف بدست اوردن قدرت و ثروت اند.

با عشق کور به سوی نامردان مرو دیگر   -  

با خود بنگر و جهان نو بیافرین

.....................................

اسد شامل

تاملی بر کتاب " اشک قلم و فریاد کفش "

اخیرن کتاب " اشک قلم و فریاد کفش ".نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید . این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است . تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده , کتاب دارای ۵۲ فصل و یا عنوان است, در واقع می توان گفت همه حکایات و زبان حال "قلم" و " کفش "است که از طرف نویسنده به شکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده. از خاطرات ناگوار و دردناک "قلم" در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسان های بیگناه ر ارقم زدند, با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آن را زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها, همچنان است حکایت "کفش" که چه گونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک می کردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر می بریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان به سوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را         می بستند. 

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است, این است که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه می کنم . اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت می نمایم :

من در دست دشمن

انسان ها !

کسی از جمع شما " اشرف المخلوقات "، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد . شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد. در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است. چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد . گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه می شدم . دقایقی گذشت " اشرف مخلوقات " تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت. سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و آن شب، فریادی بود که می گفت :

" که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است"

..........................................

 

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف  عباسی

وحدت ملی و همبسته گی

ای فرزندان غیور و نامور کوه پایه های پرهیبت و حماسه ساز تأریخ، ای دلیر مردان هزاره، تاجک، پشتون، ازبک، ترکمن نورستانی و بلوچ که همه در آزمون های گوناگون پیروز و سربلند برآمدید!

من منادی ام که از بستر مریضی با درد و سوز و گداز می گویم که من به شهامت، شجاعت، خرد و فراست شما ایمان دارم، و یقین کامل دارم که نیروی خلاقۀ ملی شما مثل هر ملت جهان توان مندی تغییر بهبود حال داشته و ممثل واقعی حاکمیت ملی و رهایی از جمیع اسارت ها است.

این ندای من شعار نیست، هورا نیست و نعرۀ تکبیرهم نیست بلکه فریاد قلب افگاریست که با تمام بیچارگی شاهد فروپاشی سقفی ام که نیاکان ما به قیمت خون های پاک خود آن را اعمار و افتخار آزادگی به آن بخشیدند. و من و تو به نام ملت افغان در زیر آن تا حال به افتخار و سربلندی زیستیم.

ندای من توأم به تضرع برخاستن، شکستن، ریختن، ویرانی و قتل و قتال نیست، که همه را تجربه کردیم، ندای من قیام و به پا خیزی است بر بنیاد وحدت ملی و هم بستگی صادقانه و بی شایبه که فراموش کردن خود به خاطر افغانستان عزیز باشد.

خرد و فراست، تعقل و دانش باید انگیزه های مقدم این تحرک باشد. مگذار که دشمنان، نفاق و شقاق و متلاشی شدن خانۀ مشترک ترا جشن گیرند و سگان پروردۀ دم درب شان از این حال اسفناک برای بقای قدرت خود بهره برداری نمایند و لو که از قوم خودت باشد.

من برایت می گویم که وطن به سوی تباهی و نابودی قهقرایی روان است. این صلح پالی و بحث های این جا و آن جا دام های تزویری بیش نیست و بر حلقه های زنجیر اسارت دور گردن من و تو می افزاید.

برخیز و بیدار شو و چشمانت با دستان تعقل بمال و روشنی واقعیت ها بنگر.

والله که هیچ خارجی مسلمان و غیر مسلمان در فکر رهایی تو از این منجلاب باشد. تو استی و فقط تو استی، ای دختر و پسر افغان که توان درهم شکستن این طلسم ننگین اسارت داری.

از خواب غفلت برخیز و راه آزاده گان خردمند پیشه کن و بی تفاوتی را کنار بزن ودر حلقۀ کثیف تفرقه ها که دسایس دشمنان است مه پیوند و وطنت نجات ده.

این است ندای کهن سال عاشق دل سوختۀ وطن از بستر ناجوری.

..........................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

الحاج اسرار خواجه  محاسن سفید

پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان

افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و غیر منقول و غیره در محاکم شرعی در چوکات اصول شرعیت اسلامی صورت گرفته و میگیرد .

مردم رنج کشیده افغانستان در طول تاریخ تحلیف های زمامداران کشور را تجربه نموده -اند زمانی که به قدرت رسیده اند اعمال شان چیزی دیگری بوده از جانبی در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی نا متجانس و عاطفی زبانی و قومی و غیره بدون این که عقلانی باندیشند صفوف شان کم سواد و بیسواد فاقد شعور سیاسی و ساختار دولت را  به شرکت سهامی تبدیل نموده اند و ائتلاف های احزاب بدون برنامه همگانی موقت و زمان بر ، خلاصه چنین دولت داری یک تعداد محدود اشخاص جاه طلب را به قدرت و ثروت رسانیده که نتیجه آن فقر ، بیکاری ، مهاجرت و  جوانان را معتاد به مواد مخدر و مردم را به خون آغوشته که اکثراً آگاهانه صورت گرفته که محکوم عامه مردم و وجدان خود اند .

اینجانب منحیث یک شهروند و محاسن سفید  در صورتی که کمیسیون محترم انتخابات واقعاً مستقل باشند به ارتباط پذیرش کاندیدان در عموم نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ذیل را بعرض می رسانم .

۱- عموم کاندیدان محترم خط مش و برنامه خویش را با تحصیلات و تجارب کاری شان ثبت وثیقه شرعی درمحاکم مربوط محل خویش نمایند .

۲- دارایی مالی و جایداد شخصی فامیل اش درج وثیقه گردد .

۳- کاندید محترم تعهد بسپارد افتخار خدمتگذاری به مردم را عقلانی در پرتو علم و خرد بدون بادیگارد انجام می دهد .

۴- کاندیدان محترم می توانند فوتو کاپی وثیقه شرعی را که روشن و خوانا باشد در محلات که لازم دانند نصب نمایند با تنظیم چنین اسناد می توانند هر قدر پول مصرف نمایند مجاز باشند با پیشنهادیه فوق در کمیسیون محترم انتخابات از اتحادیه حقوق دانان کشور و استادان محترم دانشگاه ها و نخبگان و اتحادیه ژورنالیستان و جامعه مدنی توقوع می رود که در اصلاح پیشنهاد بهتر و خوبتر نظری داشته باشند از طریق وسائل لازم ابراز نظر نمایند یگانه منظور این قلم افغانستان عزیز دارای پارلمان مردم سالار تا نظام پارلمانی را تمثیل در پرتو ارزش های موازین اسلامی نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و دفاع از حقوق عامه دست باز داشته باشند . مولانا بزرگ بلخ فرموده ،

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

    هم به رای عقل خود اندیشه کن .

تاریخ - ۱۳ حوت ۱۳۹۶ 

................................................................. 

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

گفتمان خشونت وتروریزم از دید رئیس غنی !

پشت پرده ای از یک عذر خواهی !

شخصی نزد قاضی مراجعه کرد و گفت : آقای قاضی یک عرض دارم و آن اینکه فلانی به من میگوید احمق ! قاضی درجواب گفت : خوب تو هم چرا برایش نه می گوئی احمق ؟ آن شخص در جواب قاضی گفت : های قاضی محترم چه کسی باور خواهند کرد ؟

با تمامی احترامی که به مقام انسانی اشرف غنی احمدزی دارم  باید گفت که با تأسف و تألم با اظهارات ضدو نقیض خویش بخصوص در حوزه دین و جامعه بویژه در حوزه مدیریت سیاسی کشور هیچکسی بر وی باورنه میکند و مصداق عینی آن قول زرینی است که درفوق به عرض رسید . چنانچه مانند آفتاب روشن است که بحران افغانستان به شهادت تمامی سیاستمداران و اهل خبره جهان و افغانستان بی سابقه دارترین بحران و پیچیده ترین نوع آن درقرن آخیراست. 

مسخره ترین شیوه ای پیوند مسجد وارگ را وقتی از زبان کسی که به عنوان یکی از نامور ترین رجال سیاسی و فرهنگی در جامعه ما شناخته شده است می شنوند همه جناح های سیاسی بویژه اعتقادی مخالف و موافق در این اصل متفق میشوند که جناب شما علاوه براینکه قربانی دسائیس پیچیده  استعمارنو میباشید نتوانیسته اید از فرصتی که بحیث یک امریکائی افغان تبار بدست جناب شما آمده بود به نفع کشوری که در آن تولد یافته و از یک قبیله نهایت ارجمند تاریخ یعنی احمدزی برخاسته اید بهره ببرید.زیرا چگونه ممکن است ازیک سو

https://www.youtube.com/watch?v=jY-3DfH9D54

بخاطر فریب توده های از مردم عنعنات و رسوم فرسوده ای قومی وقبیــلوی  را که بنــام " نرخ " درمناسبات فرهنگی اقوام ساکن در جنوب و جنوب شرق افغانستان مانند زولانه های زنجیرمی پیچند و شما به عنوان یک درسخوانده ای روشنفکر این جامعه وظیفه تاریخی و رسالت انسانی داشتید تا درراه آزادی و عدالت  مردمی را که بنام شان به نان و نوائی رسیده اید گام های استواری را بردارید . همه دانشمندان و علمای اعظم جامعه افغانی  دراین اصل متفق اند که روشنگری و درعین حال افشأ گری توام با حرمت به انسان مخالف قوی ترین عامل تحول فکری درمیان مردم مذهبی و سنتی بویژه در میان نسل جوان  و روشنفکر معاصر به شمار می آیند . اما با دریغ وتأسف باید گفت که فقدان اطلاعات لازم جناب اشرف خان غنی درحوزه دین و معارف اسلامی سبب شده تا حضرت نتواند میان" نرخ "  و مؤلفه ای بنام عدالت اجتماعی در اسلام  تفاؤتی قائل شد .

https://www.youtube.com/watch?v=2zvyJ99STN8&feature=youtu.be

هرچند وی در محافل فرمائیشی  پس از قدرت  آنگاه که به قول جناب اشرف غنی از بزرگترین پوهنتون های امریکا نائل به لقب پروفیسوری گردید خود را برای یکسال تمام در پنج مدرسه کراچی وپنج مدرسه  لاهوروقف( سیرت النبی ص ) ساخت . جهت اطلاع جناب اشرف خان غنی باید گفت که  با تأسف ماسوا از اینکه روی چگونگی  یکسال ( سیرت النبی ص ) آنهم در ده مدرسه مختلف شهر لاهور و کراچی مکث نمائیم  تنها اتکأ ی تشریفاتی بر( سیرت النبی ص نه میتواند برای مدیریت یک  جامعه مذهبی و جنگزده ای چون افغانستان کافی دانیست .میتوانی با افتخار اعلام کنی که قصد دارید  ارگ را با حجره های از خوانین قبائل مختلف افغانستان  که برای حل وفصل معضلات قبیله متوصل به سنت های قبیلوی وعُرفی ما نند " نرخ "  می شوند  یکجا سازید .

                 پشت پرده ای از یک عذر خواهی !

دارالعلوم هاشمیه که در ولسوالی ارچی و در حومه بازار تفتانی آن ولسوالی مؤقیعت دارد  مورد حمله خونین نیروهای به ظاهر ارتش افغانستان اما از سوی نیروهای حمایت قاطع که به گفته نیروهای ایالات متحده امریکا مقیم افغانستان  در تأمین نیازهای لازم با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری میکنند مورد حمله هوائی قرار گرفت این مدرسه که مربوط با مولوی ممتاز الله معروف به گوجر آخندزاده یکی از علمای جید دشت ارچی میباشد که در راستای سیاست دفاعی مبنی بر خود کفائی  دولت افغانستان در حوزه مبارزه با تروریزم و بنیاد گرائی که با توجه به منافع استراتیژیک پاکستان از آنسوی سرحد وارد افغانستان می گردیدند از چندین سال بدینسو به حیث یک مرکز فعال دینی بصورت رسمی درامرتربیت کودکان افغان درحوزه علوم دینی فعالیت میکند . حتی آنگاه نیز که هفت سال قبل ولسوالی آرچی از سوی جنگجویان طالب به تصرف درآمد دارالعلوم هاشمیه با موافقت هردو طرف یعنی دولت افغانستان  وجنگجویان  طالب به بودجه حکومت افغانستان رسمأ به فعالیت اش ادامه داد . که دریک ظهر خونین درحالیکه مراسم دستار بندی شاگردان و قاریان قرآن با شدت ادامه داشت صحن مدرسه اینگونه به خاک وخون کشیده شد .

https://www.youtube.com/watch?v=2XF5fxgmqsg

هنوز زخمی ها و انتقال اجساد  قربانیان به شفاخانه انتقال نه شده بودند که جنرال رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان وظیفه یافت تا این حمله را بر مخالفان چنان توجیه کند که گویا اعضای برجسته شورای کویته وهفده تن از فرماندهان ارشد گروه طا لبان  حین تصمیم گیری حمله بر دشت ارچی وولایت کندز قبل از آنکه به این عمل شوم شان برسند از پا درآمدند .

https://www.youtube.com/watch?v=avum3reKJ20&feature=youtu.be

مسخره آمیز ترین استدلالی که سخنگوی وزارت جنگ پس ازآنکه باطمطراق و شدت کامل ازکشتن گویا فرماندهان طالبان و شورای کویته سخن گفت توجیه  کشتار ظالمانه ای کودکان معصومی بوده که گویا حمله ارتش بر مواضع طالبان موجب خشم جنگجویان طالبان شده و آنها یعنی طالبان برسر کودکان وسائر غیر نظامیان شلیک نمودند . !!

https://www.youtube.com/watch?v=pME7rT1Pi5g

به ، به مبارک تان باشد چه فتحی وچه داستان مضحک و خنده آوری ! حضرت جارچی می فرمایئد که هلیکوپتر های MP530دولت افغانستان توسط راکت های که هدف را یعنی همان جائیکه رهبران آنها بود مورد حمله قرار دادند که در نتیجه هجده نفرلیدران گروه های دهشت افگن کشته شدند و دوازده نفرشان نیز زخمی گردیده اند ..........آقای جنرال رادمنش وقتی مورد سوال قرار می گیرد و موضوع کشتار و تلفات ملکی را به میان می کشد بلادرنگ از نسخه مجرب دروغگوئی استفاده میکند و می فرماید : ما فکرمیکنیم فعلأ که ما افراد ملکی را قطعأ مورد هدف قرار ندادیم در آنجا وقتی که این هدفها زده شد بعضی افراد مسلحی را که این ها ( طالبان ) با خود آورده بودند و افراد دیگری که در قطعه سرخ در آنجا قرار داشتند و مسلح بودند به ظن اینکه مردم شاید این مسأله را به دولت راپور داده باشند این ها مظنون شدند وبه این فعالیت دست زدند که مردم را بعضی این ها توسط سلاح پیاده که در شفاخانه هم ازهمان تعدادی که آورده شده اند معلوم میشود که به مرمی سلاح پیاده این ها زخمی شدند !

                    واکنش های توجیه شده شورای امنیت افغانستان !

آنگاه که تلفن مشاور امنیت ملی  رئیس غنی به صدا درآمد و از حمله جنگنده های واکنش سریع بر مدرسه ای خبر دادند  که در راستای سیاست خود کفائی دینی از جانب حکومت افغانستان در تفاهم با گروه طالبان از چندین سال بدینسو تمویل همه جانبه می گردید و بسیار زود جنگجویان طالبان به یک آتش بس مقطعی تن میدادند با غصه ای که نتوانیست آنرا تحت کنترول خود درآورد با دست پاچه گی تمام آثار وعوارض این فاجعه رابویژه زمانیکه سرکس  تبلیغاتی انتخابات را تا دورترین نقاط افغانستان به نمائیش میگذارند بلادرنگ گروهی از کسانی را که ازمن وسلوای شورای امنیت تغذیه می شوند موظف ساختند تااین عمل به قول معروف زشت خارجی ها رامحکوم سازند وشعار دهند که اگرعاملان این گونه حملات به میزمحاکمه کشانده نشوند آنها برنا مشروع بودن انتخابات فتوا خواهند داد

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=tMug71sEiZE                                  

عذر خواهی رسمی ارگ از علمای دشت ارچی !

اندکی بعد از خشک شدن چوب های آتش حمله بر  مدرسه هاشمیه و آنگاهی که برخلاف بررسی های کمیسیون منتصب و فرمائیشی ارگ برهبریی جنرال خدایداد هزاره که از بازمانده گان رژیم سابق بحساب می آید وحین بازدید تشریفاتی بصورت غیر علنی گزارش قتل هفت تن از افراد غیر نظامی را ترتیب داده بود 

 دفتر نمائنده گی سازمان ملل متحد در افغانستانUNAMA  گزارش قتل بیش از یکصدو پنجاه تن از افراد غیر نظامی را که از این جمله پنجاه تن آن کودکان مدرسه میباشند به نشر سپرد رئیس غنی نیز برای ارائیه  یک معذرت رسمی به مردم دشت ارچی گروهی از علمای ارشد دشت ارچی و کندز را به قصر دلکشای  ارگ فرا خواند و با قربانیان حادثه آلمناک حمله بر مدرسه دشت ارچی ابراز همدردی نمود و درعین حال گفتند که حکومت بابت رویداد دشت ارچی معذرت می خواهد. اطلاعات موثق حاکی از آن است که  برای هریکی از قربانیان حادثه مبالغی نیز به عنوان خوبهای  هریکی از قربانیان حادثه کما فی السابق و حتی برای بعضی ها بیشتر حواله و تادیه گردید

 رئیس غنی گفت: حکومت افغانستان به‌خاطر وقوع این رویداد معذرت می‌خواهد، زیرا تفاوت میان فتنه‌گران و حکومت قانونی همین است که حکومت قانونی از اشتباهاتی که در حق ملت صورت گرفته، معذرت می‌خواهد. اما اشرف غنی به عنوان یک شهروند مسؤل که خود را سرقوماندان اعلای نیروهای مسلح می شمارد  هیچگاه به این امر اعتراف نکرد که  اندکترین آگاهی از انجام این حمله خونین نداشته است بلکه این حمله جنایتکارانه درغیاب وی و  از سوی نیروهای شریر خارجی و پادوهای بومی شان که در واقع دشمنان صلح و امنیت اند انجام یافته است . و همچنان نه گفت که انجام چنین عملیات تروریستی که درغیاب مهره های داخلی به شکل   و شیوه جنایتکارانه ای انجام می یابند از خصلت ها و شیوه های  استحماری استعمار جدید اند که با شستشوی مختصر مغزی زمامداران و دریافت نقاط ضعیف در شخصیت حقیقی  مهره های در دام افتیده با قیمت بسیار ناچیزی اجازه ؤرود به حریم ملتها را کسب میکنند . درحقیقت بلیط یا اجازه نامه اجرای هرنوع جنایات علیه مردم بی دفاع کشور های جهان سوم کسب می کنند .  

هرچند در همان نخستین روز ؤقوع حادثه رئیس محمد اشرف غنی سرقوماندان اعلای نیروهای مسلح  افغانستان !! دستور داده بود تا مجروحان جنایت در کندز را به شفاخانه های پایتخت انتقال دهند اما نتوانیست با دلجوی های مصنوعی و عیادت های فرمائیشی بالون اعتبار از دست رفته مشروعیت را استوار نگهدارد . 

راه حل گویا و کوتاه مبارزه با تروریزم وبنیاد گرائی !

ریشه در تناقض معرفت شناسی ی  نگاه به انسان و هستی است که بسیاری از ما ها در عصر حاضر دچار یک مغالطه بنیادی شده ایم وآن مغالطه از شناخت معیوب مان نسبت به هستی و انسان سرچشمه می گیرد .من بار ها به عنوان یک شاگرد کوچک حوزه الهیات و معارف اسلامی اعلام داشته ام که باور و اعتقاد بر بنیاد گرائی شریعتمدار با اتکای منجمد و مطلق بر منابع فقهی در شرائطی که مردم سالاریی متعهد و آزادی های مدنی – سیاسی در پارادائیم و الگوی انسان امروز جای گرفته و خواست مشارکت و حق تعیین سرنوشت با عقلانیت جمعی بشر در هم آمیخته است تمسک به الگو های نظیر خلافت یا امامت آمرانه و اقتدار گرا که رابطه حکومت با جامعه ومردم را به رابطه حق و تکلیف تبدیل می سازد و دولت قیم سالار را بنام حکومت صد در صد دینی بویژه اسلامی حاکم می کند و درمقابل آن دولت " مردم سالار را همچون امری غیر دینی ،کافر مآب ، وارداتی و غیر شرعی تبلیغ و نفی می نماید  اندکترین جایگاهی ندارد . بدون شک این همه خشونت ها و بی بندوباری ها عوارض طبیعی نظام سرمایه داری به حساب می آید .

https://www.youtube.com/watch?v=q2wGB1iP47Q&t=6s

و نه میتوان بدون داشتن تیوری کاملأ علمی و عقلانی در برابر نظام اقتصادی بازار آزاد که با دریغ و تأسف در جوامع عقب مانده شرقی و بیش از همه در قلمروی  بنام افغانستان با حذف پایه ها و لوازم اصلی آن یعنی براه انداختن رقابت آزاد بصورت مافیائی همچون ماری  بر گرده ای مردم افغانستان پیچیده است . امروز همان طوری که ماده پلاستیکی را وارد میکنند و سپس هر بخواهند از آن میسازند و به بازار می دهند همین شکل نیز آدم و نسلش را درست می کنند ، به گفته دانشمندی روانشناس ، مورخ ، جامعه شناس و اقتصاددان و متخصص تولید میکنند و به توان سرمایه و زور پس از یک چسپ  لقب کاذب  دکتور وفیلسوف ، علامه و متفکر به جامعه عرضه میدارند . 

باید در برابر نوع حنا بندی مقاؤمت کرد  و از همه اول با انتن های هوش و عقل مان شیوه های نفوذ نظام حاکم بر جهان را کشف کرد وقتی آنتن های هوش و خرد ما سگنال های نفوذ استعمار نوین را برای ما اطلاع داد ودیدیم و شناختیم که دشمن از این منفذ در وجود ما نفوذ میکند بلا درنگ باید آن منفذ ها را بست و با احیای یک عصیان ارزشمند تاریخی با دست داشتن نقشه  راه آزموده شده که از آب وخاک سرزمین آبائی ما ساخته و طراحی شده باشد به جنگ ایدئو لوژیک نظام سرمایه و کاپیتالیزم  رفت .  بدین وسیله مبارزه با هرنوع خشونت و بنیاد گرائی را به حیث یک حرکت سر افراز مدنی مبدل سازیم ، در غیر آن ازپادوهای پوچ و پوکی که نقش بریگاردهایی جاده صاف کن نظام فاسد سرمایه را ایفأ می کنند ارزش بیش نخواهیم داشت .

..............................................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin