Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تـحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

میرحسین مهدوی

حکمتیار و جنگ قومی قدرت

 گلبدین حکمتیار سرانجام مجبور شد که حرفش را پس بگیرد و بگوید که جنگ در افغانستان قومی نیست. البته قبلا به صورت بسیار واضحی گفته بود که جنگ قومی است و ریشه های کاملا قومی دارد. فشار جمعی و اعتراض گسترده ی رسانه های اجتماعی و نیز موضع گیری های برخی از سران گروه های سیاسی حکمتیار را به عقب نشینی واداشت. عقب نشینی حکمتیار نشانه ی شکل گیری قدرت تازه ای است که رسانه های احتماعی نام دارد. این رسانه ها در کنار دیگر عوامل سیاسی نقش مهمی در شکل دادن تحولات اجتماعی- سیاسی ایفاء می کنند.

به نظر من اگر حکمتیار یک سخن راست گفته باشد، همین قومی خواندن جنگ در افغانستان است. جنگ در افغانستان درست در اولین روزهای جهاد شکل قومی گرفت وگرایش های قومی تا کنون به صورت جدی ترین مسئله و سرنوشت ساز ترین عامل در گسترش جنگ نقش بازی می کند.

من اما بر خلاف حکمتیار بحران افغانستان را نه جنگ بین دو قوم، که جنگ اقوام می دانم، جنگ بین اقوام و جنگ درون قومی. احزاب از همان روزهای تاسیس شان شکل قومی داشته ولی نام و عنوان ایدئولوژیک را به دنبال خود می کشیدند. حزب اسلامی یک حزب کاملا پشتون محور، جمعیت اسلامی همیشه یک حزب تاجیکی بوده، حزب وحدت یک حزب هزارگی و جنبش نیز بی تردید یک حزب ازبکی بوده است. اسلامی خواندن این احزاب پوششی بود که گرایش ها و حرکت های قوم محور را زیر این نام های گرامی پوشش می دادند. حتی احزاب چپی نیز از این قاعده مستثناء نبودند، دو شعبه شدن حزب خلق صرفا ریشه های قومی داشت و این دو حزب در ایدئولوژی مارکسیستی شان اختلاف جدی نداشتند. جنگ های درون قومی را نیز نباید از نظر دور داشت. جنگ و رقابت دوامدار بین اقوام خردتر در میان اقوام بزرگ یک مسئله ی جدی در شکل دادن جنگ و توسعه ی نفاق به حساب می آید.

در حال حاضر، به باور این قلم در یک سوی جبهه نه آن گونه که داکتر عبدالله می گوید جهل و تاریکی و در طرف دیگر نور و روشنایی، بلکه در یک طرف یک جریان بیرون - درون حکومتی با گرایش های بسیار افراطی پشتونیستی قرار دارد و در طرف دیگرجمع نا موفق و نا متحد اقوام دیگر. افراط گرایان و آرمان گرایان پشتونیست خواب و خیال بازگشت به دوران حکومت های تمامیت خواهانه ی پشتونیستی شاهی ( همانند عبدالرحمن خان) را به سر می پرورانند ودر برابر این خواب شاهانه اقوام دیگر به هیچ قیمتی حاضر نیستند که به دوران برده گی تاریخی شان برگردند. اگر پاکستان طالب می سازد و نقش و نظم جامعه ی ما را بهم می ریزد و اگر ایران گروه های همسو با منافع خود ایجاد می کند و اگر آمریکا چنان می کند و اروپا چنین، همه و همه ریشه در این جنگ قومی قدرت دارد.

..........................................

پرتو نادری

 

 تفاهم طالب و داعش   در شمال 

در رویداد خونین میرزاولنگ؛ داعش و طالب در کنار هم به کشتار مردم می پردازند. در حالی که در رویدادهای زیادی دیدیم که داعشیان طالبان را سر بریدند؛ اما در شمال کشور چگونه در تفاهم باهم انسان کشی یا می شود گفت نسل کشی می کنند!

فکر نمی کنید داعیش در شمال همان استحاله ی طالب است در چارچوب یک برنامه ی بزرگ که در یک جهت برای درهم کوبی مردمان شمال و در جهت دیگر برای بی ثبات سازی ودر نهایت نفوذ به آسیای میانه !

فکر نمی کنید که این داعش در شمال بر نامه مشترک استخبارات همین حوزه است. یعنی داعشی با ماهیت متفاوت تری از داعش عربی! فکر نمی کنید که داعش و طالب در شمال یک پروژه است به دو نام.

فکر نمی کنید که متفکران طالب ساز می خواهند برای رسیدن به اهداف کوچک قومی خود هستی افغانستان را روی میز قمار گذارند؟

یاوه گویان یاوه می گویند، هیچ کسی انتقام خون شهیدان میرزاولنگ را نخواهد گرفت!

آنانی که سکان این کشتی شکسته را در دست دارند، در این رابطه چنان واکنش نشان دادند که گویی آب آز آب تکان نخورده است!

مردم خود باید برخیزند. هر زن باید یک قومندان کفتر شود و هر مرد یک آرش کمان دار. گاهی این تفنگ است که آزادی را تضمین می کند!

.........................................

میرحسین مهدوی

حزب وطن یا سوسیال انتحاریون دموکرات

عده ای از هواداران حزب وطن ( حزب دموکراتیک خلق افغانستان) اعلام کرده اند که فعالیت های این حزب را از سر می گیرند. در میان اینهمه هوادار کاش یک نفر وجدان دار هم پیدا می شد تا از خلق و وطن بشرمد و جنازه ی این حزب لعنتی را از زباله دان تاریخ بیرون نیاورد.

حزب دموکراتیک خلق با کودتا و کشتار بنیاد نهاده شد. این حزب نه تنها با کشتار اعضای خانواده ی داوود خان، کارش را با کشتار جمعی شروع کرد، بلکه هر لحظه از تاریخ این حزب سرشار از قتل و کشتار جمعی است. شعار این حزبِ سیاه عدالت و دموکراسی بود اما عملا جنایت های دوره ی داوود جلاد را ضرب در هزار کرد. اگر نظام استبدادی داوود یک نفر را بی حساب و کتاب می برد و زیر شکنجه های قرون وسطایی می کشت، حزب مثلا دموکراتیک و مثلا خلق افغانستان هزار هزار نفر را بی حساب و بی کتاب در سیاه چال های دموکراتیک خود زیر غیر انسانی ترین شکنجه های تاریخ بشریت به قتل می رساند. لیست پنج هزار شهید بی مزار یکی از این نمونه هاست.

شباهت های عجیبی بین طالبان و حزب وطن ( دموکراتیک مثلا خلق ) وجود دارد. یکی به نام خدا جنایت می کند و دیگری به نام خلق اما دلیل اصلی کشتار و جنایت هر دو جناح در واقع نه خدا یا خلق بلکه تصاحب یک جانبه ی قدرت و زر اندوزی است.

طالبان به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی شان آدم های اتوماتیک تربیت کرده اند تا آنها را همانند بمب های کور و بی زبان منفجر کنند. حزب دموکراتیک مثلا خلق نیز با انفجار پی در پی عدالت، برابری، آزادی و دموکراسی، همه ی ارزش ها و آرمان های ملی مان را به خاطر جهالت و جاه طلبی شان منفجر کردند.

حزب خلق بنیانگذار کشتار جمعی و مسئول درجه یک همه ی جنایت ها در تاریخ معاصر کشور است. کشتار بی رویه ی این حزب و اقدام پی در پی به نسل کشی مردم بی گناه باعث به وجود آمدن جنایت های جهادی و سیستم کشتار جعی طالبان گردید.

از میان این همه هوادار، کاش فقط یک نفر وجدان دار هم پیدا می شد تا جنازه ی متعفن این حزب و رهبران جنایت پیشه ی آن را از زباله دانی تاریخ بیرون نیاورد و از خلق و وطن بشرمد اما.... 

..........................................

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

میرحسین مهدوی

چــیز بـــــــازی

قضیه ی ایشچی نشان داد که برای دولت وحدت ملی و شرکای بین المللی اش همه چیز نقش ابزاری دارد، حتی آبروی یک پیرمرد افغان. ایشچی که سال ها به عنوان یکی از فرماندهان طالبان علیه دولت مبارزه کرده و در افراط گرایی دینی دست داعشیان را نیز از پشت بسته، اسیر این توطئه ی سیاه شد. بیایید اصلا فرض را بر این بگذارید که همه ی ادعا های ایشچی درست باشد. پیرمردی که مخالف ماست و علیه امنیت و ارزش های مدنی ما سال ها جنگیده اما حالا برای اعاده ی آبروی خود به ما پناه آورده است. وظیفه ی ما چیست؟ اصلا فرض را بر این بگذارید که ادعای ایشچی کاملا درست باشد و معاون اول رئیس جمهور آن کار سیاه را با این پیرمرد محاسن سفید کرده است، وظیفه ی رئیس جمهور و نهاد های قضایی چیست؟

ما می دانیم که رئیس جمهور اول مدتی صبر کرد و بعد اولین اقدامش رسانه ای کردن این ماجرای شرم آور بود (نه اقدام جدی قضایی) و بعد هم چند خانه جنگی نمایشی، و بعد هم ظاهراهیچ. ظاهرا شرکای بین المللی آقای غنی نیز در آن زمان تمایلی به اجرای عدالت و یافتن حقیقت ماجرا نداشتند. البته خانه نشینی معاون رئیس جمهور ربط چندانی به این ماجرا نداشت، چون دوستم تقریبا از همان روزهای اول خانه نشین بود و اقتدار سیاسی اش به عنوان معاون رئیس جمهور از سوی غنی به رسمیت شناخته نشده بود. این ماجرا وقتی روشن تر می شود که شما موقعیت مرحوم مارشال فهیم در زمان کرزی را در نظر بگیرید، آن وقت به درستی خانه نشینی دوستم برای تان روشن خواهد شد.

دوستم به ترکیه می رود و بعد از مدتی اتئلاف نجات افغانستان شکل می گیرد. بعد ازاین ائتلاف است که آبروی رفته ی ایشچی هم برای غنی و هم برای شرکای بین المللی اش یک بار دیگر مهم می شود. آمریکا و اتحادیه ی اروپا حالا مسئله ی ایشچی را بسیار جدی گرفته و ظاهرا قصد دارند که این مسئله ی از یاد رفته بازهم بر سر بازار بکشانند. در شرایط فعلی نه تنها     ( وبه ادعای غنی) ایزار ایشچی توسط دوستم و سربازانش پایین کشیده شده، بلکه غنی و شرکای بین المللی اش نیز این ایزار را پایین کشیده و از آن بیرقی برای بازی قدرت ساخته اند.

..........................................

محمد نصیر مهرین

 

عامل پیوند تنی وحکمتیار*

نتایج تأمل و پژوهش روی بسا تنش ها، بحران ها و پیوند یابی های سیاسی ویا بحران آفرین در کشورما، نقش عامل قومی را برجسته نشان می دهد. رویکرد جامعه شناسانۀ داشتن برای تحلیل مسائل افغانستان، چنین نتایجی را در دست ما می گذارد. متأسفانه مشتی عناصر سانسورگر و یا سیاست بازانی که ادعای روشنفکری هم دارند، چنین رویکرد ونتایج آن را موزیانه"قوم ستیزی" تبلیغ می کنند.

من در خلال جمع آوری نسبی مدارک برای جلد دوم کتاب قتل ها واعدام های سیاسی،(کاری که هنوز پایان نیافته است) توجه یافتم که بیشترین قربانیان انسان کشی حزب اسلامی را پشتون ها (افغان ها) تشکیل داده اند. اما در اوضاعی که نقش عامل قومی برجسته تر در جامعه سربلند نمود و رژیم وابسته به شوروی را نیز می تکاند، حزب اسلامی ومشخص، شخص حکمتیار به استفاده از آن، تمایل قوم باوری را بر دین باوری ترجیح داد.   شایان یادآوری است که چنان عاملی تنها شامل حال حزب اسلامی حکمتیار نبود ونیست، بلکه بیشترین نیروهای سیاسی- نظامی را نیز به سوی خویش کشانید.

دیدارهایی را که نماینده گان حزب اسلامی با خلقی های تحت رهبری شاهنوار تنی دایر نموده بودند وبه کودتای ناموفق 16 حوت سال 1368 انجامید، پاسخگوی جهل آمیز به جنگ قدرت و بهره گیری از عامل قومی بود.

در کتاب "جنگ قدرت(وقایع سه دهۀ اخیرافغانستان" (تألیف "لعلستانی" در 710 صفحه) که از طرف یک تن از آرایشگران حکمتیار نوشته و انتشار یافته، توجیـــه چنان پیوند یابی چنین مطرح شده است:

" تنی با دور انداختن پیوندهای نژادی وقومی، عملاً تنفر خود را در برابر نجیب الله اعلان داشته و او را مانعی در راه ایجاد صلح وامنیت در افغانستان معرفی نمود."

در حالی که تنی و حکمتیار با چنگ زدن به عامل قومی و دور انداختن پیوند های عقید یی خویش آن وحدت عمل را پاسخ گفته بودند.

• این کوتاه نوشت را از یادداشت های برداشتم که زیر "عنوان کودتاها درافغانستان معاصر کودتاهای ناموفق - کودتای تنی- حکمتیار" در آینده انتشار می یابد.

..........................................

داکتر شکرالله کهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

بازهم جنایت وبازهم جنایت

درغم کابلیان عزیزم شریکم

 

کرزی غنی وگلبدین غرغره شوند

ای وای از این جنایات نابخشودنی

تا کی مردم بیچاره ما قربانی حکومتداری

غدر وخیانت اشرف غنی ، حامدکرزی شوند

  روز 5 ماه مبارک رمضان بازهم شرکای جرم حامدکرزی , اشرف غنی وگلبیدین با انفجار مهیبی درشهر کابل عزیر ما, مرتکب جنایات نابخشودنی شده وصدهاتن ازشهریان هردم شهید کابل عزیز ما را به خاک وخون کشانیدند.

این جنایت نابخشودنی درحال حاضر بیش از 100 کشته و500 زخمی بجا گذاشته است که تعدادی از کارمندان رسانه های داخلی وخارجی نیز درجمع کشته شدگان اند وشاید رقم آن بیشترشود ومسؤلیت آن مستقیما برمیگردد به حامد کرزی واشرف غنی که هزاران جنایتکار طالب وگلبیدین را از زندانها رها کردند تا بروند وبازهم مرتکب چنین جنایات نابخشودنی شوند.

نتیجه رهایی زندانیان طالب وگلبیدین وآوردن گلبیدین شیطانیار وهزاران پاکستانی وجابجایی آنها در اطرف شهرکابل وشمال کشور, همین حملات انفجاری وانتحاری است که بازهم ادامه خواهد داشت. در روز اول ماه مبارک رمضان طالبان تبهکار در خوست هموطنان عزیز مارابه خاک وخون کشانیدند وحالا نوبت کابل عزیز ما بود.

اگر اشرف غنی وحامدکرزی وگلبیدین یک زره وجدان وشرافت وانسانیت و آنچه بدورغ ننگ اوغانی(پشتونوالی) داشته باشند, بروند در پل باغ عمومی کابل دار بزنند و خودشان را خود غرغره نمایند, درغیر آن فورا استعفا بدهند ورییس شورای ملی حکومت موقت را تشکیل بدهد ویا هم مردم انقلاب نمایند واین انسان نماهای بی وجدان را با همه شرکای جرم شان بدار بزنند. این انسان نماهای بی وجدان بجز چور وچپاول دارایی عامه وامداد های جهانی کار دیگر ندارند که مثال آن سرمایه 900 میلیون پوند انگلیسی حامدکرزی در دوبی وفرستادن 120 میلیون دالر از طرف اشرف غنی به دختر وپسرش در امریکا است.

  برای قیضه زدن به دهن حیوانات وحشی طالب وگلبیدین,  شدیدا به (شخصیت های ضد طالب) نیاز است تا از ریشه طالبان+ گلبیدین + شبکه حقانی ودیگر  تروریست های تبهکار را خشک نماید.  حالا وقت آن است تا داکتر طالب کُش (دوستم پادشاه) بیایید ودست بکار شود وثابت نماید که واقعا داکتر طالب کُش است.

   اگر یک حکومت با وجدان در کشور وجود داشته باشد که نیست, ساده ترین راه بمانند پاکستان این خواهد بود که با هر حمله انتحاری وانفجاری, آنعده از تروریست های تبهکار راکه در زندان دارد, بی هیچ معطلی, به دار بزند.

 

  رهبران کشورها وهمچنان سازمان های بین المللی این انفجار را محکوم کرده اند. این محکوم کردن ها جای را نمی گیرد تا اینکه حکومت غدر وخیانت اشرف غنی- حامدکرزی جایش را به یک حکومت ضد طالبان خالی نکند. دست طالبان- گلبیدین وهمه گروه های تروریستی وحامیان شان در داخل حکومت غدروخیانت  اشرف غنی- حامدکرزی دراین جنایت خونین دخیل است.

     بی هیچ تردیدی طالبان خاین در داخل ارگ کابل زیر حمایت اشرف غنی وحامدکرزی بمانند عبدالحکیم مجاهد, عبدالسلام ضعیپ, عبئدالوکیل متوکل و گلبیدینی ها در همه حملات انتحاری وانفجاری در داخل شهرکابل دست قوی دارند.

  تا کی مردم ما خاموش بمانند  تا یکی پی دیگری بدست شرکای جرم حامدکری واشرف غنی کشته شوند؟

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

از جامعه شناسی سیاسی ، تا روانشناسی اجتماعی

 

آیا جامعه شناسی را میتوان ، در روان شناسی ، مطالعه کرد ؟

 

طرز رفتار یک جامعه چه مدرن و چه هم کلاسیک ، منحیث یک تجمع انسانی ، در صورت زندگی متحدانه در یک محیط ، سبب  زمینه های  تاءثیر گذار در ارتباط ، مسایل کلتوری و فرهنگی ، عقیدتی و سایر عنعنات و رواجهای معمول ، شده می تواند که جامعه شناسان بکمک روانشناسی جامعه ، آن ها را مورد  ارزیابی و مطالعه قرار داده ، نتیجه گیری های بدست آمده ازآن را ، به حیث سمبول یا الگو در جامعه  مورد پزیرش  اجتماع  قرار می دهند  ،  و یاهم در اجتناب در دوری وجدایی  از موارد مضره و خطر زای آن ها که  بدعت های اجتماعی پنداشته می شوند ،  با آهسته گی و بدون وارد نمودن اتهامات و توهین و ملامتی ،  به آن هایی که دانسته و یا در بی توجهی  پیروی  و پشتیبان چنان موارد و نزاکت های ناپسند بوده اند ؛ در قناعت دادن شان جهت عدم تکرار همان نا پسند ها ، عملاٖ  دست بکار و اقدامات مستمر شوند.

شباهت های که میان روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی موجود است ، در چیست :

«گوردن آلپورت، » یکی از روانشناسانیست که عقیده دارد :    روانشناسی اجتماعی  شاخهء از علوم اجتماعی بشمار می رود که برای درک و چگونگی تاثیربر افکار، احساسات و کردار اشخاص از دیگر انسان های که ، در یک محیط تازه جغرافیایی  می روند ویا هم ، خود به ناچار در  همسایگی  به آن  ، قرار دارند ، چگونه واقعات و انگیزه های  ،  می تواند در تصور و افکار محیط و ماحول خودش ،  ایجاد نماید  ، تا بصورت واقعی درانجام یک عمل بالمثل از خود انگیزهء بروز دهد. و یاهم بصورت  ضمنی ، با استفاده از روش هاو تجارب انجام شدهء علمی ، دیگران را یاری رساند که سبب تغییر مثبت اجتماعی شده بتواند.

در روانشناسی اجتماعی می توان  زمینه هایی از قبیل درک  خصایل و رفتار های اجتماعی، را یکجا با  انگیزه های تحریک کنندهء ، برخورد های نا مناسی از قبیل پرخاشگری، تعصبات مذهبی و قومی و زبانی ، که بعضاً سرچشمهء انطباق آن ، به رهبران دولتی و حکومتی نیز می رسد ، را مورد مطالعه ء زیر بنایی جامعه قرار داد.  زیرا به کثرت دیده شده است که اکثراً شیوهء سیاست های ماکیاولیزم در نهاد های دولتی ، از رهبر ، و همفکران او ، نشأت نموده  و فضای اختناق و شکستگی رابا انواع تعصبات ضد دموکراتیک در جامعه بوجود آورده است.  (ماكياولي معتقد است كه «زمامدار» اگر بخواهد باقي بماند و موفق باشد،‌ نبايد از شرارت بهراسد و از آن احترازكند. زيرا بدون شرارت حفظ دولت ممكن نيست... هيچ طراز و مقياسي براي قضاوت زمامدار در دست نيست مگر موفقيت سياسي و ازدياد قدرت.)

این راهمه می دانیم که گفته اند : روانشناسی ، شناخت آدمی را ، در نهاد انسان ، برسی می نماید .

اگرچه این سخن چندان هم مورد پذیرش عدهء زیاد از دانشمندان روانشناسی نیست که نهاد آدمی یعنی ، ذات و جوهر انسان را که عملاً در دسترس قرار ندارد ، نمی شود ادعا کرد که مطالعه ء تجزیوی نموده است ، بلکه :. می شود این گفته را شامل این بحث ساخت که  :. خصلت های دوران ، کودکی تا نو جوانی وبعد ازان را تا میان سالی را ، مورد مطالعه قرار داد و برویت این گونه مطالعات ، می شود شخصیت درونی و یا نهاد اورا حدس زد.

انسان خود در در حلقهء از جامعه ، به حیث فرد ، یا آزادانه زندگی دارد و یا در مجبوریت های اجتماعی گیر مانده و محکوم است و  یا هم ، در یک جامعهء بسته حیات دارد که ، آن چه را آرزو دارد وبخواهد انجام دهد ،  مغایر افکار اجتماعیست.

حال دیده شود ، جامعه ایدال است ؟ یا در رکود و یا فرو رفتگی بند تعلقات ، گیر افتاده.  فرو رفتگی در بند تعلقات ، قومی ، سمتی ، زبانی ومذهبی است ، واین بدان معنی است که ؛ جامعه ، مفهوم اجماع را از دست داده و به پارچه ها منقسم شده ، هر پرچه ، خودش یک تیغ برنده است در مقابل پرچهء دیگر. هر لحظه تصادم و خنجری بر سینهء دیگری زدن  . پس چنین جمیعتی ، را می توان ، تجرید شده ، از دنیای مدنیت و زندگی مدنی که همانا همزیستی های انیتیکی اجتماعیست ، بدور دانست وازآن ها فرار کرد.  زیرا ایشان در مصیبتی که خود خلق کرده اند ، تا نابودی کامل شان ، همچنان در زدو خورد ، باقی خواهند ماند ؟.

جامعهء ایدآل ، عبارت از اجتماع مردمیست که به خود و به دیگران ، احترام و حرمت قایل اند. با فضیلت و دانش ، وعلم و آموزش ، سر ناسازگاری نداشته ، سعی می ورزند که زندگی را در یک کتلهء ویسع با تمام باشنده های آن سر زمین ، از هر قوم و زبان وسمت ، با صلح و برادری و اعتماد با هم ، سپری نمایند.

اما در یک دولت بی کفایت تحمیل شده بر جامعه که نتواند خودش مشکل خودرا حل نماید ، و برای حل معضل ، دست دیگران را در آوردن صلح در سیاست و فیصله ها آزاد بگذارد ، نتایج چنان صلح بکدام قیمت تمام می شود ، ؟ همه به خوبی می داند که این راه سرانجامش به تر کستان می انجامد.

تاریخ نگاران کشور ما ؛  کارنامه های امیران و شاهان گذشته را بیشتر در اشتباهات تاریخی آن ها  ، همواره نقد و به سختی انتقاد می نمایند. مگر حال می بینیم که حتی در قرن بیست ویک نیز ، با وصف داشتن اشخاص نمبر دوم جهان در علمیت و لیاقت ، چگونه تکرار اشتبهات کرده روان هستیم.

دوباره بر جامعه شناسی تمرکز مینماییم :   آیا بر دولتمدار ، فهم  در جامعه شناسی  مهم است ؟. و آن هم معلوماتی اگر کامل نباشد ، در حد شناخت ابتدایی از فرهنگ و کلتور که خصلت های مهم جامعه را متبلور می سازد اندکی بداند.  ؟

 دولتمداران کشور ما ، تا چه حد جامعه شناسی را باسیاست ممزوج نموده و بکار بسته اند ؟

زمینه‌ها و ریشه‌های فکری جامعه‌شناسی سیاسی در چیست ؟

آیا  گاهی هم ، رابطه میان دولت و جامعه ، به حیث عامل اصلی در محکم بودن ریشه های حیات اجتماعی افراد ، اقوام و مناطق ،  از جانب  دولتمداران فعلی ما ،در معادلات  تقسیم ثروت ملی و اجرایی شدن قانون مد نظر بوده ؟

 هم چنان عدهء از تعریفگران جامعه شناسی  معتقد استند ، که سیاست ،  در نهاد جوامع مختلف انسانی ، بگونهء یک ریشهء  درخت فرورفته در اندیشه ها ، به صورت متناوب ، قرار دارد.  آیا دولتمردان ما گاهی به آراء و نظریات جامعه ، وقعی گذاشته اند.  ؟

آیا توجه داشتن به نبض جامعه  از جانب دولت ، که در حقیقت خواسته های آرمانی افراد ،. بیشتر درآن مضمر است ،  ، بدقت مورد ارزیابی قرار می گیرد ؟

دولت حاضر ،  بعد از به قدرت رسیدن نظام متشکل فعلی ، که هسته آن را در شهر بن جرمنی گذاشته شد ، چرا  و بکدام سبب  با جنگ های بقدرت رسیدن دوبارهء امارت اسلامی و یا ظهور طالبان  مواجهه کردید.  واین جنگ ها ، روز تا روز ابعاد گستردگی  بیشتر چرا  پیدا کرد. ؟

با وجود موجودیت پانزده سالهء قوای نظامی آمریکا و ناتو ، وتفاهم نامه های امنیتی بشمول آمریکا با یکعده کشور های قدرتمند جهان ، جنگ مهار نمی شود و از صلح خبر نمی آید ؟

چرا بازار تعصب و نفرت ورزیدن قومی روز تا روز گرمتر و بیشر عمیقتر  می شود ؟

جهان با مشاهدهء جنگ ها و آتش سوزی ها و یرانی ها وکشتار مردم اعم از ملکی و نظامی ، و مشاهدهء بی کفایتی و رشد فساد مافیایی ، چرا ملیارد ها دالر را ، برای سوختاندن ، به این کشور ، بنام کمک و بازسازی می بخشد ؟

در حالیکه آوردن صلح و امنیت ، اولویت بیشتر از همه را دارست.

جهان  کمک کننده ، در شناخت جامعهء افغانستان ، بروی کدام اصل و اصول  ، وبر مبانی کدام قواعد ، رفتار می نماید ؟

در گروه طالبان ، جنگجو در دو سال اخیر ، تغییرات بنیادی در رهبری آن ها بوقوع پیوست ، اما در ستراتیژی و تاکتیک میدان های جنگ آن ها تاثیر نداشت چرا ؟

درحالیکه ، با کشته شدن اسامه بن لادن ، کمر جنگی القاعده شکست ، تا جایی که ، جا نشین او ، با طالبان افغانی بعیت کردند.

افغان ها هر روز از رسانه های داخلی کشور می شنوند که ، مثلاً در کندز ، در یک عملیات تصفیه وی ، هفتصد نفر طالب کشته و چهار صد تن دیگر ، زخم برداشته اند.

که در یک روز به تعداد ، یازده صد نفر جنگی که در حقیقت یک لوا را تشکیل می دهد ، از صفوف محاربه عقب زده می شود ، واما بازهم کندز ، از طالبان ، پاکسازی شده نمی تواند ، در حالی که جنگ های طالبان ، به شدت در تمام هلمند ، بادغیس ،  غورماچ  اطراف  ولایت فاریاب و سرپل و آن طرف در ارزگان و فراه و زابل ، نیز به شدت ادامه دارد . ودر هر یکی از ولایات راپورها مشعر است از صد تا سه صد نفر طالب  در روز ، کشته و زخمی می شود. مگر بر روحیهء جنگ طالب اثر نمی گذارد و در جنگ لحظهء وقفهء ایجاد نمی گردد . در انفجار ها و انتحار های شهر کابل معلوم می شود که امنیت  این شهر پایتخت ، تا چه حد  شکننده است.

ودر نهایت جالب این است که ، مسئولین دولت ، بی خیال از همه وقایع جاری در کشور ، از افتتاح پروژه های زیر ساختی در ولایات وولسوالی ها خبر می دهند و محافل شکوهمند به احتفال آن پروژه ها دایر می گردد، که همزمان با انتشار این چنین اخبار ، تصاویر جانکاه ،  جنگ از کندز و لشگر گاه وغیره ، با سیل بیجا شده گان ومجروهین را در دشت های  سرد بی آب وعلف و خشک اطراف شهر های باا من به شمول کابل ، می بینیم که سراسیمه و پریشان ، زیر خیمه ها هزار رنگ ، بدون کدام فرش بوریایی ، با شکم های گرسنه و تن علیل بیمار ، از سوی به سویی در حرکت استند.

تا این که ، این زمزمه ها را نیز از گوش های ما تیر کردند که ؛ جنگ و قتال و کشتار با تمام فجایعش ، تا پنجاه سال آینده ، طول خواهد کشید. واین آب سردی است  به امید های گرم ما برای تامین امنیت و صلح درکشور ، که ریختانده می شود.

پسمنظر و دور مظر تمام این دیدها به آن جا می انجامد که : ما خود جامعهء خودرا نمی شناسیم ویا نخواسته ایم بشناسیم. حرف همدیگر و خواستهء همدیگر را درک نمی کنیم . در حقیقت دولت هم در صف زورمندان قرار دارد.   اگر یکی دو نفر برضای خدا ، و دلسوزی به ملت ، نظریهء خیر اندیش ، پیشکش می نمایند ، دیگران به جانش چسپیده ، اورا دشنام و هتک حرمت می نمایند.  خود تا آن جا که قدرت دارند ، افکار و نظریات شان را ،  بر دیگران  تحمیل می نمایند.

 توجه به این که شناخت از فرهنگ و عنعنات جامعه تا چه حد ممکن  ودر رعایت از پدیده های عرفی ، دولت ها تا  کدام پایه ، توانسته آن را شناخته و ازآن  در جدا نمودن پسندیده ها و غیر پسندیده ، خط فاصل ایجاد نماید.

 اعتقاد به اینکه جامعه شناختی در امر توسعهء دانشِ نو و تکنالوژی جدید ، مارا کمک می کند به ارزش های معنوی جامعهء خود توجه نماییم ، خود یک ضرورت و ایجاب دانش در حل این معضل رامی نماید.

سیاست گذاری های اقتصادی با توجهه به داشتن فضای امن  ، ( به حیث یکی از شرایط اصلی ) در یک کشور عقب مانده و فقیر که همه اصول و اساس اقتصاد درآن از بنیاد اعمار می شود ، بدون شک مستلزم دانش است ، دانشی که خود ، هسته و زیر بنای تکامل جامعه دران جوهر اصلیست. زمانی که دانش و تعلیم و تربیه رکن اساسی زیر بنا را تشکیل دهد ، سیاست فرهنگی نیز باید از زیر بنا مورد زیر ساختی قرار گیرد  ، نه آنکه تصادم با عقاید و باور های اعتقادی را به میان آرد بلکه مستلزم هم آهنگی در میان دو پدیدهء ازعلوم عقیدتی و تجربی شده اعتماد را در جامعه فزونی دهد .

واین یکی از خصلت های بارز در  جوامع در حال رشد است که اگر دقت نشود، فاجعه بار خواهد بود.  چنان که ، همین وضع  در کشور ما نه یکبار ، بلکه دو بار با (  دو اشغال ، ) به بار آمده است. یعنی پزیرفتن کور کورانهء به باور های انقلاب پرولتری و بار دیگر ، در به چنگ آوردن ثروت و سرمایهء باد آورده شده  .

 آن چه ما در بارهء خود و جامعهء خود می دانیم ، بر اقوال و معلومات و تحقیق دیگر اندیشان خارجی بدسترس قرار گرفته و آموخته ایم. دین و مذهب و دانش ما در مجموع ، از جاهای دیگر برما رسیده است و ما خودرا در کتاب های دیگران ، تعریف نموده ایم. همین است که در تفسیر ، با مفاهیم مختلف ، در اختلاف استیم. چون تصور می کنیم که دیگران بهتر از ما می دانند وما در جهل قرار داریم  .

 خم و پیچ های سیاست تقسیم ثروت های ملی ونقاط تضاد آن در اصول  با تفکر فلسفی  غیر اعتقادی  یعنی غیر مذهبی ، و همچنان ، در سیستم های مالکیت فیو دالی با یک دور زدن در بهره گیری ها بنام شرکت های تولید و ساختمان وازین قبیل ، در تاءسیسات شرکت ها ، به مفاد سرمایه دار ، که بدولت بجای مالیهء عادلانه ، باج می دهد ودر یک حلقهء بزرگ مافیایی حتی از مرزهای کشورش فراتر می رود ،  ویا هم با استفاده از ایدیالوژی های مارکسیستی در توزیع عادلانهء  وبکار برد سرمایهء ملی ورشد طبقهء کارگر،  و مساوی الحقوق بودن حکام و رعیت در برابر عدالت اجتماعی و سایر تیز های مندرج درآن فلسفه ، پیروانی تندی را در قبال داشت که حتی بدون در نظر داشت فهم  جامعه شناسی و سیاست جامعه شناسی و ودانش روان شناسی جامعه که همان فهمیدن و پی بردن به نهاد و نبض تو قعات جامعه  است  ،  هضم نه نمودن  در اصول فلسفه به اقتضای  فهم جامعهء عینی ،  به اصطلاح ،  چنان با سرعت در براه انداختن آیده های دیکاتوریت پرو لتاریا ، قمچین کردند ، که هم اسپ و هم خودشان، به گودال ابدی تاریخ ، پرتاب شدند .

 این همه یک غوغا و دغدغهء قرن نوزده وبیستم را تشکیل داد. تنوع سیاست و با تنوع فکری ، چون جدایی دین از سیاست ، ویا اشتراک دین در سیاست ، این ها همه ، در برنامهء توزیع عادلانهء ثروت و حقوق  مدنی جامعه مستقیماً مداخله و مراوده داشت. هرگاهی بحث های فلسفی به بنبست رسید ، دهن تفنگ ها بازتر شد و میدان های جنگ  وسیع وگسترده تر گردید .

تحلیلگران جامعه شناسی و روان شناسان جامعه ء غرب ، کشور مارا برویت وقایع تاریخی منطقه  ، وبخصوص در یک محدودهء وسیعتر جفرافیایی که تقریباً منطقوی است ، مطالعه نموده برداشت های  کردند و دارند.

آن ها فقر و بی سوادی افراد و عقبمانی کلتوری و فرهنکی جامعه را در دیدگاه های از باور های اعتقادی ما ، سنجش می کنند. تصور شان برآن است که  نخست  ، با ظواهر معیشت زندگی مدرن ، می توان بر عقاید ،  نیز تاِءثیر گذاشت . برعکس آن چه که نظام سوسیالیستی شوروی و احزاب خلقی در کشور ما رقم می زدند. آن ها به این باور بودند اگر به طبقهء رنجبر ، ودهقان ، زمین به بخشند و از حدود زمین های مالک بکاهد ، یک قدم بسوی عدالت اجتماعی ، برداشته است.

 ولی آن ها دید اعتقادی و عرف و عنعنات ریشه دوانیده در تارو  پود جامعهء خودرا درک نکردند ، یا رعایت نکردند ، بازور ودید انقلاب بیگانه  ؛ سیطرهء خودرا پهن می کردند ، از فرمان های دیکته شدهء ضد دینی و ملی ، استفاده کردند که نتیجه اش ، دشمنی همان قشری با ایشان بود که ؛ درظاهر ازآن ها دفاع می کردند. این است  نتیجهء عدم تحلیل وازریابی دقیق در روانشناسی جامعه ؛سیاسیونی هم گفته اند :   فرق در پتتانسیل  استعمار  و فشار غرب و شرق  ، در دو نکته ء عام فهم وجود دارد و ان این که : شرق با رسیمان سیمی بدار می زند ولی غرب با پنبه این عمل را انجام می دهد.  در حالی که هردو نیت کشتن دارند.  مطلب ازین مثل واضحیست که ، هر یکی برای رسیدن به هدف ، که همانا جاگزین نمودن سیاست های اقتصادی و باور های اجتماعی خود آن هاست  که از خود عملکرد های دارند .  در هر حال ، قبولاندن و جاگزین کردنش برای اهداف خودشان ، تا سرحد قربانی های انسانیست ،  مهم تلقی نمی شود.

این است اهمیت جامعه شناسی ، و فاجعهء نبود سیاست جامعه شناسی .

اگر دولت حاضر ، با بدست آوردن ملیارد ها دالر کمک های جهانی ، بدون ختم جنگ و آوردن امنیت قابل اعتماد برای هر فرد کشور ناکام و ناکارا باشد ، ستراتیژی ملی  یا دروغ محض  است که وجود ندارد ، ویا در تبانی با قرار دادهای شرکت های خارجی ، این  پول ها  ( پول های وعده داده شده در کنفرانس بروکسل ). تفسیم مافیا خواهد شد.

پانزده سال اخیر را ملت ما با وصف اشغال خارجی به این مظور دل خوش بودند که صلح و امنیت بار آمده و حد اقل نفس راحت بکشند. اما بر عکس ، شدت و هیبت جنگ ها ، مردم کشور را بیچاره نموده واز پا انداخت. اما یک عده ،  را که نوکران اجیر شدهء کشور های ایران و پاکستان هم در داخل نظام و هم خارج ازآن استند ،  یکطرف در جنگ های تمویل شدهء پنجاب گیر افتاده  از بم و راکت و توپخانه  استفاده کرده امارت دعوی می دارند ؛  و جانب دیگر ،  چند نفر چهرهء  شناختهء شده مزدور  ، زیر چتر جامعهء مدنی ، با استفاده از دموکراسی که خود به آن پابند نبوده و برایش ارزش های دموکراسی تحفهء شیطان پنداشته می شود ، از تهران و قم ،  واسلام آباد هدایت اخذ نموده ، بلا و مصیبت خلق مینمایند.  تلاش دارند  چگونه و با کدام نیرنگ ها می توانند در جدایی ودشمنی و نفاق میان اقوام ، مطلوب شان را بدست آرند.   و با حمل شعار های ضد ملی که خیانت به کشور و ملت است ،  در نزدیک به ارگ و قصر سفیدار ، که نشان دهندهء پشتیبانی عمیق همین کاخ نشینان است ، و حتی تغییر سمبول ملی اردوی افغانستان در زره پوش های مربوط اردوملی افغانستان ، نیز ، در چوک کندز ، به مشاهده رسید که انارشی و چند دسته گی و رفتار های قومگرایانه و رفتار ضد ملی است ، را خود به نمایش می گذارند.

ازین رو  ؛ شناخت جامعه و خواست های اکثریت برای تامین صلح ، می بایست از کدام دریچه مورد ارزیابی قرار گیرد تا این طلسم و طومار ، درهم شکند و ملت با سرنوشت خودش ، حاکم گردد ، بسته به ،  قطع کامل جگ ، امنیت سراسری ، آزادی و استقلال ؛ حاکمیت و توانمندی ملی و اقتدار ملی ؛ بدون هیچ گونه سایهء اشغال و دیکته ، موجودیت نظام دموکراسی واقعی و قانونمند ،  در یک سیستم دولتی باز و ملی ، با آزادی آراء در یک انتخابات عادلانه بدون مداخلات دیگران همرا با رعایت واحترم به ارزش های قانونی که ملت بران صحه گذاشته است. میسر اصلی برای بدست آوردن صلح سراسری  که مطلب اصلیست  ، شده می تواند.           ومن الله توفیق

........................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin