Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

         عتیق الله نایب خیل

چرا تنبان کشی؟!

 

همین که به خود جراًت دادم عنوان فوق را برای نگاشتن چند سطر پائین انتخاب نمایم عرق شرم بر جبینم نشست. زیرا بکاربرد بعضی کلمات و جملات عبور از خط قرمزهای ادب نگارش و عفت قلم است. اما، همزمان با آن یادم آمد این پرسش را مطرح نمایم که چه گونه کسی به خودش حق داده است از خط قرمزهای اخلاقی جامعه عبور نماید و در محضرعام پیراهن و تنبانش را بکشد و نیکر زرد رنگش را در معرض دید همه گان قرار دهد؟ شاید طرح این پرسش بتواند انتخاب این عنوان را هم توجیه نماید.

اما جالبتر ازین حرکت، به گوش رسیدن نعره هایی بود که ندانستم چه ربطی به لُخت شدن سخنران داشت و چرا عده یی برای خودشان حق می دهند عظمت خداوند را آن قدر کوچک بسازند که حتی یک چنین عمل منفی را نیز با نعره های تکبیر استقبال نمایند.

به باور من انتخاب شخص سخنران و این حرکتش کاملا" حساب شده و از قبل پلان شده بوده و تحریک آمیز ترین عمل برای تحریک آنانی بوده که آن جا حضور داشتند. زیرا لُخت شدن در محضر عام جای صد دلیل و استدلال را برای آن هایی می گیرد که مانند سخنران از نبود عقل و درایت کافی و قدرت استدلال و ارائه دلایل منطقی به دورند. زیرا وقتی پای منطق کسی می لنگد برای به کرسی نشاندن سخنش به راه های غیرمنطقی متوسل می شود.

آنانی که از تبلیغ و دامن زدن به مسایل قومی نفع می برند، برای دستیابی به مقاصد شان کاملا" به همین گونه افراد جاهل ضرورت دارند و حرکاتی ازین نوع برای تحریک احساسات گروه های جاهل هم جای صد دلیل و برهان را می گیرد. افرادی با این حدی از تنزل اخلاقی عقب تریبون سخنرانی قرار نمی گیرند، قرار داده می شوند.

دلیل این تنبان کشیدن هرچه باشد، تشویش من این است که این حرکت به یک نماد دایمی اعتراض مبدل نشود. فردا شاهد خواهیم بود که کسی در اعتراض به بلند رفتن نرخ ها تنبانش را کشیده است و کسی در اعتراض به تقسیم قدرت و کسی هم به دلیل رئیس و یا وزیر نشدن، کسی هم با نگرفتن رتبۀ جنرالی ... و طبعا" دلایل اعتراض درین مملکت بسیار است.

ما از جهات بسیاری در جهان در صف اول قرار داریم. از جهت تولید مواد مخدر، از ناحیۀ فساد و بسیار چیزهای دیگر. نشود که از جهت تنبان کشی هم در صف اول ملل قرار گیریم!

.........................................  

الحاج اسرار خواجه

محاسن سفید

پشنهاد به مادران داغدیده و رنج کشیده و زنان تحصیل کرده افغانستان

نصف پیکر جامعه کشور مامنحیث انسان از مادران و خواهران متشکل است این که در بطن خود طفل را از خون خود تغذیه در تربیه و رشد استعداد کودکان سر سپرده فعال اند درک عشق ناب مادری به فرزندش به معنی مادر گفتن نسبت وجائب انسانی در تامین عدالت با ارزش های معنوی منزلت ان در جامعه است علاوتا مادران برای بهتر آسایش انسان ها در جامعه در تولیدات نعمات مادی و رشد اقتصاد سهم ارزنده دارند با تاسف یک تعداد محدود تعلیم یافته زنان را دولت در جریان بیست سال طور نمایشی در نهاد های سیاسی نصب نموده اند چنانچه در تشکیل پارلمان در قانون حضور زنان را محدود ساخته اند بائیست نصف پارلمان را زنان تشکیل بدهد در مدت اضافه از ده سال حاکمیت محترم کرزی به ارتباط حقوق زنان گلو پاره می کرد از این که برادران ناراضی اش خفه نشود روی بی بی خانمش را از طریق رسانه هیچ کسی ندیده این قلم از چشم دید خود در انتخابات صدر اعظم در یک کشور پیشرفته بعرض برسانم در انتخابات صدراعظم چند حزب اشتراک داشتند ساعت هشت صبح رای گیری اغاز شد ساعت ده شب نتیجه اعلان گردید فردا حزب موفق جلسه رهبری حزب را دایر از جمله هیئت رهبری یک زن را بحیث صدراعظم معرفی فعلا همان زن موفق ترین خدمت گذار جامعه کشورش است.

لازم دیده می شود مادران و خواهران تعلیم یافته وطنم بر ادبیات و فرهنگ سیاسی خود را آراسته سازند تا بدرهر کس و نا کس برای کاریابی مراجعه نکنند بهتر است با دیدگاه وسیع در پرتو علم و خرد رقابت های زنانه را نادیده گرفته یک حزب را مؤسس شان نام گذاری نماید حزب (...........اسلامی ) وزارت زنان را موکلف سازید تا در تشکیل حزب فعال گردیده به نظر من برنامه و اساسنامه حزب را روی اندیشه و اموزه های بی بی خدیجه و فاطمه زهرا و غیره زنان مبارز که در صدر اسلام در زمان حیات پیامبر حضرت محمد(ص) با ایشان کار و پیکار نمودند اساس گذاری نماید شورا های زنان ولایات منحیث سازمان های حزبی و همچنان در ولسوالی های کشور شورای زنان ایجاد نمایند از زنان سرمایه دار کشور های خارجی حمایت مالی بدست اورند کشور های مترقی از حزب شما حمایت می نمایند با سازمان دهی سالم و خردمند صفوف شما سراسری کشور را در برمی گیرد در انتخابات نهادهای سیاسی و خدماتی حزب شما موفق ترین حزب خواهد بود رهبری حزب شما می توانند اشخاص با فهم و دانش را در رهبری دولت تعین و نظارت نمائید با تشکیل حزب شما مادران و خواهران تعلیم یافته اراسته با دانش چه نوع نواوری می نمایند مختار اند از توضیحات بیشتر این قلم عاجز است منظور صرف رسیدن به حقوق حقه تان می باشد بدانید زعامت امروز دولت صرف بدست اوردن قدرت و ثروت اند.

با عشق کور به سوی نامردان مرو دیگر   -  

با خود بنگر و جهان نو بیافرین

.....................................

اسد شامل

تاملی بر کتاب " اشک قلم و فریاد کفش "

اخیرن کتاب " اشک قلم و فریاد کفش ".نوشته ی نویسنده ی فرزانه و توانا جناب آقای نصیرمهرین با محبت ایشان که بر بنده منت گذاشتند و از ایشان سپاسگزارم بدستم رسید . این کتاب با دقت خاص تهیه شده و از قطع و صحافت خیلی عالی برخوردار است . تصویر روی جلد که خود بیانگر محتوای کتاب است خیلی موزون و با ذوق عالی طراحی شده , کتاب دارای ۵۲ فصل و یا عنوان است, در واقع می توان گفت همه حکایات و زبان حال "قلم" و " کفش "است که از طرف نویسنده به شکل خیلی زیبا و دلچسب برشته تحرر درآمده. از خاطرات ناگوار و دردناک "قلم" در می یابیم که چگونه ضحاکان روزگار و اهل زر و زور با فشردن گردنش فرمان قتل و تاراج انسان های بیگناه ر ارقم زدند, با جوهرش بروی کتاب خدا برای بدام انداختن دیگران سوگند نوشتند و اما دیدیم که چه نامردانه آن را زیر پا گذاشتند و امثال این نامرادی ها, همچنان است حکایت "کفش" که چه گونه زمانی چاپلوسان روزگار گرد و خاکش را پاک می کردند و در بسا مواقع صاحبانش را سر می بریدند و اما باز هم همین کفش های باهمت با پرواز شان به سوی دروغ گویان و یاوه سرایان دهان شان را         می بستند. 

این کتاب واقعن از ارزش والای فرهنگی و ادبی برخوردار است, این است که مطالعه ی آنرا به همه فرهنگیان و دوستان اهل کتاب صمیمانه توصیه می کنم . اینک شما را به مطالعه ی متن مختصری از این کتاب ذیلن دعوت می نمایم :

من در دست دشمن

انسان ها !

کسی از جمع شما " اشرف المخلوقات "، روزی مرا ارزان خرید، در روی میز نهاد . شب که تاریک شده بود، با چشمان مست، خرامان سوی من آمد. در آغاز پنداشتم که مرا با معشوقه ی خویش اشتباه گرفته است. چراغی را روشن کرد و دست بسوی من و کاغذ برد . گلویم را چندین بار فشرد، من همچنان بی زبان و خاموش گریان می نگریستم و شکنجه می شدم . دقایقی گذشت " اشرف مخلوقات " تبسم های رضایت آمیز نمود، سر در بالین گذاشت. سخنان دل برخاسته ی من و کاغذ و آن شب، فریادی بود که می گفت :

" که ای نیکبخت این نه شکل من است

و لیکن قلم در کف دشمن است"

..........................................

 

نصیرمهرین                  

      آیا جنایت نیست؟

در ادامۀ انتشار سلسله یی از خبرهای فضیحت بار از دستگاه حکومتی افغانستان، آنچه که مقامات مسؤول در برابر زنان ودختران معیوب ومعلول انجام داده اند، حکومت افغانستان را در این زمینه و نیزخرابی نظام صحی، در سطح جهان مقام نخست بخشید.

به نقل از آژانس خبررسانی آلمان Dpa، دیده بان حقوق بشر، شام دوشنبه( 27 آپریل 2020) در نیویارک (همجنان درکابل) اعلام داشت که "در افغانستان، زنان معیوب در سطوح گوناگون در معرض استفادۀ سؤ مقامات مسؤول قرار گرفته اند."

در این گزارش درحالی که از بی مسؤولیتی مقامات حکومتی افغانستان در برابر همه معیوبین یادآوری شده، اما اشارۀ ویژه بر رفتارهای دارد که در برابر دختران و زنان چهره نموده است.

بی اعتنایی درامورصحی، آموزشی ونیازهای اجتماعی معیوبین را عمل وحشیانۀ استفادۀ سؤ جنسی نیز به نمایش نهاده است که هنگام مراجعه برای رفع نیازها از طرف مقامات مسؤول حکومتی مواجه شده اند.

مظلومان و دردمندانی را در نظر آوریم که با تأثیر پذیری از ناهنجای های گوناگون در جامعه، از نظر بدنی ویا روحی معیوب شده و ملیونها دالر برای آنها اختصاص داده شده است، اما حکومتی های فاسد، آنرا نه در خدمت معیبوبین، بلکه معیوبین را در خدمت اغراض بیشرمانۀ خود قرار داده اند.

نمی گویم که شنیدن رفتارسؤ با زنان و دختران معلول ومعیوب و ظلم در حق آنها برایم تکاندهنده بود. حتا نمی گویم که آزاردهنده بود. زیرا شنیدن چنین خبری دور از تصور وانتظارنبود ونیست. امتیازگیران و گرداننده گان حکومتهای خائن، دست نشانده وپوشالی از جمله مافیایی که اشرف غنی گردآورده است، چنان لگام گسیخته برجان و مال و ناموس مردم تاخته و آزارها رسانیده اند که من و مایی با آن آزارها زیسته وشب را به یاد آزار دیده گان به سحر برده، به قدر کافی رنج نویس  و درد سرا شده ایم. شنیدن چنین خبرها به دامنۀ نفرت واندیشیدن به نیازگم شدن روی این دارودسته های فاقد احساس انسانی و بی اعتنا به حد اقل وظایفی که در محافظت حتا انسان معیوب و معلول دارند، می انجامد.                                     ***

یادآوری: عکس از متن انگلیسی گزارش  Human Rights Watch گرفته شده است. برای مراجعه به این منابع: https://www.hrw.org/video-photos/video/2020/04/27/afghanistan-women-disabilities-face-systemic-abuse.

 

.................................................................

محمد عارف  عباسی

وحدت ملی و همبسته گی

ای فرزندان غیور و نامور کوه پایه های پرهیبت و حماسه ساز تأریخ، ای دلیر مردان هزاره، تاجک، پشتون، ازبک، ترکمن نورستانی و بلوچ که همه در آزمون های گوناگون پیروز و سربلند برآمدید!

من منادی ام که از بستر مریضی با درد و سوز و گداز می گویم که من به شهامت، شجاعت، خرد و فراست شما ایمان دارم، و یقین کامل دارم که نیروی خلاقۀ ملی شما مثل هر ملت جهان توان مندی تغییر بهبود حال داشته و ممثل واقعی حاکمیت ملی و رهایی از جمیع اسارت ها است.

این ندای من شعار نیست، هورا نیست و نعرۀ تکبیرهم نیست بلکه فریاد قلب افگاریست که با تمام بیچارگی شاهد فروپاشی سقفی ام که نیاکان ما به قیمت خون های پاک خود آن را اعمار و افتخار آزادگی به آن بخشیدند. و من و تو به نام ملت افغان در زیر آن تا حال به افتخار و سربلندی زیستیم.

ندای من توأم به تضرع برخاستن، شکستن، ریختن، ویرانی و قتل و قتال نیست، که همه را تجربه کردیم، ندای من قیام و به پا خیزی است بر بنیاد وحدت ملی و هم بستگی صادقانه و بی شایبه که فراموش کردن خود به خاطر افغانستان عزیز باشد.

خرد و فراست، تعقل و دانش باید انگیزه های مقدم این تحرک باشد. مگذار که دشمنان، نفاق و شقاق و متلاشی شدن خانۀ مشترک ترا جشن گیرند و سگان پروردۀ دم درب شان از این حال اسفناک برای بقای قدرت خود بهره برداری نمایند و لو که از قوم خودت باشد.

من برایت می گویم که وطن به سوی تباهی و نابودی قهقرایی روان است. این صلح پالی و بحث های این جا و آن جا دام های تزویری بیش نیست و بر حلقه های زنجیر اسارت دور گردن من و تو می افزاید.

برخیز و بیدار شو و چشمانت با دستان تعقل بمال و روشنی واقعیت ها بنگر.

والله که هیچ خارجی مسلمان و غیر مسلمان در فکر رهایی تو از این منجلاب باشد. تو استی و فقط تو استی، ای دختر و پسر افغان که توان درهم شکستن این طلسم ننگین اسارت داری.

از خواب غفلت برخیز و راه آزاده گان خردمند پیشه کن و بی تفاوتی را کنار بزن ودر حلقۀ کثیف تفرقه ها که دسایس دشمنان است مه پیوند و وطنت نجات ده.

این است ندای کهن سال عاشق دل سوختۀ وطن از بستر ناجوری.

..........................................

محمد عارف منصوری

 

چرا از گذشته عبرت  نمى گيريم ؟

 

سقوط حكومت داكتر نجيب، از اقدام قومگرايانه و تعصب آلودى آغاز شد كه بقول فريد مزدك از اعضاى رهبرى حزب وطن، نجيب مى خواست يك جنرال پشتون را روى سينه اقوام غير پشتون بنشاند و توسط جمعه اسك، شمال را كه آبستن بحران بود، مهار كند. اما علاوه بر آن كه مهار نشد. وخامت روزافزون وضعيت، منجر به سقوط رژيم و برچيده شدن حاكميت چهارده ساله چپ در افغانستان گرديد.

حالا نيز اشرف غنى احمدزى، سلاله نجيب احمدزى، يكى ديگر از هم قبيله هايش را بنام جنرال ولى احمدزى قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهين در شمال تؤظيف نموده تا زهر چشمى باشد به سه محورقدرت محلى يعنى جنرال عبدالرشيد دوستم، استاد عطاء محمد نور و حاجى محمد محقق كه هر يكى از نفوذ گسترده ىدرشمال برخوردارند.

بى ترديد اين گونه اقدامات قومگرايانه، آن هم در آستانه خروج احتمالى سربازان خارجى و ورود احتمالى طالبان در ساختار قدرت كه امكان بروز مجدد تقابل هاى قومى و استخوان شكنى هاى دهه نود را بعيد نمى نماياند، نه تنها به ضرر حاكميت نيمبند و فاقد مشروعيت ارگ است بلكه هرگز با منافع و مصالح كل افغانستان مطابقت ندارد.

شايد غنى چنين محاسبه نموده باشد كه جنرال دوستم مهره ى منزوى صحنه سياسى افغانستان است كه ديگر توان مانور هاى قبلى را ندارد و خطرى از ناحيه وى متصور نيست. اما تاريخ نشان داده كه بزرگترين بحرانات سياسى و اجتماعى از جرقه ى حوادث كوچكى مشتعل گرديده.

همان طور كه زوال حكومت كمونيستى از اختلاف درون حزبى و سركشى و بغاوت جنرال مومن اندرابى كه خود عضو حزب وطن بود، آغاز و دامنه ى آن با مخالفت هاى ديگران وسعت پيدا كرد تا منجر به دو پارچگى رهبرى حزب و دولت و فروپاشى كامل آن شد.

نمي دانم چرا سياستمردان بى درايت و بى كفايت افغانستان هيچ گاهى از گذر زمان و وقايع تلخ آن نمى آموزند و عبرت نمى گيرند.

..........................................

الحاج اسرار خواجه  محاسن سفید

پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان

افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و غیر منقول و غیره در محاکم شرعی در چوکات اصول شرعیت اسلامی صورت گرفته و میگیرد .

مردم رنج کشیده افغانستان در طول تاریخ تحلیف های زمامداران کشور را تجربه نموده -اند زمانی که به قدرت رسیده اند اعمال شان چیزی دیگری بوده از جانبی در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی نا متجانس و عاطفی زبانی و قومی و غیره بدون این که عقلانی باندیشند صفوف شان کم سواد و بیسواد فاقد شعور سیاسی و ساختار دولت را  به شرکت سهامی تبدیل نموده اند و ائتلاف های احزاب بدون برنامه همگانی موقت و زمان بر ، خلاصه چنین دولت داری یک تعداد محدود اشخاص جاه طلب را به قدرت و ثروت رسانیده که نتیجه آن فقر ، بیکاری ، مهاجرت و  جوانان را معتاد به مواد مخدر و مردم را به خون آغوشته که اکثراً آگاهانه صورت گرفته که محکوم عامه مردم و وجدان خود اند .

اینجانب منحیث یک شهروند و محاسن سفید  در صورتی که کمیسیون محترم انتخابات واقعاً مستقل باشند به ارتباط پذیرش کاندیدان در عموم نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ذیل را بعرض می رسانم .

۱- عموم کاندیدان محترم خط مش و برنامه خویش را با تحصیلات و تجارب کاری شان ثبت وثیقه شرعی درمحاکم مربوط محل خویش نمایند .

۲- دارایی مالی و جایداد شخصی فامیل اش درج وثیقه گردد .

۳- کاندید محترم تعهد بسپارد افتخار خدمتگذاری به مردم را عقلانی در پرتو علم و خرد بدون بادیگارد انجام می دهد .

۴- کاندیدان محترم می توانند فوتو کاپی وثیقه شرعی را که روشن و خوانا باشد در محلات که لازم دانند نصب نمایند با تنظیم چنین اسناد می توانند هر قدر پول مصرف نمایند مجاز باشند با پیشنهادیه فوق در کمیسیون محترم انتخابات از اتحادیه حقوق دانان کشور و استادان محترم دانشگاه ها و نخبگان و اتحادیه ژورنالیستان و جامعه مدنی توقوع می رود که در اصلاح پیشنهاد بهتر و خوبتر نظری داشته باشند از طریق وسائل لازم ابراز نظر نمایند یگانه منظور این قلم افغانستان عزیز دارای پارلمان مردم سالار تا نظام پارلمانی را تمثیل در پرتو ارزش های موازین اسلامی نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و دفاع از حقوق عامه دست باز داشته باشند . مولانا بزرگ بلخ فرموده ،

بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن 

    هم به رای عقل خود اندیشه کن .

تاریخ - ۱۳ حوت ۱۳۹۶ 

................................................................. 

نصیر مهرین

چهره ی کمک و برادری

با تروریست ها عیانتر می شود

از قراین لشکر کشی هایی حکومت پاکستان که از دوماه به این سو علیه طالبان پاکستانی در پیش گرفته است، از دیدارهای ابلاغ نشده ی مقامات پاکستان و افغانستان، هجوم بخش وسیعی از تروریست ها از وزیرستان به سوی افغانستان، عیانترشدن آرزوهای جفا آمیز وضد مردمی رئیس جمهورکرزی ،که برای بازگشت طالبان دارد ( نه وفا به عهد وسوگند به قانون اساسی و نظامی که در رأس آن قرارگرفت) ، فرستادن پیام های علنی برای گروه جنایتکاری که هر روز دهشت و وحشت می آفریند، مانع شدن سهمگیری سلاح ثقیل علیه عملیات جمعی تروریست ها، آزاد نمودن تروریست ها از زندان ها وانکار از نقش تروریستی دگر باره ی آن ها، همه وهمه، از ایجاد فضایی حاکی است که کرزی و گروه ارگ نشین وی در واپسین ایام نکبت بارحکومت خویش ، خدمت به تروریسم را عیانتر می نمایند.

سوکمندانه نبود جنبش گسترده ومؤثر ضدتروریستی، که در برابر چنین خیانتی ایجاد مانع کند، فریبکاری قدرت های بزرگ و دروغ بودن مبارزه ی ضد تروریسمی که مردمان رنجدیده ی جوامع مانند افغانستان را تهدید می کند، دیدارها وعهد وپیمان هایی که در خفا با تروریست ها می بندند، همنوایی بیشتر وعمیق تر قدرت خواهان متقلب با تروریست ها و موجودیت اشخاص ونهاد های شبیه طالبان در جامعه؛ فضای پرمخاطره تری را در چشم انداز قرار می دهد. فضایی که می گوید: زندگی زنان ومردان، کودکان وشاگردان مکاتب ودانشگاهیان، مدافعین آزادی بیان، مدنی اندیشان، مدافعین رعایت کرامت انسانی، ومخالف اعمال اپارتاید اجتماعی وجنسی وملیون ها انسانی را که چند دهه است بار رنج و درد را بر شانه دارند، بازگشت وحشت آمیز ترین دست پرورده گان بن لادنی تهدید می کند.

سخنانی را که دیروزحامد کرزی بر زبان آورد، بوی عیانترشدن خدمت به طالبان و رشد خطری را می دهد. حامد کرزی با وجود جنایت های که طالبان انجام داده است، وهر روز سیر فزاینده یافته، به برادری محکم تر با آن ها اصرار ورزید. در کمال دیده درایی نقش تروریست هایی را که از زندان ها آزاد کرده بود، انکار کرد.

 

جدی گرفتن این خطر ومقابله با آن، مستلزم گسست از بی تفاوتی ،هماهنگی تحرکات پراگنده، سمت وسو یافتن فعال وهماهنگ آن علیه جهالت اندیشی هایی است که از دل خویش، تبهکاری ونابودی انسان و آرزو های انسانی را باز تولید می کند.

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

داکترعنایت الله شهرانی

 

زندگینامه داکترشکرالله کُهگدای

 

  دراین لحظه ای که می خواستم درباره شخصیت محترم استاد شکرالله کُهگدای چند کلمه بنویسم, درحیرت شدم که درخصوص کدام یک از اوصاف این فرزانه بزرگوار تبصره نمایم. یکی از اوصاف جناب کُهگدای آن است که دوستی و رفاقتش با دوستان, بی توقع و دوامدار است وچه زیبا که دوستی هایش بی آلایشانه وصمیمی میباشد.

    درجامعه ما مردم افغانستان این جمله که (هرکسی را از روی دوستانش قضاوت نمایید) خیلی معمول است. چنانچه استاد داکتر جاوید, پروفیسورداکترذبیح الله التزام, استاد عبدالحق واله, استاد صباح الدین کشککی, پروفیسورحبیب الرحمان هاله ویک تعداد دیگر دانشمندان, دوستان وضمنا استادان جناب کُهگدای اند والبته آقای کُهگدای بسیارجوان وآن بزرگان, پیران خرد و دانش ونیز کلان سالان بودند.

با ماه نشینی ماه شوی     با دیگ نشینی سیاه شوی

هرکه با دونان نشیند همچو دونان دون شود  

 با خردمندان نشیند عقل او افزون شود

  استاد کُهگدای همچنان از شخصیت های محترم چون زنده یاد پروفیسورداکتراحمدجاوید, روانشاد استاد عبدالحمید فیاض جناب حیدراختر  به نیکویی یاد می نماید وآن شخصیت های گرامی از جمله عیاران کابلستان می باشند وبه عقیده من همه شان به شمول استاد کُهگدای عیاران کابلی اند چنانچه گفته اند:

کند همجنس با همجنس پرواز

کبوتر با کبوتر باز با باز

  حیدر اختر ضرورت به معرفی ندارد , او یکی ازاعضای علل بدل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق   دوره کمونیست ها را که سخت بی همت وخودفروخته بود, درمحفلی درمحضر عام گفت( تووطن فروش درجمع وطن دوستان چه میکنی؟) واو کتابی را برضد قاتلان بی شرم, تهیه نمود وده ها مقاله دیگر در نشرات خارج مرزی انتشارداده است که جرئت شهامت و مردانگی هایش به همه معلوم شده است.

  در خصوص استاد فیاض که واقعا فیاض بود, زبان وقلم از وصف او عاجز است, تنها همینقدر میگویم که( من چه گویم وصف آن عالیجناب) خداوند اورا غریق رحمت خود سازد.

  چشم ترس استاد کُهگدای را نیز کسی ندیده است. وی دانش , علمیت, مردانگی ها وبلندهمتی های زیادی را دارا می باشد. آقای استاد کُهگدای از آن جایی که دریک خانواده نجیب وشریف چون پدرشان جناب داکتر محمدایوب کُهگدای از داکتران وارسته و سخاوت پیشه, نشو و نما یافته است , جای دارد که بگوییم از جمع نجیب زادگان میباشد.

  جناب آقای استاد کُهگدای دریکی از صفحات زندگینامه شان فرموده بودندکه( از نگاه تباری تاجیک وپدر وپدرکلانهایش زاده کابل میباشند مگر دانشمندفرهنگ سالار داکتر عنایت الله شهرانی استاد دانشگاه کابل که در شجره شناسی پژوهش های وسیع داشته و کتاب های اندرین باب نگاشته اند, بنده را تورک تبار میدانند).

  جواب آقای استاد کُهگدای چنین است: بدون تردید زبان شان فارسی تاجیکی میباشد مثلی که صدها هزار تورک زبان همین حالا به فارسی تاجیکی سخن میگویند وصدها وهزاران تورک که بنام هزاره مسمی شده اند هم به فارسی دری سخن میگویند. همچنانکه میدانیم تعداد کثیری از جامعه ما درنسب تورک ویا تاجیک اند وبه زبان پشتو تکلم می نمایند. زبان نمیتواند نسب کسی را زایل بسازد.

  حقیقت این است که جناب استاد کُهگدای, اصلا از قبیله لاچین های نهرین ولایت بغلان واز اخلاف نابغه موسیقی, شاعربزرگ شرق وصوفی عالیمقام امیرخسرودهلوی ثم بلخی بشمار می آید. قبیله لاچین از قبایل بسیار قدیم تورک ها می باشد که به گواهی تاریخ این قوم با فرهنگ درمقابل چین قرارداشتند وگروهی از این مردم به هزاره هم منسوب اند که آنها را هزاره لاچین گویند وقس علی هذا.

  این که گروهی خودرا از قندهار میدانند, اگر آنها خودرا از قندهاریان فعلی که اکثرا پشتون نشینان کشور اند بشمار آورند,قابل تامل وتردید است. یک نام دیگر قندهار در تاریخ تگین آباد ونام دیگرش رخج است. لشکرگاه ودیگر وادی های آن سرزمین تختگاه های بقایای کوشانیان, یفتلیان وغیره میباشد که به اثر گذشت زمام وتغییر حکومات, به دلایل گوناگون مردم خودرا منسوب به آنان دانسته اند والبته حق مشروع هر انسان است که آنچه میخواهد باشد به شرط اینکه به همه اقوام وزبانها ومذاهب احترام نماید.

  درمتن کتاب (اوستا) تالیف استاد گرانسنگ داکتراحمد جاوید, کتاب حدودالعالم ونوشته های استادجلال الدین صدیقی وکتاب (تاریخچه اقوام درافغانستان) از اینجانب اگر رجوع شود, غلزایی هاهم در نسب تورک میباشند.. اکنون غلجایی های ایران همه به تورکی هزارسال پیش که تورکی مادر به شمار می آیند, سخن میگویند. اما درقسمت تورک بودن جناب آقای استاد کُهگدای نزد من هیچ شک وجود ندارد واین بمعنی آن است که از تورک سازی های جعلی نفرت دارم وهمه معلومات به علم الانساب ارتباط می یابد ونه به کدام مطلب دیگر.

  داکتر کُهگدای, فرزند برومند محترم داکتر محمدایوب کُهگدای درمحله اندرابی یا قلب شهر زیبای کابل دریک خانواده روحانی وعلمی درسال 1328 خورشیدی به دنیا آمد وپس از فراغت از آموزشگاه حبیبیه به دانشکده ادبیات وعلوم بشری شامل وپس از سپری کردن دوره نظامی احتیاط, درکادرعلمی همان دانشکده شامل وضمنا دردانشگاه کابل شامل دوره ماستری شده پس از هجرت به ایالات متحده  درسال 1998 سند ماستری ژورنالیزم ودرسال 2002 سند دکترای ژورنالیزم را از دانشگاه شفتسبیری ودرسال 2012 سند تدریس زبان انگلیسی را از دانشگاه برکلی بدست آورده است.

   آقای استاد کُهگدای بیشرین عمر خودرا درمطبوعات سپری کرده واز آغاز تا پایان در روزنامه کاروان بریاست استاد صباح الدین کشککی واستاد عبدالحق واله چاپ کابل (1347-1352) بحیث خبرنگار پارلمانی, مظاهره نویس وناشر (کاروان جوانان) کار نموده وبا بسیاری از نشرات آزاد در دهه قانون اساسی چون (روزگار) به مدیرت محمدیوسف فرند, افکارنو به مدیریت احمدضیاحیدری هروی, اتحادملی به مدیریت عبدالحکیم مژده, همکاری قلمی داشت وپس از تعطیل مطبوعات آزاد از طرف داودخان کودتاچی, مدتی در روزنامه انیس بریاست محمدابراهیم عباسی و استاد محمود فارانی به کار روزنامه نویسی پرداخته بود وپس از آن درپهلوی تدریس در دانشکده ادبیات وعلوم بشری دانشگاه کابل, مدتی بحیث مدیرنشرات در دانشگاه کابل ایفای وطیفه نموده است..

  با رویکار آمدن رژیم ملحد کمونیستی, از اینکه استاد کُهگدای از یک خانواده روحانی سر برآورده واز صفات آزادگی ودموکرات بودن برخورداربود, حکومت کمونیستی اورا با یک تعداد دیگر فرهنگیان ودانشمندان زندانی نمود واستاد کُهگدای پنج سال را در زندان خوفناک پلچرخی سپری کرده است.

  هم زنجیر استاد کُهگدای, استاد هاله بود ومصروفیت شان خواندن اشعار لسان الغیب حافظ شیرازی وشهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بود وناگفته نماند که استاد کُهگدای شاهد اعدام هزاران هموطنان ما بود که از زندان پلچرخی کشیده شده درپولیگون پلچرخی بوسیله کمونیست های خاین تیرباران وزیر انبار خاک ها پنهان ساخته می شدند.

    در زمان حکومت نادرشاه وصدارت هاشم خان, زندانیان فراوانی درمحابس بسر می بردند واز آن جمله مشروطه خواهان بودند که یکی از آنان میگفت:

 به شب نشینی زندانیان برم حسرت

که نقل مجلس شان دانه های زنجیر است

  حکومت کمونیستی درحدود 70 استاد دانشگاه کابل را پس از شکنجه های طاقت فرستا به قتل رسانید وجمع غفیری از سرشب تابه سحر با  دانه های زنجیر بنام اخلاص وخلاص ذکر می کردند.

    جناب آقای استاد کُهگدای از جمله هم زنجیرانش نام, نامی داکتر پاینده محمد سرهنگ را ذکر نموده برای آنکه باور خوانندگان بیاید, نگارنده این سطور درکتاب خاطرات خود که درافغانستان وایران به چاپ رسیده است, نظرم را درباره خلد آشیان وجنت مکان استاد سرهنگ چنین آورده ام:( پاینده محمد سرهنگ استاد تاریخ, بعدها داکتر مرد بزرگ ودانشمند, اهل مطالعه, دوست ومهربان, اصلا اهل قندهار مگرباشنده چاردهی نزدیک فاضل بیگ بود) واز محترم ترین استادان دارالمعلین کابل بود. بعد ها استاد دانشکده ادبیات وعلوم اجتماعی شدومرد بی همتابود. از تصادف بد, در آوان جوانی در زیر حریقی گرفتار شد و سر ورویش در آتش سوخت. ماهها  بعد اندکی شفا یافت ولی آن چهره زیبا وخوشرویی خودرا از دست داده بود.

  میگویند شاه شاهان, استاد استادان, عیار عیاران را حکومت کمونیستی درسال 1989 با زهر دادن زندگی اش را خاتمه دادند. من به آن استاد وپدر معنوی خویش محبت خاص داشتم وافتخار میکردم که به سوالات من درصنف گوش فرا میداد وجواب های قناعت بخش میداد. باری استاد فرمولی برایم فرمود که استاد سرهنگ درخانه خود یک کتابخانه مجهز داشت. برادرش شیرمحمد همدوره مکتب من بود. خداوند استاد سرهنگ بزرگ را دربهشت برین جای دهد که اوشهید اعلی است. (ص 155 و156)

  البته معرفی بیشتر استاد سرهنگ از برکت جناب استاد کُهگدای برایم میسر شد. خداوند استاد کُهگدای را زنده وسلامت داشته باشد.

  گفته آمد که استاد کُهگدای از شخصیت های عیار صفت کابلستان است ودرخصوص چوکی یافتن به مقامات حکومتی علاقه نداشت چنانچه داکترخلیل الله ابوی رییس کمیسیون مصالحه ملی بخواهش داکتر نجیب آخرین رییس جمهورحکومت  کمونیستی از استاد کُهگدای خواسته بود تا بحیث اپوزیسیون چوکی وزارت اطلاعات وفرهنگ ویا تحصیلات عالی را قبول نماید مگر استاد کُهگدای به آن تقاضا جواب رد داده بود.

  یکی از ارزنده ترین کا رهای فرهنگی استاد کُهگدای در امریکا چاپ ماهنامه کاروان بمدت 14 سال (1990-2005) با قطع وصحافت بین المللی بود که اکثر نویسندگان وهمکارانش به شمول من, استادان دانشگاهی ودانشمندان بودند ودرپهلوی آن نشریه (کابلستان) را نیز بار اول به نشر رسانید ودرسال 2001 درمجلس موسسان بنیاد ژورنالیستان بریاست استاد محمدموسی معروفی استاد دانشگاه کابل, استاد کُهگدای بحیث رییس بنیاد ژورنالیستان آریانا انتخاب گردید. استاد کُهگدای با استفاده از تجربه کار 4 ساله بحیث خبرنگار پارلمانی روزنامه کاروان دردهه قانون اساسی درکابل وانجام مصاحبه ها با محمدهاشم میوندوال, داکترعبدالظاهر, محمدموسی شفیق صدراعظم های دهه قانون اساسی ورهبران آن وقت سیاسی, پس از فروپاشی نظام تروریستی طالبان درسال 2001, خاکه (قانون اساسی جمهوری فدرالی خراسان) را تهیه ودر ماهنامه کاروان به چاپ رسانید که مورد استقبال بسیاری از دانشگاهیان وفرهنگیان ما درسرتاسر جهان به شمول نشریه (خاوران) بریاست پروفیسورداکتررسول رهین استاد دانشگاه کابل باشنده سویدن, قرارگرفت ودر بسیاری رسانه ها بار بار تجدید چاپ شد. 

  استاد کُهگدای کارستانی رابا نشر کاروان انجام میداد که دیگر نشرات نمیتوانستند با وی برابری نمایند البته متن کاروان بسیار عالی وپرمفهوم وبا نوشته های پژوهشی دانشمندان سرشناس به مشاهده می رسید ولی بعضی مضامین درآن دیده می شد که چاپ ونشر آن متعلق به شجاعت وغیرت ایشان ارتباط داشت چنانچه بارها این نگارنده که از همکارات قلمی دایمی آن بودم, مشاهده کردم که با افشای جنایتکاران, جزیی ترین تشویش را بخود راه نمیداد. در نشریه وزین کاروان, جناب استاد کُهگدای,  بسی گردن فرازان بی ماهیت  و وطنفروشان حرفه یی ونابکاران را افشا و به باد انتقاد می گرفت وبخودی خود حاضر بود تابا همه بجنگد ولی دیده میشد که یک تعداد فرومایگان وطنفروش از ترس سربالا نه نمودند وکار کاروان بخوبی پیش میرفت.

  هیات داور سالنامه  Who’s Who in the World وهمچنان  Who’s who in the America چاپ امریکا از 20 سال باینسو باثر دریافت وانتخاب خود شان, زندگینامه استاد کُهگدای را  همه ساله به چاپ می رساند.

  استاد کُهگدای که با سخنوران صاحبدل درتماس ومحشور بود خود از وارسته سخنوران وصاحبدلان کابل اند واز روی کارهای فرهنگی شان چون نخستین جشنواره هنر وفرهنگ درتاریخ مطبوعات افغانستان درسال  1997 در امریکا ودومین جشنواره هنر وفرهنگ درتاریخ مطبوعات افغانستان درسال 2001 در امریکا و نخستین جشنواره کتاب درتاریخ مطبوعات افغانستان درسال 2005 در کشور اطریش ومعرفی وقدردانی فرهنگیان وهنرمندان با عناوین فرهنگ سالار وهنر سالار برای نخستین بار , میتوان اورا درجمع فرهنگیان بزرگ قرارداد.

  اگرچه جناب آقای استاد کُهگدای را درکابل که درهمسایگی شان حیات بسر میبردم وپدر محترم شان جناب داکتر محمدایوب کُهگدای, داکتر مرحومه بی بی حاجی والده این نگارنده بود, می شناختم مگر بوقت اقامت خود درامریکا شنیدم که استاد کُهگدای با تعداد دیگر دانشمندان زندانی شده اند که خوشبختانه باثر پافشاری سازمان عفو بین المللی, ژورنالیستان جهانی وحقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از پنج سال از زندان مدهش وخطرناک پلچرخی رهایی یافت. اما زمانی که نشریه وزین کاروان را در امریکا به پیش می برد, ارتباط ما زیاد شد ویک دیگر را بهتر شناختیم.

  درخاتمه باید عرض نمود که سابقه وکارنامه های استاد کُهگدای زیاد می باشد ولی میگویم جناب استاد  از نویسندگان سرشناس وسخنوران عالی, صاحبدل وبافرهنگ افغانستان می باشد.

..........................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin