Rangin
Rangin
Rangin
Rangin

تـحت نـظـر حیـدر اخـتر

 

استفاده از مطالب  رنگین با ذکر ماخذ آزاد است

میرحسین مهدوی

کرزی:

آمریکا را از خاک

افغانستان بیرون می کنم

از زبان آدم جنون زده و جبونی چون کرزی چیزی جز دروغ بیرون نیامده است و موضع گیری های این آدمک کوکی همیشه توسط کسان دیگری نوشته شده و به اجرا در آمده است. کرزی یک بار دیگر نشان داد که در طالب اندیشی و طالب منشی هیچ چیزی از بمب گذاران انتحاری این گروه آدم خوار کم ندارد. کرزی کسی است که به زور آمریکا به افغانستان آمد، با سرمایه ی آمریکا حکومت کرد و تا آخر نیز به عنوان یک نوکر وفادار به اربابان خود در «سی آی ای »خدمت نمود. حالا هم خود «سی آی ای» به کرزی دستور داده که با ایجاد سرو صدای مصنوعی و دلقک وارش، باعث زیر سئوال رفتن عملکرد آمریکا در افغانستان نشود.

البته بر کسی پوشیده نیست که "بمب مادر" نه با هدف کشتن داعشی ها بلکه با هدف آزمایش توانمندی نظامی آمریکا صورت گرفت. آمریکا مادر داعش و طالب است و به هیچ عنوان دست به کشتار فرزندان خود نمی زند. این سخنی است که با سال ها حضور نظامی آمریکا در افغانستان به اثبات رسیده است. آمریکا نمی خواهد یک تار موی ملاهای چرک طالب از سرکثیف شان کم شود و چهارده سال بازی موش و پشک با طالبان این مسئله را کاملا ثابت ساخته است.

حالا هم دلقکی به نام کرزی آمریکا را تهدید کرده که از افغانستان بیرون خواهد کرد!

سخنان این دلقک سیاسی نیز بخشی از همان پروژه ی "بمب مادر" است. سر و صدایی که باعث شود کسی صدای عدالت خواهی مردم و روشنفکران واقعی این سرزمین را نشنود.

..........................................

پروفیسور دکتور لعلزاد

 

خط «مرزی» و «فرضی» دیورند!

دوستان و رسانه های کشور زمانیکه در مورد «خط دیورند» صحبت می کنند، فراموش می نمایند و یا نمی دانند که دیورند با امیر عبدالرحمن خان در همین یک روز (۱۲ نومبر ۱۸۹۳) دو معاهده یا موافقت نامه مرزی امضا کرده است:

۱. در مورد مرز های جنوبی و شرقی (مرز فعلی با پاکستان)؛

۲. در مورد مرز های بدخشان - تخار (مرز فعلی با تاجیکستان).

این هم متن معاهده یا موافقت نامه دومی:

        =============

موفقت نامه در بین اعلی حضرت امیر عبدالرحمن خان امیر افغانستان و متعلقات آن و سر هنری مارتیمر دیورند سکرتر خارجی حکومت هند و نماینده حکومت هند

     --------------------------

در حالیکه حکومت برتانیه به اعلی حضرت امیر ابراز داشتند که حکومت روسیه برای اجرای کامل موافقت نامه ۱۸۷۳ در بین روسیه و انگلند پا فشاری دارد که در آن تصمیم گرفته شده بود که دریای اکسوس باید مرز شمالی افغانستان از جهیل ویکتوریا (جهیل چوب) یا زرقول در شرق تا اتصال کوکچه با آکسوس {آمو} باشد و در حالی که حکومت برتانیه خود را مکلف به رعایت مواد این موافقت نامه می داند، اگر حکومت روسیه نیز مواد آن را کاملا رعایت کند، اعلی حضرت امیر عبدالرحمن خان امیر افغانستان و متعلقات آن که می خواهد دوستی خود با حکومت برتانیه و آمادگی خود مبنی بر پذیرش مشوره های برتانیه در رابطه به مناسبات خود با قدرت های خارجی را نشان دهد، بدین وسیله موافقت می کند که تمام نواحی مربوط به او در شمال این بخش اکسوس را در بدل تمام نواحی واقع در جنوب این بخش اکسوس که فعلا در اختیار او قرار ندارد، تخلیه می کند. به موجب این سند، سر هنری مارتیمر دیورند سکرتر خارجی حکومت هند از جانب حکومت برتانیه اعلام می دارد که واگذاری نواحی واقع در جنوب اکسوس به امیر یکی از بخش های اساسی این معامله بوده و ترتیباتی با حکومت روسیه رویدست گرفته خواهد شد تا واگذاری اراضی متذکره در شمال و جنوب اکسوس عملی گردد.

اچ. ام. دیورند

امیر عبدالرحمن خان

کابل: ۱۲ نومبر ۱۸۹۳ = دوم جمادی الاول ۱۳۱۱

                 + + +

بدین وسیله امیدوارم هموطنان ما هر فیصله ای که در مورد خط «دیورند - عبدالرحمن» اتخاذ می کنند، فراموش نکنند که خط «دیورند - عبدالرحمن» نه تنها شامل مرز ها با پاکستان، بلکه با تاجیکستان نیز هست...

نه اینکه خط شمالی او «مرزی» محاسبه شود و خط جنوبی او «فرضی» پنداشته شود!

..........................................

محمداکرم اندیشمند

 

قمچین نفرت و تکفیر بر فرق «نوروز»

نوروز و فرهنگ گرامیداشت از نوروز را برخی آدم ها حتی با نام و آدرس عالم دین از منبر مساجد با تازیانۀ نفرت و تکفیر می بندند و آن را مظهر شرک و گناه معرفی می کنند، در حالی که در برابر جنایات و گنهکاری فرقه های سربُر و انتحاری که خود را در درون مساجد و میان نمازگزاران منفجر می سازند و سر انسان ها را همچون حیوانات ذبح می کنند، ساکت می مانند و واکنشی نشان نمی دهند.

نوروز، سرآغاز فصل بهار است؛ فصل تلاش و امید، فصل بیداری و کار، فصل بذر و رویش، فصل پاکی و صفایی. با چنین ویژگی های نوروز و فصل نوروزی است که برخی از جوامع انسانی به گرامیداشت و استقبال این روز می روند و از آن به عنوان روز عید و روز جشن تجلیل می کنند.

استقبال از نوروز و برپایی جشن نوروز در واقع، استقبال از تلاش و آرزو برای زندگی است. وقتی انسان ها به پذیرایی نوروز و فصل نوروز می روند، در واقع تصمیم و آمادگی خود را برای کار و تأمین آرزوها در یکسال دیگر از حیات خویش اعلان می کنند.

استقبال و تجلیل از نوروز ریشه در فرهنگ انسانی دارد که ممکن است عمر این گرامیداشت به آغاز عمر آدم ها در سیارۀ زمین برگردد، اما شاید نحوۀ تجلیل جوامع انسانی از نوروز در درازای زمان و در پهنای جغرافیای حیات آدم ها بگونۀ متفاوت نمود یافته باشد. صرف نظر از اَشکال متفاوت تجلیل از نوروز در گذر زمان، جشن نوروز و گرامیداشت نوروز در زمان معاصر ما، نه مخالف و متعارض با اسلام و تعالیم اسلامی است و نه حکایت از آئین شرک و آتش پرستی دارد. بر خلاف، جشن نوروز در نگاه عقلایی و منطقی با آموزه های اسلامی که از تعالیم و معارف قرآن و سنت بر می خیزد، همسو و همآهنگ است. نوروز با ویژگی های رویش و شگفتن در زمین، مظهر تبلور قدرت و عظمت خدواند است که در قرآن از آن به عنوان نشان و آیت این عظمت یاد می شود.

وقتی نوروز به عنوان روز پاکی و صفایی و به عنوان فصل بذر و بیداری و فصل کار و آرزو شناخته می شود، توصیه و تاکیدات بسیاری در آموزه ها و معارف اسلامی در عمل به آن ویژگی ها قابل مشاهده است. پاکی و نظافت در حدیث پیامبر(ص) اجزای ایمان معرفی می شود و غرس نهال بروی زمین از صدقات جاریه. انس بن مالک(رض) روایت می کند که پیغمبراسلام (ص)گفت:ما مِن مُسلم یَغرِسُ غَرساً او یَزرعُ زَرعاً فیأکُلُ مِنه طیر او انسان او بهیمة الا کان لهُ بهِ صدقة(هر مسلمانی که درختی را غرس کند و یا نباتی بکارد که مورد استفادۀ انسان یا حیوانی قرار گیرد، این برایش صدقه شمرده می شود.)

نهال شانی که نماد فرهنگ نوروزی به خصوص در افغانستان است به حدی مورد تأکید قرار می گیرد که به روایت دیگری از انس بن مالک، پیامبر اسلام(ص) فرمود: ان قامت الساعة وفی یدأحدکم فسیلة فان استطاع أن لا تقوم حتی یغرسها فلیغرسها(اگر قیامت برپا شد و در دست یکی از شما نهالی برای غرس کردن بود، قبل از برپایی قیامت آن نهال را غرس کنید.)

اما چرا عالمان دین اِی که پیغمبرش پاکی و صفایی را جز ایمان آن دین می خواند و غرس نهال را صدقۀ جاریه، مردم را از منبرها به خصوص از منابر مساجد شهر کابل به صفایی و پاکی و نهال شانی این پایتخت ناپاک و آلوده فرا نمی خوانند و برخلاف، خشم و نفرت خود را بر سر جشن نوروز و فرهنگ تجلیل از نوروز فرو می ریزند؟

چرا شماری هر چند معدود در جامعۀ ما از فرهنگ تجلیل نوروز و جشن نوروزی به غیض و وحشت می افتند، اما در برابر خشونت و کُشتار ددمنشانۀ طالب و داعش، سکوت و اغماض می کنند؟

.........................................

کاوه شفق

فاجعهٔ  خونین کابل

به روان پاک شهدای فاجعه ی شفاخانه ی نظامی که روز گذشته در شهر کابل اتفاق افتاد، درود می فرستم و برای همه بازمانده های داغ دیده ی شان تسلیت عرض می کنم.

به عاملین وحشی و شرف باخته لعنت می فرستم.

به دو دلقک بی کفایت و مخنث یعنی غنی و عبدالله نفرین می فرستم.

تمام ساحه ی نفوذ دولت وحشت ملی فقط و فقط محدوده ی ارگ است و بس. مسخره نیست؟ در یک کیلومتری مملکتِ ارگ، فرخنده را زجر کش می کنند که چندین ساعت طول می کشد اما خبری از موجودیت دولت نیست، هر روز فاجعه ی دیگری صورت می گیرد اما خبری از موجودیت دولت نیست، معاون اول ریاست جمهوری آشکارا به مرد ریش سفید تجاوز جنسی می کند، خیر و خیریت است.

آقای غنی، آقای عبدالله،

آیا شما واقعن خجالت نمی کشید که به اعتماد و امید مردم خیانت می کنید؟ مگر همین مردم بدبخت با قبول کردن هزاران مشکل و حتی قبول کشته شدن، پای صندوق های رای نرفتند و شما دو آدم چهره ی مخنث، بی کفایت، خود فروخته و منفعت جو را انتخاب نکردند؟

آیا شما دو آدمچهره ی معامله گر واقعن خجالت نمی کشید که به خون ملت بدبخت تُف می اندازید و صرف برای حفظ موقف تان چنان در لجنزار قوم و قبیله گرایی غرق شده اید که از تعفن فکر کثیف تان مملکت به کناراب قدرت ها تبدیل شده است؟

شما که با موجودیت این همه سرمایه، مشاور، اسلحه و پشتی بانی جهانی قادر به حفاظت یک شهر کوچک، آن هم پایتخت مملکت نیستید، پس چه بد می کنید که در آن کرسی ها تکیه زده اید؟

این همه خون هموطنان بی گناه ما را که طالب، داعش و سگ های دیگر از همین قماش به نا حق ریختندو می ریزند، مسوولیتش به گردن شما دو بی کفایت و خود فروخته است که مصروف معامله گری قومی و چور و چپاول سرمایه های باد آورده هستید. مردم رنجدیده ی ما به شما دو دلقک اعتبار کردند، و شما تا همین امروز جز معامله گری قومی و چور کردن سرمایه ی ملت، کاری نکرده اید. با فقط سرمه کشنیدن به چشم و لبسرین زدن، لنگی به سر بستن و فیشن کردن، نمی توان حکومت کرد. خجالت بکشید، ننگ تان باد!

..........................................

محمداکرم اندیشمند

  گروه های تکفیرگرا وستیزه جو

ظهور گروه های تکفیر گرا و ستیزه جو از نام و آدرس اسلام و جهاد مانند گروه های داعش، القاعده، طالبان، بوکو حرام و ..... از زوایۀ دینی و آیدئولوژیک، به فهم، باور و قرائت آن ها از اسلام و به خصوص از آموزه ها و احکام اسلام در مورد جهاد بر می گردد.

این گروه ها در معرفت دینی و اسلامی خویش تنها به قرائت سَلَفی، یعنی قرائتی مبتنی بر قرآن و حدیث و سنت دوران حیات پیامبر(ص) و اصحاب، اهمیت و اعتبار می دهند و هر گونه برداشت، تفسیر و قرائتِ غیر از این را نادرست و باطل تلقی می کنند. آن ها با این قرائت نه تنها به ظواهر آیات و احادیث پیامبر توجه می کنند و در صدد تطبیق و اجرای برداشت و دریافت خود از این معنای ظاهری آیات به عنوان حقیقت دین و شریعت می شوند و آن را حقیقت مطلق اسلام میدانند، بلکه از لحاظ زمانی و مکانی و اجتماعی خود را در همانزمان و مکان و جامعۀ حیات پیامبر قرار می دهند و دنیا را به مدینۀ پیامبر و به جامعۀ نامسلمان و مشرکین بیرون از آن تبدیل می کنند. این گروه ها نه به آرای مذاهب اسلامی و امامان این مذاهب در مورد تفسیر و استنباط احکام و معرفت دینی توجه دارند و نه به شان نزول آیات و شرایط خاص زمانی و مکانی دوران پیامبر و صدر اسلام اعتنا و التفاتی نشان می دهند. آن ها با این احساس و این باور در صدد آن هستند تا جهاد را با نامسلمانان و کفار و مشرکین همچون جهاد دوران پیامبر و عهد صحابه انجام دهند و به زعم خود شان اسلام دوران مدینه و سلف صالحین را بی کم و کاست محقق کنند تا مسلمانان به همان دوران عظمت و اقتدار مورد نظر آن ها برگردند.

وقتی به عمق وحشت و فاجعه در برداشت و قرائت این گروه های افراطی تکفیر گرا و ستیزه جو از اسلام پی می بریم که آنها با این قرائت در واقع جهان امروز را به دو مکان و شهر مدینۀ پیامبر یعنی مکان و جغرافیای حضور خودشان و شهر مکه یعنی مکان حیات اقامت مشرکین مکه تقسیم می کنند و آنگاه خود را مکلف به تطبیق و اجرای حکم آیاتی چون: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ می بینند و می دانند.

گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی خون ریز با نام جهاد و اسلام بر مبنای باور و قرائت خودشان از اسلام و جهاد، حتی مسلمانی جوامع و کشورهای اسلامی و مسلمان را نمی پذیرند و این جوامع و کشور های مسلمان را نیز مشمول جهاد مورد باور و تلقی خود می پندارند؛ هر چند که به صورت علنی این ادعا را مطرح نمی کنند، اما در عمل به این باور و برداشت پابندی نشان می دهند. نکتۀ شگفت آور و ترسناک این فهم، باور و قرائت این است که گروه های تکفیر گرای ستیزه جوی خون ریز که خود را جهادگر معرفی می کنند، نه به تفاوت مکانی و جغرافیایی دوران پیامبر(ص) و صحابه با جغرافیای امروز توجه می کنند و نه فاصله و گذشت زمانی این دوران را که در حدود یک و نیم هزار سال را در بر می گیرد، مد نظر قرار می دهند. به این معنی که آن ها انتشار اسلام را در این فاصلۀ دور زمانی در سرزمین های مختلف و مسلمانی جوامع و کشور های مختلف دنیا را در طول این سده ها، ناقص و پر از تحریف و ضلالت می دانند و در صدد آن هستند تا با به زعم و برداشت خود جهادی همچون جهاد عصر پیامبر و اصحابش به گمراهی و شرک مسلمانان جهان پایان دهند و دنیای کفر و نامسلمان را هم با جهاد خود وادار به پذیرش اسلام سازند.

برداشت و قرائت داعش و گروه های تکفیر گرا و ستیزه جوی اسلامی از اسلام و قرآن نوعی از برداشت و قرائت دینی محسوب می شود، اما برداشت نادرست و قرائت خطر ناک و غیر واقعی است. این قرائت، اسلام را دین خصومت و جنگ معرفی می کند و پیامی جز خون و ویرانی برای بشریت و مسلمانان ندارد.

..........................................

محمد عارف منصوری

 

سرنوشت دردناك و عبرتناك رهبران چپ در افغانستان !

بارق شفيعى يكى از رهبران جناح خلق حزب دموكراتيك، چشم از جهان پوشيد.

آهسته آهسته نسل اول رهبران چپ در افغانستان، صحنه ى حيات را طورى ترك مى كويند. كه قبل از آن صحنه ى سياست را تخليه نموده و در انزواى تبعيد از كشور قرار گرفتند.

ماركسيست هاى افغانستان كه مى خواستند، افكار و انديشه هاى وارداتى را بدون در نظر داشت شرايط عينى و ذهنى جامعه بطور شتابزده، توأم با استبداد داخلى و تجاوز خارجى تطبيق نمايند. نه تنها ضربه ى سنگينى بر اعتبار و حيثيت بلاك شرق زدند، بلكه افغانستان را نيز در چنان بحرانى سوق نمودند كه تا هنوز كشتى توفان زده ى آن، راهى بساحل نجات ندارد. در فرآيند اين بحران، نظام كمونيستى ساقط، جريان چپ متلاشى و رهبران و صفوفش متوارى و منزوى شدند.

يكى از درس هاى آموزنده ى اين روند، سرنوشت رهبران چپ است كه هريكى طعم تلخ سهم و نقش منفى شانرا از اوضاع بوجود آمده ايكه خود بانى و باعث آن بودند، چشيدند. سرگذشت دردناك و خونبار تره كى، امين، نجيب و برخى ديگريكه در زمان حاكميت خود شان و بدست همفكران و همتباران شان بقتل رسيدند. و فرجام عبرتناك كارمل وساير بقاياى آنان ، كه سالها را در سايه ترحم كشور هاى امپرياليستى و در ندامت و حسرت از كارنامه ى زشت و سياه شان در قبال مردم و كشورى كه آرزوى دروغين و كاذب بردن آنرا بسوى بهشت كمونيزم داشتند، با خود چنان حمل نمودند كه كابوس وحشت جنايات و خواب هاى پريشان ددمنشى هايشان در حق مردم بى دفاع پيوسته دامنگير شان بود.

آرى !

روزگارى كه بارق شفيعى ياوه سراى لنين، مدير مسئول جريده ى خلق بود و در اوج وابسته گى و سر سپرده گى به باداران روسى شان، به اعتقادات مردم دهنكجى و بى حرمتى مى نمود. هرگز تصور نميكرد كه روزى زوال كمونيزم، فروپاشى شوروى، متلاشى شدن دولت و حزب دموكراتيك خلق را در بستر نوميدى و مرگ و در تبعيد از مردم و كشورش شاهد باشد .

سرنوشت دردناك و عبرتناك رهبران چپ ما را به اين نكته ملتفت مى سازد كه راهى جز اتكاء به خداى يگانه و اراده ى مردم نيست. و عاقبت همه ى آنانى كه بر حمايت و عراده ى اجنبى استوار اند، چيزى جز پايان حسرتبار كسانى نخواهد بود كه روزگارى سرمست از باده ى وابسته گى و سر سپرده گى به بيگانه اينگونه ياوه سر مى دادند:

 

شیپور انقلاب

 

فریاد توده‌ها

لرزاند کاخ قدرت سرمایه را چنان

کز رعب و هیبتش:

لرزید برج قلعه و پشت ستمگران

اعلام کرد عصر رهایی خلق‌ها.

زین کار بی‌نظیر

هر ساله می‌رود ز دل خلق بر زبان،

زانجا بر آسمان

این حرف جاویدان:

از ما درود باد به آن حزب پیشتاز،

بر خلق قهرمان

وز ما درود باد به آن رهبر بزرگ

بر لنین کبیر

..........................................

محمد نصیر مهرین

کدام عوامل عبدالرشید دوستم را

به ابراز نارضایتی وادار نمود

- علت العلل قهر وغضب لفظی وافشأ گری جناب معاون رئیس جمهور را باید در نتایج منطقی بنیاد کج و دست پخت های عاجل، یا کلوخ نهادن های جان کری در روی آب، دریافت که "حکومت وحدت ملی" بحران زا را سیما بخشید. بحرانی که بقیه اجزا را نیز در برگرفته است.

- از چندی به این سو، به ویژه پس از جدی شدن تحرکات طالبان تروریست در جوزجان، فاریاب و قندز و اقدام تروریستیعلیه او، خود ویارانش را تکان داد که زیرپایش از نظر اجتماعی خالی می شود. او درک نموده است که معاون بی صلاحیت است، مقام معاونیت برای او در واقع کلاه گذاری گروه اصلی قدرت است که آرام باشد.

- این عصیان لفظی عبدالرشید دوستم یک بار دیگر وآن هم از زبان معاون رئیس جمهور، حکایت از آن برداشت درست دارد که گروه اصلی دارندۀ قدرت طالبان تروریست را دوست می دارند ومانع مبارزۀ مردم می شوند.

- شکل گیری خیزش های مردمی علیه بیدادگری وحشت آمیز طالبان، زنگ خطر جدی تر را برای جنرال دوستم به صدا درآورده است. زیرا در صورت عدم همیاری وی با مخالفا ن تروریست ها، خیزش های جدید، عرض اندام رهبری دیگری را درچشم انداز می گذارد.

- اگر هنگام حضور حاکمیت جهالت آمیز طالبان در صفحات شمال کشور، عبدالرشید دوستم مدتی راه ترکیه را درپیش گرفت، اکنون مسؤولیت های دولتی وی را ملزم به موضعگیری می نماید.

- گروه اصلی دارای قدرت نیز اوضاع رابرای او دشوار تر می نمایند. ازیک سوبه تقویۀ طالبان می پردازند و نمی گذارند که وی مقاومت کند واز سوی دیگر شمشیر تهدید و به محاکمه کشانیدن وی را در بالای سرش می گذارند.

هنگامی که صدای نارضایتی حلقه های از"جنبش ملی-اسلامی افغانستان" را اطلاع می یابیم، تردید نمی گذارد که مجموع عوامل بالا دست به دست هم داده، بر او فشار می آورند. این فشارها فغان لفظی او را بار آورده است.

..........................................

محمد حیدر اختر

کودتای ننگین هفت ثور

 به روز پنجشنبه هفتم ثور ( 1357)، خلقی ها وپرچمی ها علیه حکومت محمد داود خان کودتا کردند. آمادگی کودتا را از وقتی گرفته بودند که داودخان از تکیۀ بیشتر به اتحاد شوروی خود را کنار کشید وبا کشورهای عربی و ایران و روابط اقتصادی را روی دست گرفت. معلوم بود که امریکا هم خوش بود. قتل میر اکبر خیبر، مراسم دفن او وسخنرانی های سیاسی سبب شد که داود خان امر توقیف تعدادی از رهبران خلق وپرچم را بدهد. در آن وقت به خواهش شوروی و ضرورت کودتا هر دو جناح وابسته به شوروی وحد ت کرده بودند.

بلی آن ها کودتا کردند. از همان روز فجایع، جنایات ومردم آزاری تمام افغانستان را فرا گرفت. ملیون ها انسان آسیب دیدند. در اول وبرای چند ماه هر دو جناح در شکنجه واعدام ده ها هزار انسان سهم مشترک داشتند. بعدا خلقی های بی سواد، به همکاری دستگاهٔ جاسوسی " اکسا" تعداد زیادی را زندانی و یا به قتل رسانیدند. پرچمی ها از جنایات مشترک خودشان با خلقی ها چیزی نمی گویند. پرچمی ها که لفاظ وحیله گر تر ومنافقتر ازخلقی ها استند، جنایات زمان حکومت مشترک را به حفیظ الله امین ( خونخوار جاهل ) ارتباط می دهند. ولی وقتی که خودشان به وسیلۀ تجاوز شوروی قدرت را گرفتند، خاد دستگاه شکنجه وجاسوسی را به جای اکسا به کار انداختند. در وقت حکومت پرچمی ها خلقی های جنایتکار هم مشارکت داشتند. غیر از چند نفر آن ها . دروقت پرچمی ها چیزی که بسیارتر دامنه یافت، همان جنگ وبمبارد قوای شوروی و افغانستانی بود . قصبات ودهات ، شهرها ویران گردیدند. مهاجرت بیشتر شد. ملیون ها انسان سرگردان شدند.

بلی، کودتای سیاه روز هفتم ثور، یک فاجعه بود. مگر فاجعه آفرین ها که تعدادی با بدنامی مرده ویا کشته شده اند، تعدادی از آن ها با بی حیایی ، با پر رویی به لجبازی پرداخته حاضر نمی شوند که جنایات خود را قبول کنند. این عدم قبولی معلوم می کند که جهالت وو خونریزی های زیادی را مرتکب شده اند.

کار دیگر جانیان قاتل و وطنفروش خلقی – پرچمی، این است که دورۀ بعد از سقوط  خود را از قدرت یا دوره حکومت جنگی مجاهدین را به رخ می کشند. وبه گفتۀ مردم " غت مغتولی " می کنند. هرکس که از تأثیر جنگ های مجاهدین انکار کند، دل خلق خدا را آزار می دهد که آزار دیده اند. مگر جنگ های مجاهدین قبلی جنایات، وطنفروشی خلقی پرچمی را  به هیچ صورت پت وپنهان ویا توجیه نمی کند. هرکدام آن ها تقصیر ومسوولیت خود را به گردن دارند. واین هم قابل تذکر است که جنرال های قاتل عضو "کی جی بی" وعضو خلق وپرچم، در جنگ های ویرانگر مجاهدین وبربریت زمان طالبان،هم مشارکت داشتند.

پیام ما در این روز به مردم شریف ما، ،به اولادها و نواسه های جنایتکاران خلقی وپرچمی این است که آن ها را خوب وخوبتر بشناسند. آن ها را محکوم کنند. آن ها باید محاکمه شوند. وقتی گروه خادیست از فیس بوک وانترنیت وخارج نشینی استفاده می کند و به دفاع دوران وحشت می پردازد، ویا رئیس جنایتکاران خاد، داکتر نجیب را ستایش وتوصیف می کند، در زخم های مردم مظلوم، به بیوه های آن دوران، به مادران داغدیده وبه یتیم ها نمک پاشیده وتوهین می کنند.

در این روز به خانواده های محترمی که شهید داده اند و ستم کشیده اند، همدردی خود را ابراز داشته  وبه روح شهدای پاک درود می فرستیم . هزاران نفرین به جانیان خلقی و پرچمی و خادیست ها.

...........................................

معشوق رحیم

 

لنُگ حمام

میگفتند چوکی حکومت مانند لُنگ حمام است، گاهی تن یکی را می پوشاند و زمانی هم پرده ای میشود برای شرمگاه دیگری.

گلبدین حکمتیار اما در مدت چهل سال یاغی گری و جهاد فی سبیل ارگ برای دست یافتن به قدرت خود را برای همه لُنگ حمام ساخت. گاهی برای رسیدن به ار گ تلاش کرد تا خود را حجاب شرمگاه شهنواز تنی و دوستم بسازد. زمانی هم خود را سترعورت ساخت برای مزاری، ملا عمر و داعش. گاهی از سورخ های آخوند خانه ی ایران سرکشید، زمانی هم آغوش گرم قاضی حسین احمد و آی. اس. آی. را ترجیح داد در حالیلکه از پابوسی شوروی سابق، امریکا و عرب ها هم هیچگاه پا پس نکشید.

اکنون که به یک لُنگ شاریده و سوراخ سوراخ تبدیل شده و دیگر هیچ کسی حاضر نیست او را به کمر خود ببند د سعی میکند تا خود را به گردن اشرف غنی بیاندازد، آنهم بدون هرگونه خواست و شرطی.

تا کنون هیچ آدمی را به این بی شرمی و دیده درا ندیده بودم.

...........................................

محمد حیدر اختر

 

اندوه سرِاندوه،

از کودتای ثور تا

ریاست اشرف غنی

 

 بازهم ما  در آستانه سالروز کوتای منحوس هفتم ثور قرار داریم . همان روز شوم و نامیمونی، که درکشورعزیزما  ثمره اش جز بگیرو ببند وبکش  چیزی دیگری نبود . به همان سلسله شرایط تا امروز  برای مردم افغانستان اندوه بار و خونین بوده است . گلیم  غم واندوه از خانه های مردم چیده نشده ، هنوز اشک در چشمان مردمانی که عزیزان شانرا از دست داده اند، خشک نمی شود که مصیبت دیگری،  دریکی از گوشه های کشور به وقوع می پیوندد .

 هنوز مردم ما واقعه المناک  بلخ باستانی و بدخشان را فراموش نکرده بودند، که در هفته گذشته واقعه دلخراشی در ولایت ننگرهار به وقوع  پیوست . بازهم تروریستان حرفوی وقسم خورده،  مصیبت دیگری را برمردم ما روا داشتند، که تعداد زیادی را به شهادت رسانیده و هم زخمی های بی شماری را به کجا گذاشت .

حکومت متقلب افغانستان ، در مقابل این همه جنایات، مانند گذشته ها اعمال  ضد انسانی،  تروریستان را تقبیح کرد، ولی اشرف غنی رئیس جمهوری غیر قانونی افغانستان  اظهار داشت که این عمل انتحاری را مخالفین سیاسی اش یعنی طالبان اجرا نکرده، بلکه توسط  گروه داعش  صورت گرفته است . درحالی که هیچ گونه تفاوتی دربین اعمال تروریستی و غیر انسانی  طالبان و داعش دیده نمی شود. اگربه گفته اشرف غنی، طالبان درواقعۀ انتحاری جلال آباد دست نداشتند ولی در واقعه بدخشان وسربریدن انسان های بی گناه که در دفاع از وطن شان، کمر بسته بودند دست داشتند،خود طالبان مسوولیت این عمل شنیع  را به افتخار پذیرفتند .  پس فرق درکجاست ؟

برای جنایت کاران وتروریستان، هیچ گونه تفاوتی ندارد ، که مربوط به کدام سازمان و گروهی باشند، هر سازمان و گروهی که بیشتر برای شان پول داد، به همان دسته می پیوندند . کاملا روشن وهویداست، که تروریستان ، بیرق سفید طالبان را پائین می آورند وبیرق سیاه داعش را بر بالای سرخود می آویزند. یعنی دیروز به نام طالبان به امر "آی اس آی" پاکستان از کشتن  مردمان بی گناه دریغ نمی کردند وامروز به هدایت  به اصطلاح دولت اسلامی " خلیفه  البغدادی " وبه نام داعش دست به جنایت غیر انسانی می زنند .

 اشرف غنی دریک سخنرانی خود، از طالبان خواست تا درزیر بیرق افغانستان، آمده واز جنگ وخونریزی دست بکشند، در غیر آن با علما ی افغانستان مشوره کرده، درزمینه  مقابله با مخالفین اقدام جدی صورت خواهد گرفت .  آقا ی اشرف غنی فراموش کرده حکومتی که در راس آن توسط جان کری قرار گرفته است، بنام حکومت اسلامی افغانستان مسما می باشد، شاید رئیس جمهور در اسلامی بودن حکومتش شک دارد که، بازهم علمای اسلامی را می طلبد و از ایشان فتوا می خواهد  .

در هفته گذشته مردم افغانستان بعد از هفت ماه تاخیر،  چانه زنی ها بین رهبران حکومت متقلب افغانستان یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله  شانزده تن نامزد وزیران راتعیین وتوانستند که  از پارلمان افغانستان رای اعتماد کسب کنند . گرچه گفته شد که در شمارش آرا و زیر زدن رای، توسط  هئیت اداری پارلمان، و نرسیدن سند دو تابعیتی آقای باری جهانی  جارو جنجالی  در بین وکلا صورت گرفت، ولی بالاخر حکومت از حالت سرپرستی نجات یافت.  این که درصد روز آینده که رئیس جمهوری برای وزرا تعیین کرده ، تا راپور فعالیت های کاری شانرا تهیه نمایند ، چه تغییراتی در وزارت خانۀ های مربوط شان می آورند از امکان بدور خواهد بود  زیرا وزرا در طول صد روز نمی توانند چار اطراف شانرا بلد شوند چه رسد به  فعالیت های کاری شان .

..........................................................................

 

 

   صفحۀ نخست

 

محمد حیدر اختر

 

بس است، واقعیت ها را پنهان نکنید

 

چند سخن  در بارۀ « دیدار آشنا »

 

ادامه ...

................................................................................................................................

نصیرمهرین  

 

رازِ لاله در شعر فارسی

و به ویژه در شعر صفا

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

پیرامون سفر رئیس جمهور غنی

 به استرالیا

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

محمد امین فروتن   

                 

سوژه های خونین و فکاهیات کرزی !

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

دیـــــــــورنــــد

 

         مصاحبۀ ناشر رنگین با نصیرمهرین

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................................

اسعد الله صافی  ـ مونشن

 

در آئینۀ  روز

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فر وتن

 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست !

اقبال ظفرجگره درمعاهده صلح بین الافغانی !!

حزب اسلامی  با حنیف اتمر نقش داشت .

 

ادامه...

 

.....................................................................................................................................................................

ادغیاثپور کاظمی

 

برای گذر از برزخ تاریخی

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

خیام تاجیک

 

مرز رسمي بين المللي ديورند و احساسات قومي!

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................................

اسعد الله صافی  ــ مونشن

                     

از قوم ستیزی ، تا  ملت ستیزی

یا جنگ قومی ، تا نابودی ملت

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

افغانستان سرزمین معامله ها و موأمره ها !

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

رازِ لاله در شعر فارسی

و به ویژه در شعر صفا

 

( 2 )

ادامه ....

.............................................................................................................................................................

محمد اکرم اندیشمند

 

مــرهــم زخـم یا نمک زخــــــــم !؟

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................

محمد امین فروتن

        

روشنفکران  جنگ سالار و جنگ سالاران روشنفکر!

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

کتاب سوزان در انجمن نویسنده گان افغانستان

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشر هفته نامه افق  _ استرالیا

 

رهـــبر مــلی یــا پَـــر عـــــنقا!!

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

شتردرخواب بیند پنبه دانه !

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

محمداکرام اندیشمند

 

نــفرتِ نـــــوروزی

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

داکتر اسدالله شعور ـ  کانادا

 

 

چهارشنبه سوری و پیشینۀ آن در افغانستان

 

ادامه ...

................................................................................................................................

اسعد الله صافی ـ  مونشن

 

نوروز باستان

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

                      رازِ لاله

             و به ویژه در شعر صفا

        

                         ادامه ...

.........................................................................................................................

پرتو نادری

 

 

کتاب سوزان در انجمن نویسنده‌گان افغانستان !

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

خون بی گناهان ازقندهارتا شفاخانه

چهارصد بسترکابل !

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

تتبع  ونگارش از: اسعدالله صافی

 

در مسیر تــاریـخ نــگاری

 

ادامه ...

................................................................................................................................................

داکتر سخی اشرف  سید کاغذ

 

ذخایر آب های افغانستان مانند نفت یک ثروت ملی است

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

توجیه دموکراسی مافیائی با نگاه طبقاتی شبه مذهبی درافغانستان !

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

محمد اکرام اندیشمند

 

آیا جدال سه ساله

بر سر شناسنامه برقی پایان یافت؟

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

ضیا ضیا  ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

تـُفنگ چــره یـی !!

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

دموکراسی مافیائی  با قرئت بنیادگرائی مذهبی !

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................................

غ،م عاشقان عارفانی

 

برنامۀ کودتای آقای گلبدین حکمتیار!

 

 

ادامه ...

......................................................................................................................................

شاه محمود محمود

 

تاریخچه قهوه خانه های کابل

 

ادامه ...

..................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

             شعارهای کاریکاتوریی تغییرنظام درافغانستان!

 

 ادامه ...

..................................................................................................................................

نصیر مهرین

 

گلبدین  حکمتیار و تشویش برحق مخالفین

 

ادامه ...

........................................................................................................................................

 الحاج اسعد الله صافی  ـ مونشین

             

فریادِ  تغیر نظام  ، یا هوس سیاسی ؟

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

محمد امین فروتن   

 

دکتورین نظامی روسیه درآئینه

عمق استراتیژیک پاکستان !

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................................

اعتراضنامه انجمن به مسولین تلویزیون آریانا نیوز

و دست اندرکاران برنامه نگرش

 

ادامه ...

............................................................................................................................................

پرتو نادری

 

محمود طرزی و جای‌گاه او

 در شعر مشروطیت

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

اسعد صافی ــ مونشن

 

انحصارات  قدرت

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................

داکتر عنایت الله شهرانی

بلومینگتن اندیانا، ایالات متحدۀ امریکا

 

تاریچه هنر های زیبا

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

                  

قانون درخدمت دالرودین درتوجیه دالر!

پس لرزه های اعتیاد به مصرف :

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

خاطرات فراموش ناشدنی

 

ازرادیوافغانستان

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................

پرتونادری

جنبش مشروطیت و شعر پای‌داری

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

اسعد الله صافی  ــ  مونشن

 

در دنیای سیاست

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................

محمد امین فروتن 

یک خطبۀ مظلومیت ملی وپرسش از مدعیان روشنفکری !

ادامه ...

......................................................................................................................................................................

رشید مهران  ـ کانادا

سابق کارمند رادیو تلویزیون افغانستان

 

دزدان چـــراغ بــه دســت

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

اسعدالله صافی ـ مونشن

 

بحث هـا تـا کجا می رسد

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

ضیا،ضیا ناشرهفته نامه افق ـ استرالیا

 

استاد خلیل گداز یا :

افتخار هنر موسیقی درکشور ما

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

جعل تاریخ با ابزارمدرن مافیائی !

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................................

پرتونادری

 

 

 

روی خط پرواز کبوتر

 

ادامه ...

...........................................................................................................................

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

خــراسان قدیم و افغانستان امــروز

 

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................

ضیا، ضیا ناشر هفته نامه افق _ استرالیا

 

 

( نمی دانم خنده کنم یا گریه....)

 

ادامه ...

..................................................................................................................................

محمد امین فروتن                                             

 

                        انشأالله که گربه است !

                                                          ازکجا باید آغازکرد ؟

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

مدینۀ فاضلۀ سرزمین عجایب وغرایب

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................

محمد امین فروتن                    

سرنوشت ملی و نگاه مادی به آن !

ادامه ...

........................................................................................................................................................................

ارسالی عبدالغفار شهاب

بــــــــرده گی

تجارت انسان و عواید ملیاردی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................

اسعد الله  صافی ــ مونشن

 

شطرنج روسی ، بازی آمریکایی

 

ادامه ...

.............................................................................................................................

 محمد امین فروتن  

بهای عصیان یک ملت!

           

         دلائیل دعوت ندادن به حکومت افغانستان در کنفرانس مسکو .!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................................

محمد نصیر مهرین

 

اعتراضی بر فرهنگ دَشنام

 

بخش اول

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

محمد اسلم جوادی

 

درباره زنان چه می‌دانیم؟

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

محمد امین فروتن      

 

تصادم استراتیژیهای بیگانه گان درافغانستان !

 

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................................

غیاثپور کاظمی

 

شکایتی از " مــــلا "

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

ماهمه‌گان بازمانده‌گان قابیل ایم!

 

ادامه ...

................................................................................................................................

محمد امین فروتن                  

 

هـــمه مـــا متهم ایـــــــم !

 

ادامه ...

..........................................................................................................................................................

اسعدالله  صافی  ــ مونشن

 

شخصیت کیست و شخصیت سازی چیست؟

 

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

           

 

سنگ در جائی خود سنگین است!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

یلدا آوردگاه نور و تاریکی!

 

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

 

 دو نوشته از : پرتو نادری

 

 _سفری درادامۀ دریا و آن شب مهتابی

_انتی‌گرال رهبری و شاگردان غبی

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................

 دو نوشته  از :اسعد الله صافی ــ مونشن

 

ـ حقایق خیالی و دسایس پشت پرده

ــ سرگذشت تلخ

ادامه ...

................................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

                 استقلال برده گان درافغانستان !

 

ادامه ...

...................................................................................................................................................

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق  ـ استرالیا

 

 

قهرمانان !!  بی غیرت!

 

ادامه ...

...........................................................................................................................

 دو نوشته  از: پرتو نادری

 

_جنبش همبسته‌گی مافیای قومی افغانستان

_ پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد

 

ادامه ...

..............................................................................................................................

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

سوالی که ، خود جوابش را یافت

 

ادامه ...

......................................................................................................................................................

 

عتیق الله نایب خیل­­_ سیدنی       

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدۀ "فراموشکار"

(3)

 

...ادامه 

..................................................................................................................................................

یلدا صبور

 

هدیه یی برای "بابا"

 

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

محمد امین فروتن  

     

خشونت با کلید صلح خونین!

سیاست چانه از پائین و فشار ازبالا !

 

 ادامه...

 

.......................................................................................................................................... 

کلیم الله ناظر

 

سلاله و دودمان "ناظر محمد صفر خان"

( 7 )

 

ادامه ...

..............................................................................................................................................

پرتونادری

 

آمیب شناسی مافیای قومی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

عتیق الله نایب خیل

 

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"

(2)

 

ادامه ...

........................................................................................................................... 

 

 

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

حقایق خیالی و دسایس پشت پرده

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................

محمد امین فروتن

تحجرو خشونت بیماریی

تاریک درآینده روشن ملتها !

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

 

چه تفاوتی میان دو قاتل مردم افغانستان،

گلبدین حکمتیار و مولوی هیبت الله

وجود دارد؟

ادامه ...

...........................................................................................................................................

داکترشکرالله کُهگدای

سابق استاد دانشگاه کابل

 

قانون اساسی جمهوری فدرالی خراسان

 

 ادامه ...

........................................................................................................................................

 

 عتیق الله نایب خیل   ــ استرالیا

 

 

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"

 

 ادامه ...

...................................................................................................................................................

 

ضیا ضیا ناشرهفته نامه افق _ استرالیا

 

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شد

 

ادامه ...

...........................................................................................................................................................

اسعد الله صافی ــ مونشن

 

  ازجامعه شناسی سیاسی ، تا روانشناسی اجتماعی

 

ادامه ...

.......................................................................................................................................

محمد امین فروتن

 

مرثیه ای برمرگ یک تمدن !

 

 ادامه ...

.................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

محمود درویش

 

( ما قربانیانی هستیم که جامۀ جلاد برتن کرده ایم)

 

ادامه ...

.................................................................................................................................................................

زینب محمدی

 

هویت؛ زنان افغانی که بی‌نام،

بی‌چهره و بی‌صدا می‌میرند

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

محمد امین فر وتن   

            

نقش عوام فریبی درمعادلات قدرت !

 

ادامه ...

................................................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

من هم حق دارم نامه‌ یی به

رییس جمهور بنویسم!!!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................

نصیرمهرین  

                

در حاشیۀ قتل بانو شراره بلخی

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

محمد حیدر اختر

برای محکومیت جنایت

وجنایتکار باید فعال بود

 

ادامه ...

.........................................................................................................................................................

استاد محمد اسحاق نگارگر

 

پیروزی دونالد ترمپ به معنای سقوط کامل

ارزش های ایدیولوژیکِ چپ وراست است!

 

ادامه ...

....................................................................................................................................................

پرتو نادری

سر لشکر خواب همه

لشکریان را پوره می کند !

 

ادامه ...

........................................................................................................................................................

محمد حیدراختر

نمونه هایی از شعرهای "انقلابی"

 

( 3 )

 

ادامه ...

.....................................................................................................................................................................

خدمت علاقمندان شعر،  اشعاری ناب از :  خانم یلداصبور،  استاد محمد نسیم اسیر،  مهدی فرجی ، فروغ فرخزاد، پرتونادری، محمد ابراهیم زرغون خانم لیلا تمیوری ،  استاد محمد یوسف کهزاد ،   هوشنک ابتهاج ؛پیکار پامیر  و ابوالمعانی بیدل تقدیم است 

ادامه ...                                               
......................................................................................                     

محمد حیدر اختر                

                      

             فرهنگیانی که قربانی

               استبدادشدند

 

                                               ادامه ...

....................................................................................................................................

مترجم :  ک. پیکارپامیر- تورنتو

 

سوأل اعتماد

 

ادامه ...

.............................................................................................................................................................................................

پرتو نادری

 

ابراهیم صفا، زندان در زندان

 

 لالۀ آزادی

 

ادامه ...

...................................................................................................................................

داکتر اسد الله شعور

 

واقعه خونین سوم

عقرب ۱۳۴۴ خورشیدی

 

ادامه ...

.................................................................................................................................

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
استفاده از مطالب رنگین با ذکر ماخذ آزاد است © Rangin